รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 65
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ACE13C2210A ACE Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 14.41 0.11
ACE13C2212A ACE Call 02 ธ.ค. 65 0.10 -16.67 7,987.50 7.07 0.53
ACE13C2302A ACE Call 03 ก.พ 66 0.22 -12.00 8,373.90 4.81 0.79
ADVANC13C2210A ADVANC Call 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 20.38 0.05
ADVANC13C2211A ADVANC Call 02 พ.ย. 65 0.07 -22.22 331.00 14.78 0.26
ADVANC13C2212A ADVANC Call 08 ธ.ค. 65 0.10 -16.67 1,224.30 9.97 0.25
ADVANC13C2301A ADVANC Call 05 ม.ค. 66 0.40 -9.09 17,407.90 7.46 0.76
ADVANC13C2302A ADVANC Call 03 ก.พ 66 0.22 -8.33 9,753.20 6.88 0.39
ADVANC13P2211A ADVANC Put 02 พ.ย. 65 0.07 0.00 10.00 11.92 0.21
ADVANC13P2302A ADVANC Put 02 ก.พ 66 0.54 3.85 6,643.00 5.49 0.76
AEONTS13C2212A AEONTS Call 02 ธ.ค. 65 0.16 -5.88 1,871.10 6.25 0.30
AMATA13C2211A AMATA Call 02 พ.ย. 65 0.05 -16.67 5,149.20 12.28 0.33
AMATA13C2302A AMATA Call 07 ก.พ 66 0.23 -8.00 21,347.90 5.60 0.69
AOT13C2210A AOT Call 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 10.00 25.70 0.09
AOT13C2212A AOT Call 02 ธ.ค. 65 0.15 0.00 21,309.20 10.56 0.54
AOT13C2302A AOT Call 02 ก.พ 66 0.34 -2.86 53,599.00 7.31 0.85
AOT13P2212A AOT Put 02 ธ.ค. 65 0.22 0.00 4,276.00 6.48 0.49
AP13C2210A AP Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.35 0.06
AP13C2211A AP Call 02 พ.ย. 65 0.03 -25.00 0.00 11.57 0.18
AP13C2212A AP Call 08 ธ.ค. 65 0.06 -14.29 38.00 6.64 0.21
AP13C2302A AP Call 03 ก.พ 66 0.13 -7.14 1,400.00 4.88 0.33
AP13C2302B AP Call 03 ก.พ 66 0.38 -5.00 1,257.00 4.68 0.93
AWC13C2210A AWC Call 07 ต.ค. 65 0.03 0.00 0.00 20.29 0.52
AWC13C2211A AWC Call 10 พ.ย. 65 0.44 7.32 14.00 9.80 3.72
AWC13C2301A AWC Call 10 ม.ค. 66 0.15 7.14 7,445.70 6.75 0.87
BAM13C2210A BAM Call 11 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 13.97 0.09
BAM13C2211A BAM Call 09 พ.ย. 65 0.01 -50.00 11.00 14.92 0.09
BAM13C2212A BAM Call 02 ธ.ค. 65 0.08 -11.11 10,992.20 9.19 0.45
BAM13C2302A BAM Call 03 ก.พ 66 0.18 -5.26 6,507.90 6.61 0.73
BANP13C2210A BANPU Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 20.12 0.16
BANP13P2210A BANPU Put 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.71 0.09
BANPU13C2210B BANPU Call 11 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 14.16 0.11
BANPU13C2211A BANPU Call 02 พ.ย. 65 0.05 0.00 0.00 10.50 0.42
BANPU13C2301A BANPU Call 05 ม.ค. 66 0.07 -12.50 2,289.80 7.56 0.43
BANPU13C2302A BANPU Call 03 ก.พ 66 0.13 0.00 15,772.20 6.17 0.65
BANPU13P2210B BANPU Put 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 15.95 0.13
BANPU13P2301A BANPU Put 05 ม.ค. 66 0.36 -2.70 6,357.70 3.87 1.12
BBL13C2210A BBL Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 33.86 0.12
BBL13C2212A BBL Call 21 ธ.ค. 65 0.23 9.52 48,168.00 9.00 0.75
