รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ACE13C2107A ACE Call 14 ก.ค. 64 0.06 -14.29 3,890.80 10.21 0.33
ACE13C2107B ACE Call 02 ก.ค. 64 0.01 0.00 141.90 12.88 0.07
ACE13C2109A ACE Call 27 ก.ย. 64 0.36 -2.70 14,102.60 4.39 0.86
ADVA13C2106A ADVANC Call 23 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 32.27 0.09
ADVA13C2109A ADVANC Call 14 ก.ย. 64 0.25 0.00 18,900.80 9.04 0.65
ADVA13P2106A ADVANC Put 23 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 25.62 0.07
ADVA13P2108A ADVANC Put 26 ส.ค. 64 0.29 -6.45 10,717.80 6.95 0.58
AEON13C2107A AEONTS Call 16 ก.ค. 64 0.02 0.00 65.00 9.65 0.05
AEON13C2109A AEONTS Call 10 ก.ย. 64 0.33 -2.94 5,870.70 4.59 0.39
AMAT13C2106A AMATA Call 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 18.95 0.10
AMAT13C2108A AMATA Call 06 ส.ค. 64 0.29 -12.12 31,577.90 6.28 0.93
AOT13C2107A AOT Call 16 ก.ค. 64 0.03 -40.00 0.40 13.22 0.15
AOT13C2108A AOT Call 06 ส.ค. 64 0.13 -18.75 11,591.10 9.21 0.45
AOT13C2109A AOT Call 03 ก.ย. 64 0.30 -14.29 32,490.60 7.01 0.80
AOT13P2107A AOT Put 16 ก.ค. 64 0.06 20.00 10,127.00 10.81 0.25
AOT13P2110A AOT Put 07 ต.ค. 64 0.39 8.33 18,014.20 4.53 0.67
AP13C2107A AP Call 22 ก.ค. 64 0.15 0.00 6,479.80 8.13 0.70
AWC13C2108A AWC Call 06 ส.ค. 64 0.15 -16.67 17,521.10 7.66 0.49
AWC13C2110A AWC Call 20 ต.ค. 64 0.14 -12.50 5,180.00 4.67 0.28
AWC13P2107A AWC Put 16 ก.ค. 64 0.08 14.29 1,662.70 7.61 0.26
BAM13C2107A BAM Call 15 ก.ค. 64 0.02 0.00 0.00 11.92 0.12
BAM13C2109A BAM Call 14 ก.ย. 64 0.15 0.00 3,202.20 6.52 0.50
BAM13C2110A BAM Call 08 ต.ค. 64 0.31 -3.13 2,456.20 5.45 0.87
BANP13C2107A BANPU Call 07 ก.ค. 64 0.42 -16.00 171.40 6.38 1.72
BANP13C2109A BANPU Call 27 ก.ย. 64 0.65 -9.72 217.90 3.74 1.56
BANP13C2110A BANPU Call 20 ต.ค. 64 0.44 -10.20 66,054.10 4.03 1.14
BANP13P2107A BANPU Put 20 ก.ค. 64 0.01 0.00 0.00 7.80 0.05
BANP13P2108A BANPU Put 26 ส.ค. 64 0.02 0.00 110.00 7.36 0.09
BANP13P2110A BANPU Put 05 ต.ค. 64 0.10 11.11 26,585.50 4.94 0.32
BANP13P2110B BANPU Put 20 ต.ค. 64 0.36 9.09 26,266.50 3.63 0.84
BBL13C2107A BBL Call 22 ก.ค. 64 0.03 -25.00 0.00 14.06 0.18
BBL13C2109A BBL Call 14 ก.ย. 64 0.22 0.00 12,897.00 6.87 0.63
BBL13C2110A BBL Call 08 ต.ค. 64 0.38 -2.56 3,053.00 5.65 0.90
BBL13P2106A BBL Put 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 19.41 0.08
BBL13P2108A BBL Put 11 ส.ค. 64 0.25 -3.85 3,366.00 6.22 0.65
BCH13C2107A BCH Call 16 ก.ค. 64 0.75 -8.54 0.00 5.25 1.88
BCH13C2108A BCH Call 11 ส.ค. 64 0.52 -7.14 20.20 5.08 1.26
BCH13C2109A BCH Call 28 ก.ย. 64 0.45 -8.16 10,956.80 4.62 1.00
BCP13C2107A BCP Call 22 ก.ค. 64 0.05 25.00 5.00 9.31 0.44
BCP13C2108A BCP Call 11 ส.ค. 64 0.33 10.00 0.00 6.63 2.06
