รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ACE13C2112A ACE Call 15 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.22 0.07
ACE13C2202A ACE Call 10 ก.พ 65 0.13 -7.14 8,447.20 6.50 0.47
ADVA13C2201A ADVANC Call 06 ม.ค. 65 0.06 -40.00 3,501.10 15.67 0.46
ADVA13C2202A ADVANC Call 24 ก.พ 65 0.57 -17.39 43.60 7.61 2.11
ADVA13C2203A ADVANC Call 23 มี.ค 65 0.27 -15.63 81,157.20 6.72 0.88
ADVA13P2112A ADVANC Put 02 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 14.36 0.07
ADVA13P2201A ADVANC Put 06 ม.ค. 65 0.01 0.00 154.80 15.10 0.07
ADVA13P2203A ADVANC Put 16 มี.ค 65 0.34 13.33 32,279.90 6.44 1.06
AEON13C2202A AEONTS Call 10 ก.พ 65 0.26 -7.14 2,598.80 5.33 0.38
AMAT13C2112A AMATA Call 15 ธ.ค. 64 0.05 -16.67 0.50 15.77 0.41
AMAT13C2202A AMATA Call 17 ก.พ 65 0.15 -11.76 69,940.10 6.82 0.53
AOT13C2112A AOT Call 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 19.54 0.08
AOT13C2202A AOT Call 03 ก.พ 65 0.08 0.00 301,662.70 9.91 0.33
AOT13C2204A AOT Call 05 เม.ย. 65 0.25 0.00 61,400.80 6.57 0.69
AOT13P2201A AOT Put 06 ม.ค. 65 0.10 -9.09 25,420.50 9.47 0.40
AOT13P2202A AOT Put 03 ก.พ 65 0.47 0.00 45,964.20 5.44 1.07
AP13C2202A AP Call 10 ก.พ 65 0.18 -14.29 6,902.30 6.30 0.65
AWC13C2112A AWC Call 24 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.23 0.06
AWC13C2112B AWC Call 24 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 9.72 0.05
BAM13C2112A BAM Call 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 23.68 0.12
BAM13C2202A BAM Call 11 ก.พ 65 0.18 -21.74 10,194.60 7.71 0.71
BAM13C2204A BAM Call 05 เม.ย. 65 0.19 -17.39 59,639.20 6.13 0.59
BANP13C2112A BANPU Call 16 ธ.ค. 64 0.03 -50.00 103.60 14.49 0.42
BANP13C2112B BANPU Call 17 ธ.ค. 64 0.01 -50.00 122.00 14.33 0.14
BANP13C2201A BANPU Call 19 ม.ค. 65 0.01 -50.00 16,046.60 10.43 0.10
BANP13C2202A BANPU Call 11 ก.พ 65 0.01 -50.00 17,888.10 8.69 0.08
BANP13C2202B BANPU Call 24 ก.พ 65 0.04 -33.33 10,685.30 6.98 0.27
BANP13C2203A BANPU Call 04 มี.ค 65 0.08 -27.27 23,091.90 6.31 0.49
BANP13C2203B BANPU Call 16 มี.ค 65 0.15 -21.05 23,416.80 5.36 0.78
BANP13P2112A BANPU Put 23 ธ.ค. 64 0.01 0.00 100.00 12.08 0.12
BANP13P2201A BANPU Put 05 ม.ค. 65 0.14 27.27 17,583.50 7.12 0.97
BANP13P2202A BANPU Put 03 ก.พ 65 0.43 10.26 0.00 3.38 1.41
BANP13P2203A BANPU Put 16 มี.ค 65 0.27 12.50 10,763.20 3.42 0.90
BBL13C2112A BBL Call 17 ธ.ค. 64 0.02 -66.67 1,266.60 22.64 0.20
BBL13C2202A BBL Call 03 ก.พ 65 0.08 -33.33 39,832.70 10.75 0.38
BBL13C2203A BBL Call 03 มี.ค 65 0.09 -30.77 43,506.80 8.88 0.35
BBL13C2204ANew BBL Call 08 เม.ย. 65 0.30 - - 5.87 0.78
BBL13P2112A BBL Put 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 14.06 0.06
BBL13P2202A BBL Put 02 ก.พ 65 0.24 20.00 78,965.30 5.87 0.62
BCH13C2201A BCH Call 06 ม.ค. 65 0.06 -14.29 300.20 10.47 0.29
BCH13C2202A BCH Call 10 ก.พ 65 0.19 -9.52 12,452.80 6.79 0.60