BBL13P2212A BBL Put 02 ธ.ค. 65 0.13 -13.33 2,779.50 7.27 0.34
BCH13C2210A BCH Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 16.98 0.10
BCH13C2212A BCH Call 08 ธ.ค. 65 0.05 -16.67 0.10 9.65 0.27
BCH13C2302A BCH Call 03 ก.พ 66 0.16 0.00 252.40 6.80 0.61
BCP13C2210A BCP Call 18 ต.ค. 65 0.02 0.00 0.00 13.44 0.23
BCP13C2212A BCP Call 08 ธ.ค. 65 0.16 0.00 2,605.40 5.99 0.81
BCP13C2301A BCP Call 10 ม.ค. 66 0.05 0.00 0.00 7.24 0.30
BCPG13C2211A BCPG Call 02 พ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 11.07 0.06
BCPG13C2212A BCPG Call 08 ธ.ค. 65 0.03 -25.00 20.00 8.52 0.14
BCPG13C2302A BCPG Call 03 ก.พ 66 0.11 -8.33 14.00 5.58 0.34
BDMS13C2210A BDMS Call 03 ต.ค. 65 0.04 -33.33 0.00 38.79 1.29
BDMS13C2210B BDMS Call 07 ต.ค. 65 0.01 -50.00 3.00 28.91 0.24
BDMS13C2212A BDMS Call 08 ธ.ค. 65 0.21 -4.55 20.20 7.16 1.25
BDMS13C2301A BDMS Call 10 ม.ค. 66 0.14 0.00 4,739.70 7.06 0.82
BEC13C2211A BEC Call 02 พ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 8.65 0.08
BEC13C2212A BEC Call 08 ธ.ค. 65 0.03 0.00 5,290.60 7.43 0.22
BEC13C2302A BEC Call 03 ก.พ 66 0.11 -15.38 8,120.70 4.99 0.54
BEM13C2210A BEM Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 28.11 0.15
BEM13C2301A BEM Call 10 ม.ค. 66 0.28 -6.67 141.00 6.57 0.99
BEM13C2302A BEM Call 02 ก.พ 66 0.22 -4.35 2,142.70 6.56 0.78
BGRIM13C2212A BGRIM Call 08 ธ.ค. 65 0.03 -25.00 0.00 9.98 0.22
BGRIM13C2301A BGRIM Call 10 ม.ค. 66 0.08 -20.00 16,158.50 7.84 0.46
BGRIM13C2302A BGRIM Call 03 ก.พ 66 0.15 -16.67 49,873.40 6.77 0.75
BGRIM13P2212A BGRIM Put 02 ธ.ค. 65 0.25 13.64 10,230.70 4.58 0.84
BH13C2210A BH Call 11 ต.ค. 65 0.28 -24.32 33.60 15.27 1.91
BH13C2212A BH Call 08 ธ.ค. 65 0.43 -8.51 3,217.50 5.59 1.07
BH13C2212B BH Call 08 ธ.ค. 65 1.08 -7.69 0.00 5.34 2.57
BH13C2301A BH Call 05 ม.ค. 66 0.26 -10.34 51,242.50 6.26 0.73
BH13P2212A BH Put 02 ธ.ค. 65 0.04 0.00 151.00 8.22 0.15
BH13P2301A BH Put 05 ม.ค. 66 0.28 7.69 5,963.50 4.85 0.61
BLA13C2210A BLA Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 13.53 0.10
BLA13C2212A BLA Call 02 ธ.ค. 65 0.07 -22.22 5,889.30 7.70 0.39
BLA13C2301A BLA Call 05 ม.ค. 66 0.21 -16.00 32,120.20 5.35 0.81
BLA13P2212A BLA Put 01 ธ.ค. 65 0.21 10.53 28,540.80 4.85 0.74
BPP13C2210A BPP Call 11 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 15.80 0.11
BPP13C2212A BPP Call 21 ธ.ค. 65 0.10 -9.09 7,707.80 7.12 0.50
BTS13C2210A BTS Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 16.84 0.10
BTS13C2212A BTS Call 08 ธ.ค. 65 0.07 0.00 4,530.00 10.66 0.45
BTS13C2302A BTS Call 07 ก.พ 66 0.20 -4.76 12,855.70 6.77 0.81
CBG13C2210A CBG Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 13.02 0.04
CBG13C2212A CBG Call 02 ธ.ค. 65 0.01 -50.00 2,266.70 10.96 0.03
CBG13C2301A CBG Call 05 ม.ค. 66 0.05 -28.57 4,767.90 7.65 0.11
CBG13C2301B CBG Call 10 ม.ค. 66 0.13 -23.53 10,272.30 8.09 0.31
CBG13C2302A CBG Call 02 ก.พ 66 0.25 -19.35 55,869.00 6.77 0.50
