โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
             
 
STREAMING PRO
โปรแกรมซื้อขายเรียลไทม์ ทั้งหุ้นและอนุพันธ์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
Mobile Phone Trading
ซื้อ-ขาย ตลาดหุ้น, ตรวจสอบข้อมูล, สถานะ
ผ่านอุปกรณ์มือถือ
 
  
iFIS Internet
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Trading Portfolio
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของท่านกับ เคจีไอ
 
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
หน้าหลัก > KGI DW13 > DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ใหม่ล่าสุดคลิ๊กที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
AEON13C2003A AEONTS Call 12 มี.ค 63 0.47 0.00 5,187.70 4.41 0.98
AOT13C2002A AOT Call 26 ก.พ 63 0.51 13.33 46,352.40 6.87 1.14
AOT13P2002A AOT Put 26 ก.พ 63 0.28 -15.15 3,067.60 7.15 0.65
AWC13C2002A AWC Call 28 ก.พ 63 0.26 - - 4.91 0.99
BCP13C2003A BCP Call 12 มี.ค 63 0.12 -14.29 3,304.60 6.60 0.78
BEAU13C2003A BEAUTY Call 17 มี.ค 63 0.15 36.36 15,463.20 4.04 0.59
BEAU13C2003B BEAUTY Call 17 มี.ค 63 0.07 40.00 1,272.60 4.43 0.30
BEM13C2002A BEM Call 05 ก.พ 63 0.13 -7.14 2,463.30 6.29 0.76
BGRI13C2002A BGRIM Call 26 ก.พ 63 0.44 4.76 41,319.60 4.75 1.06
BH13C2002A BH Call 13 ก.พ 63 0.23 9.52 2,504.30 7.36 0.69
CK13C2002A CK Call 27 ก.พ 63 0.33 6.45 11,508.60 6.72 0.96
CPAL13C2002A CPALL Call 27 ก.พ 63 0.53 1.92 42,821.90 5.64 0.92
CPAL13P2003A CPALL Put 12 มี.ค 63 0.58 -1.69 15,405.30 4.79 0.85
CPF13C2003A CPF Call 12 มี.ค 63 0.22 10.00 2,233.80 5.19 1.06
DTAC13C2003A DTAC Call 12 มี.ค 63 0.64 6.67 12,258.90 4.08 1.08
ESSO13C2003A ESSO Call 12 มี.ค 63 0.33 -8.33 3,187.20 3.90 0.86
GLOB13C2002A GLOBAL Call 26 ก.พ 63 0.22 -4.35 10,410.20 5.59 0.81
GPSC13P2002A GPSC Put 26 ก.พ 63 0.34 -17.07 75,042.30 4.44 0.45
GULF13P2001B GULF Put 22 ม.ค. 63 0.28 -3.45 66,685.80 5.83 0.48
HANA13C2002A HANA Call 27 ก.พ 63 0.20 0.00 6,619.20 4.88 0.87
HMPR13C2003A HMPRO Call 12 มี.ค 63 0.27 8.00 16,763.90 5.49 0.88
INTU13C2002A INTUCH Call 27 ก.พ 63 0.49 11.36 25,959.60 6.13 1.09
IVL13C2002B IVL Call 13 ก.พ 63 0.24 -7.69 27,208.10 4.69 0.87
KTB13C2002A KTB Call 26 ก.พ 63 0.16 0.00 229.00 7.72 0.74
KTC13C2002A KTC Call 05 ก.พ 63 0.26 -7.14 23,731.80 5.08 0.81
KTC13P2002A KTC Put 26 ก.พ 63 0.47 6.82 34,693.30 3.53 1.02
MAJO13C2002A MAJOR Call 28 ก.พ 63 0.60 - - 4.73 1.15
MINT13C2002A MINT Call 26 ก.พ 63 0.20 5.26 9,723.90 5.67 0.78
PTG13C2002A PTG Call 05 ก.พ 63 0.49 0.00 21,403.50 4.38 1.10
PTT13P2001A PTT Put 22 ม.ค. 63 0.23 0.00 4,095.20 6.52 0.83
QH13C2003A QH Call 12 มี.ค 63 0.23 15.00 13,236.90 5.35 0.93
ROBI13C2002A ROBINS Call 27 ก.พ 63 0.48 0.00 3,105.40 5.02 0.93
RS13C2002A RS Call 27 ก.พ 63 0.35 -5.41 15,560.00 4.02 0.90
S5013C1912D SET50 Call 27 ธ.ค. 62 0.60 1.69 920,078.20 21.02 1.16
S5013P1912D SET50 Put 27 ธ.ค. 62 0.79 -2.47 615,406.80 13.53 0.99
SAWA13C2002A SAWAD Call 26 ก.พ 63 0.71 2.90 15,548.00 3.99 1.14
SCC13C2002A SCC Call 26 ก.พ 63 0.41 -10.87 23,128.10 7.85 0.87
SCC13P2002A SCC Put 26 ก.พ 63 0.58 7.41 7,600.00 6.35 1.00
TASC13C2003A TASCO Call 12 มี.ค 63 0.46 -4.17 6,640.30 4.11 0.88
TOA13C2003A TOA Call 12 มี.ค 63 0.38 8.57 10,376.60 4.44 1.01
TOP13C2002A TOP Call 13 ก.พ 63 0.36 -12.20 3,681.40 6.12 0.80

 

ใหม่ล่าสุด