BCH13C2203A BCH Call 04 มี.ค 65 0.31 -8.82 23,838.50 5.71 0.83
BCH13C2204A BCH Call 05 เม.ย. 65 0.45 -6.25 48,348.50 4.91 1.03
BCP13C2201A BCP Call 14 ม.ค. 65 0.05 -16.67 2,888.00 8.02 0.17
BCP13C2202A BCP Call 10 ก.พ 65 0.04 0.00 8.90 7.32 0.12
BCP13C2203A BCP Call 23 มี.ค 65 0.14 -6.67 9,724.70 5.06 0.29
BCPG13C2201A BCPG Call 26 ม.ค. 65 0.02 -33.33 50.10 10.42 0.17
BCPG13C2203A BCPG Call 03 มี.ค 65 0.08 -11.11 2,509.20 6.98 0.45
BCPG13C2204A BCPG Call 05 เม.ย. 65 0.16 -5.88 18,263.90 5.63 0.72
BDMS13C2201A BDMS Call 26 ม.ค. 65 0.09 -18.18 8,480.60 10.52 0.42
BDMS13C2204ANew BDMS Call 08 เม.ย. 65 0.32 - - 5.88 0.84
BEC13C2202A BEC Call 10 ก.พ 65 0.19 -9.52 37,548.40 5.51 0.74
BEC13C2203A BEC Call 08 มี.ค 65 0.38 -7.32 988.10 4.38 1.17
BEM13C2112A BEM Call 09 ธ.ค. 64 0.01 0.00 100.00 20.88 0.12
BEM13C2203A BEM Call 16 มี.ค 65 0.22 4.76 19,854.00 5.27 0.69
BGRI13C2112A BGRIM Call 08 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 15.08 0.10
BGRI13C2202A BGRIM Call 03 ก.พ 65 0.03 -25.00 1.00 10.75 0.20
BGRI13C2203A BGRIM Call 03 มี.ค 65 0.10 -9.09 30,346.80 7.80 0.49
BH13C2201A BH Call 13 ม.ค. 65 0.23 -14.81 27,264.40 8.38 0.67
BH13C2203A BH Call 04 มี.ค 65 0.23 -11.54 20,480.00 6.54 0.52
BJC13C2202A BJC Call 15 ก.พ 65 0.09 -25.00 17,057.20 7.56 0.52
BPP13C2112A BPP Call 24 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 15.73 0.09
BTS13C2202A BTS Call 24 ก.พ 65 0.14 16.67 15,529.80 7.09 0.54
CBG13C2112A CBG Call 16 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.96 0.06
CBG13C2201A CBG Call 19 ม.ค. 65 0.06 0.00 2,172.90 8.70 0.23
CBG13C2202A CBG Call 10 ก.พ 65 0.14 -6.67 23,925.50 7.23 0.45
CBG13C2203A CBG Call 16 มี.ค 65 0.29 -3.33 23,044.00 5.45 0.70
CBG13P2112A CBG Put 23 ธ.ค. 64 0.17 -5.56 18,412.90 9.07 0.68
CENT13C2112A CENTEL Call 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 14.13 0.11
CENT13C2203A CENTEL Call 03 มี.ค 65 0.08 0.00 8,827.60 6.14 0.40
CENT13C2204ANew CENTEL Call 08 เม.ย. 65 0.21 - - 4.65 0.79
CHG13C2201A CHG Call 13 ม.ค. 65 0.08 0.00 19,351.50 9.19 0.38
CHG13C2202A CHG Call 10 ก.พ 65 0.25 0.00 47,292.90 6.20 0.80
CK13C2112A CK Call 02 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 30.06 0.14
CK13C2203A CK Call 16 มี.ค 65 0.26 -3.70 39,711.10 5.82 0.71
CKP13C2112A CKP Call 22 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.26 0.05
CKP13C2202A CKP Call 11 ก.พ 65 0.07 -22.22 245.80 6.35 0.18
CKP13C2203A CKP Call 02 มี.ค 65 0.11 -21.43 1,596.80 5.55 0.25
COM713C2112A COM7 Call 15 ธ.ค. 64 0.25 -10.71 612.60 10.33 0.83
COM713C2203A COM7 Call 16 มี.ค 65 0.72 -2.70 6,129.50 4.44 1.03
COM713C2204A COM7 Call 05 เม.ย. 65 0.55 -1.79 31,940.50 4.43 0.79
COM713P2112A COM7 Put 22 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.90 11.35 0.04
COM713P2202A COM7 Put 02 ก.พ 65 0.21 0.00 1,227.20 5.50 0.37
