รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ADVA13C2008A ADVANC Call 26 ส.ค. 63 0.03 0.00 20.00 13.12 0.10
ADVA13C2010A ADVANC Call 06 ต.ค. 63 0.45 -4.26 31,174.00 6.27 0.74
ADVA13P2009A ADVANC Put 10 ก.ย. 63 0.64 0.00 23,115.00 5.25 0.89
AEON13C2010A AEONTS Call 22 ต.ค. 63 0.06 0.00 317.10 5.66 0.09
AEON13C2011A AEONTS Call 17 พ.ย. 63 0.22 -4.35 12,225.00 4.44 0.25
AMAT13C2010A AMATA Call 07 ต.ค. 63 0.23 -4.17 14,240.20 4.37 0.73
AOT13C2008A AOT Call 26 ส.ค. 63 0.03 -25.00 0.00 10.28 0.16
AOT13C2010A AOT Call 09 ต.ค. 63 0.04 -20.00 3,593.30 9.13 0.19
AOT13C2011A AOT Call 05 พ.ย. 63 0.13 -13.33 25,006.60 6.74 0.45
AOT13C2012A AOT Call 08 ธ.ค. 63 0.32 -8.57 21,600.30 5.14 0.84
AOT13P2009A AOT Put 08 ก.ย. 63 0.21 5.00 8,484.00 5.41 0.58
AOT13P2010A AOT Put 22 ต.ค. 63 1.18 2.61 984.20 2.65 1.59
AOT13P2011A AOT Put 26 พ.ย. 63 0.63 5.00 67,476.30 3.19 1.02
AP13C2011A AP Call 25 พ.ย. 63 0.30 0.00 9,761.10 3.63 0.86
AWC13C2009A AWC Call 10 ก.ย. 63 0.12 -7.69 2,332.60 5.96 0.36
AWC13C2010A AWC Call 06 ต.ค. 63 0.02 0.00 23.80 6.56 0.07
AWC13C2010B AWC Call 20 ต.ค. 63 0.13 -7.14 2,777.20 5.62 0.37
AWC13C2011A AWC Call 12 พ.ย. 63 0.38 -5.00 6,122.60 4.21 0.82
BANP13C2008A BANPU Call 25 ส.ค. 63 0.01 0.00 320.00 12.33 0.11
BANP13C2010A BANPU Call 09 ต.ค. 63 0.03 -25.00 925.90 6.37 0.17
BANP13C2011A BANPU Call 12 พ.ย. 63 0.15 -6.25 3,731.10 4.33 0.59
BBL13C2008A BBL Call 25 ส.ค. 63 0.01 0.00 0.00 14.66 0.07
BBL13C2010A BBL Call 06 ต.ค. 63 0.59 -1.67 1,162.20 5.57 1.64
BBL13C2010B BBL Call 19 ต.ค. 63 0.20 0.00 6,708.50 5.69 0.57
BBL13C2012A BBL Call 16 ธ.ค. 63 0.41 0.00 6,552.10 4.32 0.89
BBL13P2008A BBL Put 25 ส.ค. 63 0.22 -4.35 1.30 10.74 1.18
BBL13P2010A BBL Put 06 ต.ค. 63 0.42 -4.55 17,151.60 4.67 0.98
BCH13C2010A BCH Call 19 ต.ค. 63 0.27 0.00 11,018.40 4.36 0.76
BCP13C2011A BCP Call 18 พ.ย. 63 0.30 -9.09 3,877.30 4.40 0.68
BCPG13C2010A BCPG Call 07 ต.ค. 63 0.16 0.00 74.80 4.96 0.51
BDMS13C2009A BDMS Call 15 ก.ย. 63 0.11 -15.38 3,223.10 7.30 0.38
BDMS13C2011A BDMS Call 25 พ.ย. 63 0.31 -6.06 13,651.80 4.85 0.72
BEM13C2009A BEM Call 15 ก.ย. 63 0.14 -6.67 2,024.20 5.95 0.48
