เทรด DW ค่ายไหนดี?

โดย www.thaiwarrant.com --
เทรด DW ค่ายไหนดี

เทรด DW ค่ายไหนดี?        

          หลายคนคงสงสัย และยังคงเป็นคำถามในใจทั้งนักลงทุนมือใหม่และมือเก่า ว่าควรจะเทรด DW ค่ายไหนดี 2565 แต่ก็ไม่ค่อยได้คำตอบที่ชัดเจน เพราะถ้าถามผู้ออก DW นักลงทุนก็อาจจะยังระแวงว่าผู้ออกจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนโดยปราศจากความเอนเอียงได้หรือไม่ เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันจากประเด็นเหล่านี้

1)  เลือกผู้ออก DW ที่มีความน่าเชื่อถือ
การที่นักลงทุนซื้อ DW กับผู้ออกรายใด หมายถึงกำลังฝากความไว้วางใจกับผู้ออก โดยรวมเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง ประสบการณ์การออก DW หรือจะเป็นความน่าเชื่อถือของตารางราคา ซึ่งเราสามารถประเมินความน่าเชื่อถือได้ผ่านประวัติและผลงานของผู้ออกในอดีต รวมทั้งการยอมรับจากเพื่อนนักลงทุนในวงกว้าง

2) เลือกผู้ออกที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
ต้นทุนที่สำคัญของผู้ออก DW คือ การลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของ DW ดังนั้นผู้ออก DW ที่ดีจึงต้องกล้าที่จะลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าไม่ว่าในสภาวะตลาดแบบไหน ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ออกรายนั้นจะยังสามารถทำงานได้ปกติ และทำหน้าที่วางขายและซื้อคืน DW จากนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง แม่นยำ รู้อย่างนี้แล้ว นักลงทุนจึงควรหลีกเลี่ยงผู้ออก DW ที่ไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพ และควรเลือกผู้ออก DW ที่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย3) เลือกผู้ออก DW ที่คิด Time Decay เสาร์ อาทิตย์ (Time Decay ต่อวันถูกกว่า)
นักลงทุนอาจรู้สึกว่าหัวข้อนี้ขัดกับความรู้สึก เพราะต้นทุนของนักลงทุนในการถือ DW คือ Time Decay ที่ทำให้มูลค่าของ DW ที่ถืออยู่นั้นลดลงไปเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไปนั่นเอง แต่ถ้าในแง่ความรู้สึกของนักลงทุน ถ้าถือ DW ข้ามเสาร์อาทิตย์แล้วไม่โดน Time Decay ก็เหมือนจะได้เปรียบ แต่ในความเป็นจริงแล้ว Time Decay ที่ไม่ได้คิดตรงนั้นไม่ได้หายไปไหน แต่จะถูกไปเกลี่ยไว้ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์ นั่นก็หมายความว่า นักลงทุนที่ถือ DW ในช่วงวันทำการจะถูกคิด Time Decay มากกว่าปกติ 
คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : เสาร์ อาทิตย์ กับ Time Decay ไม่รู้...ไม่ได้


4) หลีกเลี่ยงผู้ออก DW ที่เปลี่ยนวิธีคิด Time Decay ไปมา
ผู้ออกบางรายโฆษณาว่า ไม่คิด Time Decay วันหยุด แต่หลังจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นเกลี่ยทุกวัน โดยคิด Time Decay วันหยุดด้วย ซึ่งถ้าไม่ได้มีการแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีการเปลี่ยนวิธีการเกลี่ย อาจจะกระทบกับแผนการลงทุนที่นักลงทุนตั้งไว้ได้
  
          ประเด็นข้างต้นทั้งหมดเป็นเรื่องที่นักลงทุนควรจะหาคำตอบก่อนที่จะสรุปเลือกผู้ออกรายที่ถูกใจ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจำเป็นต้องหาคำตอบเหล่านี้ผ่านแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกจากหน่วยงานกำกับ ข้อมูลซื้อขายปริมาณซื้อขาย DW อย่างเป็นทางการ เป็นต้น โดยจะต้องระมัดระวังการใช้แหล่งข้อมูลที่ส่งต่อ ๆ กัน ที่มักจะเป็นข้อมูลที่เอนเอียง

Chatbot