รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 65
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ACE13C2208A ACE Call 18 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 12.69 0.09
ACE13C2210A ACE Call 05 ต.ค. 65 0.06 0.00 0.00 8.09 0.36
ACE13C2212A ACE Call 02 ธ.ค. 65 0.22 0.00 6,424.40 4.88 0.80
ADVA13C2208A ADVANC Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 83.60 18.27 0.09
ADVA13C2209A ADVANC Call 09 ก.ย. 65 0.02 0.00 4.50 16.49 0.16
ADVANC13C2210A ADVANC Call 18 ต.ค. 65 0.17 6.25 8,053.70 8.43 0.70
ADVANC13C2211A ADVANC Call 02 พ.ย. 65 0.47 6.82 1,305.10 7.49 1.72
ADVANC13P2211A ADVANC Put 02 พ.ย. 65 0.24 -7.69 1,600.00 6.23 0.73
AEON13C2209A AEONTS Call 05 ก.ย. 65 0.04 0.00 40.00 11.80 0.13
AEONTS13C2212A AEONTS Call 02 ธ.ค. 65 0.45 0.00 696.50 4.15 0.53
AMAT13C2209A AMATA Call 08 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 15.36 0.08
AMAT13C2209B AMATA Call 13 ก.ย. 65 0.05 -16.67 0.00 12.21 0.32
AMATA13C2211A AMATA Call 02 พ.ย. 65 0.24 0.00 6,156.20 6.52 0.82
AOT13C2210A AOT Call 07 ต.ค. 65 0.16 -5.88 7,211.60 10.27 0.57
AOT13C2212A AOT Call 02 ธ.ค. 65 0.35 -5.41 11,640.50 7.39 0.90
AOT13P2209A AOT Put 08 ก.ย. 65 0.03 0.00 0.00 11.92 0.12
AOT13P2212A AOT Put 02 ธ.ค. 65 0.48 0.00 5,483.20 4.20 0.70
AP13C2210A AP Call 03 ต.ค. 65 0.05 0.00 0.50 7.67 0.37
AP13C2211A AP Call 02 พ.ย. 65 0.33 -2.94 0.00 5.69 1.82
AP13C2212A AP Call 08 ธ.ค. 65 0.19 0.00 3,225.60 4.39 0.81
AWC13C2208B AWC Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 24.50 0.24
AWC13C2209A AWC Call 02 ก.ย. 65 0.06 20.00 0.00 16.32 0.95
AWC13C2210A AWC Call 07 ต.ค. 65 0.09 12.50 17,235.10 7.37 0.64
AWC13C2211A AWC Call 10 พ.ย. 65 0.35 12.90 5,445.40 7.61 2.59
BAM13C2208A BAM Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 5.04 0.03
BAM13C2209A BAM Call 09 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 15.29 0.09
BAM13C2210A BAM Call 11 ต.ค. 65 0.06 20.00 0.00 9.86 0.34
BAM13C2211A BAM Call 09 พ.ย. 65 0.17 6.25 10,532.00 7.14 0.69
BAM13C2212A BAM Call 02 ธ.ค. 65 0.31 6.90 7,435.20 5.76 1.02
BANP13C2210A BANPU Call 03 ต.ค. 65 0.13 0.00 9,734.50 7.22 0.74
BANP13P2210A BANPU Put 03 ต.ค. 65 0.05 -16.67 400.00 6.94 0.27
BANPU13C2210B BANPU Call 11 ต.ค. 65 0.07 16.67 200.00 7.64 0.42
BANPU13C2211A BANPU Call 02 พ.ย. 65 0.18 5.88 24,114.30 5.75 0.81
BANPU13P2210B BANPU Put 05 ต.ค. 65 0.16 -5.88 2,589.60 5.80 0.73
BBL13C2209A BBL Call 05 ก.ย. 65 0.04 0.00 0.30 16.34 0.24
BBL13C2210A BBL Call 03 ต.ค. 65 0.20 0.00 52,031.50 9.96 0.73
BBL13P2212A BBL Put 02 ธ.ค. 65 0.37 -2.63 8,913.00 4.57 0.62
BCH13C2208A BCH Call 17 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 18.87 0.09
BCH13C2209A BCH Call 07 ก.ย. 65 0.05 0.00 506.30 12.90 0.32
BCH13C2210A BCH Call 05 ต.ค. 65 0.20 -4.76 5,225.00 7.87 0.77
