โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
หน้าหลัก > KGI DW13 > DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ใหม่ล่าสุดคลิ๊กที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ADVA13C2004A ADVANC Call 10 เม.ย. 63 0.27 -10.00 13,202.90 6.85 0.88
AMAT13C2004A AMATA Call 10 เม.ย. 63 0.34 3.03 22,558.50 4.95 0.81
AOT13P2004A AOT Put 09 เม.ย. 63 0.53 0.00 3,976.50 6.52 1.14
BCH13C2004A BCH Call 08 เม.ย. 63 0.31 -8.82 4,948.90 5.52 0.98
BCPG13C2004A BCPG Call 08 เม.ย. 63 0.28 3.70 51,537.40 5.28 0.89
BDMS13C2004A BDMS Call 24 เม.ย. 63 0.15 - - 6.50 0.96
BEM13C2004A BEM Call 03 เม.ย. 63 0.21 5.00 469.10 5.34 0.98
BGRI13C2004A BGRIM Call 09 เม.ย. 63 0.34 -2.86 62,103.90 5.17 0.82
BJC13C2004A BJC Call 09 เม.ย. 63 0.16 -5.88 8,879.20 7.06 0.66
BPP13C2004A BPP Call 08 เม.ย. 63 0.22 -4.35 9,848.60 5.99 0.77
CBG13C2004A CBG Call 03 เม.ย. 63 0.76 -3.80 13,089.90 4.17 0.92
CK13C2003A CK Call 26 มี.ค 63 0.32 6.67 9,632.40 5.50 0.92
CKP13C2003A CKP Call 26 มี.ค 63 0.08 0.00 323.00 6.25 0.49
CKP13C2004A CKP Call 24 เม.ย. 63 0.19 - - 4.63 0.87
COM713C2004A COM7 Call 24 เม.ย. 63 0.22 - - 4.51 0.90
CPN13C2004A CPN Call 08 เม.ย. 63 0.31 0.00 6,564.30 6.34 0.79
EPG13C2004A EPG Call 08 เม.ย. 63 0.13 -13.33 5,744.20 5.43 0.54
GULF13C2004A GULF Call 10 เม.ย. 63 0.71 -5.33 108,823.80 4.61 0.96
INTU13C2004A INTUCH Call 10 เม.ย. 63 0.28 -9.68 28,867.90 6.65 0.82
INTU13P2004A INTUCH Put 23 เม.ย. 63 0.42 7.69 75,263.60 5.25 0.97
IVL13P2004A IVL Put 09 เม.ย. 63 0.22 -18.52 11,493.40 4.11 0.63
KCE13C2004A KCE Call 23 เม.ย. 63 0.69 15.00 20,753.00 3.56 1.09
KKP13C2004A KKP Call 03 เม.ย. 63 0.27 -3.57 11,426.90 7.25 0.74
KTC13C2004A KTC Call 10 เม.ย. 63 0.31 24.00 65,051.30 4.87 0.91
MINT13C2004A MINT Call 03 เม.ย. 63 0.22 -12.00 10,896.40 5.88 0.87
ORI13C2004A ORI Call 10 เม.ย. 63 0.29 -3.33 5,471.40 4.12 0.86
OSP13C2004A OSP Call 23 เม.ย. 63 0.32 10.34 61,436.50 5.09 0.99
PLAN13C2004A PLANB Call 08 เม.ย. 63 0.16 -5.88 3,157.80 5.88 0.62
PRM13C2003A PRM Call 26 มี.ค 63 0.33 10.00 4,815.00 4.15 0.90
PTT13C2004A PTT Call 03 เม.ย. 63 0.24 20.00 26,499.80 6.90 0.94
PTTE13C2004A PTTEP Call 09 เม.ย. 63 0.48 17.07 51,041.10 5.25 1.02
PTTG13P2004A PTTGC Put 23 เม.ย. 63 0.35 -20.45 34,399.80 4.53 0.71
RATC13C2004A RATCH Call 10 เม.ย. 63 0.33 0.00 23,605.30 6.23 0.74
RS13C2004A RS Call 24 เม.ย. 63 0.29 - - 4.03 0.90
S5013C2003A SET50 Call 30 มี.ค 63 0.51 13.33 675,127.10 16.89 0.81
S5013C2003B SET50 Call 30 มี.ค 63 0.82 10.81 425,471.10 13.12 1.01
S5013P2003A SET50 Put 30 มี.ค 63 1.12 -9.68 31,782.80 11.69 1.23
S5013P2003B SET50 Put 30 มี.ค 63 0.75 -11.76 1,203,619.90 13.76 0.97
SCC13C2004A SCC Call 23 เม.ย. 63 0.65 22.64 15,642.00 6.53 1.11
SGP13C2004A SGP Call 10 เม.ย. 63 0.33 6.45 4,792.20 5.23 0.99
SPRC13C2004A SPRC Call 09 เม.ย. 63 0.19 18.75 35,877.30 5.04 0.91
STA13C2003A STA Call 26 มี.ค 63 0.14 0.00 4,207.20 5.47 0.77
STEC13C2004A STEC Call 24 เม.ย. 63 0.31 - - 4.14 0.90
SUPE13C2003A SUPER Call 26 มี.ค 63 0.09 0.00 0.00 4.41 0.72
THAI13C2004A THAI Call 08 เม.ย. 63 0.27 0.00 3,483.80 4.35 0.84
THAN13C2003A THANI Call 26 มี.ค 63 0.14 -6.67 1,835.20 5.86 0.73
TISC13C2004A TISCO Call 08 เม.ย. 63 0.63 1.61 3,916.10 6.72 1.07
TKN13C2004A TKN Call 03 เม.ย. 63 0.33 22.22 9,350.00 3.36 0.96
TOP13C2004A TOP Call 09 เม.ย. 63 0.40 25.00 19,612.10 5.78 0.86
TRUE13C2003B TRUE Call 26 มี.ค 63 0.42 -2.33 47,112.60 4.89 0.91

 

ใหม่ล่าสุด