BCP13C2109A BCP Call 28 ก.ย. 64 0.20 11.11 11,231.00 4.72 0.89
BCPG13C2108A BCPG Call 06 ส.ค. 64 0.07 0.00 0.00 7.86 0.39
BCPG13C2109A BCPG Call 27 ก.ย. 64 0.23 0.00 623.10 5.14 0.85
BDMS13C2107A BDMS Call 14 ก.ค. 64 0.28 3.70 0.00 9.11 1.11
BDMS13C2108A BDMS Call 18 ส.ค. 64 0.19 5.56 7,406.50 7.84 0.65
BDMS13C2110A BDMS Call 08 ต.ค. 64 0.47 4.44 10,868.90 5.59 1.14
BDMS13P2107A BDMS Put 20 ก.ค. 64 0.06 -14.29 800.00 9.72 0.25
BDMS13P2110A BDMS Put 20 ต.ค. 64 0.39 -4.88 18,964.30 3.97 0.67
BEM13C2106A BEM Call 23 มิ.ย. 64 0.01 0.00 4.80 24.68 0.14
BEM13C2108A BEM Call 26 ส.ค. 64 0.28 -9.68 16,589.70 5.83 0.94
BEM13C2109A BEM Call 28 ก.ย. 64 0.45 -6.25 8,401.80 4.56 1.18
BGRI13C2106A BGRIM Call 23 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 14.85 0.08
BGRI13C2107A BGRIM Call 15 ก.ค. 64 0.01 -50.00 0.60 14.24 0.08
BGRI13C2108A BGRIM Call 06 ส.ค. 64 0.06 0.00 572.30 10.28 0.35
BGRI13C2109A BGRIM Call 15 ก.ย. 64 0.19 -5.00 3,689.60 6.70 0.72
BGRI13C2110A BGRIM Call 08 ต.ค. 64 0.33 0.00 2,790.10 5.49 1.03
BH13C2108A BH Call 26 ส.ค. 64 0.17 13.33 11,201.10 7.31 0.46
BJC13C2109A BJC Call 14 ก.ย. 64 0.17 -5.56 3,830.00 6.34 0.76
BPP13C2108A BPP Call 11 ส.ค. 64 0.17 0.00 8,528.80 7.13 0.64
BTS13C2107A BTS Call 20 ก.ค. 64 0.09 0.00 2,002.00 10.05 0.46
BTS13C2108A BTS Call 26 ส.ค. 64 0.28 -3.45 10,641.20 7.35 1.05
CBG13C2107A CBG Call 07 ก.ค. 64 0.03 -40.00 10,636.20 13.45 0.15
CBG13C2108A CBG Call 06 ส.ค. 64 0.30 -9.09 28,044.00 6.40 0.72
CBG13C2109A CBG Call 03 ก.ย. 64 0.60 -6.25 6,012.00 4.99 1.12
CBG13C2110A CBG Call 27 ต.ค. 64 0.55 -6.78 57,215.20 4.19 0.86
CBG13P2107A CBG Put 02 ก.ค. 64 0.03 0.00 0.00 14.05 0.16
CBG13P2108A CBG Put 26 ส.ค. 64 0.14 0.00 4,777.60 5.66 0.30
CBG13P2110A CBG Put 08 ต.ค. 64 0.62 3.33 36,835.60 3.20 0.74
CENT13C2108A CENTEL Call 26 ส.ค. 64 0.31 -8.82 6,079.70 4.66 1.02
CENT13C2110A CENTEL Call 27 ต.ค. 64 0.29 -9.38 9,605.30 3.94 0.81
CHG13C2107A CHG Call 14 ก.ค. 64 0.43 -4.44 0.00 6.86 1.68
CHG13C2107B CHG Call 20 ก.ค. 64 0.22 -8.33 0.00 8.17 1.03
CHG13C2109A CHG Call 27 ก.ย. 64 0.28 -3.45 9,917.80 4.93 0.79
CK13C2107A CK Call 16 ก.ค. 64 0.18 5.88 40.00 8.77 0.79
CK13C2109A CK Call 10 ก.ย. 64 0.64 6.67 257.90 5.04 1.62
CK13C2110A CK Call 08 ต.ค. 64 0.32 6.67 12,891.10 4.89 0.79
CKP13C2107A CKP Call 20 ก.ค. 64 0.13 0.00 2,191.80 6.98 0.80
CKP13C2110A CKP Call 20 ต.ค. 64 0.24 -4.00 3,061.40 3.89 0.82
COM713C2107A COM7 Call 02 ก.ค. 64 0.23 9.52 7,277.40 9.55 0.78
COM713C2108A COM7 Call 06 ส.ค. 64 0.29 7.41 8,598.20 5.84 0.60
COM713C2110A COM7 Call 08 ต.ค. 64 0.54 3.85 41,454.90 4.01 0.77
COM713P2106A COM7 Put 24 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 8.63 0.03
COM713P2107A COM7 Put 22 ก.ค. 64 0.03 -25.00 0.70 9.85 0.11