BEM13C2010A BEM Call 21 ต.ค. 63 0.07 0.00 26.00 5.38 0.22
BEM13C2011A BEM Call 17 พ.ย. 63 0.29 -6.45 6,007.20 5.05 0.84
BGRI13C2009A BGRIM Call 08 ก.ย. 63 0.33 3.13 7,248.20 4.48 0.74
BGRI13C2011A BGRIM Call 06 พ.ย. 63 0.27 0.00 3,290.30 4.45 0.60
BGRI13P2011A BGRIM Put 12 พ.ย. 63 0.57 -3.39 5,616.30 3.30 0.95
BH13C2010A BH Call 06 ต.ค. 63 0.16 14.29 2,511.80 6.67 0.48
BJC13C2010A BJC Call 06 ต.ค. 63 0.08 -27.27 605.70 6.04 0.33
BJC13C2011A BJC Call 24 พ.ย. 63 0.17 -19.05 1,893.20 5.07 0.59
BPP13C2011A BPP Call 18 พ.ย. 63 0.23 -8.00 4,684.40 4.06 0.64
BTS13C2009A BTS Call 15 ก.ย. 63 0.05 -16.67 3,534.30 6.79 0.34
BTS13C2011A BTS Call 18 พ.ย. 63 0.15 -6.25 2,809.40 4.54 0.67
CBG13C2010A CBG Call 09 ต.ค. 63 1.50 2.04 71.40 3.31 1.97
CBG13C2011A CBG Call 12 พ.ย. 63 0.79 1.28 24,179.70 3.31 1.04
CBG13P2010A CBG Put 09 ต.ค. 63 0.16 -5.88 5,979.10 4.81 0.31
CBG13P2011A CBG Put 27 พ.ย. 63 0.67 -2.90 12,346.30 2.73 0.73
CENT13C2010A CENTEL Call 28 ต.ค. 63 0.11 0.00 885.40 4.42 0.21
CENT13C2011A CENTEL Call 20 พ.ย. 63 0.47 0.00 8,701.90 4.00 0.83
CHG13C2010A CHG Call 19 ต.ค. 63 0.14 -12.50 1,387.40 5.26 0.60
CHG13C2012A CHG Call 17 ธ.ค. 63 0.26 -7.14 5,703.40 4.13 0.88
CK13C2010A CK Call 19 ต.ค. 63 0.37 -9.76 12,260.70 4.32 0.87
CKP13C2010A CKP Call 06 ต.ค. 63 0.97 3.19 100.00 3.48 3.04
CKP13C2011A CKP Call 17 พ.ย. 63 0.27 3.85 21,110.60 3.74 0.91
COM713C2008A COM7 Call 25 ส.ค. 63 2.20 2.80 0.20 3.05 2.24
COM713C2010A COM7 Call 07 ต.ค. 63 1.93 1.58 0.00 2.72 3.51
COM713C2010B COM7 Call 22 ต.ค. 63 0.67 1.52 103.00 3.15 1.41
COM713C2011A COM7 Call 17 พ.ย. 63 0.40 0.00 38,117.00 3.58 0.95
CPAL13C2009A CPALL Call 08 ก.ย. 63 0.44 -6.38 4,501.20 5.69 0.92
CPAL13C2011A CPALL Call 06 พ.ย. 63 0.33 -5.71 10,258.40 5.89 0.71
CPAL13P2011A CPALL Put 17 พ.ย. 63 0.51 2.00 14,095.80 3.92 0.73
CPF13C2008A CPF Call 25 ส.ค. 63 0.33 -10.81 2.00 6.77 1.72
CPF13C2009A CPF Call 16 ก.ย. 63 0.14 -12.50 12,681.90 7.30 0.79
CPF13C2011A CPF Call 24 พ.ย. 63 0.16 -11.11 6,806.80 5.36 0.66
CPN13C2009A CPN Call 17 ก.ย. 63 0.11 -15.38 857.00 6.33 0.38
CPN13C2011A CPN Call 24 พ.ย. 63 0.25 -13.79 5,586.20 4.63 0.63
