โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
แหล่งความรู้ DW
บทความน่ารู้
DW คืออะไร
ถาม-ตอบ (สำหรับผู้เริ่มลงทุน)

บทความน่ารู้

พื้นฐาน 1 : DW คืออะไร ?

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 15, 2019

     

  

DW (Derivative Warrants) คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซื้อขายในกระดานหุ้นผ่านบัญชีซื้อขายหุ้น เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง โดยราคาของ DW จะผูกกับราคาหุ้นอ้างอิง และเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นอ้างอิงซึ่งนักลงทุนดูได้จากตารางราคาอ้างอิงของ DW  

    

     

DW แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Call DW และ Put DW

     

 

               Call DW  :        ราคาของ Call DW จะขึ้น/ลงทิศทางเดียวกับหุ้นอ้างอิง

   

                                         เหมาะกับการเก็งกำไรขาขึ้นเมื่อนักลงทุนมองว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้น

    


 

     

               Put DW :          ราคาของ Put DW จะขึ้น/ลงสวนทางกับหุ้นอ้างอิง

   

                                        เหมาะกับการเก็งกำไรขาลง เมื่อนักลงทุนมองว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลง


 

     

               ประโยชน์เพิ่มเติมจากการซื้อ Put DW

   

·                        ปิดความเสี่ยงกรณีที่นักลงทุนถือหุ้นอ้างอิงอยู่

    

·                       รวดเร็วกว่าการยืมหุ้นอ้างอิง และไม่มีความเสี่ยงในการเรียกคืนจากผู้ให้ยืม

                             ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยืมหุ้น

   

    

   

    

     

หรือ ลองค้นหาชื่อ DW ผ่านโปรแกรมซื้อขายหุ้นโดยการพิมพ์ชื่อหุ้น (4 ตัวแรก) ตามด้วย 13

       

    

เริ่มเทรด DW อย่างไร คลิก