รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ACE13C2109A ACE Call 27 ก.ย. 64 0.02 100.00 572.40 26.51 0.26
ACE13C2112A ACE Call 15 ธ.ค. 64 0.28 21.74 44,677.90 5.27 0.72
ADVA13C2111A ADVANC Call 09 พ.ย. 64 0.58 16.00 1,881.80 9.13 1.35
ADVA13C2201A ADVANC Call 06 ม.ค. 65 0.45 12.50 86,267.50 8.01 0.92
ADVA13P2112A ADVANC Put 02 ธ.ค. 64 0.05 -16.67 5,490.40 9.84 0.13
ADVA13P2201A ADVANC Put 06 ม.ค. 65 0.31 -11.43 22,304.40 6.43 0.51
AEON13C2111A AEONTS Call 17 พ.ย. 64 0.30 -11.76 10,283.40 5.29 0.40
AMAT13C2111A AMATA Call 10 พ.ย. 64 0.09 -10.00 16.00 8.53 0.41
AMAT13C2112A AMATA Call 15 ธ.ค. 64 0.29 0.00 11,438.90 5.92 0.92
AOT13C2111A AOT Call 10 พ.ย. 64 0.06 0.00 64,616.80 10.74 0.26
AOT13C2112A AOT Call 03 ธ.ค. 64 0.25 0.00 31,445.10 7.39 0.74
AOT13C2202A AOT Call 03 ก.พ 65 0.39 -2.50 13,962.50 5.93 0.93
AOT13P2110A AOT Put 07 ต.ค. 64 0.01 0.00 9.00 18.23 0.07
AOT13P2201A AOT Put 06 ม.ค. 65 0.37 0.00 3,517.90 4.60 0.68
AP13C2111A AP Call 10 พ.ย. 64 0.13 0.00 0.00 7.11 0.54
AWC13C2110A AWC Call 20 ต.ค. 64 0.01 0.00 1,017.60 10.93 0.05
AWC13C2112A AWC Call 24 ธ.ค. 64 0.20 11.11 4,657.80 5.71 0.51
AWC13C2112B AWC Call 24 ธ.ค. 64 0.08 14.29 897.90 5.47 0.20
BAM13C2110A BAM Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 3,950.70 17.82 0.09
BAM13C2112A BAM Call 03 ธ.ค. 64 0.21 31.25 26,980.70 7.20 0.79
BANP13C2109A BANPU Call 27 ก.ย. 64 0.69 0.00 0.00 6.26 3.46
BANP13C2110A BANPU Call 20 ต.ค. 64 0.33 0.00 20.00 7.05 1.86
BANP13C2111A BANPU Call 04 พ.ย. 64 0.20 0.00 524.40 7.01 1.12
BANP13C2111B BANPU Call 19 พ.ย. 64 0.53 -1.85 0.00 4.65 1.97
BANP13C2112A BANPU Call 16 ธ.ค. 64 0.96 -1.03 1.50 4.02 3.09
BANP13C2112B BANPU Call 17 ธ.ค. 64 0.41 0.00 36.60 4.14 1.36
BANP13C2201A BANPU Call 19 ม.ค. 65 0.24 0.00 69,396.70 4.62 0.89
BANP13P2110A BANPU Put 05 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 8.48 0.07
BANP13P2110B BANPU Put 20 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 9.74 0.08
BANP13P2112A BANPU Put 23 ธ.ค. 64 0.07 0.00 14,476.80 5.13 0.29
BANP13P2201A BANPU Put 05 ม.ค. 65 0.24 -4.00 7,468.40 4.04 0.78
BBL13C2110A BBL Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 56.00 19.32 0.09
BBL13C2111A BBL Call 17 พ.ย. 64 0.17 -5.56 18,401.30 9.39 0.70
BBL13C2112A BBL Call 17 ธ.ค. 64 0.35 -5.41 990.30 7.44 1.15
BBL13C2202ANew BBL Call 03 ก.พ 65 0.29 - - 6.75 0.86
BBL13P2112A BBL Put 03 ธ.ค. 64 0.17 0.00 759.70 5.66 0.42
BCH13C2109A BCH Call 28 ก.ย. 64 0.03 -25.00 0.00 23.23 0.31
BCH13C2111A BCH Call 10 พ.ย. 64 0.21 -4.55 6,291.20 6.46 0.61
BCH13C2111B BCH Call 17 พ.ย. 64 0.04 0.00 2.00 7.28 0.13
BCH13C2201A BCH Call 06 ม.ค. 65 0.33 -2.94 16,551.70 5.18 0.77
BCP13C2109A BCP Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 20.12 0.19