CRC13C2009A CRC Call 08 ก.ย. 63 0.08 -11.11 1,823.30 5.62 0.39
CRC13C2011A CRC Call 18 พ.ย. 63 0.20 -4.76 3,138.30 3.88 0.67
DELT13C2011A DELTA Call 12 พ.ย. 63 3.58 4.68 2,311.42 2.14 1.69
DOHO13C2011A DOHOME Call 17 พ.ย. 63 0.28 0.00 52,163.40 4.03 0.88
DTAC13C2009A DTAC Call 08 ก.ย. 63 0.04 0.00 6.00 7.57 0.20
DTAC13C2011A DTAC Call 12 พ.ย. 63 0.27 0.00 2,905.90 4.12 0.75
DTAC13P2011A DTAC Put 12 พ.ย. 63 0.46 -2.13 1,017.60 3.02 0.93
EA13C2009A EA Call 10 ก.ย. 63 0.33 -15.38 32,314.00 5.10 0.89
EA13C2011A EA Call 27 พ.ย. 63 0.40 -11.11 10,131.90 3.96 0.84
EA13P2011A EA Put 27 พ.ย. 63 0.65 8.33 14,185.00 2.81 0.96
EGCO13C2009A EGCO Call 16 ก.ย. 63 0.09 0.00 0.00 7.23 0.27
EGCO13C2011A EGCO Call 24 พ.ย. 63 0.34 3.03 16,216.40 4.96 0.71
EPG13C2010A EPG Call 07 ต.ค. 63 0.10 0.00 2,144.10 5.09 0.21
EPG13C2011A EPG Call 06 พ.ย. 63 0.54 -1.82 21,303.40 3.88 0.88
EPG13C2012A EPG Call 16 ธ.ค. 63 0.20 0.00 993.70 3.77 0.32
ERW13C2010A ERW Call 22 ต.ค. 63 0.26 4.00 3,135.90 3.97 0.59
ESSO13C2010A ESSO Call 06 ต.ค. 63 0.50 -7.41 14,721.60 3.32 1.07
GFPT13C2010A GFPT Call 28 ต.ค. 63 0.23 -4.17 10,766.50 3.98 0.71
GLOB13C2011A GLOBAL Call 20 พ.ย. 63 0.52 -1.89 15,413.30 3.75 0.99
GPSC13C2009A GPSC Call 08 ก.ย. 63 0.37 8.82 7,127.40 5.59 0.73
GPSC13C2011A GPSC Call 06 พ.ย. 63 0.38 8.57 15,985.70 4.57 0.61
GPSC13C2012A GPSC Call 15 ธ.ค. 63 0.69 6.15 81,302.40 3.77 0.92
GPSC13P2011A GPSC Put 12 พ.ย. 63 0.80 -5.88 19,131.30 3.15 0.89
GULF13C2009A GULF Call 08 ก.ย. 63 0.30 -6.25 3.80 6.12 1.38
GULF13C2009B GULF Call 10 ก.ย. 63 0.06 0.00 796.00 6.86 0.31
GULF13C2011A GULF Call 06 พ.ย. 63 0.19 -5.00 7,906.80 4.67 0.67
GULF13P2009A GULF Put 15 ก.ย. 63 0.11 0.00 7,888.30 5.71 0.47
GULF13P2011A GULF Put 06 พ.ย. 63 0.43 0.00 15,697.40 3.29 1.07
GUNK13C2011A GUNKUL Call 17 พ.ย. 63 0.20 -4.76 2,553.00 4.55 0.68
HANA13C2011A HANA Call 11 พ.ย. 63 0.46 4.55 49,472.20 3.51 1.06
HMPR13C2009A HMPRO Call 16 ก.ย. 63 0.24 -11.11 8,677.70 5.07 0.77
INTU13C2008A INTUCH Call 26 ส.ค. 63 0.27 -3.57 13,095.30 6.62 0.79
INTU13C2011A INTUCH Call 06 พ.ย. 63 0.32 -3.03 66,549.60 5.16 0.73