CBG13P2210A CBG Put 05 ต.ค. 65 0.03 50.00 30.00 20.62 0.18
CENT13C2210A CENTEL Call 03 ต.ค. 65 0.02 -33.33 0.00 29.14 0.30
CENTEL13C2212A CENTEL Call 02 ธ.ค. 65 0.35 -2.78 130.50 5.92 1.07
CENTEL13C2302A CENTEL Call 03 ก.พ 66 0.34 -2.86 16,037.80 4.32 0.76
CHG13C2212A CHG Call 02 ธ.ค. 65 0.11 10.00 2,028.70 8.79 0.53
CHG13C2302A CHG Call 03 ก.พ 66 0.28 3.70 3,862.90 5.82 0.89
CK13C2210A CK Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 32.41 0.15
CK13C2301A CK Call 10 ม.ค. 66 0.28 -12.50 3,354.00 6.80 0.89
CK13C2302A CK Call 02 ก.พ 66 0.24 -11.11 22,572.60 5.82 0.65
CKP13C2210A CKP Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.67 0.12
CKP13C2212A CKP Call 02 ธ.ค. 65 0.06 -14.29 402.40 7.04 0.42
CKP13C2302A CKP Call 03 ก.พ 66 0.14 -6.67 1,916.80 4.99 0.69
COM713C2210A COM7 Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.53 0.10
COM713C2211A COM7 Call 02 พ.ย. 65 0.01 -50.00 0.00 12.23 0.11
COM713C2211B COM7 Call 03 พ.ย. 65 0.06 -33.33 4,608.60 9.23 0.48
COM713C2212A COM7 Call 08 ธ.ค. 65 0.06 -14.29 6,464.50 7.05 0.36
COM713C2302A COM7 Call 03 ก.พ 66 0.14 -17.65 14,526.50 5.26 0.63
COM713P2211A COM7 Put 02 พ.ย. 65 0.07 16.67 40.00 6.82 0.41
COM713P2212A COM7 Put 01 ธ.ค. 65 0.32 14.29 3,261.60 4.40 1.21
COM713P2302A COM7 Put 03 ก.พ 66 0.30 11.11 14,882.90 3.07 0.79
CPAL13C2210A CPALL Call 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 17.44 0.08
CPALL13C2210B CPALL Call 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 18.34 0.08
CPALL13C2212A CPALL Call 08 ธ.ค. 65 0.05 -16.67 28.50 12.12 0.27
CPALL13C2302A CPALL Call 02 ก.พ 66 0.14 -12.50 6,348.60 8.84 0.55
CPF13C2210A CPF Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 18.79 0.19
CPF13C2212A CPF Call 07 ธ.ค. 65 0.08 0.00 10.60 8.23 0.66
CPN13C2211A CPN Call 02 พ.ย. 65 0.15 -6.25 8,018.00 11.54 0.66
CPN13C2301A CPN Call 10 ม.ค. 66 0.22 -4.35 11,111.70 6.84 0.57
CRC13C2210A CRC Call 18 ต.ค. 65 0.05 -16.67 6,956.00 14.63 0.46
CRC13C2302A CRC Call 03 ก.พ 66 0.19 -5.00 7,927.20 6.20 0.74
DOHO13C2210A DOHOME Call 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 10.27 0.08
DOHOME13C2211A DOHOME Call 09 พ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 10.72 0.08
DOHOME13C2212A DOHOME Call 02 ธ.ค. 65 0.05 -28.57 2,750.80 8.74 0.32
DOHOME13C2301A DOHOME Call 05 ม.ค. 66 0.05 -28.57 772.00 7.40 0.27
DOHOME13C2302A DOHOME Call 02 ก.พ 66 0.16 -15.79 22,447.90 5.57 0.66
DTAC13C2211A DTAC Call 10 พ.ย. 65 0.07 0.00 3,962.00 10.21 0.40
DTAC13C2212A DTAC Call 21 ธ.ค. 65 0.17 -5.56 7,055.20 7.26 0.69
EA13C2211A EA Call 02 พ.ย. 65 0.11 -8.33 67,339.80 11.16 0.35
EA13C2211B EA Call 10 พ.ย. 65 0.26 -10.34 27,850.00 9.15 0.67
EA13C2302A EA Call 02 ก.พ 66 0.52 -3.70 20,995.50 5.24 0.77
EA13P2210A EA Put 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 14.24 0.04