BCP13C2111A BCP Call 25 พ.ย. 64 0.47 4.44 0.00 5.62 2.52
BCP13C2201A BCP Call 14 ม.ค. 65 0.26 4.00 3,535.00 4.14 1.02
BCPG13C2109A BCPG Call 27 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 17.57 0.13
BCPG13C2111A BCPG Call 10 พ.ย. 64 0.13 -7.14 200.00 7.34 0.68
BCPG13C2201A BCPG Call 26 ม.ค. 65 0.22 0.00 10,499.30 5.23 0.82
BDMS13C2110A BDMS Call 08 ต.ค. 64 0.05 0.00 3,540.60 17.85 0.39
BDMS13C2111A BDMS Call 10 พ.ย. 64 0.07 0.00 17,742.90 10.64 0.33
BDMS13C2201A BDMS Call 26 ม.ค. 65 0.33 0.00 9,546.80 6.28 0.90
BDMS13P2110A BDMS Put 20 ต.ค. 64 0.02 -33.33 0.00 12.74 0.11
BEM13C2109A BEM Call 28 ก.ย. 64 0.03 50.00 0.00 23.39 0.39
BEM13C2112A BEM Call 09 ธ.ค. 64 0.39 11.43 11,747.50 5.19 1.11
BGRI13C2110A BGRIM Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 18.17 0.11
BGRI13C2112A BGRIM Call 08 ธ.ค. 64 0.12 0.00 17,413.20 8.22 0.58
BGRI13C2202A BGRIM Call 03 ก.พ 65 0.23 9.52 10,700.60 6.25 0.85
BH13C2111A BH Call 10 พ.ย. 64 0.20 0.00 3,140.00 7.62 0.54
BH13C2201A BH Call 13 ม.ค. 65 0.53 1.92 9,660.10 4.98 0.94
BJC13C2111A BJC Call 25 พ.ย. 64 0.12 -7.69 125.00 6.93 0.62
BJC13C2202ANew BJC Call 15 ก.พ 65 0.23 - - 5.03 0.86
BPP13C2112A BPP Call 24 ธ.ค. 64 0.17 -5.56 11,741.20 6.19 0.60
BTS13C2111A BTS Call 25 พ.ย. 64 0.21 16.67 12,887.70 7.50 0.82
CBG13C2110A CBG Call 27 ต.ค. 64 0.06 -14.29 1,752.30 9.96 0.24
CBG13C2111A CBG Call 11 พ.ย. 64 0.05 -16.67 2,079.70 8.92 0.18
CBG13C2112A CBG Call 16 ธ.ค. 64 0.23 -4.17 2,395.50 5.78 0.53
CBG13C2201A CBG Call 19 ม.ค. 65 0.44 -2.22 24,193.50 4.61 0.80
CBG13P2110A CBG Put 08 ต.ค. 64 0.03 0.00 10.00 12.80 0.15
CBG13P2111A CBG Put 11 พ.ย. 64 0.49 -2.00 0.00 5.50 1.06
CBG13P2112A CBG Put 23 ธ.ค. 64 0.51 0.00 9,160.60 3.93 0.79
CENT13C2110A CENTEL Call 27 ต.ค. 64 0.05 0.00 1.80 8.65 0.31
CENT13C2112A CENTEL Call 03 ธ.ค. 64 0.23 -4.17 3,590.20 4.86 0.80
CHG13C2109A CHG Call 27 ก.ย. 64 0.01 0.00 195.70 23.94 0.13
CHG13C2111A CHG Call 11 พ.ย. 64 0.06 -14.29 14,818.40 8.56 0.27
CHG13C2201A CHG Call 13 ม.ค. 65 0.25 -7.41 9,324.20 5.26 0.70
CK13C2110A CK Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 200.00 17.67 0.09
CK13C2112A CK Call 02 ธ.ค. 64 0.28 0.00 5,126.10 5.84 0.82
CKP13C2110A CKP Call 20 ต.ค. 64 0.02 0.00 0.00 10.09 0.19
CKP13C2112A CKP Call 22 ธ.ค. 64 0.14 0.00 4,417.30 5.21 0.68
COM713C2110A COM7 Call 08 ต.ค. 64 0.03 -25.00 911.50 13.50 0.14
COM713C2111A COM7 Call 17 พ.ย. 64 0.36 -2.70 4.00 5.55 0.71
COM713C2112A COM7 Call 15 ธ.ค. 64 0.60 -3.23 18,506.60 4.51 0.96
COM713P2110A COM7 Put 07 ต.ค. 64 0.01 0.00 20.00 13.23 0.05
COM713P2112A COM7 Put 22 ธ.ค. 64 0.40 0.00 10,472.50 3.83 0.54
CPAL13C2109A CPALL Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 32.33 0.13
CPAL13C2112A CPALL Call 03 ธ.ค. 64 0.23 -8.00 15,418.80 8.98 0.81