IRPC13C2009A IRPC Call 08 ก.ย. 63 0.13 -13.33 3,836.40 6.33 0.65
IRPC13C2011A IRPC Call 18 พ.ย. 63 0.21 -12.50 13,034.60 4.32 0.72
IVL13C2008A IVL Call 25 ส.ค. 63 0.05 -28.57 10.00 11.66 0.24
IVL13C2009A IVL Call 10 ก.ย. 63 0.04 0.00 9,672.20 6.97 0.11
IVL13C2011A IVL Call 17 พ.ย. 63 0.13 -7.14 25,198.10 4.72 0.25
IVL13C2012A IVL Call 08 ธ.ค. 63 0.68 -4.23 20,316.90 4.04 1.11
IVL13C2012B IVL Call 16 ธ.ค. 63 0.20 -4.76 19,596.30 4.17 0.34
IVL13P2010A IVL Put 09 ต.ค. 63 0.31 0.00 9,611.50 3.92 0.49
JAS13C2009A JAS Call 08 ก.ย. 63 0.03 -25.00 1,412.00 8.26 0.15
JAS13C2011A JAS Call 12 พ.ย. 63 0.21 -8.70 19,383.30 4.70 0.59
JMT13C2011A JMT Call 06 พ.ย. 63 1.10 6.80 0.00 2.85 2.62
JMT13C2011B JMT Call 17 พ.ย. 63 0.38 8.57 39,831.90 3.62 1.14
KBAN13C2008B KBANK Call 26 ส.ค. 63 0.06 -14.29 0.40 11.84 0.21
KBAN13C2010A KBANK Call 09 ต.ค. 63 0.18 -5.26 7,173.90 7.55 0.41
KBAN13C2010B KBANK Call 22 ต.ค. 63 0.05 0.00 108.00 7.67 0.12
KBAN13C2011A KBANK Call 26 พ.ย. 63 0.46 -4.17 6,069.00 5.21 0.72
KBAN13C2012A KBANK Call 16 ธ.ค. 63 0.57 -1.72 21,379.20 4.95 0.85
KBAN13P2010A KBANK Put 06 ต.ค. 63 0.45 -2.17 13,999.80 4.50 0.61
KCE13C2009A KCE Call 10 ก.ย. 63 0.98 -3.92 1.40 3.33 2.97
KCE13C2010A KCE Call 28 ต.ค. 63 0.29 -3.33 32,310.90 3.48 0.92
KCE13P2010A KCE Put 28 ต.ค. 63 0.41 0.00 16,775.80 2.45 0.91
KKP13C2010A KKP Call 07 ต.ค. 63 0.15 -6.25 5,219.00 5.22 0.51
KTB13C2010A KTB Call 28 ต.ค. 63 0.08 0.00 200.00 5.32 0.22
KTC13C2008A KTC Call 26 ส.ค. 63 0.14 -12.50 245.70 6.26 0.73
KTC13C2010A KTC Call 09 ต.ค. 63 0.04 0.00 15,244.20 6.71 0.22
KTC13C2010B KTC Call 28 ต.ค. 63 0.19 -5.00 2,435.00 4.17 0.66
KTC13C2011A KTC Call 26 พ.ย. 63 0.27 -3.57 8,718.50 4.10 0.92
KTC13P2010A KTC Put 28 ต.ค. 63 0.31 0.00 9,618.20 2.61 0.67
LH13C2010A LH Call 07 ต.ค. 63 0.23 -8.00 1,979.40 4.68 0.72
MAJO13C2011A MAJOR Call 06 พ.ย. 63 0.20 -4.76 5,873.10 3.95 0.56
MEGA13C2011A MEGA Call 18 พ.ย. 63 0.22 -8.33 25,079.80 4.38 0.64
MINT13C2009A MINT Call 15 ก.ย. 63 0.09 -10.00 4,350.60 5.83 0.29
MINT13C2010A MINT Call 19 ต.ค. 63 0.36 -2.70 6,240.10 3.68 0.72
