รายชื่อ DW13 ทั้งหมด
คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา

ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66
(ข้อมูลล่าช้า 15 นาที)
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยน
แปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
AAV13C2305A AAV Call 19 พ.ค. 66 0.15 0.00 1,062.50 6.91 0.68
ACE13C2305A ACE Call 10 พ.ค. 66 0.13 0.00 200.00 6.67 0.68
ADVANC13C2302B ADVANC Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 50.20 - -
ADVANC13C2303A ADVANC Call 03 มี.ค 66 0.02 0.00 400.00 25.61 0.13
ADVANC13C2305A ADVANC Call 09 พ.ค. 66 0.37 12.12 14,328.30 8.98 0.84
ADVANC13C2305B ADVANC Call 19 พ.ค. 66 0.14 7.69 11,873.00 9.23 0.33
AEONTS13C2302A AEONTS Call 09 ก.พ 66 0.01 -87.50 0.00 - -
AEONTS13C2306A AEONTS Call 27 มิ.ย. 66 0.76 -1.30 0.00 4.09 1.52
AMATA13C2305A AMATA Call 09 พ.ค. 66 0.16 -11.11 7,671.50 7.44 0.60
AOT13C2304A AOT Call 04 เม.ย. 66 0.05 -16.67 0.00 14.71 0.25
AOT13C2305A AOT Call 10 พ.ค. 66 0.15 -6.25 1,141.80 11.20 0.57
AOT13C2306A AOT Call 15 มิ.ย. 66 0.30 -3.23 1,450.90 8.64 0.88
AOT13P2303A AOT Put 03 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 4.95 0.02
AOT13P2305A AOT Put 19 พ.ค. 66 0.39 0.00 151.40 5.13 0.68
AP13C2306A AP Call 15 มิ.ย. 66 0.25 -3.85 5,312.10 4.07 0.85
AWC13C2304A AWC Call 07 เม.ย. 66 0.02 0.00 128.00 13.70 0.24
AWC13C2305A AWC Call 24 พ.ค. 66 0.08 0.00 1,825.30 8.27 0.57
BAM13C2303A BAM Call 09 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 5.62 0.04
BAM13C2304A BAM Call 04 เม.ย. 66 0.04 -20.00 100.10 13.18 0.34
BAM13C2305A BAM Call 19 พ.ค. 66 0.16 -5.88 2,660.30 7.60 0.78
BANPU13C2305A BANPU Call 19 พ.ค. 66 0.04 -20.00 11.90 9.08 0.33
BANPU13C2306A BANPU Call 07 มิ.ย. 66 0.08 0.00 3,294.20 7.48 0.54
BANPU13P2304A BANPU Put 04 เม.ย. 66 0.23 -4.17 769.60 5.61 1.17
BBL13C2302A BBL Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
BBL13C2305A BBL Call 09 พ.ค. 66 0.42 2.44 0.00 8.87 1.16
BBL13C2306A BBL Call 15 มิ.ย. 66 0.34 0.00 794.20 8.20 0.87
BCH13C2305A BCH Call 09 พ.ค. 66 0.22 0.00 2,620.00 7.32 0.77
BCH13P2304A BCH Put 04 เม.ย. 66 0.08 -11.11 0.00 8.17 0.31
BCP13C2303A BCP Call 14 มี.ค 66 0.06 -14.29 967.40 10.47 0.45
BCP13C2305A BCP Call 10 พ.ค. 66 0.24 -4.00 1,485.10 5.55 0.94
BCP13C2305B BCP Call 18 พ.ค. 66 0.17 -5.56 1,306.20 5.25 0.63
BCPG13C2303A BCPG Call 03 มี.ค 66 0.08 -11.11 11.00 13.64 0.55
BCPG13C2305A BCPG Call 09 พ.ค. 66 0.09 0.00 0.00 6.78 0.31
BDMS13C2303A BDMS Call 14 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 9.40 0.08
BDMS13C2304A BDMS Call 04 เม.ย. 66 0.05 -16.67 2,725.00 10.39 0.45
BDMS13C2306A BDMS Call 15 มิ.ย. 66 0.14 -12.50 13.00 6.44 0.78