EA13P2212A EA Put 02 ธ.ค. 65 0.21 0.00 7,456.30 5.81 0.34
EA13P2302A EA Put 02 ก.พ 66 0.78 0.00 13,551.90 3.33 0.73
EGCO13C2210A EGCO Call 11 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 22.51 0.07
EGCO13C2301A EGCO Call 10 ม.ค. 66 0.19 -20.83 6,342.30 7.98 0.46
EPG13C2210A EPG Call 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 19.08 0.10
EPG13C2301A EPG Call 10 ม.ค. 66 0.37 -17.78 0.10 5.39 1.00
EPG13C2302A EPG Call 03 ก.พ 66 0.15 -16.67 4,240.00 4.88 0.37
ESSO13C2210A ESSO Call 07 ต.ค. 65 0.18 20.00 10.20 11.29 1.59
ESSO13C2210B ESSO Call 07 ต.ค. 65 0.03 0.00 100.20 18.75 0.44
ESSO13C2212A ESSO Call 02 ธ.ค. 65 0.43 10.26 0.00 4.61 1.55
ESSO13C2212B ESSO Call 08 ธ.ค. 65 0.27 12.50 202.10 5.77 1.22
ESSO13C2301A ESSO Call 05 ม.ค. 66 0.17 13.33 20,685.30 6.14 0.82
ESSO13C2301B ESSO Call 05 ม.ค. 66 0.13 18.18 19,499.80 5.86 0.60
ESSO13P2210A ESSO Put 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.04 0.09
ESSO13P2212A ESSO Put 01 ธ.ค. 65 0.08 -20.00 4,865.20 5.71 0.36
ESSO13P2302A ESSO Put 02 ก.พ 66 0.31 -8.82 43,351.30 2.95 0.71
FORTH13C2211A FORTH Call 02 พ.ย. 65 0.34 -20.93 8.00 6.66 1.10
FORTH13C2212A FORTH Call 02 ธ.ค. 65 0.23 -20.69 9,581.20 5.54 0.62
FORTH13C2301A FORTH Call 05 ม.ค. 66 0.23 -14.81 11,559.70 4.44 0.50
GLOBAL13C2210A GLOBAL Call 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 18.52 0.09
GLOBAL13C2211A GLOBAL Call 09 พ.ย. 65 0.11 -8.33 620.00 10.54 0.58
GLOBAL13C2302A GLOBAL Call 03 ก.พ 66 0.32 -3.03 12,918.20 5.42 0.87
GPSC13C2212A GPSC Call 07 ธ.ค. 65 0.14 -33.33 12,495.20 8.59 0.47
GPSC13C2302ANew GPSC Call 07 ก.พ 66 0.36 - - 5.84 0.82
GPSC13P2211A GPSC Put 02 พ.ย. 65 0.04 33.33 0.00 11.85 0.18
GULF13C2210A GULF Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 31.30 0.15
GULF13C2212A GULF Call 02 ธ.ค. 65 0.26 -10.34 79,002.00 8.06 1.00
GULF13C2301A GULF Call 05 ม.ค. 66 0.14 -6.67 24,018.40 7.81 0.52
GULF13P2210A GULF Put 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 13.02 0.06
GULF13P2212A GULF Put 02 ธ.ค. 65 0.06 0.00 377.00 9.09 0.26
GULF13P2301A GULF Put 05 ม.ค. 66 0.36 2.86 33,736.30 4.95 0.85
GUNKUL13C2211A GUNKUL Call 10 พ.ย. 65 0.05 25.00 1,515.00 8.68 0.41
GUNKUL13C2301A GUNKUL Call 05 ม.ค. 66 0.56 9.80 0.50 5.04 2.64
GUNKUL13C2301B GUNKUL Call 10 ม.ค. 66 0.21 10.53 35,160.50 4.72 0.93
GUNKUL13P2211A GUNKUL Put 08 พ.ย. 65 0.04 -20.00 610.00 8.13 0.30
HANA13C2210A HANA Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 12.71 0.09
HANA13C2211A HANA Call 09 พ.ย. 65 0.05 0.00 2,368.10 9.09 0.31
HANA13C2301A HANA Call 05 ม.ค. 66 0.13 -7.14 8,058.40 6.15 0.54
HANA13C2302ANew HANA Call 07 ก.พ 66 0.27 - - 4.50 0.82
HANA13P2211A HANA Put 02 พ.ย. 65 0.21 0.00 23,463.80 5.65 0.80
HMPR13C2210A HMPRO Call 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 15.43 0.12
HMPRO13C2211A HMPRO Call 09 พ.ย. 65 0.04 -33.33 1,487.00 13.64 0.41
