ดัชนี SET CLMV

โดย www.thaiwarrant.com --


          การที่มีบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยเรานั้นได้เข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งได้แก่ ประทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ทำให้ SET ได้มีการนำเสนอดัชนี SET CLMV Exposure ให้แก่นักลงทุนโดยคัดเลือกหุ้นของบริษัทที่มีการไปลงทุนทำธุรกิจในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV มาคิดเป็นองค์ประกอบของดัชนี โดยพิจารณาผ่านรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศกลุ่มนี้มาเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

-          ต้องมีรายได้ที่เกิดจากการทำธุรกิจในประเทศ CLMV ไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้รวม หรือมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

-          หุ้นที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบของดัชนีต้องมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 5พันล้านบาท

-          ดัชนี SET CLMV Exposure มีการให้น้ำหนักของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบดัชนีตามสัดส่วนรายได้ของบริษัทที่มาจากจากประเทศในกลุ่มนี้ เรียกว่า CLMV Exposure Factor ซึ่งเป็นจุดเด่นของดัชนีนี้ เพราะน้ำหนักของหุ้นในดัชนีไม่ได้แค่พิจารณาจากมูลค่าตลาดของหุ้นเท่านั้น

-          อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นป้องกันไม่ให้น้ำหนักของหุ้นกระจุกตัวอยู่ที่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากไป ดัชนีนี้ได้จำกัดน้ำหนักของหุ้นสูงสุดไว้ในดัชนีไม่เกิน 5%

-          หุ้นที่เป็นองค์ประกอบดัชนีต้องผ่านเกณฑ์ Free-Float ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว
นักลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเงื่อนไขและรายละเอียดในการคัดเลือกหุ้น รวมทั้งหุ้นองค์ประกอบในดัชนีล่าสุดได้ที่ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ติดตามบทความการลงทุนต่างๆได้ทาง FB: Thaiwarrant DW13 หรือคลิก
 ออปเ
 
 
Chatbot