COM713P2110A COM7 Put 07 ต.ค. 64 0.75 -5.06 27,099.80 2.77 0.74
CPAL13C2107A CPALL Call 15 ก.ค. 64 0.01 0.00 0.00 15.47 0.06
CPAL13C2108A CPALL Call 18 ส.ค. 64 0.08 -11.11 850.20 11.05 0.36
CPAL13C2109A CPALL Call 28 ก.ย. 64 0.34 -5.56 18,568.10 6.83 0.95
CPAL13P2106A CPALL Put 24 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 25.97 0.11
CPAL13P2109A CPALL Put 27 ก.ย. 64 0.23 4.55 7,600.00 5.54 0.52
CPF13C2107A CPF Call 22 ก.ค. 64 0.03 0.00 260.10 10.48 0.29
CPF13C2109A CPF Call 03 ก.ย. 64 0.07 0.00 401.00 7.98 0.52
CPF13C2110A CPF Call 20 ต.ค. 64 0.12 0.00 1,708.20 6.58 0.73
CPF13P2106A CPF Put 24 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 14.81 0.14
CPF13P2109A CPF Put 15 ก.ย. 64 0.20 0.00 2,154.10 4.97 0.92
CPN13C2108A CPN Call 06 ส.ค. 64 0.21 5.00 4,794.20 7.26 0.68
CPN13C2109A CPN Call 10 ก.ย. 64 0.54 5.88 49.80 5.41 1.30
CPN13C2110A CPN Call 27 ต.ค. 64 0.48 4.35 17,140.40 4.39 0.94
CRC13C2107A CRC Call 15 ก.ค. 64 0.06 -14.29 228.20 8.66 0.36
CRC13C2108A CRC Call 11 ส.ค. 64 0.15 -6.25 1,688.10 6.67 0.68
CRC13C2109A CRC Call 28 ก.ย. 64 0.35 -2.78 66.00 4.56 1.09
CRC13C2110A CRC Call 27 ต.ค. 64 0.28 -3.45 4,476.40 4.47 0.86
DELT13C2107A DELTA Call 02 ก.ค. 64 0.25 0.00 1,982.30 6.64 0.62
DELT13C2108A DELTA Call 06 ส.ค. 64 0.77 6.94 633.90 4.68 1.34
DELT13C2109A DELTA Call 03 ก.ย. 64 0.54 1.89 120,278.50 2.33 0.47
DELT13C2110A DELTA Call 08 ต.ค. 64 0.36 2.86 86,915.80 2.04 0.27
DELT13P2107A DELTA Put 02 ก.ค. 64 0.01 0.00 11.00 6.05 0.02
DELT13P2108A DELTA Put 04 ส.ค. 64 0.23 -8.00 5,441.50 2.25 0.19
DELT13P2109A DELTA Put 03 ก.ย. 64 0.52 -5.45 24,474.00 1.67 0.32
DOHO13C2108A DOHOME Call 06 ส.ค. 64 0.51 -5.56 0.00 4.84 2.42
DOHO13C2108B DOHOME Call 18 ส.ค. 64 0.12 -7.69 2,088.10 5.41 0.64
DOHO13C2110A DOHOME Call 20 ต.ค. 64 0.22 -4.35 6,910.30 3.74 0.81
DTAC13C2107A DTAC Call 20 ก.ค. 64 0.02 -33.33 0.00 11.82 0.19
DTAC13C2108A DTAC Call 06 ส.ค. 64 0.06 -14.29 4,052.60 9.11 0.43
DTAC13C2109A DTAC Call 28 ก.ย. 64 0.18 0.00 9,396.30 5.41 0.77
DTAC13P2107A DTAC Put 20 ก.ค. 64 0.04 0.00 0.00 8.25 0.26
EA13C2106A EA Call 25 มิ.ย. 64 0.02 0.00 181.60 17.25 0.14
EA13C2108A EA Call 11 ส.ค. 64 0.20 5.26 58,819.40 7.00 0.56
EA13C2109A EA Call 28 ก.ย. 64 0.50 2.04 48,349.20 4.51 0.91
EA13P2106A EA Put 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 12.82 0.05
EA13P2109A EA Put 10 ก.ย. 64 0.26 -7.14 9,183.90 4.24 0.44
EGCO13C2107A EGCO Call 14 ก.ค. 64 0.09 28.57 121.00 12.84 0.31
EGCO13C2110A EGCO Call 08 ต.ค. 64 0.74 10.45 10,672.40 5.09 1.02
EPG13C2107A EPG Call 15 ก.ค. 64 0.09 12.50 7,209.30 7.69 0.60
EPG13C2110A EPG Call 08 ต.ค. 64 0.25 8.70 27,978.40 3.87 0.84
ESSO13C2107A ESSO Call 14 ก.ค. 64 0.03 0.00 0.00 10.13 0.18