HMPRO13C2302A HMPRO Call 02 ก.พ 66 0.14 -17.65 3,683.80 6.76 0.71
INTU13C2210A INTUCH Call 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 23.98 0.08
INTUCH13C2212A INTUCH Call 02 ธ.ค. 65 0.18 -18.18 2,933.70 10.73 0.66
INTUCH13C2301A INTUCH Call 05 ม.ค. 66 0.23 -14.81 1.00 7.22 0.57
IRPC13C2210A IRPC Call 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 16.53 0.11
IRPC13C2301A IRPC Call 10 ม.ค. 66 0.11 0.00 1,214.60 7.46 0.53
IVL13C2210A IVL Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.54 0.07
IVL13C2211A IVL Call 10 พ.ย. 65 0.01 0.00 2.50 12.25 0.08
IVL13C2212A IVL Call 08 ธ.ค. 65 0.04 0.00 1,435.20 9.36 0.24
IVL13C2301A IVL Call 05 ม.ค. 66 0.10 0.00 19,296.90 7.59 0.49
IVL13C2302A IVL Call 03 ก.พ 66 0.20 0.00 9,852.70 6.02 0.78
IVL13P2211A IVL Put 02 พ.ย. 65 0.16 0.00 11,084.70 8.49 0.88
JMART13C2211A JMART Call 03 พ.ย. 65 0.07 -22.22 0.00 9.03 0.34
JMART13C2301A JMART Call 05 ม.ค. 66 0.12 -14.29 201.00 6.19 0.40
JMART13C2302A JMART Call 03 ก.พ 66 0.25 -10.71 28,365.40 4.94 0.67
JMART13P2212A JMART Put 02 ธ.ค. 65 0.26 13.04 6,626.60 4.91 0.69
JMT13C2211A JMT Call 03 พ.ย. 65 0.10 -16.67 368.20 9.16 0.33
JMT13C2212A JMT Call 08 ธ.ค. 65 0.12 -14.29 2,430.00 6.73 0.29
JMT13C2301A JMT Call 05 ม.ค. 66 0.24 -14.29 21,729.70 6.03 0.53
JMT13P2211A JMT Put 02 พ.ย. 65 0.12 9.09 4,342.20 7.89 0.35
JMT13P2301A JMT Put 05 ม.ค. 66 0.80 5.26 18,924.30 3.28 0.96
KBANK13C2211A KBANK Call 03 พ.ย. 65 0.03 50.00 284.90 15.15 0.16
KBANK13C2212A KBANK Call 08 ธ.ค. 65 0.18 5.88 7,605.70 9.09 0.57
KBANK13C2301A KBANK Call 05 ม.ค. 66 0.17 0.00 7,076.10 8.15 0.48
KBANK13C2302A KBANK Call 03 ก.พ 66 0.39 2.63 45,693.20 6.42 0.87
KBANK13P2210A KBANK Put 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 17.91 0.06
KBANK13P2212A KBANK Put 08 ธ.ค. 65 0.26 -7.14 29,358.70 7.19 0.65
KCE13C2211A KCE Call 02 พ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 11.42 0.07
KCE13C2211B KCE Call 10 พ.ย. 65 0.01 0.00 1,594.00 11.40 0.07
KCE13C2301A KCE Call 10 ม.ค. 66 0.10 -16.67 35,242.90 6.33 0.36
KCE13C2302A KCE Call 03 ก.พ 66 0.19 -13.64 89,879.10 5.42 0.59
KCE13P2211A KCE Put 02 พ.ย. 65 0.55 10.00 24.00 5.35 1.69
KCE13P2302A KCE Put 02 ก.พ 66 0.79 5.33 34,422.80 2.51 1.14
KEX13C2210A KEX Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.61 0.06
KEX13C2211A KEX Call 10 พ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 8.93 0.05
KEX13C2212A KEX Call 02 ธ.ค. 65 0.06 -25.00 611.80 7.34 0.23
KEX13C2302A KEX Call 03 ก.พ 66 0.26 -13.33 8,926.80 4.54 0.63
KEX13P2212A KEX Put 02 ธ.ค. 65 0.61 10.91 7,641.60 3.53 1.14
KKP13C2210A KKP Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 25.37 0.09
KKP13C2211A KKP Call 03 พ.ย. 65 0.20 5.26 101.00 11.22 0.80
KKP13C2302A KKP Call 03 ก.พ 66 0.33 3.13 7,179.80 6.10 0.72
KTB13C2211A KTB Call 10 พ.ย. 65 0.11 0.00 544.10 11.21 0.74
