DR คืออะไร และ สิ่งที่นักลงทุนควรรู้ก่อนลงทุนใน DR

โดย www.thaiwarrant.com --
           
        หากนักลงทุนต้องการลงทุนหุ้นต่างประเทศ หรือ ETF ต่างประเทศ อย่างเช่น สนใจลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง นักลงทุนบางท่านอาจลงทุนโดยตรงได้ หากมีบัญชีในต่างประเทศอยู่แล้ว หรือลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ แต่อีกหนึ่งช่องทางการลงทุนในต่างประเทศ คือ DR หรือ Depositary Receipt ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ซื้อขายได้เหมือนหุ้น เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดในต่างประเทศ ทั้งหุ้นต่างประเทศ และ ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายที่ต่างประเทศ โดยมีผู้ออก DR เป็นคนกลางในการลงทุนในต่างประเทศ และนำมาเสนอขายต่อให้นักลงทุนเป็นสกุลเงินบาทอีกที

วิธีการลงทุน 
        สามารถซื้อขาย DR ผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นปกติที่มีอยู่บนกระดานซื้อขายหุ้นไทยได้ตามเวลาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย โดยกำไรขาดทุนของ DR จะได้รับการยกเว้นภาษีเหมือนการซื้อหุ้นไทยปกติ ส่วนเงินปันผลผู้ออกอาจมีหักค่าธรรมเนียมจากเงินปันผล และจำนวนขั้นต่ำในการซื้อขายเท่ากับ 1 หน่วยDR (ปกติหุ้นไทยจะมีขั้นต่ำ 100 หุ้น)

ดูราคา DR ยังไง
        สามารถเปรียบเทียบราคา DR โดยประมาณเทียบกับราคาหุ้นต่างประเทศ  ใน https://www.thaiwarrant.com/th/dw/search.asp?dr=1 เพื่อดูว่า ณ ราคา หุ้นต่างประเทศอยู่ที่ระดับนี้ ราคา DR ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร เช่น BABA80 อ้างอิงกับหุ้น BABA (Alibaba Group Holding Ltd : 9988.HK) ถ้าราคา BABA อยู่ที่ 98 HKD ราคา BABA80 ควรอยู่ที่ประมาณเท่าไร 
        การที่ต้องดูตารางเปรียบเทียบ เนื่องจาก BABA80 จะไม่ได้เท่ากับราคา BABA โดยตรง เพราะมีตัวแปรเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราแปลงสภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น BABA80 มีอัตราแปลงสภาพเท่ากับ  100DR ต่อ 1หุ้น BABA เป็นต้น

ความเสี่ยงในการลงทุน DR
แบ่งออกเป็น 
1. ความเสี่ยงของราคาETF/ หุ้นต่างประเทศ, ความเสี่ยงเรื่องเวลาการซื้อขายไม่ตรงกันของตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นต่างประเทศ
2. ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
        สำหรับความเสี่ยงในข้อ 1 และ ข้อ 2 นั้น เป็นความเสี่ยงพื้นฐานไม่ว่าจะลงทุนETF/ หุ้นต่างประเทศ ผ่านช่องทางการลงทุนอะไร แต่สำหรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนั้น ค่อนข้างสำคัญในการเลือก DR ว่าผู้ออกหรือผู้ดูแลสภาพคล่อง ทำหน้าที่ได้ดีพอหรือไม่ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญในการเลือกลงทุน DR แต่ละตัว

กลไกที่ทำให้ราคา DR เคลื่อนไหวตามหุ้นอ้างอิง
        นักลงทุนควรเลือกลงทุนใน DR ที่มีผู้ดูแลสภาพคล่องทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ เพราะโดยปกติแล้วผู้ออก DR และผู้ดูแลสภาพคล่องจะมีการซื้อหุ้นอ้างอิงในต่างประเทศควบคู่ไปเพื่อรองรับกับการออก DR เสมอ ซึ่งกลไกนี้จะทำให้ราคา DR ในกระดานไทยวิ่งขึ้นลงตามราคาหุ้นอ้างอิง เว้นแต่ในสถานการณ์ที่ผิดปกติ เช่น ราคาหุ้นอ้างอิงมีความผันผวนอย่างรุนแรง หรือเหตุกาณ์ที่ทำให้ผู้ออกไม่สามารถซื้อขายหุ้นในต่างประเทศได้ เป็นต้น

DR มีการใช้ Leverage ไหม
        ในปัจจุบัน DR ที่ออกในประเทศไทยจะไม่มีการใช้ Leverage แต่อย่างใด การลงทุนใน DR ของนักลงทุนจะเป็นสัดส่วนบนหุ้นต่างประเทศตามอัตราการแปลง เช่น BABA80 มีอัตราการแปลงเป็น 100 DR ต่อ 1 หุ้น BABA ถ้านักลงทุนซื้อ BABA80 1 หน่วย ก็จะเสมือนซื้อหุ้น BABA 0.01 หุ้น ตามสัดส่วนการแปลง

Chatbot