BCP13C2209A BCP Call 02 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 12.83 0.11
BCP13C2210A BCP Call 18 ต.ค. 65 0.11 10.00 3,961.10 6.21 0.58
BCP13C2212A BCP Call 08 ธ.ค. 65 0.23 4.55 7,779.40 4.55 0.89
BCPG13C2209A BCPG Call 13 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 12.99 0.12
BCPG13C2211A BCPG Call 02 พ.ย. 65 0.07 0.00 2,444.70 7.62 0.50
BCPG13C2212A BCPG Call 08 ธ.ค. 65 0.17 0.00 7,632.70 5.14 0.82
BDMS13C2210A BDMS Call 03 ต.ค. 65 0.23 15.00 409.90 9.55 2.03
BDMS13C2210B BDMS Call 07 ต.ค. 65 0.07 16.67 16,575.70 9.24 0.60
BDMS13C2212A BDMS Call 08 ธ.ค. 65 0.17 13.33 17,166.70 6.03 0.95
BEC13C2209A BEC Call 08 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 10.42 0.08
BEC13C2211A BEC Call 02 พ.ย. 65 0.07 0.00 0.10 6.32 0.36
BEC13C2212A BEC Call 08 ธ.ค. 65 0.21 5.00 7,842.10 4.58 0.78
BEM13C2210A BEM Call 03 ต.ค. 65 0.14 7.69 2,966.40 9.41 0.73
BGRI13C2209A BGRIM Call 05 ก.ย. 65 0.15 0.00 2,172.00 11.81 1.12
BGRIM13C2212A BGRIM Call 08 ธ.ค. 65 0.23 4.55 15,820.50 5.96 0.87
BGRIM13P2212A BGRIM Put 02 ธ.ค. 65 0.25 -3.85 843.90 3.61 0.57
BH13C2208A BH Call 17 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 25.08 0.07
BH13C2210A BH Call 11 ต.ค. 65 0.26 4.00 3,725.00 8.00 0.57
BLA13C2209A BLA Call 05 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 13.18 0.09
BLA13C2210A BLA Call 03 ต.ค. 65 0.07 16.67 3,661.80 8.42 0.40
BLA13C2212A BLA Call 02 ธ.ค. 65 0.24 4.35 20,724.00 5.08 0.82
BLA13P2212A BLA Put 01 ธ.ค. 65 0.32 -5.88 16,817.30 3.38 0.73
BPP13C2208A BPP Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 400.00 17.02 0.11
BPP13C2209A BPP Call 13 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 16.56 0.11
BPP13C2210A BPP Call 11 ต.ค. 65 0.07 0.00 0.00 9.70 0.44
BPP13C2212A BPP Call 21 ธ.ค. 65 0.26 4.00 4,582.00 5.01 0.85
BTS13C2210A BTS Call 05 ต.ค. 65 0.07 0.00 0.00 10.17 0.41
BTS13C2212A BTS Call 08 ธ.ค. 65 0.23 0.00 5,066.00 7.12 0.95
CBG13C2210A CBG Call 03 ต.ค. 65 0.26 -3.70 3,349.20 6.95 0.80
CBG13C2212A CBG Call 02 ธ.ค. 65 0.37 0.00 6,255.10 5.26 0.86
CBG13P2210A CBG Put 05 ต.ค. 65 0.13 -7.14 6,660.40 6.28 0.36
CENT13C2209A CENTEL Call 07 ก.ย. 65 0.02 0.00 40.00 12.57 0.15
CENT13C2210A CENTEL Call 03 ต.ค. 65 0.14 16.67 3,785.90 7.16 0.60
CENTEL13C2212A CENTEL Call 02 ธ.ค. 65 0.29 7.41 10,824.50 4.95 0.86
CHG13C2209A CHG Call 02 ก.ย. 65 0.03 -25.00 70.00 15.86 0.25
CHG13C2212A CHG Call 02 ธ.ค. 65 0.24 -4.00 10,296.50 6.15 0.79
CK13C2210A CK Call 03 ต.ค. 65 0.22 0.00 4,279.20 8.11 0.86
CKP13C2210A CKP Call 05 ต.ค. 65 0.06 20.00 41.00 7.34 0.40
CKP13C2212A CKP Call 02 ธ.ค. 65 0.20 25.00 12,254.40 4.59 0.84
COM713C2208A COM7 Call 17 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 10.85 0.08
COM713C2209A COM7 Call 02 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 12.89 0.10
