DW ไม่ใช่ Zero-Sum Game

โดย www.thaiwarrant.com --


          มักจะมีความเข้าใจผิดว่าการเก็งกำไรใน DW เป็นเหมือน Zero-Sum Game ระหว่างผู้ออกกับนักลงทุน โดยมองว่าถ้านักลงทุนทำกำไรจาก DW ผลกำไรนั้นจะเป็นผลขาดทุนแก่ผู้ออก หรือถ้านักลงทุนขาดทุนจาก DW ผลขาดทุนตรงนั้นจะไปเป็นกำไรของผู้ออก
ปกติแล้วผู้ออก DW จะมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการซื้อขายหุ้นตัวแม่ไว้ไปพร้อมๆกับการซื้อขาย DW ของนักลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้านักลงทุนซื้อ DW ประเภท Call เพื่อป้องกันความเสี่ยงว่าหุ้นจะปรับตัวขึ้น (นักลงทุนกำไรจาก DW Call) ผู้ออกจะทำการซื้อหุ้นแม่ในกระดานตามสัดส่วนที่เพียงพอในการปิดความเสี่ยง ทำให้เมื่อราคาหุ้นปรับตัวขึ้น กำไรจากหุ้นที่ซื้อไว้จะมาหักล้างกับผลขาดทุน DW Call ที่นักลงทุนถือไว้

          ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาหุ้นปรับตัวลง (นักลงทุนขาดทุนจาก DW ที่ถือไว้) ผลขาดทุนของนักลงทุนก็จะไม่ได้เป็นกำไรของผู้ออก DW เพราะผู้ออก DW ก็ต้องขาดทุนจากหุ้นแม่ที่ซื้อไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเช่นกัน จะเห็นว่ากลไกบริหารความเสี่ยงของผู้ออกในการซื้อหุ้นแม่ทำให้ DW ไม่ได้เป็น Zero-Sum Game อย่างที่หลายๆเข้าใจผิดกัน

          กลไกบริหารความเสี่ยงของโบรคเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการที่ทางการจะอนุญาตให้โบรครายนั้นสามารถออก DW ให้นักลงทุนซื้อขายได้ โดยโบรคต้องแสดงให้ทางการเห็นว่ามีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างดี


ติดตามบทความการลงทุนต่างๆได้ทาง FB: Thaiwarrant หรือคลิก
Chatbot