ESSO13C2108A ESSO Call 06 ส.ค. 64 0.12 -14.29 449.80 6.99 0.50
ESSO13C2109A ESSO Call 27 ก.ย. 64 0.30 -9.09 1,802.90 4.46 0.80
GFPT13C2108A GFPT Call 18 ส.ค. 64 0.09 -10.00 4,554.70 7.01 0.55
GFPT13C2110A GFPT Call 08 ต.ค. 64 0.22 -4.35 6,003.00 4.78 0.91
GLOB13C2107A GLOBAL Call 16 ก.ค. 64 0.12 0.00 5,258.00 8.18 0.46
GLOB13C2109A GLOBAL Call 27 ก.ย. 64 0.31 3.33 11,801.80 4.76 0.69
GPSC13C2107A GPSC Call 14 ก.ค. 64 0.10 25.00 5,633.80 9.79 0.32
GPSC13C2108A GPSC Call 18 ส.ค. 64 0.43 19.44 26,625.70 5.55 0.78
GPSC13C2109A GPSC Call 28 ก.ย. 64 0.66 15.79 86,802.00 4.79 1.03
GPSC13P2108A GPSC Put 26 ส.ค. 64 0.20 -20.00 8,238.80 5.77 0.38
GPSC13P2110A GPSC Put 08 ต.ค. 64 0.70 -12.50 41,615.70 3.55 0.81
GULF13C2107A GULF Call 02 ก.ค. 64 0.01 0.00 0.00 18.20 0.13
GULF13C2108A GULF Call 06 ส.ค. 64 0.16 23.08 25,574.30 7.80 0.90
GULF13C2110A GULF Call 20 ต.ค. 64 0.24 14.29 7,423.50 5.50 0.95
GULF13P2107A GULF Put 02 ก.ค. 64 0.01 0.00 0.00 13.83 0.10
GULF13P2109A GULF Put 10 ก.ย. 64 0.14 -17.65 7,107.30 5.07 0.51
GUNK13C2107A GUNKUL Call 15 ก.ค. 64 1.55 82.35 44.50 3.88 2.46
GUNK13C2107B GUNKUL Call 16 ก.ค. 64 0.78 116.67 5,092.10 5.22 1.67
GUNK13C2108A GUNKUL Call 06 ส.ค. 64 0.56 93.10 162,933.90 4.73 1.08
GUNK13C2110A GUNKUL Call 05 ต.ค. 64 1.24 55.00 7,345.70 3.10 1.58
GUNK13C2110B GUNKUL Call 20 ต.ค. 64 0.80 60.00 294,956.60 3.38 1.11
HANA13C2106B HANA Call 25 มิ.ย. 64 0.10 0.00 9,419.70 14.39 0.54
HANA13C2109A HANA Call 14 ก.ย. 64 0.85 6.25 3,522.30 4.05 1.28
HANA13C2110A HANA Call 08 ต.ค. 64 0.63 5.00 158,283.90 3.80 0.89
HANA13P2106A HANA Put 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 11.40 0.04
HANA13P2109A HANA Put 10 ก.ย. 64 0.15 -11.76 11,231.30 4.30 0.24
HANA13P2110A HANA Put 08 ต.ค. 64 0.59 -6.35 54,646.20 3.18 0.70
HMPR13C2108A HMPRO Call 26 ส.ค. 64 0.19 18.75 14,049.00 7.26 0.94
INTU13C2107A INTUCH Call 20 ก.ค. 64 0.24 4.35 18,575.50 9.58 0.88
IRPC13C2108A IRPC Call 06 ส.ค. 64 0.12 -25.00 32,521.10 7.36 0.45
IRPC13C2110A IRPC Call 20 ต.ค. 64 0.33 -13.16 26,717.50 4.61 0.78
IRPC13P2109A IRPC Put 03 ก.ย. 64 0.46 9.52 63,535.60 3.61 0.85
IVL13C2106A IVL Call 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 16.69 0.10
IVL13C2107A IVL Call 15 ก.ค. 64 0.01 -50.00 1,087.50 12.08 0.07
IVL13C2109A IVL Call 28 ก.ย. 64 0.17 -5.56 86,930.80 5.22 0.54
IVL13C2110A IVL Call 08 ต.ค. 64 0.23 -8.00 53,516.30 5.04 0.71
IVL13P2106A IVL Put 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 14.56 0.09
IVL13P2108A IVL Put 25 ส.ค. 64 0.42 0.00 22,181.70 4.55 1.16
JAS13C2106A JAS Call 23 มิ.ย. 64 0.01 0.00 35.60 17.17 0.11
JAS13C2108A JAS Call 06 ส.ค. 64 0.15 -21.05 60,463.50 6.90 0.67
JAS13C2109A JAS Call 28 ก.ย. 64 0.38 -13.64 11,731.20 4.25 1.04