COM713C2209B COM7 Call 09 ก.ย. 65 0.02 0.00 0.00 10.89 0.17
COM713C2210A COM7 Call 05 ต.ค. 65 0.08 0.00 5,012.80 7.46 0.45
COM713C2211A COM7 Call 02 พ.ย. 65 0.19 0.00 35,029.00 5.36 0.77
COM713C2211B COM7 Call 03 พ.ย. 65 0.36 0.00 498.00 4.57 1.25
COM713P2209A COM7 Put 02 ก.ย. 65 0.06 -14.29 2.00 8.47 0.39
COM713P2211A COM7 Put 02 พ.ย. 65 0.15 -6.25 6,614.30 3.95 0.45
CPAL13C2210A CPALL Call 07 ต.ค. 65 0.04 0.00 1,096.00 12.87 0.21
CPALL13C2210B CPALL Call 18 ต.ค. 65 0.15 0.00 6,356.40 9.83 0.61
CPALL13C2212A CPALL Call 08 ธ.ค. 65 0.30 -3.23 6,202.60 7.46 0.92
CPF13C2210A CPF Call 03 ต.ค. 65 0.06 20.00 200.00 9.02 0.53
CPF13C2212A CPF Call 07 ธ.ค. 65 0.15 15.38 3,199.20 5.89 0.87
CPN13C2211A CPN Call 02 พ.ย. 65 0.45 0.00 16,640.30 6.53 1.11
CRC13C2209A CRC Call 09 ก.ย. 65 0.10 0.00 3,470.80 8.84 0.57
CRC13C2210A CRC Call 18 ต.ค. 65 0.21 0.00 4,551.10 6.63 0.90
DOHO13C2209A DOHOME Call 08 ก.ย. 65 0.01 0.00 59.70 9.78 0.07
DOHO13C2210A DOHOME Call 07 ต.ค. 65 0.02 0.00 0.10 9.73 0.13
DOHOME13C2211A DOHOME Call 09 พ.ย. 65 0.09 -10.00 0.00 6.60 0.40
DOHOME13C2212A DOHOME Call 02 ธ.ค. 65 0.25 -3.85 2,645.00 5.29 0.89
DTAC13C2209A DTAC Call 09 ก.ย. 65 0.08 -11.11 15,742.50 11.25 0.48
DTAC13C2211A DTAC Call 10 พ.ย. 65 0.30 0.00 12,452.10 5.93 0.95
EA13C2209A EA Call 13 ก.ย. 65 0.09 0.00 10,718.00 10.76 0.29
EA13C2211A EA Call 02 พ.ย. 65 0.35 0.00 34,257.60 6.47 0.67
EA13C2211B EA Call 10 พ.ย. 65 0.58 0.00 14,171.40 5.82 1.00
EA13P2210A EA Put 05 ต.ค. 65 0.26 -7.14 2,983.50 5.75 0.44
EGCO13C2210A EGCO Call 11 ต.ค. 65 0.35 2.94 6,237.60 8.49 0.79
EPG13C2209A EPG Call 05 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.80 14.54 0.15
EPG13C2210A EPG Call 07 ต.ค. 65 0.19 26.67 18,367.00 7.58 1.44
ESSO13C2209A ESSO Call 08 ก.ย. 65 0.18 28.57 0.00 9.92 1.67
ESSO13C2210A ESSO Call 07 ต.ค. 65 0.13 18.18 6,910.10 6.19 0.75
ESSO13C2210B ESSO Call 07 ต.ค. 65 0.06 20.00 4,009.40 7.38 0.41
ESSO13C2212ANew ESSO Call 02 ธ.ค. 65 0.24 14.29 18,287.60 4.36 0.98
ESSO13P2210A ESSO Put 05 ต.ค. 65 0.22 -12.00 4,164.30 4.45 0.92
FORTH13C2211A FORTH Call 02 พ.ย. 65 0.41 5.13 9,174.50 4.64 1.01
FORTH13C2212A FORTH Call 02 ธ.ค. 65 0.31 3.33 9,291.50 4.19 0.69
GLOB13C2209A GLOBAL Call 08 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 13.23 0.07
GLOBAL13C2210A GLOBAL Call 18 ต.ค. 65 0.06 0.00 1,200.00 9.29 0.30
GLOBAL13C2211A GLOBAL Call 09 พ.ย. 65 0.18 0.00 9,373.60 7.04 0.69
GPSC13C2209A GPSC Call 08 ก.ย. 65 0.08 -11.11 2,589.80 13.14 0.37
GPSC13C2209B GPSC Call 09 ก.ย. 65 0.23 -8.00 0.00 10.86 0.88
GPSC13C2212A GPSC Call 07 ธ.ค. 65 0.55 -3.51 9,913.20 5.47 1.06
GPSC13P2211A GPSC Put 02 พ.ย. 65 0.17 0.00 6,148.00 6.27 0.38
GULF13C2209A GULF Call 02 ก.ย. 65 0.03 0.00 0.00 16.85 0.25
GULF13C2210A GULF Call 03 ต.ค. 65 0.14 -6.67 5,608.30 9.71 0.68
