การเลือก Implied Volatility ให้เหมาะกับสไตล์การลงทุน

โดย www.thaiwarrant.com --
 
 
 
 
  
นักลงทุนหลายคน น่าจะเคยได้ยิน และคิดสงสัยว่าค่า Implied Volatility หรือ IV คืออะไร มีผลอย่างไรกับ DW หรือ ต้องเลือก DW ที่มี IV แบบไหน เราสรุปมาง่ายๆ ในรูปแบบที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ ตามนี้
 
Implied Volatility (IV) คืออะไร
 
IV คือ ค่าความผันผวนของหุ้นอ้างอิงที่แต่ละผู้ออก DW คาดไว้ แต่ละโบรกจะคาดการณ์ค่า IV ที่แตกต่างกัน
เราลองมาเปรียบเทียบ IV กันว่าถ้า DW 2 ตัวมีลักษณะเหมือนกันทุกอย่าง (หุ้นอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ อายุ) แต่ค่า IV แตกต่างกัน จะมีผลอย่างไร
 
Implied Volatility
DW1
DW2
ระดับต่ำ
ระดับสูง
อัตราทด
สูง
ต่ำ
Time Decay
ต่ำ
สูง
ราคาซื้อขาย
ต่ำ
สูง
 
จากตารางจะเห็นว่า DW ที่มีค่า IV ต่ำจะส่งผลให้ DW มีลักษณะที่น่าสนใจกว่า แต่ไม่ใช่ DW ที่ถูกหรือปลอดภัยที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับ IV คือ ต้องมีค่าคงที่ ไม่เปลี่ยงแปลงมากนัก
 
การเลือก IV สามารถแบ่งตามสไตล์การลงทุน
 
1. สำหรับเก็งกำไรระยะสั้น : เลือก DW ที่มีค่า IV คงที่ (DW ที่ปลอดภัย)
นักลงทุนต้องเลือก DW ที่มีค่า IV คงที่ เนื่องจาก หาก DW ตัวไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า IV นั้น จะกระทบกับราคาของ DW โดยตรง เราจะยกตัวอย่าง แต่ละระดับราคาของค่า IV ที่มีผลกับราคา DW
 
ค่า IV (%)
ราคา DW
50
1
55
1.01
60
1.02
 
จากตาราง หากตอนแรกโบรกขาย DW ที่ IV 60% จะส่งผลให้นักลงทุนซื้อ DW ได้ที่ 1.02 บาท ถ้าเวลาผ่านไป ทางโบรกปรับค่า IV ลดลงจาก 60% เป็น 50% นั้น จะส่งผลให้ราคา DW เปลี่ยนแปลงจาก 1.02 บาท เป็น 1 บาท (ขณะที่ราคาหุ้นอ้างอิงเท่าเดิม) แสดงให้เห็นว่าในกรณีนี้สำหรับนักลงทุนที่เข้าซื้อไปแล้วจะเกิดความเสียหายขึ้น เพราะต้องขาย DW ออกมาในราคาที่ลดลง
ดังนั้นสรุปว่า นักลงทุนที่เน้นเก็งกำไรระยะสั้น ต้องเลือก DW ของโบรกที่มีค่า IV คงที่ เพื่อไม่เสียเปรียบตอนที่นักลงทุนต้องการจะขาย DW
 
2. สำหรับรันเทรนด์ : เลือก DW ที่มีค่า IV ระดับไม่สูงเกินไป
หากนักลงทุนต้องการถือ DW เพื่อรันเทนด์นั้น อาจต้องถือเป็นระยะเวลานึง ซึ่งการเลือก DW ที่มีค่า IV ระดับไม่สูงเกินไป จะทำให้ Time decay อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องระมัดระวังการเลือก DW ที่มีค่า IV ระดับต่ำเกินไป ต้องใช้ปัจจัยยอื่นๆ เช่น อายุ ราคาใช้สิทธิ และสภาพคล่อง มาประกอบการตัดสินใจในการเลือก DW ด้วย
 
ดูค่า IV และค่าความคงที่ของ IV ได้จากที่ไหน
นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบค่า IV ของ DW ทุกตัวในตลาดได้จาก /th/dw/search.asp ว่าณ ตอนนี้แต่ละโบรกขาย DW ที่ IV เท่าไร แต่การเปรียบเทียบ IV นั้น ต้องเปรียบเทียบบนหุ้นอ้างอิงตัวเดียวกัน เพราะหุ้นอ้างอิงต่างกัน IV ก็ต่างกัน ยิ่งหุ้นตัวไหนที่ผันผวนแรง IV จะสูงกว่าหุ้นที่นิ่งๆ
 
และนักลงทุนสามารถดูค่าความคงที่ของ DW ได้จากกราฟ
 
หลังจากที่นักลงทุนเลือก DW จาก IV ตามสไตล์การลงทุนของตัวเองได้แล้ว ก็อย่าลืมดูตารางราคาก่อนการซื้อขายด้วย ซึ่งตารางราคาที่นักลงทุนใช้กันนั้น เป็นการคำนวณมาจาก IV ที่แต่โบรกแจ้งไว้นั่นเอง
Chatbot