MINT13C2011A MINT Call 18 พ.ย. 63 0.30 -3.23 26,738.20 4.19 0.69
MINT13P2011A MINT Put 27 พ.ย. 63 0.69 0.00 10,122.70 2.19 0.82
MTC13C2009A MTC Call 10 ก.ย. 63 0.21 -8.70 2,600.00 4.80 0.52
MTC13C2010A MTC Call 19 ต.ค. 63 0.22 -4.35 10,471.10 4.48 0.51
MTC13C2011A MTC Call 26 พ.ย. 63 0.40 -4.76 11,568.60 4.10 0.84
MTC13P2011A MTC Put 26 พ.ย. 63 0.71 0.00 12,036.50 2.18 0.80
ORI13C2011A ORI Call 25 พ.ย. 63 0.36 -2.70 1,775.00 3.29 0.83
OSP13C2010A OSP Call 06 ต.ค. 63 0.25 -7.41 8,638.00 4.60 0.69
PLAN13C2010A PLANB Call 06 ต.ค. 63 0.14 -6.67 5,167.10 4.46 0.58
PLAN13C2011A PLANB Call 26 พ.ย. 63 0.24 -11.11 7,820.80 4.21 0.94
PRM13C2010A PRM Call 28 ต.ค. 63 0.48 -5.88 7,389.30 3.37 0.89
PTG13C2010A PTG Call 09 ต.ค. 63 0.48 -5.88 28,732.10 4.08 1.04
PTT13C2008B PTT Call 25 ส.ค. 63 0.23 -11.54 20.00 9.64 1.45
PTT13C2009A PTT Call 08 ก.ย. 63 0.19 -9.52 12,263.20 5.29 0.66
PTT13C2010A PTT Call 09 ต.ค. 63 0.18 -10.00 27,582.00 6.08 0.72
PTT13P2009A PTT Put 08 ก.ย. 63 0.03 0.00 0.00 6.86 0.13
PTT13P2010A PTT Put 21 ต.ค. 63 0.21 0.00 16,218.00 4.29 0.59
PTT13P2011A PTT Put 26 พ.ย. 63 0.38 5.56 23,809.70 4.08 1.01
PTTE13C2008B PTTEP Call 25 ส.ค. 63 0.20 5.26 0.00 12.66 0.67
PTTE13C2009A PTTEP Call 08 ก.ย. 63 0.97 2.11 0.00 3.86 0.99
PTTE13C2010A PTTEP Call 09 ต.ค. 63 0.55 3.77 7,994.90 4.95 0.72
PTTE13C2010B PTTEP Call 21 ต.ค. 63 0.23 4.55 30,121.10 4.50 0.28
PTTE13C2011A PTTEP Call 27 พ.ย. 63 0.80 3.90 46,228.50 4.65 0.99
PTTE13P2009A PTTEP Put 08 ก.ย. 63 0.01 -50.00 40.20 7.94 0.02
PTTE13P2010A PTTEP Put 21 ต.ค. 63 0.77 -4.94 10,684.30 3.38 0.69
PTTG13C2008A PTTGC Call 25 ส.ค. 63 0.76 -18.28 0.00 6.07 2.33
PTTG13C2009A PTTGC Call 08 ก.ย. 63 0.72 -12.20 0.80 3.78 1.37
PTTG13C2010A PTTGC Call 09 ต.ค. 63 0.35 -14.63 12,349.10 4.31 0.76
PTTG13C2011A PTTGC Call 27 พ.ย. 63 0.53 -11.67 34,844.70 3.73 1.00
PTTG13P2010A PTTGC Put 22 ต.ค. 63 0.21 16.67 6,105.40 3.94 0.42
PTTG13P2011A PTTGC Put 26 พ.ย. 63 0.50 11.11 27,713.00 3.15 0.80
RATC13C2010A RATCH Call 07 ต.ค. 63 0.19 5.56 2,104.00 5.48 0.43
RATC13C2012A RATCH Call 17 ธ.ค. 63 0.51 6.25 10,472.90 4.18 0.89
RS13C2010A RS Call 19 ต.ค. 63 0.88 4.76 0.00 3.12 1.52