CPAL13C2112B CPALL Call 22 ธ.ค. 64 0.38 -7.32 7,573.30 7.68 1.14
CPAL13P2109A CPALL Put 27 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 14.27 0.06
CPF13C2110A CPF Call 20 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 15.32 0.15
CPF13C2111A CPF Call 10 พ.ย. 64 0.04 0.00 0.00 10.76 0.41
CPF13C2201A CPF Call 13 ม.ค. 65 0.13 0.00 3,916.10 6.86 0.85
CPN13C2110A CPN Call 27 ต.ค. 64 0.06 0.00 851.80 10.41 0.29
CPN13C2112A CPN Call 16 ธ.ค. 64 0.43 4.88 0.70 5.87 1.16
CPN13C2201A CPN Call 14 ม.ค. 65 0.30 7.14 8,609.40 6.02 0.83
CRC13C2109A CRC Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 21.35 0.16
CRC13C2110A CRC Call 27 ต.ค. 64 0.02 0.00 0.00 11.42 0.17
CRC13C2112A CRC Call 14 ธ.ค. 64 0.20 11.11 2,415.40 6.57 0.97
CRC13C2201A CRC Call 14 ม.ค. 65 0.16 14.29 6,414.70 6.25 0.74
DELT13C2110A DELTA Call 08 ต.ค. 64 0.01 -50.00 45,629.90 7.48 0.03
DELT13C2111A DELTA Call 03 พ.ย. 64 0.06 -25.00 148,576.90 5.13 0.13
DELT13C2201A DELTA Call 05 ม.ค. 65 0.11 -15.38 80,862.20 3.27 0.15
DELT13C2201B DELTA Call 26 ม.ค. 65 0.21 -12.50 108,468.70 2.63 0.23
DELT13P2111A DELTA Put 03 พ.ย. 64 0.26 13.04 125,349.80 2.77 0.30
DELT13P2112A DELTA Put 03 ธ.ค. 64 0.84 6.33 17,442.70 1.61 0.57
DELT13P2201ANew DELTA Put 14 ม.ค. 65 0.65 - - 1.16 0.32
DOHO13C2110A DOHOME Call 20 ต.ค. 64 0.02 0.00 3,369.00 9.56 0.08
DOHO13C2112A DOHOME Call 17 ธ.ค. 64 0.11 0.00 1,092.60 5.08 0.23
DOHO13C2201A DOHOME Call 14 ม.ค. 65 0.51 0.00 3,182.20 4.08 0.86
DTAC13C2109A DTAC Call 28 ก.ย. 64 0.19 11.76 17.00 13.86 1.67
DTAC13C2111A DTAC Call 10 พ.ย. 64 0.44 4.76 0.10 5.88 1.64
DTAC13C2112A DTAC Call 09 ธ.ค. 64 0.24 4.35 28,476.50 5.23 0.80
DTAC13C2201A DTAC Call 05 ม.ค. 65 0.36 5.88 10,936.70 5.08 1.16
DTAC13C2202ANew DTAC Call 03 ก.พ 65 0.26 - - 5.60 0.92
DTAC13P2112A DTAC Put 09 ธ.ค. 64 0.15 -11.76 2,916.30 4.28 0.41
EA13C2109A EA Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 51.10 27.08 0.10
EA13C2112A EA Call 08 ธ.ค. 64 0.42 2.44 47,477.90 5.29 0.86
EA13P2111A EA Put 09 พ.ย. 64 0.07 -12.50 4,190.80 7.00 0.19
EA13P2201A EA Put 14 ม.ค. 65 0.53 -3.64 9,368.20 3.52 0.72
EGCO13C2110A EGCO Call 08 ต.ค. 64 0.05 0.00 1,600.00 17.77 0.25
EGCO13C2202A EGCO Call 03 ก.พ 65 0.57 5.56 7,053.00 5.09 0.82
EPG13C2110A EPG Call 08 ต.ค. 64 0.03 -25.00 40.20 11.59 0.29
EPG13C2112A EPG Call 24 ธ.ค. 64 0.24 -7.69 2,211.40 4.22 0.86
ESSO13C2109A ESSO Call 27 ก.ย. 64 0.01 0.00 150.00 15.87 0.10
ESSO13C2111A ESSO Call 17 พ.ย. 64 0.14 0.00 4,502.30 6.81 0.60
ESSO13C2112A ESSO Call 22 ธ.ค. 64 0.34 6.25 221.20 5.02 1.07
ESSO13C2201A ESSO Call 19 ม.ค. 65 0.27 8.00 26,831.60 4.92 0.83
GFPT13C2110A GFPT Call 08 ต.ค. 64 0.10 0.00 3,795.50 11.30 0.86
GFPT13C2112A GFPT Call 24 ธ.ค. 64 0.26 -3.70 4,514.20 5.06 1.00
GLOB13C2109A GLOBAL Call 27 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 14.28 0.07
