อนุญาตให้ขายชอร์ตหุ้น NVDR มีผลอย่างไร?

โดย www.thaiwarrant.com --


SBL คืออะไร
          การที่นักลงทุน ก. (ผู้ยืม) เชื่อว่าราคาหุ้น Z จะปรับตัวลง และต้องการทำกำไรจากราคาที่ลดลง จึงขอยืมหุ้นผ่านตัวกลางที่เป็นโบรก โดยโบรกจะติดต่อนักลงทุน ข. ที่มีหุ้น Z และยินยอมให้ยืมหุ้น (ผู้ให้ยืม) 
โดยผู้ให้ยืมจะมีรายได้เพิ่มจากค่าธรรมเนียมการให้ยืมหุ้น (SBL Fee) แทนที่จะถือหุ้นไว้เฉยๆ 
          และเมื่อนักลงทุน ก. ได้ยืมหุ้นแล้วจะทำการขายหุ้นตัวนั้นโดยเรียกว่าขายชอร์ตหรือ Short-Sale และถ้าราคาหุ้น Z ปรับตัวลงนักลงทุน ก.ก็จะซื้อหุ้นคืนให้นักลงทุน ข. ที่ราคาถูกลงและได้กำไรจากส่วนต่างราคา


หุ้นอะไรบ้างที่อนุญาตให้นักลงทุนยืมมาขายชอร์ต
          เกณฑ์ของตลท.จะอนุญาตเฉพาะหุ้นที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องเพียงพอ และมีเงื่อนไขข้อกำหนดที่ชัดเจนในการส่งคำสั่งขายชอร์ต โดยสามารถดูรายชื่อหุ้นที่ขายชอร์ตได้ที่ https://www.set.or.th/th/company/companylist.html


เกณฑ์ของตลท.ที่อนุญาตให้หุ้น NVDR มาขายชอร์ต (มีผล 3 เม.ย. 62 )
          รายชื่อหุ้นที่อนุญาตให้ขายชอร์ตได้ยังเหมือนเดิมอยู่ เพียงแต่ถ้าเป็นหุ้นที่ต่างชาติถืออยู่ในรูป NVDR ก็สามารถเอามาให้ผู้ยืมยืมได้ ซึ่งถือเป็นข้อดีที่เพิ่มความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เพราะสามารถเพิ่มรายได้จาก SBL fee บนหุ้นระยะยาวที่ถือครองอยู่


เกณฑ์ของตลท.อันใหม่นี้จะทำให้มีการขายชอร์ตมากขึ้นโดยต่างชาติ?
          โดยปกติแล้วนักลงทุนต่างชาติสามารถขายชอร์ตหุ้นสามัญไทยได้อยู่แล้ว แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก ทำให้ปริมาณหุ้น SBL ที่ให้ต่างชาติยืมในปัจจุบันมีมากเกินความต้องการ ดังนั้นเกณฑ์ใหม่ที่อนุญาตให้หุ้น NVDR มาขายชอร์ตจึงไม่น่าจะมีผลให้ธุรกรรมขายชอร์ตเยอะขึ้นโดยต่างชาติ เพราะเป็นเพียงแค่เป็นการเพิ่มปริมาณหุ้นที่ให้ยืม SBL ได้เท่านั้นChatbot