COM713P2203A COM7 Put 18 มี.ค 65 0.78 -1.27 31,232.50 2.99 0.75
CPAL13C2112A CPALL Call 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 20.92 0.09
CPAL13C2112B CPALL Call 22 ธ.ค. 64 0.01 0.00 5.00 21.34 0.09
CPAL13C2204A CPALL Call 05 เม.ย. 65 0.13 -13.33 10,611.90 9.07 0.50
CPF13C2201A CPF Call 13 ม.ค. 65 0.01 0.00 120.10 13.67 0.06
CPF13C2203A CPF Call 03 มี.ค 65 0.04 -33.33 7,830.10 9.04 0.15
CPN13C2112A CPN Call 16 ธ.ค. 64 0.02 -50.00 0.00 19.35 0.19
CPN13C2201A CPN Call 14 ม.ค. 65 0.05 -16.67 7,129.10 11.30 0.27
CPN13C2204A CPN Call 05 เม.ย. 65 0.20 -16.67 24,779.30 6.27 0.60
CRC13C2112A CRC Call 14 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.89 0.13
CRC13C2201A CRC Call 14 ม.ค. 65 0.01 -50.00 0.00 13.77 0.11
CRC13C2203A CRC Call 04 มี.ค 65 0.09 -18.18 24,058.60 7.30 0.51
DELT13C2201A DELTA Call 05 ม.ค. 65 0.01 0.00 10,343.70 6.07 0.03
DELT13C2201B DELTA Call 26 ม.ค. 65 0.05 0.00 20,377.90 4.34 0.10
DELT13C2202A DELTA Call 02 ก.พ 65 0.15 0.00 32,501.80 3.37 0.23
DELT13C2202B DELTA Call 15 ก.พ 65 0.23 0.00 91,831.20 3.15 0.33
DELT13C2203A DELTA Call 02 มี.ค 65 0.61 1.67 2,483.60 2.82 0.77
DELT13P2112A DELTA Put 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 15.00 12.25 0.05
DELT13P2201A DELTA Put 14 ม.ค. 65 0.22 -8.33 32,781.20 2.47 0.24
DOHO13C2112A DOHOME Call 17 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.61 0.05
DOHO13C2201A DOHOME Call 14 ม.ค. 65 0.13 -7.14 1,645.80 7.46 0.43
DOHO13C2202A DOHOME Call 11 ก.พ 65 0.05 0.00 1,267.80 6.78 0.15
DOHO13C2204A DOHOME Call 05 เม.ย. 65 0.42 -2.33 111.00 4.23 0.79
DTAC13C2112A DTAC Call 09 ธ.ค. 64 0.05 -37.50 3,724.10 15.74 0.45
DTAC13C2201A DTAC Call 05 ม.ค. 65 0.28 -20.00 20.00 7.98 1.27
DTAC13C2202A DTAC Call 03 ก.พ 65 0.21 -19.23 5,774.60 7.77 0.93
DTAC13C2202B DTAC Call 10 ก.พ 65 0.16 -15.79 51,840.40 6.97 0.63
DTAC13C2203A DTAC Call 16 มี.ค 65 0.51 -12.07 105.40 5.18 1.50
DTAC13P2112A DTAC Put 09 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 9.57 0.05
DTAC13P2202A DTAC Put 02 ก.พ 65 0.12 9.09 9,725.90 5.46 0.37
EA13C2112A EA Call 08 ธ.ค. 64 0.58 41.46 1,618.30 9.95 1.76
EA13C2202A EA Call 11 ก.พ 65 1.18 19.19 41.90 4.64 1.67
EA13C2203A EA Call 16 มี.ค 65 0.92 16.46 15,159.10 4.31 1.21
EA13C2204A EA Call 05 เม.ย. 65 0.67 17.54 229,992.70 4.48 0.92
EA13P2201A EA Put 14 ม.ค. 65 0.01 -50.00 138.00 9.33 0.03
EA13P2203A EA Put 16 มี.ค 65 0.47 -14.55 44,987.80 3.65 0.52
EGCO13C2202A EGCO Call 03 ก.พ 65 0.15 -16.67 17,240.90 8.41 0.38
EPG13C2112A EPG Call 24 ธ.ค. 64 0.03 -25.00 276.50 9.72 0.26
ESSO13C2112A ESSO Call 22 ธ.ค. 64 0.02 0.00 0.00 13.56 0.19
ESSO13C2201A ESSO Call 19 ม.ค. 65 0.04 0.00 697.00 9.11 0.25
ESSO13C2203A ESSO Call 16 มี.ค 65 0.15 -6.25 5,666.50 5.66 0.59
GFPT13C2112A GFPT Call 24 ธ.ค. 64 0.01 -50.00 10.00 14.95 0.13