GLOB13C2111A GLOBAL Call 10 พ.ย. 64 0.16 -5.88 8,537.20 7.31 0.56
GPSC13C2109A GPSC Call 28 ก.ย. 64 0.02 -33.33 525.50 28.42 0.18
GPSC13C2112A GPSC Call 02 ธ.ค. 64 0.27 0.00 12,674.00 6.52 0.56
GPSC13C2201A GPSC Call 26 ม.ค. 65 0.48 0.00 26,863.20 5.06 0.78
GPSC13P2110A GPSC Put 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.73 0.05
GPSC13P2201A GPSC Put 14 ม.ค. 65 0.60 -3.23 41,880.70 4.06 0.78
GULF13C2110A GULF Call 20 ต.ค. 64 0.18 5.88 38.00 10.21 1.11
GULF13C2112A GULF Call 02 ธ.ค. 64 0.43 4.88 0.40 5.56 1.45
GULF13C2201A GULF Call 05 ม.ค. 65 0.28 7.69 50,479.30 5.66 0.96
GULF13C2201B GULF Call 12 ม.ค. 65 0.17 6.25 21,591.40 6.65 0.69
GULF13P2111A GULF Put 05 พ.ย. 64 0.01 0.00 1.40 10.22 0.06
GULF13P2112A GULF Put 16 ธ.ค. 64 0.13 -13.33 810.30 5.82 0.46
GULF13P2201A GULF Put 19 ม.ค. 65 0.33 -5.71 12,541.60 4.68 0.94
GUNK13C2110A GUNKUL Call 05 ต.ค. 64 0.47 -4.08 373.00 7.81 1.53
GUNK13C2110B GUNKUL Call 20 ต.ค. 64 0.23 -4.17 4,825.00 7.42 0.71
GUNK13C2111A GUNKUL Call 04 พ.ย. 64 0.05 0.00 9,995.00 6.90 0.14
GUNK13C2201A GUNKUL Call 14 ม.ค. 65 0.16 0.00 3,309.60 4.03 0.27
GUNK13C2201B GUNKUL Call 19 ม.ค. 65 0.54 0.00 16,401.40 3.90 0.88
GUNK13P2111A GUNKUL Put 10 พ.ย. 64 0.26 -3.70 2,268.20 4.71 0.51
HANA13C2110A HANA Call 08 ต.ค. 64 0.37 -7.50 15,897.00 8.50 0.96
HANA13C2112A HANA Call 22 ธ.ค. 64 0.53 -3.64 29,795.90 4.79 0.78
HANA13C2201A HANA Call 06 ม.ค. 65 0.92 -1.08 33,361.40 3.96 1.11
HANA13P2110A HANA Put 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 9.50 0.03
HANA13P2111A HANA Put 04 พ.ย. 64 0.04 -20.00 470.10 8.90 0.11
HANA13P2112A HANA Put 14 ธ.ค. 64 0.39 0.00 17,542.30 4.05 0.48
HMPR13C2111A HMPRO Call 09 พ.ย. 64 0.04 0.00 0.00 10.16 0.29
HMPR13C2112A HMPRO Call 22 ธ.ค. 64 0.25 4.17 3,609.40 6.01 1.07
ICHI13C2111A ICHI Call 25 พ.ย. 64 0.04 -20.00 177.00 7.42 0.26
ICHI13C2201A ICHI Call 13 ม.ค. 65 0.15 0.00 2,392.00 4.94 0.66
INTU13C2110A INTUCH Call 27 ต.ค. 64 0.71 -2.74 65.30 6.51 1.40
INTU13C2112A INTUCH Call 22 ธ.ค. 64 0.64 -1.54 11,451.90 5.05 0.98
INTU13C2201A INTUCH Call 14 ม.ค. 65 0.51 -1.92 27,754.60 4.67 0.72
INTU13P2112A INTUCH Put 16 ธ.ค. 64 0.06 -14.29 145.50 6.82 0.12
INTU13P2201A INTUCH Put 14 ม.ค. 65 0.47 -2.08 5,914.20 4.41 0.63
IRPC13C2110A IRPC Call 20 ต.ค. 64 0.05 -16.67 0.00 11.33 0.28
IRPC13C2111A IRPC Call 17 พ.ย. 64 0.21 -4.55 8,081.40 7.89 0.83
IRPC13C2112A IRPC Call 15 ธ.ค. 64 0.45 -2.17 404.50 5.54 1.25
IRPC13C2201A IRPC Call 26 ม.ค. 65 0.31 0.00 11,865.90 5.37 0.83
IVL13C2109A IVL Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 17.17 0.10
IVL13C2110A IVL Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 215.10 16.53 0.09
IVL13C2111A IVL Call 11 พ.ย. 64 0.14 7.69 10,686.00 7.46 0.60