GULF13C2212A GULF Call 02 ธ.ค. 65 0.33 -2.94 30,415.00 6.17 1.02
GULF13P2209A GULF Put 14 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 12.90 0.06
GULF13P2210A GULF Put 18 ต.ค. 65 0.08 0.00 0.00 8.15 0.33
GULF13P2212A GULF Put 02 ธ.ค. 65 0.29 0.00 7,777.80 5.45 0.79
GUNK13C2208A GUNKUL Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 2.85 0.03
GUNK13C2209A GUNKUL Call 02 ก.ย. 65 0.01 -50.00 152.00 13.69 0.14
GUNK13C2209B GUNKUL Call 02 ก.ย. 65 0.07 0.00 2,710.30 11.56 0.80
GUNKUL13C2211A GUNKUL Call 10 พ.ย. 65 0.11 0.00 4,908.50 5.57 0.61
GUNKUL13P2211A GUNKUL Put 08 พ.ย. 65 0.24 0.00 5,085.00 3.97 0.94
HANA13C2209A HANA Call 02 ก.ย. 65 0.05 -16.67 4,864.80 10.86 0.30
HANA13C2210A HANA Call 05 ต.ค. 65 0.22 -4.35 10,036.20 6.41 0.77
HANA13C2211A HANA Call 09 พ.ย. 65 0.49 -3.92 726.40 4.45 1.19
HANA13P2211A HANA Put 02 พ.ย. 65 0.28 0.00 11,889.10 3.53 0.54
HMPR13C2209A HMPRO Call 08 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 14.74 0.11
HMPR13C2210A HMPRO Call 07 ต.ค. 65 0.03 0.00 10.00 11.63 0.25
HMPRO13C2211A HMPRO Call 09 พ.ย. 65 0.16 6.67 12,764.10 7.67 0.89
INTU13C2208A INTUCH Call 17 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 25.56 0.09
INTU13C2210A INTUCH Call 07 ต.ค. 65 0.17 6.25 2,361.00 10.18 0.58
INTUCH13C2212A INTUCH Call 02 ธ.ค. 65 0.43 4.88 15,994.10 7.41 1.07
IRPC13C2209A IRPC Call 08 ก.ย. 65 0.03 0.00 0.00 14.13 0.25
IRPC13C2210A IRPC Call 18 ต.ค. 65 0.23 0.00 14,231.50 6.60 0.89
IVL13C2209A IVL Call 05 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 14.99 0.09
IVL13C2210A IVL Call 05 ต.ค. 65 0.04 0.00 510.00 9.16 0.21
IVL13C2211A IVL Call 10 พ.ย. 65 0.12 9.09 59,806.90 7.41 0.52
IVL13C2212A IVL Call 08 ธ.ค. 65 0.23 4.55 48,946.90 6.03 0.81
IVL13P2209A IVL Put 09 ก.ย. 65 0.02 -33.33 0.00 10.71 0.12
IVL13P2211A IVL Put 02 พ.ย. 65 0.30 -3.23 5,301.50 5.02 0.88
JMAR13C2209A JMART Call 05 ก.ย. 65 0.01 0.00 100.20 13.28 0.07
JMAR13C2209B JMART Call 09 ก.ย. 65 0.03 0.00 2,302.10 10.99 0.16
JMAR13P2209A JMART Put 02 ก.ย. 65 0.07 -22.22 939.80 8.91 0.31
JMART13C2211A JMART Call 03 พ.ย. 65 0.37 5.71 19,912.30 4.80 0.88
JMT13C2209A JMT Call 05 ก.ย. 65 0.02 0.00 173.10 13.34 0.08
JMT13C2209B JMT Call 09 ก.ย. 65 0.26 0.00 12,686.10 8.22 0.68
JMT13C2211A JMT Call 03 พ.ย. 65 0.73 1.39 14,069.10 4.53 1.05
JMT13P2211A JMT Put 02 พ.ย. 65 0.31 -3.13 2,082.60 4.42 0.43
KBAN13C2209A KBANK Call 07 ก.ย. 65 0.01 -50.00 8.80 19.06 0.06
KBAN13C2209B KBANK Call 09 ก.ย. 65 0.07 0.00 1,124.80 13.33 0.31
KBANK13C2211A KBANK Call 03 พ.ย. 65 0.26 0.00 16,086.70 8.03 0.70
KBANK13C2212A KBANK Call 08 ธ.ค. 65 0.48 0.00 31,220.50 6.16 0.99
KBANK13P2210A KBANK Put 18 ต.ค. 65 0.18 0.00 5,544.50 7.51 0.45
KCE13C2209A KCE Call 09 ก.ย. 65 0.08 -27.27 135,176.10 10.60 0.34