BEC13C2302B BEC Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
BEC13C2305A BEC Call 09 พ.ค. 66 0.11 -15.38 2,822.40 5.74 0.32
BEM13C2304A BEM Call 04 เม.ย. 66 0.10 -9.09 632.30 10.93 0.57
BGRIM13C2303A BGRIM Call 03 มี.ค 66 0.12 0.00 3,244.90 14.21 1.06
BGRIM13C2305A BGRIM Call 09 พ.ค. 66 0.15 0.00 8,428.20 7.73 0.72
BH13C2303A BH Call 14 มี.ค 66 0.01 -50.00 0.00 17.98 0.09
BH13C2304A BH Call 07 เม.ย. 66 0.08 -11.11 231.00 10.10 0.38
BH13C2306A BH Call 02 มิ.ย. 66 0.23 -8.00 4,353.20 6.66 0.73
BH13P2304A BH Put 04 เม.ย. 66 0.14 0.00 2,003.20 7.31 0.48
BLA13C2303A BLA Call 03 มี.ค 66 0.01 0.00 0.10 9.38 0.08
BLA13C2305A BLA Call 09 พ.ค. 66 0.12 -7.69 904.90 5.99 0.61
BYD13C2305A BYD Call 18 พ.ค. 66 0.11 0.00 7,565.90 5.93 0.54
BYD13C2306A BYD Call 07 มิ.ย. 66 0.25 -3.85 2,310.10 4.61 0.95
CBG13C2303A CBG Call 03 มี.ค 66 0.03 -25.00 2,630.50 19.55 0.29
CBG13C2305A CBG Call 10 พ.ค. 66 0.42 -2.33 8,520.40 7.67 1.60
CBG13C2305B CBG Call 19 พ.ค. 66 0.23 0.00 5,223.90 6.39 0.73
CENTEL13C2303A CENTEL Call 03 มี.ค 66 0.20 0.00 26,146.10 9.57 0.86
CENTEL13C2306A CENTEL Call 02 มิ.ย. 66 0.53 1.92 31,178.60 4.38 1.05
CHG13C2303A CHG Call 14 มี.ค 66 0.09 -18.18 3,016.20 12.89 0.61
CHG13C2306A CHG Call 07 มิ.ย. 66 0.22 -8.33 3,285.90 6.50 0.75
CHG13P2304A CHG Put 04 เม.ย. 66 0.09 0.00 1,535.20 7.25 0.34
CK13C2305A CK Call 10 พ.ค. 66 0.12 -7.69 5,273.00 8.28 0.45
CKP13C2305A CKP Call 09 พ.ค. 66 0.23 0.00 1,494.80 6.61 0.65
COM713C2302B COM7 Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
COM713C2305A COM7 Call 19 พ.ค. 66 0.09 -10.00 2,041.30 6.60 0.48
COM713C2306A COM7 Call 07 มิ.ย. 66 0.17 -5.56 14,500.20 5.45 0.74
COM713P2305A COM7 Put 19 พ.ค. 66 0.22 0.00 9,675.80 4.25 0.75
CPALL13C2302B CPALL Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
CPALL13C2305A CPALL Call 19 พ.ค. 66 0.12 0.00 3,799.00 9.51 0.43
CPALL13C2306A CPALL Call 15 มิ.ย. 66 0.32 3.23 3,516.40 7.79 0.93
CPF13C2304A CPF Call 07 เม.ย. 66 0.07 -12.50 0.00 12.05 0.36
CPN13C2302A CPN Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
CPN13C2305A CPN Call 09 พ.ค. 66 0.38 5.56 21,531.50 7.27 0.93
CRC13C2306A CRC Call 15 มิ.ย. 66 0.22 15.79 11,533.30 6.52 0.79
DELTA13C2305A DELTA Call 02 พ.ค. 66 0.32 0.00 18,711.30 3.91 0.27
DELTA13C2305B DELTA Call 02 พ.ค. 66 0.11 0.00 14,977.60 4.08 0.10
DELTA13C2305C DELTA Call 09 พ.ค. 66 0.40 -2.44 8,077.10 4.23 0.36
DELTA13P2305A DELTA Put 02 พ.ค. 66 0.25 0.00 22,970.40 1.67 0.09
DELTA13P2305B DELTA Put 09 พ.ค. 66 0.35 -2.78 10,450.20 1.93 0.15
DOHOME13C2302B DOHOME Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