RS13C2011A RS Call 06 พ.ย. 63 0.45 4.65 31,402.90 3.73 0.93
S5013C2009A SET50 Call 29 ก.ย. 63 0.27 -15.63 132,132.20 10.03 0.32
S5013C2009B SET50 Call 29 ก.ย. 63 0.07 -22.22 61,426.20 14.68 0.12
S5013C2009C SET50 Call 29 ก.ย. 63 0.03 -25.00 13,393.50 15.27 0.05
S5013C2009D SET50 Call 29 ก.ย. 63 0.24 -17.24 340,771.60 12.43 0.35
S5013C2009E SET50 Call 29 ก.ย. 63 0.37 -13.95 380,102.70 12.02 0.52
S5013C2009F SET50 Call 29 ก.ย. 63 0.44 -15.38 969,999.70 12.61 0.65
S5013C2010A SET50 Call 29 ต.ค. 63 0.52 -3.70 17,127.30 4.09 0.25
S5013P2009A SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.22 4.76 23,905.70 8.30 0.22
S5013P2009B SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.12 9.09 7,934.80 9.92 0.14
S5013P2009C SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.21 5.00 12,706.20 9.63 0.24
S5013P2009D SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.16 6.67 39,969.80 11.55 0.22
S5013P2009E SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.94 6.82 462,301.60 8.13 0.90
S5013P2009F SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.61 5.17 1,090,699.00 9.24 0.66
S5013P2009G SET50 Put 29 ก.ย. 63 0.84 6.33 423,457.20 10.03 0.99
S5013P2010A SET50 Put 29 ต.ค. 63 0.67 3.08 17,433.10 3.40 0.27
SAWA13C2009A SAWAD Call 10 ก.ย. 63 0.14 0.00 1,144.00 5.01 0.38
SAWA13C2010A SAWAD Call 19 ต.ค. 63 0.16 0.00 5,609.00 4.73 0.41
SAWA13C2011A SAWAD Call 26 พ.ย. 63 0.38 -2.56 15,701.10 4.07 0.84
SCB13C2008A SCB Call 25 ส.ค. 63 0.01 -50.00 0.00 19.12 0.07
SCB13C2009A SCB Call 08 ก.ย. 63 0.18 -5.26 1,930.90 6.99 0.46
SCB13C2010A SCB Call 21 ต.ค. 63 0.12 -7.69 3,382.20 6.06 0.27
SCB13C2011A SCB Call 26 พ.ย. 63 0.41 0.00 19,647.90 4.82 0.72
SCB13P2008A SCB Put 25 ส.ค. 63 0.04 0.00 0.00 14.82 0.22
SCB13P2010A SCB Put 21 ต.ค. 63 1.20 -0.83 7,602.80 3.06 1.34
SCC13C2009A SCC Call 10 ก.ย. 63 0.59 -4.84 5,557.80 5.74 0.90
SCC13C2011A SCC Call 26 พ.ย. 63 0.64 -4.48 3,622.90 4.79 0.81
SCC13P2009A SCC Put 10 ก.ย. 63 0.30 0.00 2,191.00 5.75 0.46
SCC13P2011A SCC Put 26 พ.ย. 63 0.83 0.00 6,181.50 3.63 0.80
SGP13C2011A SGP Call 06 พ.ย. 63 0.31 -6.06 14,676.50 4.35 0.75