KCE13C2211A KCE Call 02 พ.ย. 65 0.34 -12.82 104,140.80 5.84 0.79
KCE13C2211B KCE Call 10 พ.ย. 65 0.57 -13.64 459.80 5.16 1.18
KCE13P2209A KCE Put 09 ก.ย. 65 0.03 50.00 42.90 10.17 0.12
KCE13P2211A KCE Put 02 พ.ย. 65 0.34 9.68 16,499.70 4.10 0.56
KEX13C2208A KEX Call 18 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 22.79 0.10
KEX13C2210A KEX Call 05 ต.ค. 65 0.14 0.00 35.30 7.02 0.43
KEX13C2211A KEX Call 10 พ.ย. 65 0.08 0.00 1,017.10 5.54 0.19
KEX13C2212A KEX Call 02 ธ.ค. 65 0.45 2.27 8,964.00 4.20 0.82
KEX13P2212A KEX Put 02 ธ.ค. 65 0.56 -3.45 2,410.00 2.88 0.70
KKP13C2210A KKP Call 05 ต.ค. 65 0.14 -6.67 2,319.20 9.41 0.49
KKP13C2211A KKP Call 03 พ.ย. 65 0.39 -2.50 10,698.80 6.95 1.00
KTB13C2209A KTB Call 07 ก.ย. 65 0.06 0.00 1,226.40 12.96 0.48
KTB13C2211A KTB Call 10 พ.ย. 65 0.24 4.35 3,110.60 7.00 1.04
KTC13C2208A KTC Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 20.00 21.17 0.09
KTC13C2210A KTC Call 18 ต.ค. 65 0.21 5.00 4,482.50 7.57 0.67
KTC13C2212A KTC Call 02 ธ.ค. 65 0.46 4.55 6,476.80 5.78 1.12
KTC13P2211A KTC Put 02 พ.ย. 65 0.30 -9.09 3,157.10 4.75 0.60
LH13C2210A LH Call 03 ต.ค. 65 0.07 0.00 0.00 9.55 0.38
LH13C2211A LH Call 09 พ.ย. 65 0.21 5.00 1,626.40 6.93 0.83
MAJO13C2210A MAJOR Call 07 ต.ค. 65 0.13 -7.14 7,390.50 6.94 0.45
MEGA13C2210A MEGA Call 03 ต.ค. 65 0.09 -10.00 440.20 7.36 0.34
MEGA13C2211A MEGA Call 09 พ.ย. 65 0.25 -3.85 2,743.80 5.27 0.67
MEGA13C2212A MEGA Call 02 ธ.ค. 65 0.38 -2.56 5,698.70 4.59 0.88
MINT13C2209A MINT Call 08 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 14.43 0.11
MINT13C2210A MINT Call 03 ต.ค. 65 0.09 -10.00 5,526.30 8.21 0.54
MINT13C2212A MINT Call 02 ธ.ค. 65 0.23 0.00 13,069.10 5.41 0.92
MTC13C2209A MTC Call 05 ก.ย. 65 0.05 0.00 0.00 12.87 0.32
MTC13C2209B MTC Call 09 ก.ย. 65 0.25 -3.85 0.00 8.14 1.00
MTC13C2211A MTC Call 10 พ.ย. 65 0.63 0.00 0.10 4.36 1.35
MTC13C2212A MTC Call 02 ธ.ค. 65 0.33 -2.94 2,216.30 5.27 0.85
OR13C2209A OR Call 05 ก.ย. 65 0.04 -20.00 0.50 18.05 0.67
OR13C2209B OR Call 08 ก.ย. 65 0.05 0.00 90.10 12.50 0.58
OR13C2212A OR Call 08 ธ.ค. 65 0.20 0.00 173.10 5.78 1.07
ORI13C2209A ORI Call 08 ก.ย. 65 0.02 0.00 0.00 10.67 0.21
ORI13C2210A ORI Call 03 ต.ค. 65 0.23 9.52 0.00 6.14 1.40
ORI13C2212A ORI Call 02 ธ.ค. 65 0.17 6.25 608.90 4.29 0.72
OSP13C2208A OSP Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 5.77 0.05
OSP13C2209A OSP Call 05 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 14.61 0.12
OSP13C2210A OSP Call 11 ต.ค. 65 0.04 0.00 1.00 10.21 0.32
OSP13C2212A OSP Call 07 ธ.ค. 65 0.15 0.00 4,803.60 6.00 0.71
PLAN13C2208A PLANB Call 18 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.92 0.09
PLANB13C2210A PLANB Call 07 ต.ค. 65 0.04 0.00 0.10 8.00 0.25
PLANB13C2211A PLANB Call 09 พ.ย. 65 0.18 0.00 0.00 5.29 0.74