DOHOME13C2305A DOHOME Call 19 พ.ค. 66 0.13 8.33 3,747.20 6.32 0.60
DTAC13C2303A DTAC Call 14 ก.พ 66 0.06 0.00 0.00 13.36 0.40
DTAC13C2304A DTAC Call 14 ก.พ 66 0.31 6.90 1,573.60 6.36 0.99
EA13C2303A EA Call 09 มี.ค 66 0.01 0.00 0.80 12.12 0.03
EA13C2305A EA Call 09 พ.ค. 66 0.28 -6.67 6,409.90 6.62 0.53
EA13C2306A EA Call 02 มิ.ย. 66 0.45 -6.25 12,169.20 6.31 0.80
EA13P2304A EA Put 04 เม.ย. 66 0.35 0.00 6,320.70 5.75 0.57
EGCO13C2302A EGCO Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
EPG13C2305A EPG Call 19 พ.ค. 66 0.05 0.00 0.00 6.30 0.18
EPG13C2306A EPG Call 15 มิ.ย. 66 0.19 0.00 3,162.50 5.62 0.62
ESSO13C2303A ESSO Call 03 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00
ESSO13C2304A ESSO Call 04 เม.ย. 66 0.01 0.00 1,831.00 5.47 0.03
ESSO13C2305A ESSO Call 18 พ.ค. 66 0.04 -20.00 2,267.20 7.11 0.16
ESSO13C2305B ESSO Call 18 พ.ค. 66 0.21 -4.55 4,036.20 5.65 0.65
ESSO13P2306A ESSO Put 02 มิ.ย. 66 0.45 2.27 3,433.60 3.02 0.75
FORTH13C2303A FORTH Call 03 มี.ค 66 0.03 0.00 210.40 11.16 0.21
FORTH13C2304A FORTH Call 04 เม.ย. 66 0.21 10.53 10,713.50 5.50 0.71
FORTH13C2305A FORTH Call 09 พ.ค. 66 0.50 6.38 211.00 3.65 1.12
FORTH13C2306A FORTH Call 07 มิ.ย. 66 0.27 8.00 13,773.50 3.93 0.65
GLOBAL13C2304A GLOBAL Call 04 เม.ย. 66 0.14 -6.67 848.40 9.04 0.61
GPSC13C2303A GPSC Call 03 มี.ค 66 0.14 -12.50 2,843.80 13.23 0.68
GPSC13C2303B GPSC Call 09 มี.ค 66 0.05 -16.67 710.80 16.35 0.30
GPSC13C2305A GPSC Call 19 พ.ค. 66 0.13 -7.14 5,014.30 8.61 0.41
GPSC13C2306A GPSC Call 07 มิ.ย. 66 0.30 -6.25 10,713.10 7.04 0.77
GULF13C2302A GULF Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
GULF13C2305A GULF Call 10 พ.ค. 66 0.14 -6.67 27,985.30 9.23 0.61
GULF13P2303A GULF Put 14 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 14.60 0.07
GULF13P2305A GULF Put 19 พ.ค. 66 0.30 0.00 14,699.60 6.22 0.88
GUNKUL13C2303A GUNKUL Call 03 มี.ค 66 0.01 0.00 11.00 8.31 0.03
GUNKUL13C2305A GUNKUL Call 09 พ.ค. 66 0.09 12.50 0.00 6.17 0.22
HANA13C2303A HANA Call 03 มี.ค 66 1.81 -7.18 0.00 3.46 2.62
HANA13C2304A HANA Call 04 เม.ย. 66 0.77 -10.47 4.00 5.00 1.61
HANA13C2304B HANA Call 07 เม.ย. 66 0.43 -14.00 1,919.30 5.94 1.07
HANA13C2305A HANA Call 18 พ.ค. 66 0.35 -12.50 21,650.70 5.34 0.78
HANA13C2306A HANA Call 07 มิ.ย. 66 0.25 -10.71 17,351.40 5.15 0.54
HANA13P2303A HANA Put 03 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00
HANA13P2303B HANA Put 09 มี.ค 66 0.01 0.00 0.50 2.74 0.01
HANA13P2305A HANA Put 09 พ.ค. 66 0.50 4.17 54,898.40 3.43 0.72
HMPRO13C2305A HMPRO Call 10 พ.ค. 66 0.09 0.00 14,463.30 8.77 0.54
HMPRO13C2306ANew HMPRO Call 15 มิ.ย. 66 0.20 5.26 7,927.60 6.74 0.92