IVL13C2112A IVL Call 09 ธ.ค. 64 0.31 6.90 4,654.70 6.22 1.10
IVL13C2201A IVL Call 14 ม.ค. 65 0.30 11.11 12,614.00 5.15 0.88
IVL13P2111A IVL Put 11 พ.ย. 64 0.06 -14.29 430.00 6.75 0.23
IVL13P2201A IVL Put 14 ม.ค. 65 0.29 -6.45 7,071.70 3.73 0.62
JAS13C2109A JAS Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 18.92 0.13
JAS13C2110A JAS Call 20 ต.ค. 64 0.02 100.00 950.50 10.78 0.15
JAS13C2112A JAS Call 08 ธ.ค. 64 0.17 21.43 5,175.80 5.38 0.63
JMAR13C2111A JMART Call 19 พ.ย. 64 0.43 -2.27 7,296.60 5.14 1.26
JMAR13C2201A JMART Call 05 ม.ค. 65 0.73 -1.35 1,649.80 3.82 1.59
JMAR13C2201B JMART Call 26 ม.ค. 65 0.35 0.00 17,558.70 4.39 0.88
JMT13C2109A JMT Call 28 ก.ย. 64 0.01 -50.00 0.00 26.04 0.13
JMT13C2112A JMT Call 09 ธ.ค. 64 0.43 -6.52 14,890.50 4.89 1.08
JMT13C2201A JMT Call 26 ม.ค. 65 0.34 -5.56 16,153.80 4.53 0.79
KBAN13C2109B KBANK Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 22.99 0.09
KBAN13C2111A KBANK Call 10 พ.ย. 64 0.13 0.00 7,007.10 9.18 0.49
KBAN13C2112A KBANK Call 02 ธ.ค. 64 0.31 6.90 30,440.40 6.66 0.85
KBAN13C2112B KBANK Call 15 ธ.ค. 64 0.51 4.08 2,882.10 6.14 1.28
KBAN13P2110A KBANK Put 08 ต.ค. 64 0.02 -33.33 100.00 15.57 0.13
KBAN13P2112A KBANK Put 02 ธ.ค. 64 0.16 -5.88 3,368.20 5.76 0.38
KBAN13P2201A KBANK Put 06 ม.ค. 65 0.38 -5.00 19,343.90 4.75 0.74
KCE13C2109A KCE Call 27 ก.ย. 64 0.10 -23.08 4,889.90 16.82 0.51
KCE13C2112A KCE Call 03 ธ.ค. 64 0.49 -2.00 106,461.70 5.01 0.75
KCE13C2201A KCE Call 05 ม.ค. 65 0.52 -1.89 42,072.40 4.16 0.66
KCE13P2110A KCE Put 28 ต.ค. 64 0.02 0.00 8,347.80 8.64 0.05
KCE13P2112A KCE Put 03 ธ.ค. 64 0.27 -3.57 23,972.90 5.14 0.42
KKP13C2111A KKP Call 09 พ.ย. 64 0.09 -10.00 1,836.30 9.74 0.40
KKP13C2112A KKP Call 15 ธ.ค. 64 0.29 -3.33 3,091.40 6.51 0.87
KTB13C2109A KTB Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 10.00 17.99 0.16
KTB13C2111A KTB Call 10 พ.ย. 64 0.06 -14.29 3,809.10 9.53 0.51
KTB13C2201A KTB Call 14 ม.ค. 65 0.19 0.00 18,023.50 5.50 0.93
KTC13C2110A KTC Call 05 ต.ค. 64 0.01 0.00 5.00 10.82 0.04
KTC13C2110B KTC Call 20 ต.ค. 64 0.02 -50.00 1,675.50 12.15 0.10
KTC13C2112A KTC Call 14 ธ.ค. 64 0.30 -18.92 49,645.90 5.42 0.67
KTC13P2110A KTC Put 15 ต.ค. 64 0.10 25.00 16,026.60 9.74 0.40
KTC13P2201A KTC Put 06 ม.ค. 65 0.71 10.94 28,140.60 3.48 1.02
LH13C2111A LH Call 09 พ.ย. 64 0.11 0.00 8,389.50 8.02 0.54
MAJO13C2110A MAJOR Call 08 ต.ค. 64 0.11 0.00 5,700.90 10.40 0.52
MAJO13C2110B MAJOR Call 20 ต.ค. 64 0.01 0.00 2.00 11.00 0.05
MAJO13C2201A MAJOR Call 14 ม.ค. 65 0.58 1.75 6,056.70 3.65 0.96
MBK13C2112A MBK Call 24 ธ.ค. 64 0.10 0.00 1,571.40 6.83 0.51
MEGA13C2110A MEGA Call 20 ต.ค. 64 0.63 6.78 0.00 5.29 1.68
MEGA13C2112A MEGA Call 17 ธ.ค. 64 0.44 7.32 9,027.20 4.44 0.98
MEGA13C2201A MEGA Call 14 ม.ค. 65 0.34 6.25 12,264.40 4.42 0.75
