Inverted VIX Curve กับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดย www.thaiwarrant.com --


          ปัจจุบันการใช้ค่า VIX Index เป็นที่นิยมมาก ซึ่ง VIX Index คือ การใช้ค่าที่สะท้อนอารมณ์ความกลัวของตลาดหุ้น โดยในสภาวะปกติค่า VIX นั้น จะอยู่ประมาณ 10-15 จุด แต่ถ้ากังวล อาจเห็นค่า VIX ขึ้นมาที่ระดับใกล้เคียง 20 จุด แต่ถ้ามีความกังวลขึ้นอย่างรุนแรงในวิกฤตตลาดหุ้นที่ผ่านๆมา ค่า VIX อาจขึ้นไปได้ถึง 50 จุด โดยทั่วไปค่า VIX เป็นดัชนีที่เกิดจากการคำนวณทางอ้อม แต่ไม่ใช่ดัชนีที่สามารถซื้อขายโดยตรง ถ้านักลงทุนต้องการซื้อขายเก็งกำไร VIX โดยตรงนั้น ต้องไปเทรดสินค้าที่เรียกว่า VIX Futures  เปรียบเหมือน ดัชนี SET50 ที่เกิดจากการคำนวณของราคาหุ้น 50 ตัว ถ้านักลงทุนต้องการเก็งกำไร SET50 ก็ควรไปเทรด SET50 Futures ซึ่งจะสะดวกกว่า

          หลายคนสอบถามว่าการนำค่า VIX กับ ราคา VIX Futures เอามาเปรียบเทียบกัน หรือที่เรียกกันว่า VIX Curve นั้น โดยพูดถึงกันว่า VIX Curve Invert คือ การที่ราคา VIX Futures ถูกว่าดัชนี VIX (อ้างอิงจากข้อมูล CBOE.com ณ วันที่ 21 ม.ค. ค่า VIX อยู่ที่ 28.84 ในขณะที่ VIX Futures ที่มีหลายซีรีย์ปิดอยู่ที่ประมาณ 26.XX) โดยมีการวิเคราะห์และอ้างอิงสถิติในอดีตว่าเป็นสัญญาณว่าความกลัวนั้นจะลดลง และอาจจะเป็นการสะท้อนว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์ตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจในหลายๆมุมดังนี้

- กลไกของเรื่องราคา Futures ถูกกว่าดัชนี อาจจะไม่สามารถใช้วิเคราะห์ทิศทางตลาดได้โดยตรง ยกตัวอย่างเช่น ราคา SET50 Futures(ซีรีย์ที่อายุกลางๆ) นั้น มักจะถูกกว่าดัชนี SET50 ต่อเนื่องมาแล้วหลายปี โดยการจะตีความว่า SET50 Futures เทรดถูกกว่า แสดงว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวลงนั้น ไม่สามารถใช้ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่อาจตีความได้ในแง่อื่นๆมากกว่า ตัวอย่างเช่น อัตราเงินปันผลในช่วงจ่ายปันผลของหุ้นขนาดใหญ่ หรือมีแรงขายระยะสั้นทำให้ SET50 Futures ปรับตัวลงแรงกว่าปกติชั่วคราว

- Inverted Curve ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย หรือในดัชนีหุ้นมาเทียบกับ Futures จะนำมาเป็น Indicator ในการวิเคราะห์ได้ ก็ต้องมีกลไกให้ Arbitrager นั้นเข้ามาเทรดด้วย ถึงจะสามารถทำให้การ Inversion นั้นมีความน่าเชื่อถือบนสภาพคล่องที่สูงเพียงพอ เช่น การ Arbitrage ระหว่าง SET50 กับ SET50 Futures หรือ ระหว่างพันธบัตรระยะสั้นกับระยะยาว เป็นต้น โดยในขณะที่การ Arbitrage ระหว่างดัชนี VIX กับ VIX Futures ทำได้ยากมากในทางปฏิบัติ แต่ให้นักลงทุนลองนึกภาพตามว่า การจะ Arbitrage ระหว่างความกลัววันนี้ กับความกลัวที่คาดในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ซึ่งจะสะท้อนจากปริมาณการซื้อขายที่ถือของ VIX Futures ที่ค่อนข้างเบาบาง เมื่อเทียบกับ S&P500 Futures & Options

- จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นเมื่อสภาพคล่องที่ปราศจาก Arbitrager ทำให้การนำ Inverted VIX Curve มาตีความทิศทางของดัชนีนั้น น่าจะทำได้ยากหรือต้องทำด้วยความระมัดระวัง แต่การวิเคราะห์ VIX Curve อาจจะเหมาะสมสำหรับกรณีที่นักลงทุนต้องการเทรด VIX Futures โดยตรงมากกว่า

          VIX Index นั้นคำนวณมาจากราคาซื้อขายของ S&P500 Options ที่สภาพคล่องสูงที่สุดในโลก จึงทำให้ค่า VIX Index มีความหมายในตัวเองเพียงพอแล้ว การนำค่า VIX Index มาแปลงเป็น Curve ก็เสมือนการที่เราพยายามที่จะนำค่าความกลัวมาแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ซึ่งผู้เขียนมองว่าความกลัวไม่ว่าจะสะท้อนผ่านดัชนีหรือผ่านราคา Futures ก็เป็นการสะท้อนมุมมองและข่าวสารทุกอย่างๆที่เข้ามาแล้วเหมือนกัน

Chatbot