INTUCH13C2302A INTUCH Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
INTUCH13C2305A INTUCH Call 11 พ.ค. 66 0.17 13.33 2,416.00 9.68 0.56
IRPC13C2305A IRPC Call 09 พ.ค. 66 0.17 6.25 34,531.80 7.25 0.78
IVL13C2305A IVL Call 09 พ.ค. 66 0.12 0.00 1,914.50 7.52 0.55
IVL13C2306A IVL Call 15 มิ.ย. 66 0.25 0.00 2,705.00 5.88 0.90
IVL13P2303A IVL Put 03 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 2.17 0.01
JAS13C2305A JAS Call 19 พ.ค. 66 0.16 -5.88 4,751.20 4.90 0.69
JMART13C2302B JMART Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
JMART13C2304A JMART Call 04 เม.ย. 66 0.02 -33.33 8,800.60 11.16 0.16
JMART13C2306A JMART Call 02 มิ.ย. 66 0.13 -7.14 20,080.30 5.59 0.52
JMART13P2303A JMART Put 03 มี.ค 66 0.26 4.00 5,180.00 7.92 1.47
JMT13C2302B JMT Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
JMT13C2305A JMT Call 19 พ.ค. 66 0.08 0.00 11,297.70 7.14 0.28
JMT13C2306A JMT Call 07 มิ.ย. 66 0.27 0.00 12,001.60 4.88 0.65
JMT13P2305A JMT Put 10 พ.ค. 66 0.86 -2.27 0.00 3.29 1.39
JMT13P2306A JMT Put 07 มิ.ย. 66 0.55 -3.51 2,393.50 3.27 0.88
KBANK13C2303A KBANK Call 09 มี.ค 66 0.03 0.00 0.20 15.70 0.16
KBANK13C2305A KBANK Call 19 พ.ค. 66 0.23 0.00 3,811.20 8.54 0.68
KBANK13P2303A KBANK Put 03 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 16.21 0.06
KBANK13P2305A KBANK Put 19 พ.ค. 66 0.48 -4.00 3,893.20 5.57 0.93
KCE13C2305A KCE Call 19 พ.ค. 66 0.27 -20.59 54,193.00 5.77 0.80
KCE13C2306A KCE Call 02 มิ.ย. 66 0.19 -20.83 142,711.20 5.64 0.55
KCE13C2306B KCE Call 07 มิ.ย. 66 0.13 -18.75 31,545.90 5.63 0.38
KCE13P2302B KCE Put 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
KCE13P2305A KCE Put 19 พ.ค. 66 0.32 18.52 43,116.70 3.75 0.62
KCE13P2306ANew KCE Put 07 มิ.ย. 66 0.60 13.21 107,156.00 3.25 1.01
KEX13C2305A KEX Call 09 พ.ค. 66 0.13 -7.14 6,911.40 6.21 0.45
KEX13C2306ANew KEX Call 15 มิ.ย. 66 0.29 -6.45 13,259.00 4.99 0.81
KKP13C2305A KKP Call 09 พ.ค. 66 0.15 7.14 3,561.00 8.67 0.48
KKP13C2306A KKP Call 15 มิ.ย. 66 0.37 12.12 14,117.60 6.53 0.88
KTB13C2305A KTB Call 19 พ.ค. 66 0.12 0.00 27.80 8.25 0.58
KTC13C2302A KTC Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
KTC13C2305A KTC Call 10 พ.ค. 66 0.15 -6.25 3,923.00 8.63 0.56
KTC13C2306A KTC Call 07 มิ.ย. 66 0.27 -6.90 5,544.00 7.75 0.91
LH13C2303A LH Call 09 มี.ค 66 0.05 0.00 637.30 18.19 0.46
MAJOR13C2306A MAJOR Call 27 มิ.ย. 66 0.32 -3.03 1,111.00 4.48 0.78
MEGA13C2303A MEGA Call 09 มี.ค 66 0.11 10.00 1,264.00 9.61 0.51
MEGA13C2306A MEGA Call 02 มิ.ย. 66 0.42 7.69 4,600.80 4.58 0.93
MINT13C2303A MINT Call 03 มี.ค 66 0.27 3.85 0.00 9.11 1.82
MINT13C2305A MINT Call 18 พ.ค. 66 0.13 0.00 11,661.80 7.22 0.70
