ซื้อ DW เทียบเท่ากับหุ้นแม่กี่หุ้น

โดย www.thaiwarrant.com --

ซื้อ DW เทียบเท่ากับหุ้นแม่กี่หุ้น

โปรแกรมคำนวณ DW เป็นตัวช่วยให้นักลงทุน เปรียบเทียบว่า ถ้าปกติแล้วซื้อหุ้นแม่จำนวนนึง และจะเปลี่ยนเป็น ซื้อ DW แทนนั้น จะต้องซื้อ DW เป็นจำนวนเท่าไร หรืออีกมุมหนึ่งที่นักลงทุนชอบใช้ฟังก์ชั่นนี้ คือ เอาไว้ดูว่า ถ้าเราจะซื้อ DW จำนวนเท่านี้ ผู้ออกต้องไปซื้อหุ้นแม่หรือขายหุ้นแม่ประมาณกี่หุ้น (ปกติที่เวลานักลงทุนซื้อ / ขาย DW ทางผู้ออกจะมีการซื้อ / ขาย หุ้นแม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่ง DW แต่ละซีรีย์ก็จะมีสัดส่วนการซื้อขายหุ้นแม่ที่แตกต่าง)

ไอเดียในการใช้โปรแกรมนี้ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. คำนวณโดยหลักทรัพย์อ้างอิง : ถ้าอยากซื้อหุ้นแม่จำนวนเท่านี้ เทียบเท่ากับ DW จำนวนกี่หุ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการจะซื้อ BANPU 10,000 หุ้น แต่จะซื้อ DW แทนและให้มีสถานะเท่ากัน ก็ต้องซื้อ BANP13C2203A ประมาณ 133,600 หุ้น หรือ BANP13C2202B 198,400 หุ้นนั่นเอง2. คำนวณโดย DW  : เผื่ออยากรู้ว่า เวลาเราซื้อ DW Call จำนวนเท่านี้ เทียบเท่ากับหุ้นแม่เท่าไร ตัวอย่างเช่น : ถ้านักลงทุนซื้อ BANP13C2203A 1,000,000 หุ้น ทางผู้ออกก็จะไปซื้อ BANPU 74,800 หุ้น (แต่ถ้าเป็น DW Put ก็จะกลับกัน โดยถ้าหากนักลงทุนซื้อ DW Put ทางผู้ออกก็ต้องไปชอร์ตหุ้นแม่แทน)โปรแกรมคำนวณ DW มีประโยชน์ในการช่วยวิเคราะห์สภาพคล่องหุ้นแม่เทียบกับสภาพคล่อง DW เพราะหากต้องการซื้อ DW จำนวนมาก แต่ลองมาคำนวณดูแล้ว  ต้องใช้หุ้นแม่จำนวนเยอะเกินไป นักลงทุนอาจซื้อ DW ได้ไม่ครบตามที่คาดหวังไว้ หรือ กรณีตรงกันข้าม หากถือ DW อยู่ ก็เอามาวิเคราะห์สภาพคล่องหุ้นแม่ เพื่อเทียบสภาพคล่องในการขาย DW โดยประมาณได้ด้วยเหมือนกัน 

Note : โปรแกรมคำนวณ DW เป็นการประมาณ จะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป โดยโปรแกรมนี้จะคำนวณจากราคาปิดหุ้นแม่ ณ สิ้นวันวันก่อนหน้า ถ้าระหว่างวัน ราคาหุ้นแม่เปลี่ยนแปลงไป จำนวน DW ที่คำนวณออกมาได้ก็อาจคลาดเลื่อนไปได้เหมือนกัน และ DW ที่อ้างอิงบนหุ้นแม่ตัวเดียวกัน ถ้ามีหลายซีรีย์ หรือมีผู้ออกหลายรายออก DW อ้างอิงบนหุ้นแม่ตัวนั้นๆ อาจทำให้สภาพคล่องของหุ้นแม่ไม่เพียงพอกับ DW ทุกซีรีย์ได้

นักลงทุนสามารถใช้โปรแกรมคำนวณ ได้จาก คลิก https://thaiwarrant.com/th/dw/calculator-byul.asp
Chatbot