PLANB13C2212A PLANB Call 02 ธ.ค. 65 0.27 3.85 14,488.20 4.61 0.96
PSL13C2211A PSL Call 09 พ.ย. 65 0.17 6.25 17,245.20 5.59 0.55
PTG13C2210A PTG Call 11 ต.ค. 65 0.15 0.00 3,996.80 7.80 0.76
PTG13C2211A PTG Call 02 พ.ย. 65 0.31 -3.13 5,206.40 5.76 1.16
PTT13C2208A PTT Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 18.26 0.13
PTT13C2209A PTT Call 05 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 19.39 0.13
PTT13C2210A PTT Call 18 ต.ค. 65 0.07 -12.50 2,262.60 10.24 0.49
PTT13C2211A PTT Call 02 พ.ย. 65 0.18 -10.00 9,008.40 7.96 0.99
PTT13P2209A PTT Put 14 ก.ย. 65 0.02 0.00 0.00 13.46 0.19
PTT13P2210A PTT Put 18 ต.ค. 65 0.04 0.00 20.00 9.01 0.25
PTT13P2212A PTT Put 08 ธ.ค. 65 0.16 6.67 6,068.40 5.86 0.65
PTTE13C2210A PTTEP Call 07 ต.ค. 65 0.13 0.00 86,081.80 9.11 0.38
PTTE13P2209A PTTEP Put 09 ก.ย. 65 0.02 0.00 0.00 12.41 0.08
PTTE13P2210A PTTEP Put 07 ต.ค. 65 0.29 -9.38 10,495.40 6.48 0.60
PTTEP13C2211A PTTEP Call 02 พ.ย. 65 0.34 6.25 99,913.10 6.60 0.72
PTTEP13P2212A PTTEP Put 01 ธ.ค. 65 0.55 -5.17 16,682.00 4.92 0.87
PTTG13C2209A PTTGC Call 08 ก.ย. 65 0.02 100.00 90.00 14.23 0.15
PTTG13C2209B PTTGC Call 09 ก.ย. 65 0.05 0.00 1,432.40 12.71 0.34
PTTG13P2209A PTTGC Put 02 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 13.48 0.07
PTTGC13C2210A PTTGC Call 18 ต.ค. 65 0.22 10.00 10,254.80 6.95 0.82
PTTGC13C2212A PTTGC Call 08 ธ.ค. 65 0.36 9.09 24,727.30 5.50 1.06
PTTGC13P2211A PTTGC Put 02 พ.ย. 65 0.18 -10.00 6,273.80 5.69 0.55
RATC13C2208A RATCH Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 18.12 0.12
RATC13C2209A RATCH Call 13 ก.ย. 65 0.03 0.00 131.00 13.47 0.26
RATC13P2209A RATCH Put 09 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 13.15 0.08
RATCH13C2210A RATCH Call 18 ต.ค. 65 0.12 0.00 1,157.40 8.69 0.66
RATCH13C2211A RATCH Call 10 พ.ย. 65 0.19 5.56 3,756.80 7.14 0.86
RBF13C2208A RBF Call 17 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 12.22 0.09
RBF13C2210A RBF Call 18 ต.ค. 65 0.08 14.29 622.60 6.51 0.39
RBF13C2212A RBF Call 02 ธ.ค. 65 0.19 5.56 2,860.00 4.89 0.69
RBF13C2212B RBF Call 07 ธ.ค. 65 0.34 9.68 7,550.30 4.18 1.06
RCL13C2208A RCL Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 13.16 0.08
RCL13C2211A RCL Call 02 พ.ย. 65 0.15 0.00 1,960.80 5.37 0.51
RCL13C2212A RCL Call 02 ธ.ค. 65 0.38 0.00 11,996.00 3.89 0.93
RCL13P2212A RCL Put 01 ธ.ค. 65 0.25 -3.85 2,958.30 3.03 0.48
RS13C2208A RS Call 17 ส.ค. 65 0.01 0.00 300.00 17.40 0.11
RS13C2210A RS Call 07 ต.ค. 65 0.12 0.00 2,324.40 7.57 0.58
RS13C2212A RS Call 21 ธ.ค. 65 0.28 -3.45 2,101.00 4.50 0.80
S5013C2209A SET50 Call 29 ก.ย. 65 0.29 16.00 251,149.80 25.16 0.75
S5013C2209B SET50 Call 29 ก.ย. 65 0.12 20.00 102,355.60 33.70 0.41
S5013C2210A SET50 Call 28 ต.ค. 65 0.97 3.19 411.80 3.10 0.31
S5013P2209A SET50 Put 29 ก.ย. 65 0.14 -22.22 259,353.90 23.07 0.33