MINT13C2109A MINT Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 25.30 0.19
MINT13C2112A MINT Call 03 ธ.ค. 64 0.25 4.17 2,821.10 5.24 1.01
MINT13C2201A MINT Call 19 ม.ค. 65 0.18 5.88 5,223.20 5.27 0.73
MINT13P2110A MINT Put 08 ต.ค. 64 0.01 -50.00 0.00 14.25 0.11
MINT13P2201A MINT Put 12 ม.ค. 65 0.31 -3.13 7,055.20 3.04 0.72
MTC13C2109B MTC Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 24.67 0.10
MTC13C2112A MTC Call 03 ธ.ค. 64 0.23 -4.17 1,195.40 6.46 0.59
MTC13C2201A MTC Call 26 ม.ค. 65 0.51 -1.92 35,268.90 4.74 0.96
MTC13P2112A MTC Put 23 ธ.ค. 64 0.35 -2.78 31,575.30 4.63 0.65
OR13C2109A OR Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 15.73 0.14
OR13C2111A OR Call 09 พ.ย. 64 0.03 0.00 0.00 10.78 0.28
OR13C2112A OR Call 03 ธ.ค. 64 0.09 0.00 16,706.30 7.94 0.63
OR13C2202A OR Call 15 ก.พ 65 0.18 0.00 8,174.80 5.42 0.86
OR13P2110A OR Put 20 ต.ค. 64 0.05 0.00 5,074.00 9.08 0.40
ORI13C2110A ORI Call 20 ต.ค. 64 0.06 0.00 1,405.40 7.57 0.45
ORI13C2111A ORI Call 09 พ.ย. 64 0.42 0.00 3.00 4.67 1.92
ORI13C2201A ORI Call 14 ม.ค. 65 0.18 0.00 9,303.10 4.30 0.76
OSP13C2110A OSP Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.57 0.12
OSP13C2112A OSP Call 09 ธ.ค. 64 0.10 11.11 3,995.00 7.83 0.56
PLAN13C2109A PLANB Call 27 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 23.66 0.19
PLAN13C2112A PLANB Call 03 ธ.ค. 64 0.24 -4.00 6,124.60 5.00 0.95
PRM13C2110A PRM Call 20 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.20 11.73 0.09
PRM13C2111A PRM Call 17 พ.ย. 64 0.04 0.00 0.00 9.29 0.28
PRM13C2201A PRM Call 13 ม.ค. 65 0.17 -10.53 536.60 6.03 0.78
PTG13C2109A PTG Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 14.97 0.09
PTG13C2111A PTG Call 10 พ.ย. 64 0.04 -20.00 170.00 10.21 0.23
PTG13C2112A PTG Call 03 ธ.ค. 64 0.18 0.00 21,960.00 6.90 0.71
PTG13C2112B PTG Call 15 ธ.ค. 64 0.28 0.00 286.00 6.18 0.99
PTL13C2112A PTL Call 22 ธ.ค. 64 0.30 25.00 120,253.30 4.46 1.13
PTT13C2109A PTT Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 18.70 16.91 0.11
PTT13C2110A PTT Call 15 ต.ค. 64 0.01 0.00 9.50 18.91 0.12
PTT13C2111A PTT Call 17 พ.ย. 64 0.10 0.00 13,155.10 9.86 0.62
PTT13C2112A PTT Call 09 ธ.ค. 64 0.24 0.00 2,279.20 8.04 1.22
PTT13C2201A PTT Call 14 ม.ค. 65 0.18 0.00 79,220.80 7.60 0.87
PTT13P2112A PTT Put 14 ธ.ค. 64 0.08 -11.11 22.00 6.30 0.32
PTT13P2201A PTT Put 14 ม.ค. 65 0.11 -8.33 13.20 6.66 0.46
PTTE13C2110A PTTEP Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 19.05 0.08
PTTE13C2111A PTTEP Call 17 พ.ย. 64 0.19 -5.00 9,599.80 7.46 0.63
PTTE13C2112A PTTEP Call 17 ธ.ค. 64 0.31 0.00 22,083.50 6.78 0.93
PTTE13P2112A PTTEP Put 03 ธ.ค. 64 0.16 -5.88 1,365.60 6.22 0.44
PTTG13C2109A PTTGC Call 27 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 18.24 0.08