KTB13C2302A KTB Call 03 ก.พ 66 0.20 5.26 8,890.20 6.55 0.78
KTC13C2210A KTC Call 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 18.72 0.08
KTC13C2212A KTC Call 02 ธ.ค. 65 0.19 -13.64 18,270.90 8.53 0.70
KTC13P2211A KTC Put 02 พ.ย. 65 0.07 0.00 0.00 9.25 0.28
LH13C2210A LH Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 20.75 0.12
LH13C2211A LH Call 09 พ.ย. 65 0.12 -7.69 4,169.40 10.62 0.71
MAJO13C2210A MAJOR Call 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.67 0.07
MAJOR13C2212A MAJOR Call 08 ธ.ค. 65 0.08 14.29 75.20 6.76 0.32
MAJOR13C2302A MAJOR Call 03 ก.พ 66 0.26 23.81 9,122.60 4.64 0.71
MEGA13C2210A MEGA Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 13.32 0.07
MEGA13C2211A MEGA Call 09 พ.ย. 65 0.05 0.00 0.00 9.24 0.25
MEGA13C2212A MEGA Call 02 ธ.ค. 65 0.14 -6.67 0.00 6.84 0.52
MINT13C2210A MINT Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 10.38 0.10
MINT13C2212A MINT Call 02 ธ.ค. 65 0.01 -50.00 720.00 10.22 0.10
MINT13C2301A MINT Call 10 ม.ค. 66 0.03 -40.00 3,141.60 8.23 0.24
MINT13C2302A MINT Call 02 ก.พ 66 0.11 -26.67 25,252.10 5.69 0.60
MTC13C2211A MTC Call 10 พ.ย. 65 0.02 -33.33 8.00 10.39 0.14
MTC13C2212A MTC Call 02 ธ.ค. 65 0.01 0.00 154.20 9.57 0.07
MTC13C2301A MTC Call 10 ม.ค. 66 0.09 -18.18 6,164.00 6.48 0.40
MTC13C2302A MTC Call 03 ก.พ 66 0.19 -13.64 31,375.80 5.16 0.68
OR13C2212A OR Call 08 ธ.ค. 65 0.09 -10.00 65.00 8.28 0.72
ORI13C2210A ORI Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 22.04 0.22
ORI13C2212A ORI Call 02 ธ.ค. 65 0.10 -16.67 1,325.60 5.95 0.58
OSP13C2210A OSP Call 11 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.43 0.11
OSP13C2212A OSP Call 07 ธ.ค. 65 0.02 0.00 100.00 9.65 0.18
OSP13C2301A OSP Call 05 ม.ค. 66 0.04 -33.33 200.00 8.51 0.32
OSP13C2302A OSP Call 02 ก.พ 66 0.08 -27.27 2,301.30 7.13 0.53
PLANB13C2210A PLANB Call 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 13.99 0.10
PLANB13C2211A PLANB Call 09 พ.ย. 65 0.12 -25.00 0.00 7.81 0.67
PLANB13C2212A PLANB Call 02 ธ.ค. 65 0.25 -16.67 0.00 5.79 1.03
PLANB13C2301A PLANB Call 05 ม.ค. 66 0.15 -16.67 6,728.80 6.09 0.65
PSL13C2211A PSL Call 09 พ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 10.40 0.07
PSL13C2212A PSL Call 08 ธ.ค. 65 0.06 -25.00 1,553.70 7.23 0.31
PSL13C2301A PSL Call 05 ม.ค. 66 0.19 -13.64 10,176.80 5.15 0.69
PTG13C2210A PTG Call 11 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 22.30 0.14
PTG13C2211A PTG Call 02 พ.ย. 65 0.15 -16.67 2.00 9.51 0.91
PTG13C2302A PTG Call 07 ก.พ 66 0.22 -8.33 3,577.90 5.63 0.79
PTT13C2210A PTT Call 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 17.57 0.13
PTT13C2211A PTT Call 02 พ.ย. 65 0.04 -20.00 4,385.10 14.51 0.42
PTT13C2301A PTT Call 10 ม.ค. 66 0.06 -25.00 0.00 9.81 0.43
PTT13C2302A PTT Call 02 ก.พ 66 0.11 -21.43 7,055.50 9.29 0.75
PTT13P2210A PTT Put 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 13.59 0.10