MTC13C2303A MTC Call 03 มี.ค 66 0.02 -33.33 310.00 15.44 0.21
MTC13C2306A MTC Call 07 มิ.ย. 66 0.17 -5.56 15,300.60 5.86 0.69
NEX13C2306A NEX Call 07 มิ.ย. 66 0.29 -3.33 4,062.70 5.94 0.99
NEX13C2306B NEX Call 07 มิ.ย. 66 0.16 -5.88 2,203.40 6.76 0.62
ONEE13C2302A ONEE Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
ONEE13C2305A ONEE Call 09 พ.ค. 66 0.09 12.50 839.40 6.45 0.37
OR13C2303A OR Call 09 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 1.17 0.01
OR13C2303B OR Call 09 มี.ค 66 0.01 0.00 2.00 2.52 0.01
OR13C2305A OR Call 09 พ.ค. 66 0.08 -20.00 578.20 10.85 0.40
ORI13C2304A ORI Call 04 เม.ย. 66 0.16 6.67 2,712.60 5.88 0.80
OSP13C2303A OSP Call 09 มี.ค 66 0.06 20.00 642.20 13.00 0.68
OSP13C2305A OSP Call 19 พ.ค. 66 0.07 0.00 0.00 8.76 0.54
PLANB13C2304A PLANB Call 04 เม.ย. 66 0.34 -2.86 12,425.40 6.26 1.16
PSL13C2303A PSL Call 09 มี.ค 66 0.28 12.00 1.00 7.15 1.22
PSL13C2305A PSL Call 09 พ.ค. 66 0.25 8.70 3,148.60 5.30 0.81
PTG13C2303A PTG Call 03 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 6.96 0.05
PTG13C2305A PTG Call 10 พ.ค. 66 0.08 -11.11 541.50 7.80 0.47
PTT13C2303A PTT Call 03 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 1.71 0.01
PTT13C2304A PTT Call 04 เม.ย. 66 0.02 0.00 20.00 17.92 0.27
PTT13C2305A PTT Call 09 พ.ค. 66 0.10 0.00 1,620.00 9.18 0.70
PTT13P2303A PTT Put 14 มี.ค 66 0.03 -25.00 0.00 16.20 0.37
PTT13P2304A PTT Put 04 เม.ย. 66 0.06 0.00 0.00 9.31 0.43
PTT13P2305A PTT Put 24 พ.ค. 66 0.19 0.00 2,410.40 6.15 0.89
PTTEP13C2303A PTTEP Call 09 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 4.11 0.01
PTTEP13C2304A PTTEP Call 07 เม.ย. 66 0.07 -12.50 401.00 10.72 0.23
PTTEP13C2305A PTTEP Call 09 พ.ค. 66 0.18 -5.26 5,139.90 9.16 0.50
PTTEP13C2306A PTTEP Call 07 มิ.ย. 66 0.39 -4.88 5,013.20 6.94 0.82
PTTEP13P2303A PTTEP Put 03 มี.ค 66 0.03 0.00 0.00 15.42 0.14
PTTEP13P2304A PTTEP Put 04 เม.ย. 66 0.36 2.86 4,301.60 7.64 0.84
PTTGC13C2303A PTTGC Call 14 มี.ค 66 0.06 20.00 1,502.40 12.35 0.37
PTTGC13C2305A PTTGC Call 19 พ.ค. 66 0.34 9.68 15,169.80 6.18 1.04
PTTGC13C2306A PTTGC Call 02 มิ.ย. 66 0.23 9.52 8,979.10 6.56 0.74
RATCH13C2303A RATCH Call 14 มี.ค 66 0.03 0.00 0.00 17.50 0.31
RBF13C2302A RBF Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
RBF13C2305A RBF Call 18 พ.ค. 66 0.10 -9.09 2,565.80 6.16 0.49
RBF13C2306ANew RBF Call 15 มิ.ย. 66 0.24 0.00 3,731.40 4.48 0.85
RCL13C2306A RCL Call 02 มิ.ย. 66 0.19 0.00 975.10 4.73 0.73
SABUY13C2305A SABUY Call 19 พ.ค. 66 0.35 0.00 20,395.10 3.42 0.93
SAWAD13C2303A SAWAD Call 03 มี.ค 66 0.24 -11.11 0.00 11.67 1.28