GLOB13C2202A GLOBAL Call 10 ก.พ 65 0.11 -8.33 11,055.50 7.32 0.42
GPSC13C2112A GPSC Call 02 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 17.81 0.06
GPSC13C2201A GPSC Call 26 ม.ค. 65 0.10 -9.09 1,415.50 8.73 0.30
GPSC13C2202A GPSC Call 10 ก.พ 65 0.20 -9.09 6,882.50 7.54 0.51
GPSC13C2203A GPSC Call 10 มี.ค 65 0.37 -7.50 40,620.50 6.03 0.76
GPSC13P2201A GPSC Put 14 ม.ค. 65 0.21 5.00 15,667.90 7.53 0.54
GULF13C2112A GULF Call 02 ธ.ค. 64 0.01 -50.00 20.00 38.93 0.25
GULF13C2201A GULF Call 05 ม.ค. 65 0.04 -20.00 7,764.50 11.94 0.30
GULF13C2201B GULF Call 12 ม.ค. 65 0.01 -50.00 254.40 13.93 0.09
GULF13C2203A GULF Call 10 มี.ค 65 0.12 -20.00 62,513.20 7.36 0.56
GULF13P2112A GULF Put 16 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 14.47 0.09
GULF13P2201A GULF Put 19 ม.ค. 65 0.12 9.09 16,687.30 8.38 0.64
GULF13P2202A GULF Put 11 ก.พ 65 0.27 12.50 49,168.30 6.16 1.06
GUNK13C2201A GUNKUL Call 14 ม.ค. 65 0.03 -40.00 3,858.70 7.74 0.10
GUNK13C2201B GUNKUL Call 19 ม.ค. 65 0.14 -30.00 20,005.30 6.84 0.42
GUNK13C2203A GUNKUL Call 04 มี.ค 65 0.32 -20.00 80,714.30 4.82 0.68
GUNK13P2202A GUNKUL Put 03 ก.พ 65 0.40 14.29 27,146.10 3.11 0.55
HANA13C2112A HANA Call 22 ธ.ค. 64 0.30 20.00 13,638.70 9.15 0.73
HANA13C2201A HANA Call 06 ม.ค. 65 0.91 13.75 13.50 5.65 1.38
HANA13C2202A HANA Call 17 ก.พ 65 1.39 11.20 0.00 4.06 1.51
HANA13C2203A HANA Call 10 มี.ค 65 0.85 11.84 76,121.30 4.31 0.98
HANA13P2112A HANA Put 14 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 10.50 0.03
HANA13P2202A HANA Put 11 ก.พ 65 0.10 -23.08 5,354.30 5.82 0.16
HANA13P2202B HANA Put 15 ก.พ 65 0.29 -17.14 16,007.80 5.20 0.40
HMPR13C2112A HMPRO Call 22 ธ.ค. 64 0.03 -25.00 0.00 14.74 0.33
HMPR13C2203A HMPRO Call 16 มี.ค 65 0.09 -18.18 10,579.70 7.18 0.47
ICHI13C2201A ICHI Call 13 ม.ค. 65 0.01 0.00 0.00 10.42 0.10
ICHI13C2203A ICHI Call 03 มี.ค 65 0.07 0.00 30,138.80 6.12 0.42
INTU13C2112A INTUCH Call 22 ธ.ค. 64 0.02 -50.00 0.00 15.06 0.10
INTU13C2201A INTUCH Call 14 ม.ค. 65 0.05 -28.57 3,656.20 9.57 0.16
INTU13C2202A INTUCH Call 17 ก.พ 65 0.26 -21.21 21,115.10 6.28 0.56
INTU13P2112A INTUCH Put 16 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.75 0.04
INTU13P2201A INTUCH Put 14 ม.ค. 65 0.20 17.65 15,044.00 7.76 0.53
IRPC13C2112A IRPC Call 15 ธ.ค. 64 0.03 -40.00 0.00 17.50 0.28
IRPC13C2201A IRPC Call 26 ม.ค. 65 0.05 -37.50 22,362.50 9.91 0.27
IRPC13C2202A IRPC Call 17 ก.พ 65 0.04 -20.00 3,074.50 8.76 0.19
IRPC13C2203A IRPC Call 10 มี.ค 65 0.14 -17.65 20,796.90 6.88 0.52
IRPC13P2202A IRPC Put 02 ก.พ 65 0.64 12.28 7,914.10 4.04 1.38
IVL13C2112A IVL Call 09 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.15 0.10
IVL13C2201A IVL Call 14 ม.ค. 65 0.03 0.00 0.50 10.19 0.19
IVL13C2203A IVL Call 04 มี.ค 65 0.11 -8.33 33,748.20 6.82 0.48
IVL13C2204A IVL Call 05 เม.ย. 65 0.19 -9.52 27,266.00 5.91 0.72
