เปรียบเทียบ“SET50 DW” กับ“SET50 Futures (TFEX)” ต่างกันอย่างไร

โดย www.thaiwarrant.com --

            SET50 DW ถ้าเทียบกับ SET50 Futures อะไรดีกว่ากัน? มักเป็นประเด็นที่นักลงทุนยกมาถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้ง เพราะแน่นอน SET50 DW ก็อ้างอิงและขยับตาม SET50 Futures อย่างนี้จะเลือกเทรดตัวแม่หรือตัวลูกดีไม่ต้องเถียงกันให้สับสนเราเทียบให้ชัดๆ ประเด็นต่อประเด็น เพราะทั้ง SET50 DW และ Futures ก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป เราจึงต้องเลือกใช้ให้เป็นและเหมาะกับลักษณะการลงทุนของเราที่สุด
 
1)    การซื้อ-ขาย
            - SET50 DW ซื้อขายในกระดาน SET ซื้อขายได้เหมือนหุ้นทั่วไปโดยไม่ต้องมีการวางหลักประกัน
            - SET50 Futures ซื้อขายในตลาด TFEX ผ่านบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ ซึ่งเป็นคนละบัญชีกับการซื้อขายหุ้นปกติ ดังนั้นการเริ่มต้นซื้อขายหรือการเปิดสถานะสัญญาต้องมีการวางเงินหลักประกันก่อน
           
2) อัตราทด
            SET50 DW ที่มีอัตราทดเฉลี่ยประมาณ 15-20 เท่า และ SET50 Futures มีอัตราทดที่ประมาณ 20-25 เท่าซึ่งจะสูงกว่าเนื่องจาก Futures เป็นการซื้อขายแบบวางหลักประกันทำให้อัตราทดสูงกว่าของ SET50 DW ที่เทรดแบบไม่ต้องวางหลักประกัน
 
3) ความคุ้มค่าของการซื้อขาย (คุ้มค่าคอมฯ) ของ SET50 DW เทียบกับ SET50 Futures (ในกรณี Futures ขยับ 1 จุด)   
            - SET50 DW ทั่วไปที่อัตราทด (Tick) มากกว่า 1 และราคาไม่ถึง 1 บาทเมื่อ Futures ขยับ 1 จุด DW จะขยับ1 ช่องราคาซึ่งจะทำกำไรได้ตั้งแต่ 1%ขึ้นไปขึ้นอยู่กับราคา DW หากนำมาหักด้วยค่าคอมมิชชั่นแล้วยังก็มีกำไรอยู่
            - SET50 Futures ขยับ 1 จุดหักค่าคอมฯจะแค่เท่าทุน ยังทำกำไรไม่ได้
           
4) สำหรับคนชอบซื้อขายแบบจบในวัน
            - หากเทรด SET50 DW จะสามารถ Net Settlement ส่วนกำไร/ขาดทุนสุทธิที่ซื้อขายในวันไปเลย
            - หากเทรด S50 Futures จะต้องนำหลักประกันที่วางไว้ก่อนเปิดสถานะมาคำนวณด้วย
 
5) สภาพคล่องในการซื้อขาย
             สำหรับ SET50 DW จะมีผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อวาง Bid Offer ให้นักลงทุนซื้อหรือขายได้ตามตารางราคา แต่สภาพคล่องของ SET50 Futures จะเป็นไปตามปริมาณความต้องการซื้อขายของนักลงทุนโดยตรง
 
6) ความเสี่ยง
            ข้อนี้หากเป็น SET50 Futures ในกรณีที่ขาดทุน นักลงทุนจะต้องเติมหลักประกันเข้ามาเรื่อยๆ จนกว่าจะปิดสถานะ แต่สำหรับ SET50 DW จะจำกัดขาดทุนที่มูลค่าของ DW คือมีมูลค่าเป็น 0 แต่จะไม่มีติดลบ
 
7) ต้นทุนการถือครอง
            ทั้ง SET50 DW และ SET50 Futures ต่างก็เป็นเครื่องมือการลงทุนที่มี Leverage ซึ่งมีต้นทุนการถือครองทั้งคู่ แต่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน หากเป็น SET50 Futures จะเป็นในลักษณะดอกเบี้ยกู้เงิน สำหรับ SET50 DW จะเป็น TimeDecay ซึ่งหากเปรียบเทียบเป็นอัตราต่อวันแล้ว Time Decay ของ DW อาจสูงกว่าดอกเบี้ยของ SET50 Futures
 
            หลังจากที่เราเปรียบเทียบกันในประเด็นต่างๆแล้วอาจสรุปได้ว่า SET50 DW เหมาะกับการเทรดระยะสั้นมากกว่า เพราะด้วยความสะดวกเรื่องไม่ต้องเปิดบัญชีอนุพันธ์เพิ่ม ไม่ต้องวางหลักประกัน สามารถซื้อขายแบบ Net settlement ภายในวันได้เลย และยังทำกำไรได้เร็วกว่าเวลาที่ Futures เคลื่อนไหวแคบๆ แต่หากมองเป็นการลงทุนระยะยาวขึ้น SET50 Futures น่าจะได้เปรียบเรื่องต้นทุนการถือครองที่ต่ำกว่านั่นเอง

Chatbot