S5013P2209B SET50 Put 29 ก.ย. 65 0.26 -18.75 414,618.30 20.45 0.54
S5013P2210A SET50 Put 28 ต.ค. 65 1.03 -2.83 2,594.00 2.88 0.30
SAWA13C2209A SAWAD Call 05 ก.ย. 65 0.03 0.00 0.00 13.63 0.19
SAWAD13C2210A SAWAD Call 11 ต.ค. 65 0.19 -5.00 21,157.80 7.57 0.68
SAWAD13C2211A SAWAD Call 09 พ.ย. 65 0.37 -2.63 5,010.50 6.03 1.05
SCB13C2209A SCB Call 05 ก.ย. 65 0.01 0.00 10.20 15.61 0.07
SCB13C2210A SCB Call 03 ต.ค. 65 0.10 -9.09 5,157.60 9.50 0.45
SCB13C2211A SCB Call 02 พ.ย. 65 0.25 -3.85 10,006.70 6.93 0.81
SCB13C2212A SCB Call 02 ธ.ค. 65 0.83 -3.49 394.30 6.09 2.37
SCB13P2209A SCB Put 05 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 14.92 0.07
SCB13P2211A SCB Put 08 พ.ย. 65 0.16 6.67 6,735.30 7.33 0.55
SCC13C2210A SCC Call 11 ต.ค. 65 0.18 -10.00 17,602.70 10.72 0.52
SCC13P2209A SCC Put 08 ก.ย. 65 0.13 0.00 1,645.60 10.08 0.36
SCGP13C2208A SCGP Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 20.63 0.09
SCGP13C2209A SCGP Call 02 ก.ย. 65 0.08 0.00 2,006.00 14.15 0.51
SCGP13C2212A SCGP Call 02 ธ.ค. 65 0.38 2.70 5,413.90 6.28 1.06
SCGP13P2208A SCGP Put 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 19.00 0.08
SET5013C2209C SET50 Call 29 ก.ย. 65 0.45 18.42 409,219.90 22.03 1.01
SET5013C2209D SET50 Call 29 ก.ย. 65 0.56 14.29 571,053.10 22.10 1.27
SET5013C2209E SET50 Call 29 ก.ย. 65 0.79 14.49 446,007.20 19.48 1.57
SET5013P2209C SET50 Put 29 ก.ย. 65 0.27 -20.59 773,357.90 23.28 0.64
SET5013P2212ANew SET50 Put 29 ธ.ค. 65 0.96 - - 9.93 0.98
SING13C2209A SINGER Call 02 ก.ย. 65 0.01 0.00 35.40 13.10 0.07
SINGER13C2210A SINGER Call 05 ต.ค. 65 0.14 16.67 12,471.50 6.71 0.50
SINGER13C2211A SINGER Call 09 พ.ย. 65 0.49 8.89 26,027.00 4.29 1.12
SIRI13C2212A SIRI Call 21 ธ.ค. 65 0.15 0.00 4,966.60 5.06 0.75
SPAL13C2209A SPALI Call 13 ก.ย. 65 0.02 0.00 0.00 15.01 0.15
SPALI13C2211A SPALI Call 09 พ.ย. 65 0.26 4.00 5,710.70 6.64 0.87
SPRC13C2210A SPRC Call 03 ต.ค. 65 0.03 0.00 20.00 8.97 0.25
SPRC13C2211A SPRC Call 10 พ.ย. 65 0.10 0.00 19,923.90 6.34 0.58
SPRC13C2212ANew SPRC Call 08 ธ.ค. 65 0.20 5.26 23,955.90 5.12 0.94
SPRC13P2212A SPRC Put 02 ธ.ค. 65 0.28 -3.45 16,621.80 3.71 0.95
STA13C2209A STA Call 05 ก.ย. 65 0.01 0.00 25.00 15.67 0.07
STA13C2209B STA Call 09 ก.ย. 65 0.11 22.22 1,793.40 10.72 0.53
STA13C2210A STA Call 07 ต.ค. 65 0.03 50.00 13.00 8.56 0.11
STA13C2211A STA Call 09 พ.ย. 65 0.44 12.82 6,688.10 5.38 1.06
STAR13C2210A STARK Call 03 ต.ค. 65 0.20 -4.76 5,406.30 6.86 0.63
STAR13C2210B STARK Call 05 ต.ค. 65 0.07 0.00 0.00 8.23 0.27
STAR13C2210C STARK Call 06 ต.ค. 65 0.04 0.00 0.00 6.71 0.12
STEC13C2210A STEC Call 03 ต.ค. 65 0.03 0.00 0.00 10.32 0.25
STEC13C2212A STEC Call 08 ธ.ค. 65 0.17 6.25 4,634.30 5.96 0.82
STGT13C2209A STGT Call 02 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 10.40 0.06