IVL13P2201A IVL Put 14 ม.ค. 65 0.10 0.00 7,418.60 6.89 0.44
IVL13P2203A IVL Put 16 มี.ค 65 0.28 3.70 8,716.70 3.90 0.70
JAS13C2112A JAS Call 08 ธ.ค. 64 0.01 0.00 62.00 15.09 0.11
JAS13C2202A JAS Call 10 ก.พ 65 0.13 -13.33 8,541.60 6.13 0.56
JAS13C2203A JAS Call 10 มี.ค 65 0.23 -11.54 30,257.10 5.05 0.81
JMAR13C2201A JMART Call 05 ม.ค. 65 0.85 -17.48 10,933.80 4.93 2.10
JMAR13C2201B JMART Call 26 ม.ค. 65 0.34 -20.93 62,759.90 5.85 0.99
JMAR13C2202A JMART Call 17 ก.พ 65 0.61 -16.44 4,392.50 4.52 1.38
JMAR13C2204A JMART Call 05 เม.ย. 65 0.31 -18.42 152,700.10 4.52 0.70
JMT13C2112A JMT Call 09 ธ.ค. 64 0.60 -9.09 0.00 8.22 2.10
JMT13C2201A JMT Call 26 ม.ค. 65 0.48 -5.88 1,730.40 5.61 1.14
JMT13C2203A JMT Call 03 มี.ค 65 0.79 -4.82 609.00 4.25 1.43
JMT13C2203B JMT Call 16 มี.ค 65 0.42 -6.67 65,311.80 4.68 0.84
KBAN13C2112A KBANK Call 02 ธ.ค. 64 0.01 -66.67 372.40 37.47 0.14
KBAN13C2112B KBANK Call 15 ธ.ค. 64 0.27 -37.21 3,525.00 13.25 1.36
KBAN13C2201A KBANK Call 26 ม.ค. 65 0.10 -33.33 123,914.70 9.96 0.38
KBAN13C2204ANew KBANK Call 08 เม.ย. 65 0.41 - - 5.33 0.83
KBAN13P2112A KBANK Put 02 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.65 0.05
KBAN13P2201A KBANK Put 06 ม.ค. 65 0.02 0.00 2,541.30 12.09 0.09
KBAN13P2201B KBANK Put 19 ม.ค. 65 0.13 30.00 15,578.60 8.41 0.41
KBAN13P2202A KBANK Put 02 ก.พ 65 0.30 20.00 71,840.60 6.62 0.75
KBAN13P2203A KBANK Put 10 มี.ค 65 0.68 15.25 79,618.30 4.57 1.18
KCE13C2112A KCE Call 03 ธ.ค. 64 0.02 0.00 5,118.70 28.01 0.15
KCE13C2201A KCE Call 05 ม.ค. 65 0.35 9.38 170,186.40 6.70 0.64
KCE13C2202A KCE Call 10 ก.พ 65 0.78 8.33 42,279.80 4.76 1.01
KCE13P2112A KCE Put 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 9.99 0.03
KCE13P2202A KCE Put 02 ก.พ 65 0.14 -12.50 35,711.60 5.86 0.22
KCE13P2203A KCE Put 16 มี.ค 65 0.64 -8.57 20,570.80 3.55 0.62
KKP13C2112A KKP Call 15 ธ.ค. 64 0.04 -50.00 0.00 18.51 0.32
KKP13C2203A KKP Call 16 มี.ค 65 0.22 -18.52 10,425.60 6.43 0.62
KTB13C2201A KTB Call 14 ม.ค. 65 0.07 -12.50 9,199.20 9.30 0.58
KTC13C2112A KTC Call 14 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 15.04 0.07
KTC13C2202A KTC Call 02 ก.พ 65 0.12 -14.29 16,138.40 7.23 0.41
KTC13C2203A KTC Call 03 มี.ค 65 0.27 -10.00 55,499.50 5.42 0.68
KTC13P2201A KTC Put 06 ม.ค. 65 0.41 5.13 13,508.00 6.20 1.19
KTC13P2202A KTC Put 02 ก.พ 65 0.16 6.67 6,335.80 6.23 0.47
LH13C2202A LH Call 10 ก.พ 65 0.18 -10.00 11,057.40 6.57 0.71
MAJO13C2201A MAJOR Call 14 ม.ค. 65 0.12 -20.00 12,390.60 6.96 0.45
MBK13C2112A MBK Call 24 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 14.70 0.11
MEGA13C2112A MEGA Call 17 ธ.ค. 64 0.16 -15.79 940.10 9.88 0.75
MEGA13C2201A MEGA Call 14 ม.ค. 65 0.16 -11.11 601.80 7.25 0.55
MEGA13C2202A MEGA Call 11 ก.พ 65 0.52 -7.14 3.00 4.65 1.14
MEGA13C2203A MEGA Call 16 มี.ค 65 0.35 -7.89 15,987.90 4.73 0.78