SPAL13C2010A SPALI Call 19 ต.ค. 63 0.32 6.67 6,462.60 4.86 0.93
SPRC13C2010A SPRC Call 07 ต.ค. 63 0.21 -4.55 7,530.50 4.18 0.64
STA13C2009A STA Call 15 ก.ย. 63 2.62 8.26 0.00 2.08 2.39
STA13C2010A STA Call 09 ต.ค. 63 1.40 10.24 11,722.20 2.98 3.66
STA13C2010B STA Call 19 ต.ค. 63 0.27 12.50 88,159.04 3.74 0.89
STA13C2010C STA Call 22 ต.ค. 63 0.21 16.67 20,790.00 3.53 0.65
STA13C2010D STA Call 28 ต.ค. 63 0.16 14.29 35,774.60 4.39 0.62
STA13C2011A STA Call 06 พ.ย. 63 0.95 13.10 12,196.40 3.73 3.11
STA13C2011B STA Call 24 พ.ย. 63 0.34 9.68 79,723.30 3.71 1.11
STA13P2010A STA Put 21 ต.ค. 63 0.17 -10.53 2,125.00 2.99 0.45
STA13P2010B STA Put 07 ต.ค. 63 0.22 -15.38 12,596.60 3.73 0.72
STEC13C2010A STEC Call 19 ต.ค. 63 0.20 -4.76 4,932.10 4.69 0.63
TASC13C2009A TASCO Call 16 ก.ย. 63 1.06 6.00 0.00 4.01 3.72
TASC13C2011A TASCO Call 12 พ.ย. 63 0.31 6.90 36,625.10 3.68 1.00
TCAP13C2010A TCAP Call 09 ต.ค. 63 0.16 0.00 53.70 5.39 0.63
TISC13C2010A TISCO Call 07 ต.ค. 63 0.24 -7.69 1,437.20 5.58 0.51
TKN13C2010A TKN Call 07 ต.ค. 63 0.34 -8.11 9,850.70 4.26 0.80
TKN13C2010B TKN Call 21 ต.ค. 63 0.09 -10.00 16,704.60 4.59 0.23
TMB13C2011A TMB Call 20 พ.ย. 63 0.12 -7.69 80.70 4.54 0.58
TOA13C2011A TOA Call 17 พ.ย. 63 0.34 -8.11 19,394.90 3.93 0.85
TOP13C2008B TOP Call 25 ส.ค. 63 0.14 -12.50 0.00 8.65 0.69
TOP13C2010A TOP Call 09 ต.ค. 63 0.26 -7.14 2,106.60 4.21 0.63
TOP13C2011A TOP Call 06 พ.ย. 63 0.32 -5.88 4,768.50 4.05 0.74
TOP13P2010A TOP Put 22 ต.ค. 63 0.34 3.03 4,386.10 3.46 0.67
TPI13C2011A TPIPP Call 27 พ.ย. 63 0.37 -5.13 2,710.40 4.64 0.79
TQM13C2011A TQM Call 06 พ.ย. 63 0.66 1.54 11,381.80 3.42 0.84
TRUE13C2009A TRUE Call 10 ก.ย. 63 0.08 -11.11 170.00 7.21 0.35
TRUE13C2011A TRUE Call 18 พ.ย. 63 0.24 -4.00 7,162.10 4.71 0.68
TU13C2010A TU Call 07 ต.ค. 63 0.21 -4.55 14,718.50 4.74 0.74
TVO13C2011A TVO Call 20 พ.ย. 63 0.13 -23.53 2,352.80 6.07 0.70
VGI13C2010A VGI Call 07 ต.ค. 63 0.05 -16.67 60.10 5.68 0.23
WHA13C2009A WHA Call 17 ก.ย. 63 0.40 -14.89 13.70 4.39 1.04
WHA13C2011A WHA Call 26 พ.ย. 63 0.35 -14.63 23,702.50 4.09 0.85

ใหม่ล่าสุด
ใกล้หมดอายุ