ถ้าหุ้นแม่ควบรวมกัน DW ที่ถือไว้จะเป็นยังไง?

โดย www.thaiwarrant.com --


                  จากประเด็นข่าว TRUE-DTAC ควบรวมกิจการกัน ก็มีหลายคนสงสัยว่า แล้ว DW ที่ถืออยู่ที่อ้างอิงกับ TRUE หรือ DTAC ถ้าหมดอายุหลังจากการควบรวมจะเป็นยังไง?  DW ที่ถืออยู่จะเปลี่ยนเป็นหุ้นอ้างอิงตัวใหม่หรือไม่?

                  ถ้าเทียบกับเคสก่อนหน้านี้ เช่น PS เพิกถอน เปลี่ยนเป็น PSH นั้น DW ที่ถืออยู่เดิมจะไม่เปลี่ยนเป็นหุ้นอ้างอิงตัวใหม่ โดยผู้ออกจะแจ้งเปลี่ยนแปลงวันซื้อขายวันสุดท้าย ให้เป็นวันเดียวกับที่หุ้นอ้างอิงตัวนั้นจะเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ โดยจะใช้ ราคายุติธรรม มาคำนวณเงินสดส่วนต่างแทน นั่นเอง แต่ในกรณีของ TRUE-DTAC หลังจากที่มีประกาศของหุ้นแม่แล้ว ให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากผู้ออก DW อีกที

Chatbot