MINT13C2112A MINT Call 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.94 0.13
MINT13C2201A MINT Call 19 ม.ค. 65 0.01 0.00 340.00 10.54 0.10
MINT13C2203A MINT Call 04 มี.ค 65 0.04 -33.33 28,228.10 7.59 0.28
MINT13C2204ANew MINT Call 08 เม.ย. 65 0.18 - - 4.71 0.78
MINT13P2201A MINT Put 12 ม.ค. 65 0.21 16.67 30,368.70 5.00 0.96
MTC13C2112A MTC Call 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 14.53 0.06
MTC13C2201A MTC Call 26 ม.ค. 65 0.08 -20.00 11,225.40 8.68 0.31
MTC13C2204A MTC Call 05 เม.ย. 65 0.32 -11.11 15,403.10 5.17 0.74
MTC13P2112A MTC Put 23 ธ.ค. 64 0.04 0.00 0.00 11.92 0.21
OR13C2112A OR Call 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.88 0.13
OR13C2202A OR Call 15 ก.พ 65 0.02 -33.33 589.50 9.63 0.19
OR13C2203A OR Call 16 มี.ค 65 0.06 -14.29 6,986.60 7.22 0.43
OR13C2204A OR Call 05 เม.ย. 65 0.11 -8.33 8,007.30 6.22 0.68
OR13P2201A OR Put 26 ม.ค. 65 0.20 5.26 12,632.80 5.61 1.12
ORI13C2201A ORI Call 14 ม.ค. 65 0.07 -22.22 4,442.10 7.37 0.49
OSP13C2112A OSP Call 09 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.54 0.11
OSP13C2202A OSP Call 03 ก.พ 65 0.03 -25.00 33.80 10.14 0.24
OSP13C2203A OSP Call 03 มี.ค 65 0.08 -11.11 28,856.30 7.66 0.48
PLAN13C2112A PLANB Call 03 ธ.ค. 64 0.01 -66.67 710.00 28.88 0.22
PLAN13C2203A PLANB Call 23 มี.ค 65 0.20 -13.04 11,869.30 4.54 0.70
PRM13C2201A PRM Call 13 ม.ค. 65 0.01 0.00 0.00 12.30 0.10
PRM13C2204A PRM Call 05 เม.ย. 65 0.11 -15.38 1,308.50 6.13 0.56
PTG13C2112A PTG Call 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.10 12.86 0.09
PTG13C2112B PTG Call 15 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.68 0.10
PTG13C2202A PTG Call 10 ก.พ 65 0.05 0.00 3,106.50 8.31 0.29
PTG13C2203A PTG Call 03 มี.ค 65 0.11 0.00 12,792.50 6.69 0.51
PTG13C2203B PTG Call 16 มี.ค 65 0.17 0.00 44,489.80 6.11 0.72
PTL13C2112A PTL Call 22 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.28 0.05
PTL13C2202A PTL Call 17 ก.พ 65 0.06 -14.29 0.00 6.48 0.17
PTL13C2203A PTL Call 04 มี.ค 65 0.35 -12.50 1,468.20 5.11 0.78
PTL13C2204A PTL Call 05 เม.ย. 65 0.14 -12.50 13,065.00 4.72 0.29
PTT13C2112A PTT Call 09 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 21.78 0.15
PTT13C2201A PTT Call 14 ม.ค. 65 0.01 0.00 599.30 15.70 0.11
PTT13C2202A PTT Call 24 ก.พ 65 0.04 -20.00 10,990.10 10.44 0.29
PTT13C2203A PTT Call 16 มี.ค 65 0.10 -9.09 27,544.70 8.28 0.58
PTT13P2112A PTT Put 14 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.56 0.10
PTT13P2201A PTT Put 14 ม.ค. 65 0.02 0.00 0.00 12.57 0.18
PTT13P2202A PTT Put 11 ก.พ 65 0.18 5.88 47,159.80 8.18 1.04
PTTE13C2112A PTTEP Call 17 ธ.ค. 64 0.02 -33.33 0.00 20.07 0.18
PTTE13C2202A PTTEP Call 11 ก.พ 65 0.14 -6.67 68,996.90 7.71 0.48
PTTE13C2203A PTTEP Call 10 มี.ค 65 0.19 -5.00 12,045.00 7.53 0.63
PTTE13P2112A PTTEP Put 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 14.37 0.06