JAS13C2110A JAS Call 20 ต.ค. 64 0.30 -11.76 69,213.80 4.11 0.80
JMT13C2107A JMT Call 14 ก.ค. 64 0.03 -25.00 0.00 11.20 0.19
JMT13C2109A JMT Call 28 ก.ย. 64 0.27 -3.57 23,774.40 4.90 0.76
KBAN13C2107A KBANK Call 15 ก.ค. 64 0.02 0.00 323.30 11.63 0.09
KBAN13C2108A KBANK Call 18 ส.ค. 64 0.10 -9.09 5,817.50 8.30 0.34
KBAN13C2109A KBANK Call 14 ก.ย. 64 0.22 -8.33 15,190.40 6.71 0.60
KBAN13C2109B KBANK Call 28 ก.ย. 64 0.37 -5.13 30,523.70 5.69 0.85
KBAN13P2106A KBANK Put 24 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 26.18 0.11
KBAN13P2109A KBANK Put 10 ก.ย. 64 0.30 3.45 10,256.70 5.19 0.63
KBAN13P2110A KBANK Put 08 ต.ค. 64 0.64 1.59 23,207.70 3.79 0.98
KCE13C2107A KCE Call 02 ก.ค. 64 0.27 17.39 30,644.80 8.85 0.83
KCE13C2108A KCE Call 26 ส.ค. 64 0.83 12.16 4,331.40 4.12 1.18
KCE13C2109A KCE Call 27 ก.ย. 64 0.68 9.68 97,151.10 3.55 0.83
KCE13P2106A KCE Put 24 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 9.20 0.03
KCE13P2109A KCE Put 10 ก.ย. 64 0.20 -13.04 14,462.20 4.58 0.32
KKP13C2107A KKP Call 15 ก.ค. 64 0.04 -20.00 120.00 12.71 0.22
KKP13C2109A KKP Call 10 ก.ย. 64 0.30 -3.23 12,607.10 6.40 0.84
KTB13C2106A KTB Call 23 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 13.40 0.12
KTB13C2108A KTB Call 18 ส.ค. 64 0.07 -12.50 0.00 7.75 0.50
KTB13C2109A KTB Call 28 ก.ย. 64 0.14 -6.67 17,253.20 6.10 0.78
KTC13C2107A KTC Call 07 ก.ค. 64 0.01 0.00 5,461.70 16.47 0.06
KTC13C2109A KTC Call 14 ก.ย. 64 0.31 0.00 52,635.00 5.24 0.61
KTC13C2110A KTC Call 05 ต.ค. 64 0.27 0.00 29,871.70 4.91 0.50
KTC13C2110B KTC Call 20 ต.ค. 64 0.58 -1.69 80,105.70 4.09 0.89
KTC13P2106A KTC Put 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 17.79 0.07
KTC13P2108A KTC Put 04 ส.ค. 64 0.42 -4.55 62,739.20 5.98 0.94
LH13C2107A LH Call 16 ก.ค. 64 0.08 0.00 0.00 10.13 0.48
LH13C2108A LH Call 26 ส.ค. 64 0.20 -4.76 35.00 6.54 0.77
MAJO13C2107A MAJOR Call 07 ก.ค. 64 0.25 -10.71 1,231.30 7.57 0.80
MAJO13C2110A MAJOR Call 08 ต.ค. 64 0.74 -5.13 18,646.50 3.49 1.09
MAJO13C2110B MAJOR Call 20 ต.ค. 64 0.20 -4.76 10,040.00 3.82 0.32
MEGA13C2107A MEGA Call 20 ก.ค. 64 0.07 16.67 0.00 9.02 0.42
MEGA13C2108A MEGA Call 11 ส.ค. 64 0.21 10.53 1,946.80 6.05 0.84
MEGA13C2110A MEGA Call 20 ต.ค. 64 0.41 7.89 7,283.50 3.76 1.02
MINT13C2106A MINT Call 23 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 18.81 0.15
MINT13C2108A MINT Call 18 ส.ค. 64 0.16 -23.81 14,815.30 5.69 0.72
MINT13C2109A MINT Call 28 ก.ย. 64 0.30 -16.67 30.10 4.62 1.09
MINT13P2107A MINT Put 02 ก.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.85 0.10
MINT13P2110A MINT Put 08 ต.ค. 64 0.36 9.09 19,622.80 2.79 0.79
MTC13C2107A MTC Call 16 ก.ค. 64 0.02 0.00 30.00 11.97 0.10