STGT13C2209B STGT Call 09 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 13.33 0.08
STGT13C2210A STGT Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 10.93 0.07
STGT13C2210B STGT Call 18 ต.ค. 65 0.08 0.00 653.60 7.92 0.39
STGT13C2211A STGT Call 09 พ.ย. 65 0.24 9.09 4,934.40 5.75 0.85
SUPER13C2211A SUPER Call 09 พ.ย. 65 0.11 10.00 2,040.00 4.30 0.62
SYNE13C2209A SYNEX Call 02 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 13.25 0.07
SYNEX13C2210A SYNEX Call 05 ต.ค. 65 0.13 -23.53 4,530.70 6.86 0.45
SYNEX13C2211A SYNEX Call 09 พ.ย. 65 0.41 -16.33 14,900.10 4.64 0.96
TASC13C2209A TASCO Call 09 ก.ย. 65 0.06 -14.29 0.00 12.08 0.43
TASCO13C2212A TASCO Call 08 ธ.ค. 65 0.31 -3.13 2,367.60 5.24 0.96
TCAP13C2210A TCAP Call 03 ต.ค. 65 0.10 0.00 1,839.40 9.21 0.59
TCAP13C2212A TCAP Call 08 ธ.ค. 65 0.30 3.45 1,450.50 5.59 1.07
THAN13C2209A THANI Call 02 ก.ย. 65 0.01 -50.00 50.10 15.90 0.08
THANI13C2210A THANI Call 11 ต.ค. 65 0.18 -10.00 1,194.80 7.31 0.63
THANI13C2211A THANI Call 03 พ.ย. 65 0.47 -7.84 4,334.40 5.32 1.20
TIDL13C2210A TIDLOR Call 03 ต.ค. 65 0.03 0.00 0.00 9.36 0.23
TIDLOR13C2211A TIDLOR Call 02 พ.ย. 65 0.15 0.00 25,190.10 6.17 0.76
TIDLOR13C2212A TIDLOR Call 08 ธ.ค. 65 0.31 -3.13 0.00 5.19 1.32
TIPH13C2212A TIPH Call 02 ธ.ค. 65 0.47 0.00 3,906.60 3.97 0.79
TISC13C2209A TISCO Call 05 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 18.89 0.05
TISCO13C2210A TISCO Call 11 ต.ค. 65 0.16 0.00 400.10 10.39 0.47
TISCO13C2212A TISCO Call 02 ธ.ค. 65 0.42 -2.33 10,362.30 7.40 0.87
TOP13C2210A TOP Call 05 ต.ค. 65 0.02 0.00 9,814.00 11.47 0.11
TOP13C2210B TOP Call 11 ต.ค. 65 0.06 20.00 69,087.30 9.60 0.28
TOP13C2211A TOP Call 02 พ.ย. 65 0.22 10.00 85,087.50 6.22 0.67
TOP13C2212ANew TOP Call 08 ธ.ค. 65 0.37 8.82 18,279.90 5.42 0.98
TOP13P2209A TOP Put 08 ก.ย. 65 0.13 -23.53 6,801.00 8.78 0.56
TQM13C2211A TQM Call 09 พ.ย. 65 0.28 -3.45 2,810.60 4.96 0.73
TRUE13C2209A TRUE Call 02 ก.ย. 65 0.11 0.00 2,170.40 10.08 1.11
TRUE13C2211A TRUE Call 03 พ.ย. 65 0.51 4.08 30,914.90 4.68 2.39
TRUE13C2212A TRUE Call 02 ธ.ค. 65 0.19 5.56 57,394.70 4.37 0.83
TRUE13P2210A TRUE Put 05 ต.ค. 65 0.14 -12.50 17,494.00 5.67 0.79
TTA13C2208A TTA Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 9.80 18.85 0.11
TTA13C2209A TTA Call 02 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 11.27 0.06
TTA13C2211A TTA Call 02 พ.ย. 65 0.25 8.70 15,697.20 5.30 0.74
TTB13C2210A TTB Call 03 ต.ค. 65 0.04 0.00 5.00 8.83 0.29
TTB13C2212A TTB Call 02 ธ.ค. 65 0.17 0.00 2,103.20 5.19 0.73
TU13C2208A TU Call 10 ส.ค. 65 0.01 0.00 0.00 13.94 0.08
TU13C2209A TU Call 05 ก.ย. 65 0.01 0.00 0.00 16.61 0.10
TU13C2210A TU Call 05 ต.ค. 65 0.08 14.29 21,261.30 10.22 0.48
TU13C2211A TU Call 09 พ.ย. 65 0.25 13.64 14,662.60 6.95 1.02