PTTE13P2202A PTTEP Put 11 ก.พ 65 0.38 0.00 15,391.00 4.88 0.82
PTTG13C2201A PTTGC Call 19 ม.ค. 65 0.05 -16.67 9,508.20 9.72 0.22
PTTG13C2203A PTTGC Call 08 มี.ค 65 0.17 -5.56 7,058.80 6.34 0.48
PTTG13C2204A PTTGC Call 05 เม.ย. 65 0.24 -7.69 46,323.10 5.72 0.61
PTTG13P2201A PTTGC Put 12 ม.ค. 65 0.18 5.88 14,929.70 7.72 0.62
PTTG13P2202A PTTGC Put 17 ก.พ 65 0.57 5.56 57,550.70 4.69 1.19
QH13C2201A QH Call 26 ม.ค. 65 0.07 0.00 5,662.00 7.59 0.48
RATC13C2112A RATCH Call 14 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 21.45 0.12
RATC13C2203A RATCH Call 08 มี.ค 65 0.12 -14.29 6,604.60 7.39 0.51
RBF13C2112A RBF Call 09 ธ.ค. 64 0.01 0.00 2,100.00 19.68 0.10
RBF13C2202A RBF Call 17 ก.พ 65 0.32 0.00 14,370.10 5.13 0.84
RS13C2112A RS Call 14 ธ.ค. 64 0.02 0.00 132.10 18.00 0.17
RS13C2201A RS Call 19 ม.ค. 65 0.31 14.81 60,117.60 6.60 0.97
RS13C2202A RS Call 17 ก.พ 65 0.56 12.00 3,383.80 4.95 1.31
S5013C2112A SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.03 -40.00 103,139.00 44.81 0.14
S5013C2112B SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.01 0.00 6,419.90 59.06 0.06
S5013C2112C SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.01 0.00 3,380.10 55.66 0.06
S5013C2112D SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.01 0.00 2,707.10 47.21 0.05
S5013C2112E SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.01 0.00 967.90 62.53 0.07
S5013C2112F SET50 Call 29 ธ.ค. 64 0.02 -50.00 114,011.20 56.43 0.12
S5013C2202A SET50 Call 25 ก.พ 65 0.75 -6.25 7,053.30 3.59 0.29
S5013C2203A SET50 Call 30 มี.ค 65 0.25 -26.47 1,195,828.70 19.96 0.54
S5013C2203B SET50 Call 30 มี.ค 65 0.41 -21.15 908,507.20 15.93 0.70
S5013P2112A SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.05 25.00 8,601.20 31.47 0.17
S5013P2112B SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.12 33.33 1,820.50 26.92 0.35
S5013P2112C SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.15 36.36 33,262.00 26.86 0.43
S5013P2112D SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.30 30.43 1,340,456.20 23.05 0.74
S5013P2112E SET50 Put 29 ธ.ค. 64 0.53 29.27 790,111.00 19.80 1.13
S5013P2202A SET50 Put 25 ก.พ 65 1.29 4.03 183.30 2.37 0.33
S5013P2203A SET50 Put 30 มี.ค 65 1.26 14.55 1,022,486.10 9.18 1.25
S5013P2203B SET50 Put 30 มี.ค 65 1.58 13.67 100,917.60 9.20 1.57
S5013P2203CNew SET50 Put 30 มี.ค 65 0.90 - - 10.05 0.97
SAWA13C2112A SAWAD Call 09 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.04 0.07
SAWA13C2202A SAWAD Call 03 ก.พ 65 0.11 -15.38 53,194.60 7.77 0.36
SAWA13C2203A SAWAD Call 08 มี.ค 65 0.21 -19.23 60,469.70 6.47 0.57
SAWA13P2112A SAWAD Put 22 ธ.ค. 64 0.06 20.00 18,037.40 11.30 0.28
SCB13C2201A SCB Call 14 ม.ค. 65 0.38 -11.63 190.90 7.88 1.23
SCB13C2201B SCB Call 19 ม.ค. 65 0.12 -14.29 5,934.50 8.12 0.40
SCB13C2203A SCB Call 03 มี.ค 65 0.28 -9.68 101,682.20 6.12 0.70