MTC13C2109A MTC Call 14 ก.ย. 64 0.26 0.00 9,557.20 5.81 0.63
MTC13C2109B MTC Call 28 ก.ย. 64 0.45 2.27 14,951.30 4.76 0.89
MTC13P2107A MTC Put 16 ก.ค. 64 0.11 -8.33 3,605.00 8.42 0.38
OR13C2107A OR Call 02 ก.ค. 64 0.02 0.00 313.50 15.80 0.25
OR13C2107B OR Call 20 ก.ค. 64 0.02 0.00 1,169.80 10.52 0.17
OR13C2109A OR Call 28 ก.ย. 64 0.19 5.56 34,638.50 6.07 0.92
OR13P2107A OR Put 20 ก.ค. 64 0.07 -12.50 19,640.30 7.60 0.43
OR13P2110A OR Put 20 ต.ค. 64 0.31 -6.06 18,221.50 3.39 0.84
ORI13C2108A ORI Call 11 ส.ค. 64 0.30 0.00 2,575.30 4.98 0.81
ORI13C2110A ORI Call 20 ต.ค. 64 0.19 0.00 1,038.60 3.52 0.36
OSP13C2107A OSP Call 22 ก.ค. 64 0.15 -16.67 1,513.80 9.48 0.95
OSP13C2110A OSP Call 08 ต.ค. 64 0.21 -4.55 633.50 5.64 0.79
PLAN13C2107A PLANB Call 14 ก.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.33 0.09
PLAN13C2108A PLANB Call 18 ส.ค. 64 0.18 5.88 2,879.60 5.87 0.79
PLAN13C2109A PLANB Call 27 ก.ย. 64 0.37 5.71 3,129.00 4.30 1.20
PRM13C2107A PRM Call 15 ก.ค. 64 0.03 -25.00 0.00 9.12 0.19
PRM13C2109A PRM Call 15 ก.ย. 64 0.12 -7.69 190.00 6.15 0.51
PRM13C2110A PRM Call 20 ต.ค. 64 0.22 -8.33 3,272.80 4.89 0.74
PSH13C2106A PSH Call 30 มิ.ย. 64 0.04 -20.00 117.40 12.68 0.35
PTG13C2106A PTG Call 24 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 16.23 0.09
PTG13C2108A PTG Call 17 ส.ค. 64 0.12 0.00 1,690.40 7.56 0.48
PTG13C2109A PTG Call 28 ก.ย. 64 0.33 -2.94 12,456.60 4.70 0.81
PTG13P2106A PTG Put 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 14.70 0.08
PTT13C2107A PTT Call 07 ก.ค. 64 0.01 -50.00 896.80 18.57 0.12
PTT13C2108A PTT Call 18 ส.ค. 64 0.08 -20.00 27,053.90 10.45 0.52
PTT13C2109A PTT Call 28 ก.ย. 64 0.14 -22.22 63,897.70 8.07 0.71
PTT13P2107A PTT Put 07 ก.ค. 64 0.01 0.00 0.00 16.27 0.10
PTT13P2109A PTT Put 10 ก.ย. 64 0.22 10.00 22,619.20 5.08 0.70
PTTE13C2106A PTTEP Call 25 มิ.ย. 64 0.01 -66.67 471.00 24.27 0.10
PTTE13C2107A PTTEP Call 22 ก.ค. 64 0.18 -18.18 766.40 8.64 0.66
PTTE13C2110A PTTEP Call 08 ต.ค. 64 0.34 -10.53 4,995.40 5.43 0.78
PTTE13P2106A PTTEP Put 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 14.49 0.06
PTTE13P2108A PTTEP Put 11 ส.ค. 64 0.07 0.00 646.50 8.04 0.24
PTTE13P2109A PTTEP Put 10 ก.ย. 64 0.30 11.11 3,387.30 4.73 0.60
PTTG13C2108A PTTGC Call 06 ส.ค. 64 0.09 -10.00 132.70 8.42 0.32
PTTG13C2109A PTTGC Call 27 ก.ย. 64 0.24 -4.00 9,841.00 5.79 0.59
PTTG13C2110A PTTGC Call 20 ต.ค. 64 0.39 -2.50 24,680.10 4.84 0.80
PTTG13P2108A PTTGC Put 26 ส.ค. 64 0.39 0.00 32,054.00 4.88 0.81
PTTG13P2109A PTTGC Put 10 ก.ย. 64 0.80 1.27 1,059.30 3.85 1.31
QH13C2107A QH Call 02 ก.ค. 64 0.01 0.00 0.00 14.30 0.12
QH13C2110A QH Call 08 ต.ค. 64 0.21 0.00 4,257.60 4.67 0.85
RATC13C2108A RATCH Call 11 ส.ค. 64 0.19 18.75 16,584.90 8.55 0.77