PTTG13C2110A PTTGC Call 20 ต.ค. 64 0.07 0.00 2,073.60 11.49 0.34
PTTG13C2111A PTTGC Call 17 พ.ย. 64 0.32 3.23 15,587.60 6.41 0.85
PTTG13C2201A PTTGC Call 19 ม.ค. 65 0.35 2.94 13,322.70 5.09 0.74
PTTG13P2111A PTTGC Put 09 พ.ย. 64 0.12 -14.29 1,264.30 7.03 0.35
PTTG13P2201A PTTGC Put 12 ม.ค. 65 0.48 -5.88 7,322.00 4.18 0.84
QH13C2110A QH Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 8.00 14.86 0.13
QH13C2201A QH Call 26 ม.ค. 65 0.18 -5.26 2,117.70 4.70 0.76
RATC13C2111A RATCH Call 09 พ.ย. 64 0.09 -10.00 0.00 8.65 0.43
RATC13C2112A RATCH Call 14 ธ.ค. 64 0.30 0.00 7,184.10 6.49 1.07
RBF13C2109A RBF Call 28 ก.ย. 64 0.02 -50.00 0.00 22.45 0.22
RBF13C2111A RBF Call 19 พ.ย. 64 0.07 -12.50 6,761.80 7.18 0.25
RBF13C2112A RBF Call 09 ธ.ค. 64 0.42 -6.67 20,373.60 4.65 0.96
RS13C2109A RS Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 8.67 0.05
RS13C2110A RS Call 07 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.72 0.06
RS13C2111A RS Call 17 พ.ย. 64 0.05 25.00 1,420.00 8.40 0.23
RS13C2112A RS Call 14 ธ.ค. 64 0.17 0.00 880.30 6.24 0.57
RS13C2201A RS Call 19 ม.ค. 65 0.36 5.88 5,803.90 4.65 0.90
S5013C2109A SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.01 0.00 14.00 42.29 0.04
S5013C2109B SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 34.93 0.04
S5013C2109C SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 42.13 0.04
S5013C2109D SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 67.26 0.07
S5013C2109E SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.01 0.00 10.20 84.70 0.09
S5013C2109F SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.01 -50.00 1,808.30 105.72 0.11
S5013C2111A SET50 Call 29 พ.ย. 64 1.04 0.00 15,940.80 2.93 0.31
S5013C2112A SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.90 0.00 45,838.90 14.53 1.36
S5013C2112B SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.47 -2.08 618,984.60 22.11 1.08
S5013C2112C SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.39 0.00 589,895.50 20.06 0.81
S5013C2112D SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.30 0.00 387,555.20 18.98 0.59
S5013P2109A SET50 Put 29 ก.ย. 64 0.01 0.00 100.10 33.31 0.03
S5013P2109B SET50 Put 29 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 38.50 0.04
S5013P2109C SET50 Put 29 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 37.29 0.04
S5013P2109D SET50 Put 29 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.10 33.91 0.04
S5013P2111A SET50 Put 29 พ.ย. 64 0.88 0.00 14,922.00 3.23 0.30
S5013P2112A SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.34 -2.86 360,406.70 13.05 0.46
S5013P2112B SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.53 -3.64 911,349.00 11.88 0.65
S5013P2112C SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.67 -1.47 1,103,190.30 11.77 0.82