SCB13P2112A SCB Put 09 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.59 0.05
SCB13P2201A SCB Put 06 ม.ค. 65 0.01 0.00 234.10 12.33 0.05
SCB13P2201B SCB Put 14 ม.ค. 65 0.10 0.00 3,154.70 8.32 0.34
SCB13P2203A SCB Put 03 มี.ค 65 0.53 3.92 70,457.50 4.56 0.99
SCC13C2112A SCC Call 15 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 17.20 0.05
SCC13C2202A SCC Call 03 ก.พ 65 0.02 -33.33 477.00 12.41 0.07
SCC13C2202B SCC Call 17 ก.พ 65 0.19 -24.00 47,901.90 9.86 0.50
SCC13P2112A SCC Put 15 ธ.ค. 64 0.03 50.00 0.00 15.89 0.13
SCGP13C2201A SCGP Call 26 ม.ค. 65 0.11 -8.33 7,452.00 9.47 0.42
SCGP13C2202A SCGP Call 17 ก.พ 65 0.25 -7.41 38,040.60 7.31 0.74
SCGP13P2112A SCGP Put 02 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 15.57 0.06
SCGP13P2112B SCGP Put 14 ธ.ค. 64 0.03 0.00 0.00 16.77 0.20
SCGP13P2202A SCGP Put 15 ก.พ 65 0.33 0.00 46,095.10 6.31 0.84
SPAL13C2202A SPALI Call 11 ก.พ 65 0.19 -24.00 0.00 7.78 0.71
SPAL13C2203A SPALI Call 03 มี.ค 65 0.11 -26.67 6,435.00 7.78 0.41
SPRC13C2112A SPRC Call 22 ธ.ค. 64 0.06 -33.33 11,470.90 12.67 0.42
SPRC13C2202A SPRC Call 10 ก.พ 65 0.04 -20.00 4,468.00 7.13 0.16
SPRC13C2203A SPRC Call 23 มี.ค 65 0.24 -14.29 45,867.30 5.51 0.74
STA13C2201A STA Call 26 ม.ค. 65 0.03 -50.00 9,258.20 9.03 0.23
STA13C2202A STA Call 17 ก.พ 65 0.07 -41.67 10,590.90 7.17 0.42
STA13C2203A STA Call 08 มี.ค 65 0.20 -31.03 46,775.50 5.35 0.90
STA13C2204A STA Call 05 เม.ย. 65 0.17 -29.17 25,425.20 4.71 0.67
STA13P2112A STA Put 02 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 26.89 0.23
STA13P2202A STA Put 24 ก.พ 65 0.22 29.41 20,314.70 3.56 0.66
STEC13C2112A STEC Call 15 ธ.ค. 64 0.01 -50.00 100.00 17.58 0.13
STEC13C2203A STEC Call 08 มี.ค 65 0.13 -23.53 8,073.40 6.39 0.63
STGT13C2201A STGT Call 14 ม.ค. 65 0.01 -50.00 2,081.90 12.06 0.10
STGT13C2201B STGT Call 26 ม.ค. 65 0.03 -50.00 3,002.00 9.84 0.25
STGT13C2202A STGT Call 03 ก.พ 65 0.11 -45.00 51,257.00 7.87 0.72
STGT13C2203A STGT Call 08 มี.ค 65 0.24 -35.14 21,487.00 5.50 1.10
STGT13C2204A STGT Call 05 เม.ย. 65 0.19 -29.63 57,732.70 4.42 0.70
STGT13P2201A STGT Put 14 ม.ค. 65 0.13 85.71 35.00 7.31 0.79
STGT13P2203A STGT Put 16 มี.ค 65 0.15 50.00 32,252.10 4.28 0.54
SUPE13C2112A SUPER Call 16 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 11.17 0.12
SUPE13C2203A SUPER Call 03 มี.ค 65 0.13 0.00 256.10 4.36 0.60
SYNE13C2202A SYNEX Call 11 ก.พ 65 0.65 18.18 11.50 4.83 2.68
SYNE13C2203A SYNEX Call 16 มี.ค 65 0.29 16.00 32,001.00 4.18 1.04
TASC13C2112A TASCO Call 22 ธ.ค. 64 0.01 -50.00 0.00 14.52 0.08
TASC13C2203A TASCO Call 16 มี.ค 65 0.29 -6.45 3,705.40 4.85 0.79
TASC13P2112A TASCO Put 03 ธ.ค. 64 0.01 0.00 0.00 14.79 0.08
TCAP13C2112A TCAP Call 14 ธ.ค. 64 0.03 -40.00 25.00 17.93 0.38
TCAP13C2203A TCAP Call 16 มี.ค 65 0.15 -16.67 10,267.40 6.14 0.65