PTT13P2212A PTT Put 08 ธ.ค. 65 0.06 20.00 100.00 8.80 0.39
PTT13P2301A PTT Put 05 ม.ค. 66 0.22 10.00 11,229.00 6.10 0.98
PTTE13C2210A PTTEP Call 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 269.00 25.01 0.08
PTTE13P2210A PTTEP Put 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 18.79 0.06
PTTEP13C2211A PTTEP Call 02 พ.ย. 65 0.18 -10.00 13,385.00 10.72 0.60
PTTEP13C2212A PTTEP Call 21 ธ.ค. 65 0.26 -3.70 35,159.30 6.92 0.56
PTTEP13C2301A PTTEP Call 05 ม.ค. 66 0.34 -8.11 24,537.80 7.28 0.77
PTTEP13P2212A PTTEP Put 01 ธ.ค. 65 0.13 0.00 12,825.20 8.22 0.33
PTTEP13P2301A PTTEP Put 05 ม.ค. 66 0.43 0.00 12,551.00 5.60 0.75
PTTGC13C2210A PTTGC Call 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 15.99 0.10
PTTGC13C2212A PTTGC Call 08 ธ.ค. 65 0.08 -20.00 603.60 8.83 0.43
PTTGC13C2301A PTTGC Call 05 ม.ค. 66 0.07 -12.50 11.80 7.80 0.33
PTTGC13C2302A PTTGC Call 03 ก.พ 66 0.20 -4.76 4,795.80 5.99 0.73
PTTGC13P2211A PTTGC Put 02 พ.ย. 65 0.08 0.00 0.00 9.99 0.48
RATCH13C2210A RATCH Call 18 ต.ค. 65 0.03 -25.00 0.00 19.03 0.35
RATCH13C2211A RATCH Call 10 พ.ย. 65 0.13 -13.33 2,653.80 10.51 0.83
RBF13C2210A RBF Call 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.02 0.09
RBF13C2212A RBF Call 02 ธ.ค. 65 0.05 0.00 1,800.00 7.56 0.30
RBF13C2212B RBF Call 07 ธ.ค. 65 0.14 7.69 2,689.90 6.07 0.68
RCL13C2211A RCL Call 02 พ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 9.18 0.08
RCL13C2212A RCL Call 02 ธ.ค. 65 0.04 0.00 0.10 6.80 0.24
RCL13C2301A RCL Call 10 ม.ค. 66 0.09 -10.00 3,859.00 5.36 0.42
RCL13C2302A RCL Call 07 ก.พ 66 0.22 0.00 8,447.20 4.19 0.81
RCL13P2212A RCL Put 01 ธ.ค. 65 0.33 -2.94 3,961.00 3.56 1.03
RS13C2210A RS Call 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 15.94 0.11
RS13C2212A RS Call 21 ธ.ค. 65 0.11 -8.33 1,460.60 6.38 0.47
S5013C2210A SET50 Call 28 ต.ค. 65 0.87 -2.25 431.60 3.56 0.32
S5013P2210A SET50 Put 28 ต.ค. 65 1.01 2.02 4,704.10 3.45 0.37
SAWAD13C2210A SAWAD Call 11 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 12.69 0.07
SAWAD13C2211A SAWAD Call 09 พ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 12.72 0.07
SAWAD13C2301A SAWAD Call 10 ม.ค. 66 0.13 -18.75 18,622.70 6.31 0.47
SAWAD13C2302A SAWAD Call 03 ก.พ 66 0.22 -15.38 63,150.20 5.68 0.72
SCB13C2210A SCB Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 20.21 0.10
SCB13C2211A SCB Call 02 พ.ย. 65 0.05 0.00 4,692.40 13.04 0.31
SCB13C2212A SCB Call 02 ธ.ค. 65 0.36 5.88 219.40 8.96 1.54
SCB13C2301A SCB Call 10 ม.ค. 66 0.22 4.76 63,108.60 7.10 0.75
SCB13C2302A SCB Call 01 ก.พ 66 0.13 0.00 4,328.60 7.72 0.48
SCB13P2211A SCB Put 08 พ.ย. 65 0.01 -50.00 0.00 14.48 0.07
SCB13P2212A SCB Put 08 ธ.ค. 65 0.19 -9.52 5,049.40 7.72 0.70
SCC13C2210A SCC Call 11 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 21.28 0.07
SCC13C2212A SCC Call 08 ธ.ค. 65 0.03 0.00 100.00 13.17 0.12