SAWAD13C2305A SAWAD Call 09 พ.ค. 66 0.25 -7.41 13,159.70 7.34 0.84
SAWAD13P2302A SAWAD Put 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
SCB13C2303A SCB Call 14 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 26.10 0.13
SCB13C2304A SCB Call 07 เม.ย. 66 0.09 0.00 5,638.20 10.99 0.48
SCB13C2306A SCB Call 07 มิ.ย. 66 0.22 0.00 2,780.00 7.44 0.79
SCB13P2303A SCB Put 03 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 12.68 0.06
SCB13P2306A SCB Put 02 มิ.ย. 66 0.40 -4.76 7,111.40 5.60 1.09
SCC13C2303A SCC Call 09 มี.ค 66 0.02 0.00 0.00 21.10 0.12
SCC13C2306A SCC Call 07 มิ.ย. 66 0.26 0.00 6,396.70 8.54 0.66
SCGP13C2305A SCGP Call 10 พ.ค. 66 0.09 -10.00 3,839.90 9.67 0.41
SCGP13C2306A SCGP Call 07 มิ.ย. 66 0.23 -8.00 10,724.80 7.36 0.81
SET5013C2303A SET50 Call 30 มี.ค 66 0.08 0.00 11,411.30 31.73 0.26
SET5013C2303B SET50 Call 30 มี.ค 66 0.10 -9.09 11,797.70 33.44 0.34
SET5013C2303C SET50 Call 30 มี.ค 66 0.20 -4.76 165,374.10 29.89 0.61
SET5013C2303D SET50 Call 30 มี.ค 66 0.35 -5.41 443,637.90 30.51 1.08
SET5013C2305A SET50 Call 30 พ.ค. 66 1.01 0.00 4,142.90 3.22 0.33
SET5013P2303A SET50 Put 30 มี.ค 66 0.20 -4.76 133,710.70 23.12 0.47
SET5013P2303B SET50 Put 30 มี.ค 66 0.37 -2.63 429,149.80 20.47 0.77
SET5013P2303C SET50 Put 30 มี.ค 66 0.47 -2.08 595,103.70 20.32 0.97
SET5013P2303D SET50 Put 30 มี.ค 66 0.82 -3.53 528,688.00 22.89 1.90
SET5013P2305A SET50 Put 30 พ.ค. 66 1.43 0.00 2,066.50 2.39 0.35
SINGER13C2303A SINGER Call 09 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 0.91 0.01
SINGER13C2304A SINGER Call 04 เม.ย. 66 0.03 50.00 345.00 7.63 0.21
SINGER13C2305A SINGER Call 09 พ.ค. 66 0.12 9.09 5,454.10 5.53 0.60
SINGER13C2306A SINGER Call 07 มิ.ย. 66 0.22 4.76 8,154.30 4.45 0.89
SPALI13C2302A SPALI Call 09 ก.พ 66 0.08 -52.94 0.00 - -
SPALI13C2303A SPALI Call 03 มี.ค 66 0.08 -20.00 1,185.70 14.56 0.48
SPALI13C2305A SPALI Call 09 พ.ค. 66 0.08 -11.11 0.00 7.05 0.23
SPALI13C2306A SPALI Call 02 มิ.ย. 66 0.40 -4.76 8,361.80 5.84 0.96
SPRC13C2305A SPRC Call 09 พ.ค. 66 0.09 0.00 4,875.10 6.82 0.54
SPRC13C2305B SPRC Call 19 พ.ค. 66 0.23 -8.00 3,753.00 5.57 1.13
STA13C2303A STA Call 14 มี.ค 66 0.53 -13.11 0.00 7.46 1.64
STA13C2306A STA Call 07 มิ.ย. 66 0.50 -9.09 10,051.10 5.47 1.13
STARK13C2303A STARK Call 03 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00
STARK13C2304A STARK Call 07 เม.ย. 66 0.03 -25.00 3,145.00 9.97 0.21
STARK13C2305A STARK Call 09 พ.ค. 66 0.24 -4.00 11,734.60 4.44 0.75
STARK13C2305B STARK Call 11 พ.ค. 66 0.32 -5.88 2,978.10 4.83 1.09
STEC13C2305A STEC Call 09 พ.ค. 66 0.18 -5.26 1,578.90 6.67 0.88
STEC13C2306A STEC Call 27 มิ.ย. 66 0.18 -5.26 923.20 5.67 0.74