S5013P2112D SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.93 -2.11 1,873,825.80 10.78 1.04
SAWA13C2109A SAWAD Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 15.22 0.06
SAWA13C2110A SAWAD Call 28 ต.ค. 64 0.06 -25.00 30,650.30 10.30 0.23
SAWA13C2112A SAWAD Call 09 ธ.ค. 64 0.29 -12.12 72,310.10 6.35 0.68
SAWA13P2110A SAWAD Put 28 ต.ค. 64 0.06 0.00 913.50 8.87 0.20
SAWA13P2112A SAWAD Put 22 ธ.ค. 64 0.45 4.65 12,878.70 4.34 0.72
SCB13C2110A SCB Call 28 ต.ค. 64 0.14 16.67 18,885.40 10.67 0.68
SCB13C2111A SCB Call 17 พ.ย. 64 0.80 12.68 559.00 7.33 2.68
SCB13C2201A SCB Call 14 ม.ค. 65 0.41 10.81 129,023.50 5.53 1.04
SCB13P2112A SCB Put 09 ธ.ค. 64 0.06 -25.00 59.70 8.61 0.24
SCB13P2201A SCB Put 06 ม.ค. 65 0.24 -14.29 38,708.00 5.62 0.62
SCC13C2110A SCC Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 17.30 0.08
SCC13C2111A SCC Call 09 พ.ย. 64 0.06 20.00 6,032.90 11.40 0.33
SCC13C2112A SCC Call 15 ธ.ค. 64 0.13 0.00 1,905.40 9.17 0.58
SCC13C2202A SCC Call 03 ก.พ 65 0.25 4.17 6,666.40 6.73 0.82
SCC13P2112A SCC Put 15 ธ.ค. 64 0.23 -4.17 1,627.20 5.32 0.59
SCGP13C2111A SCGP Call 09 พ.ย. 64 0.14 0.00 16,228.50 9.18 0.51
SCGP13C2201A SCGP Call 26 ม.ค. 65 0.38 -2.56 30,086.20 5.68 0.85
SCGP13P2110A SCGP Put 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.99 0.05
SCGP13P2112A SCGP Put 02 ธ.ค. 64 0.16 0.00 13,419.40 6.42 0.41
SCGP13P2112B SCGP Put 14 ธ.ค. 64 0.46 -2.13 18,726.40 4.84 0.88
SPAL13C2111A SPALI Call 09 พ.ย. 64 0.09 0.00 797.80 10.20 0.44
SPRC13C2109A SPRC Call 27 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 11.77 0.07
SPRC13C2111A SPRC Call 17 พ.ย. 64 0.11 -8.33 1,922.90 7.79 0.48
SPRC13C2112A SPRC Call 22 ธ.ค. 64 0.34 0.00 20,512.60 5.30 1.00
STA13C2109A STA Call 28 ก.ย. 64 0.01 0.00 0.00 10.36 0.08
STA13C2110A STA Call 07 ต.ค. 64 0.01 0.00 256.70 13.14 0.10
STA13C2111A STA Call 25 พ.ย. 64 0.09 0.00 26,952.80 6.59 0.44
STA13C2201A STA Call 26 ม.ค. 65 0.20 0.00 20,878.90 4.98 0.74
STA13P2111A STA Put 04 พ.ย. 64 0.12 -7.69 1,757.00 6.13 0.55
STA13P2112A STA Put 02 ธ.ค. 64 0.42 0.00 5,364.50 3.91 1.22
STEC13C2110A STEC Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 15.54 0.12
STEC13C2110B STEC Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.05 0.09
STEC13C2112A STEC Call 15 ธ.ค. 64 0.16 14.29 9,226.40 6.07 0.75
STGT13C2111A STGT Call 05 พ.ย. 64 0.01 0.00 416.70 10.57 0.08
STGT13C2111B STGT Call 25 พ.ย. 64 0.03 -25.00 0.00 9.35 0.22
STGT13C2201A STGT Call 14 ม.ค. 65 0.10 0.00 4,400.80 6.40 0.49
STGT13C2201B STGT Call 26 ม.ค. 65 0.15 -6.25 8,782.30 5.87 0.68
STGT13P2201A STGT Put 14 ม.ค. 65 0.36 0.00 6,355.90 3.86 1.07
SUPE13C2110A SUPER Call 08 ต.ค. 64 0.01 0.00 580.10 11.31 0.12
SUPE13C2112A SUPER Call 16 ธ.ค. 64 0.13 -7.14 0.00