SCC13C2301A SCC Call 05 ม.ค. 66 0.10 -9.09 5,149.20 10.27 0.32
SCC13C2302A SCC Call 02 ก.พ 66 0.23 -4.17 1,478.40 8.29 0.58
SCGP13C2212A SCGP Call 02 ธ.ค. 65 0.09 0.00 1,000.00 9.94 0.43
SCGP13C2301A SCGP Call 05 ม.ค. 66 0.07 -12.50 406.40 9.18 0.31
SCGP13C2302A SCGP Call 07 ก.พ 66 0.25 -3.85 7,499.80 6.53 0.79
SET5013C2212A SET50 Call 29 ธ.ค. 65 0.31 -13.89 284,423.80 18.47 0.60
SET5013C2212B SET50 Call 29 ธ.ค. 65 0.15 -16.67 292,147.80 25.87 0.41
SET5013C2212C SET50 Call 29 ธ.ค. 65 0.19 -17.39 286,448.00 26.07 0.52
SET5013C2212D SET50 Call 29 ธ.ค. 65 0.29 -17.14 642,348.10 23.80 0.72
SET5013C2212E SET50 Call 29 ธ.ค. 65 0.46 -14.81 495,647.00 20.04 0.96
SET5013C2301A SET50 Call 30 ม.ค. 66 0.87 -2.25 8.40 3.13 0.28
SET5013P2212A SET50 Put 29 ธ.ค. 65 0.69 6.15 495,190.70 12.39 0.89
SET5013P2212B SET50 Put 29 ธ.ค. 65 0.94 6.82 787,982.30 11.86 1.17
SET5013P2212C SET50 Put 29 ธ.ค. 65 1.09 6.86 629,019.40 13.19 1.50
SET5013P2301A SET50 Put 30 ม.ค. 66 1.26 1.61 86.10 2.22 0.29
SINGER13C2210A SINGER Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 11.36 0.07
SINGER13C2211A SINGER Call 09 พ.ย. 65 0.06 -25.00 7,531.60 8.49 0.33
SINGER13C2212A SINGER Call 21 ธ.ค. 65 0.05 -28.57 870.60 7.22 0.23
SINGER13C2302A SINGER Call 03 ก.พ 66 0.22 -15.38 27,173.00 4.74 0.68
SIRI13C2212A SIRI Call 21 ธ.ค. 65 0.23 -11.54 961.80 5.44 1.10
SPALI13C2211A SPALI Call 09 พ.ย. 65 0.06 0.00 0.00 11.65 0.37
SPRC13C2210A SPRC Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 13.67 0.13
SPRC13C2211A SPRC Call 10 พ.ย. 65 0.04 0.00 0.00 9.84 0.37
SPRC13C2212A SPRC Call 08 ธ.ค. 65 0.14 -6.67 16,252.90 6.73 0.90
SPRC13C2301A SPRC Call 05 ม.ค. 66 0.05 0.00 6,719.20 6.80 0.32
SPRC13C2302A SPRC Call 02 ก.พ 66 0.12 -7.69 9,586.10 5.78 0.66
SPRC13P2212A SPRC Put 02 ธ.ค. 65 0.10 11.11 834.60 5.95 0.57
STA13C2210A STA Call 07 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 10.15 0.05
STA13C2211A STA Call 09 พ.ย. 65 0.07 -22.22 3,729.20 10.16 0.37
STA13C2302A STA Call 02 ก.พ 66 0.24 -11.11 3,832.80 5.64 0.70
STAR13C2210A STARK Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 16.16 0.08
STAR13C2210B STARK Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 12.13 0.06
STAR13C2210C STARK Call 06 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 9.12 0.05
STARK13C2301A STARK Call 10 ม.ค. 66 0.21 23.53 9,618.20 5.50 0.58
STEC13C2210A STEC Call 03 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 12.53 0.11
STEC13C2212A STEC Call 08 ธ.ค. 65 0.04 0.00 20.00 9.13 0.32
STGT13C2210A STGT Call 05 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 7.53 0.07
STGT13C2210B STGT Call 18 ต.ค. 65 0.01 0.00 0.00 8.78 0.08
STGT13C2211A STGT Call 09 พ.ย. 65 0.01 0.00 0.00 9.66 0.09
STGT13C2301A STGT Call 05 ม.ค. 66 0.02 -33.33 221.30 8.46 0.15
STGT13C2302A STGT Call 02 ก.พ 66 0.10 -16.67 5,358.90 5.84