RBF13C2108A RBF Call 06 ส.ค. 64 0.15 7.14 1,463.10 6.25 0.50
RBF13C2109A RBF Call 28 ก.ย. 64 0.39 2.63 18,588.90 4.09 0.84
RS13C2107A RS Call 22 ก.ค. 64 0.03 0.00 0.00 9.58 0.12
RS13C2108A RS Call 25 ส.ค. 64 0.20 5.26 15,088.50 7.25 0.61
RS13C2109A RS Call 28 ก.ย. 64 0.12 0.00 2,196.60 5.19 0.26
RS13C2110A RS Call 07 ต.ค. 64 0.48 4.35 113,298.60 4.75 0.95
S5013C2106A SET50 Call 29 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 30.42 0.03
S5013C2106B SET50 Call 29 มิ.ย. 64 0.01 0.00 4.10 33.61 0.03
S5013C2106C SET50 Call 29 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 36.46 0.04
S5013C2106D SET50 Call 29 มิ.ย. 64 0.01 0.00 101.00 67.56 0.07
S5013C2106E SET50 Call 29 มิ.ย. 64 0.02 -33.33 22,560.10 75.98 0.16
S5013C2108A SET50 Call 30 ส.ค. 64 0.93 0.00 143,040.60 3.24 0.31
S5013C2109A SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.79 -2.47 558,150.40 13.45 1.10
S5013C2109B SET50 Call 29 ก.ย. 64 0.43 -4.44 718,079.75 17.26 0.77
S5013P2106A SET50 Put 29 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 24.85 0.03
S5013P2106B SET50 Put 29 มิ.ย. 64 0.01 0.00 1.00 27.62 0.03
S5013P2106C SET50 Put 29 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 30.64 0.03
S5013P2106D SET50 Put 29 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 34.45 0.04
S5013P2106E SET50 Put 29 มิ.ย. 64 0.01 0.00 5.10 37.07 0.04
S5013P2108A SET50 Put 30 ส.ค. 64 1.05 0.00 20,681.20 2.86 0.31
S5013P2109A SET50 Put 29 ก.ย. 64 0.62 -1.59 859,452.70 10.26 0.66
S5013P2109B SET50 Put 29 ก.ย. 64 0.92 -1.08 1,598,778.00 9.52 0.91
SAWA13C2107A SAWAD Call 02 ก.ค. 64 0.01 0.00 1,290.00 17.08 0.06
SAWA13C2108A SAWAD Call 26 ส.ค. 64 0.15 0.00 15,901.80 6.85 0.35
SAWA13C2109A SAWAD Call 28 ก.ย. 64 0.43 2.38 37,513.20 5.07 0.75
SAWA13P2106A SAWAD Put 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 13.50 0.05
SAWA13P2107A SAWAD Put 22 ก.ค. 64 0.14 -17.65 4,022.70 9.03 0.43
SCB13C2107A SCB Call 15 ก.ค. 64 0.01 -50.00 21.90 16.09 0.04
SCB13C2108A SCB Call 18 ส.ค. 64 0.13 -13.33 5,961.70 8.13 0.27
SCB13C2109A SCB Call 10 ก.ย. 64 0.48 -9.43 903.40 7.09 0.86
SCB13P2107A SCB Put 15 ก.ค. 64 0.10 11.11 4,776.40 10.47 0.26
SCB13P2109A SCB Put 10 ก.ย. 64 0.40 2.56 32.00 6.00 0.60
SCC13C2107A SCC Call 14 ก.ค. 64 0.38 5.56 0.00 10.54 1.90
SCC13C2107B SCC Call 20 ก.ค. 64 0.12 9.09 471.80 10.73 0.61
SCC13C2108A SCC Call 26 ส.ค. 64 0.08 0.00 8,551.60 9.26 0.35
SCC13C2110A SCC Call 08 ต.ค. 64 0.18 5.88 10,729.80 7.13 0.61
SCC13P2107A SCC Put 20 ก.ค. 64 0.03 -25.00 0.00 10.90 0.16
SCC13P2108A SCC Put 26 ส.ค. 64 0.38 -7.32 1,476.20 5.31 0.96
SCGP13C2106A SCGP Call 23 มิ.ย. 64 0.05 -61.54 10.80 23.76 0.53
