พื้นฐาน Algorithm-Trading สำหรับนักลงทุนรายย่อย

โดย www.thaiwarrant.com -- Feb 11, 2020

          ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์หลายๆแห่งได้เริ่มมีเพิ่มฟังก์ชั่นเทรดหุ้นอัตโนมัติผ่านโปรแกรมซื้อขายหุ้นของบริษัทเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามราคาหุ้นอย่างใกล้ชิด วันนี้เรามาทำความรู้จักฟังก์ชั่นเทรดหุ้นอัตโนมัติโดยสรุปดังนี้
-          ฟังก์ชั่นเทรดหุ้นอัตโนมัติถือเป็น Algorithm -Trading ชนิดพื้นฐานอย่างหนึ่ง โดยอนุญาตให้นักลงทุนตั้งเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นไว้ล่วงหน้าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-          เงื่อนไขพื้นฐานในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นล่วงหน้า เช่น ถ้าหุ้น ZZ ขึ้นไปถึงที่ราคาที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะส่งคำสั่งซื้อหุ้น (Trend-Following) หรือถ้าหุ้น ZZ ราคาลดลงไปถึงราคาที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะส่งคำสั่งขายหุ้นให้ (Stop-Loss) เป็นต้น
-          ลักษณะการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าแบบนี้คล้ายๆกับที่นักลงทุนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดให้ช่วยเฝ้าราคาหุ้นตัวที่สนใจ และเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปถึงราคาที่กำหนดไว้ให้ส่งคำสั่งซื้อหรือขายให้นักลงทุน
-          นักลงทุนที่เคยมีประสบการณ์ซื้อหุ้นไม่ทันทั้งๆที่ทำการบ้านมาดีแล้วแต่ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอหุ้น หรือขายหุ้นตัดขาดทุนไม่ทัน เพราะติดประชุมอยู่สามารถนำ Algorithm-Trading นี้มาช่วยแก้ปัญหาได้


          ข้อควรระวังฟังก์ชั่นนี้อาจจะไม่เหมือนมีเจ้าหน้าที่การตลาดช่วยเฝ้าราคาหุ้นเสมอไป เพราะความเป็นจริงแล้วมีหลายๆสถานการณ์ที่นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ฟังก์ชั่นเทรดหุ้นนี้อย่างระมัดระวัง ได้แก่
-          ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนรุนแรง นักลงทุนควรให้เจ้าหน้าที่การตลาดช่วยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพราะเงื่อนไขที่นักลงทุนตั้งไว้อาจจะไม่ได้ปรับตามข่าวสารสำคัญๆที่เข้ามาใหม่
-          กรณีหุ้นตัวที่สนใจมีสภาพคล่องน้อย การใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติซื้อขายหุ้นด้วยปริมาณที่สูงอาจส่งผลกระทบกับราคาหุ้นตัวนั้น และสร้างความเสียหายให้แก่นักลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วฟังก์ชั่นอัตโนมัติของโบรกจะมีการกำหนดเงื่อนไขให้ใช้ได้เฉพาะกับหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง เช่น กำหนดให้ใช้ซื้อขายได้กับหุ้นในดัชนี SET100 เป็นต้น
-          สภาวะที่หุ้นตัวนั้นสภาพคล่องลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นกรณีที่หุ้นที่เคยมีสภาพคล่องสูงทำให้นักลงทุนอาจตั้งปริมาณหุ้นในคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติไว้จำนวนมากตาม แต่ด้วยสาเหตุบางประการทำให้สภาพคล่องลดลงอย่างมีนัย เช่น มีข่าวร้ายเข้ามาทำให้ปริมาณ Bid ของหุ้นลดลงอย่างกระทันหัน
-          หลักเลี่ยงการใช้ฟังก์ชั่นเทรดหุ้น Algorithm-Trading ในการซื้อขาย DW เพราะสภาพคล่องของ DW แต่ละตัวขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยหลายอย่างและมีความซับซ้อน เช่น สภาพคล่องหุ้นอ้างอิง ความสามารถในการดูแลสภาพคล่องของผู้ออกDWที่แตกต่างกัน เป็นต้น

          ในต่างประเทศ Algorithm-Trading แบบพื้นฐานนี้เป็นหนึ่งในบริการที่นำเสนอให้กับนักลงทุนรายย่อยในวงกว้างและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และจะมีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรศึกษาข้อจำกัดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นและความเสี่ยงที่ทางบริษัทหลักทรัพย์แจ้งเพิ่มเติมไว้ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยฟังก์ชั่นอัตโนมัตินี้