STGT13C2302B STGT Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
STGT13C2303A STGT Call 03 มี.ค 66 0.07 -22.22 13,886.70 11.36 0.69
STGT13C2304A STGT Call 04 เม.ย. 66 0.33 -13.16 0.00 7.49 2.15
STGT13C2305A STGT Call 09 พ.ค. 66 0.76 -8.43 0.00 5.03 3.32
STGT13C2305B STGT Call 10 พ.ค. 66 0.23 -11.54 15,004.70 5.64 1.13
SUPER13C2306A SUPER Call 27 มิ.ย. 66 0.10 11.11 2.00 3.99 0.63
SYNEX13C2303A SYNEX Call 03 มี.ค 66 0.07 16.67 1,214.10 11.49 0.48
SYNEX13C2306A SYNEX Call 27 มิ.ย. 66 0.31 6.90 3,242.60 4.27 0.80
TASCO13C2304A TASCO Call 04 เม.ย. 66 0.09 -10.00 1,317.20 9.06 0.45
TASCO13C2306A TASCO Call 27 มิ.ย. 66 0.35 -2.78 735.20 4.62 0.90
TCAP13C2304A TCAP Call 07 เม.ย. 66 0.09 0.00 0.00 10.32 0.54
THANI13C2302A THANI Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
THANI13C2305A THANI Call 10 พ.ค. 66 0.18 0.00 1,181.90 6.74 0.60
THG13C2306A THG Call 15 มิ.ย. 66 0.42 7.69 9,931.10 4.99 0.76
TIDLOR13C2302A TIDLOR Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
TIDLOR13C2305A TIDLOR Call 19 พ.ค. 66 0.09 0.00 323.50 7.02 0.54
TIDLOR13C2306A TIDLOR Call 07 มิ.ย. 66 0.22 4.76 10,041.00 4.90 0.92
TIPH13C2304A TIPH Call 04 เม.ย. 66 0.11 -8.33 2,310.80 7.29 0.40
TIPH13C2305A TIPH Call 10 พ.ค. 66 0.40 -6.98 8,395.10 4.49 0.88
TISCO13C2303A TISCO Call 03 มี.ค 66 0.03 0.00 0.00 20.51 0.30
TISCO13C2306A TISCO Call 02 มิ.ย. 66 0.17 0.00 0.00 8.36 0.69
TOP13C2303A TOP Call 03 มี.ค 66 0.03 -25.00 0.00 17.90 0.24
TOP13C2305A TOP Call 19 พ.ค. 66 0.29 -9.38 7,370.30 6.56 0.84
TOP13P2303A TOP Put 09 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 5.69 0.03
TOP13P2306A TOP Put 02 มิ.ย. 66 0.28 7.69 9,982.60 4.87 0.60
TQM13C2303A TQM Call 03 มี.ค 66 0.06 -14.29 1,800.20 13.29 0.47
TQM13C2306A TQM Call 07 มิ.ย. 66 0.30 0.00 13,127.50 4.86 0.86
TRUE13C2303A TRUE Call 14 ก.พ 66 0.02 100.00 0.00 13.81 0.11
TRUE13C2304A TRUE Call 14 ก.พ 66 0.21 10.53 1,224.60 8.13 0.69
TTA13C2306A TTA Call 27 มิ.ย. 66 0.21 0.00 2,437.80 4.80 0.63
TTB13C2302A TTB Call 09 ก.พ 66 0.01 0.00 0.00 - -
TTB13C2306A TTB Call 15 มิ.ย. 66 0.20 0.00 0.00 5.12 0.73
TU13C2303A TU Call 09 มี.ค 66 0.01 0.00 0.00 1.45 0.01
TU13C2305A TU Call 09 พ.ค. 66 0.07 -22.22 0.20 9.21 0.41
TU13C2306A TU Call 07 มิ.ย. 66 0.15 -11.76 6,229.10 7.50 0.71
VGI13C2303A VGI Call 03 มี.ค 66 0.52 -8.77 420.20 8.58 1.83
VGI13C2304A VGI Call 07 เม.ย. 66 0.35 -7.89 6,838.10 7.84 1.13
VGI13C2306A VGI Call 07 มิ.ย. 66 0.12 -7.69 1,443.10 5.89 0.29
WHA13C2303A WHA Call 03 มี.ค 66 0.03 0.00 2.00 18.78 0.29
WHA13C2306A WHA Call 02 มิ.ย. 66 0.27 3.85 3,740.60 6.43 0.88

ใหม่ล่าสุด
ใกล้หมดอายุ
Chatbot