SCGP13C2109A SCGP Call 14 ก.ย. 64 0.24 -22.58 106,113.00 7.06 0.75
SCGP13P2107A SCGP Put 22 ก.ค. 64 0.01 0.00 0.00 12.23 0.05
SCGP13P2108A SCGP Put 25 ส.ค. 64 0.17 13.33 26,395.60 6.69 0.50
SCGP13P2110A SCGP Put 08 ต.ค. 64 0.46 12.20 61,194.40 4.25 0.86
SGP13C2106A SGP Call 30 มิ.ย. 64 0.06 -40.00 8,052.40 10.34 0.52
SPAL13C2108A SPALI Call 25 ส.ค. 64 0.20 5.26 4,148.90 7.19 0.69
SPRC13C2106A SPRC Call 24 มิ.ย. 64 0.02 -60.00 0.00 19.58 0.38
SPRC13C2108A SPRC Call 11 ส.ค. 64 0.38 -20.83 0.00 5.97 2.20
SPRC13C2109A SPRC Call 27 ก.ย. 64 0.17 -19.05 12,511.30 4.96 0.82
STA13C2107A STA Call 07 ก.ค. 64 0.02 0.00 210.00 12.23 0.15
STA13C2109A STA Call 28 ก.ย. 64 0.23 0.00 14,650.20 4.41 0.63
STA13C2110A STA Call 07 ต.ค. 64 0.36 0.00 16,991.30 4.05 0.90
STA13P2108A STA Put 04 ส.ค. 64 0.22 -8.33 23,485.50 5.66 0.77
STA13P2109A STA Put 14 ก.ย. 64 0.54 -5.26 40.10 3.39 1.14
STEC13C2107A STEC Call 14 ก.ค. 64 0.27 -10.00 397.00 6.79 1.26
STEC13C2107B STEC Call 16 ก.ค. 64 0.06 -25.00 2,872.00 9.67 0.40
STEC13C2109A STEC Call 15 ก.ย. 64 0.22 -8.33 32,778.60 5.62 0.85
STEC13C2110A STEC Call 08 ต.ค. 64 0.35 -7.89 142.50 4.63 1.11
STEC13C2110B STEC Call 08 ต.ค. 64 0.16 -5.88 14,280.60 5.51 0.60
SUPE13C2106A SUPER Call 24 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 10.62 0.11
SUPE13C2107A SUPER Call 22 ก.ค. 64 0.04 -20.00 1,272.60 7.62 0.32
SUPE13C2110A SUPER Call 08 ต.ค. 64 0.18 0.00 672.80 3.78 0.72
TASC13C2107A TASCO Call 20 ก.ค. 64 0.07 -22.22 2,872.00 8.91 0.31
TASC13C2109A TASCO Call 28 ก.ย. 64 0.40 -9.09 15,621.50 4.49 0.90
TCAP13C2109A TCAP Call 28 ก.ย. 64 0.22 0.00 6,736.00 5.09 0.80
THAN13C2107A THANI Call 14 ก.ค. 64 0.13 -13.33 370.00 9.01 0.52
THAN13C2109A THANI Call 10 ก.ย. 64 0.55 -5.17 37,458.10 4.52 1.09
TISC13C2106A TISCO Call 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 25.41 0.07
TISC13C2108A TISCO Call 11 ส.ค. 64 0.10 11.11 0.00 8.30 0.23
TISC13C2109A TISCO Call 08 ก.ย. 64 0.36 12.50 17,292.20 6.89 0.68
TKN13C2107A TKN Call 07 ก.ค. 64 0.01 0.00 315.20 11.73 0.07
TKN13C2107B TKN Call 07 ก.ค. 64 0.01 0.00 0.00 7.54 0.05
TOA13C2108A TOA Call 06 ส.ค. 64 0.10 0.00 9,557.50 7.93 0.58
TOP13C2107A TOP Call 22 ก.ค. 64 0.06 -33.33 5,181.00 10.44 0.28
TOP13C2108A TOP Call 26 ส.ค. 64 0.17 -22.73 35,534.60 7.12 0.55
TOP13C2110ANew TOP Call 27 ต.ค. 64 0.35 - - 5.39 0.85
TOP13P2106A TOP Put 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 0.00 16.55 0.07
TOP13P2109A TOP Put 10 ก.ย. 64 0.44 10.00 6,537.60 3.67 0.73
TPI13C2107A TPIPP Call 16 ก.ค. 64 0.09 12.50 20.00 10.17 0.41
TPI13C2110A TPIPP Call 08 ต.ค. 64 0.38 5.56 1,043.40 5.01 0.85
TQM13C2106A TQM Call 25 มิ.ย. 64 0.01 0.00 50.00 19.52 0.08
TQM13C2109A TQM Call 14 ก.ย. 64 0.33 0.00 10,502.20 4.64