โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
DW13 Highlightคลิ๊กที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ADVA13C2004A ADVANC Call 10 เม.ย. 63 0.27 17.39 81,846.60 7.75 0.96
ADVA13P2003A ADVANC Put 25 มี.ค 63 0.28 -15.15 12,117.10 8.58 1.11
AMAT13C2006A AMATA Call 09 มิ.ย. 63 0.40 5.26 7,265.80 4.40 0.90
ANAN13C2007A ANAN Call 15 ก.ค. 63 0.23 0.00 2,610.00 4.41 0.81
AOT13C2004A AOT Call 24 เม.ย. 63 0.40 0.00 3,900.90 7.16 0.95
AOT13P2004A AOT Put 09 เม.ย. 63 0.38 0.00 1,750.10 8.12 1.03
AWC13C2003A AWC Call 05 มี.ค 63 0.17 -10.53 14,751.90 6.97 1.00
AWC13P2006A AWC Put 17 มิ.ย. 63 0.35 6.06 15,250.40 3.65 1.08
BANP13C2006A BANPU Call 17 มิ.ย. 63 0.20 -4.76 8,450.90 5.40 0.93
BBL13C2004A BBL Call 24 เม.ย. 63 0.43 -2.27 27,451.30 6.27 0.88
BBL13P2004A BBL Put 24 เม.ย. 63 0.51 2.00 2,857.40 5.56 0.92
BCP13C2003A BCP Call 12 มี.ค 63 0.11 22.22 7,597.00 9.62 0.94
BCPG13C2004A BCPG Call 08 เม.ย. 63 0.26 8.33 10,763.00 6.12 0.91
BDMS13C2004A BDMS Call 24 เม.ย. 63 0.13 0.00 300.00 7.70 0.96
BEAU13C2003A BEAUTY Call 17 มี.ค 63 0.18 -25.00 84,432.20 5.53 0.74
BEM13C2004A BEM Call 03 เม.ย. 63 0.16 14.29 19,784.20 6.44 0.90
BGRI13C2006A BGRIM Call 09 มิ.ย. 63 0.57 -6.56 37,425.00 4.31 0.98
BGRI13P2005A BGRIM Put 13 พ.ค. 63 0.38 5.56 5,433.30 5.05 0.76
BJC13C2005A BJC Call 15 พ.ค. 63 0.25 4.17 11,044.90 6.42 0.95
BTS13C2006A BTS Call 17 มิ.ย. 63 0.27 8.00 25,517.00 4.93 0.97
CBG13C2004A CBG Call 03 เม.ย. 63 0.55 5.77 15,031.00 5.05 0.81
CBG13P2006A CBG Put 17 มิ.ย. 63 1.05 -3.67 7,048.00 2.67 0.81
CENT13C2006A CENTEL Call 17 มิ.ย. 63 0.54 -5.26 4,077.40 4.50 1.00
CHG13C2006A CHG Call 09 มิ.ย. 63 0.29 7.41 8,212.40 4.47 0.99
CK13C2006A CK Call 17 มิ.ย. 63 0.46 -19.30 61,391.70 4.44 0.95
CKP13C2004B CKP Call 27 เม.ย. 63 0.30 3.45 1,429.70 5.44 0.73
COM713C2004A COM7 Call 24 เม.ย. 63 0.13 0.00 3,720.40 5.65 0.70
CPAL13C2004A CPALL Call 24 เม.ย. 63 0.41 0.00 17,667.70 6.51 0.90
CPAL13P2003A CPALL Put 12 มี.ค 63 0.52 0.00 5,681.40 7.14 1.25
CPF13C2006A CPF Call 24 มิ.ย. 63 0.22 - - 5.14 0.93
CPN13C2004A CPN Call 08 เม.ย. 63 0.26 -3.70 9,104.80 7.48 0.76
DTAC13C2006A DTAC Call 05 มิ.ย. 63 0.28 -22.22 34,275.70 5.04 0.72
DTAC13P2006A DTAC Put 05 มิ.ย. 63 0.56 21.74 24,497.90 3.78 1.08
EA13C2005A EA Call 15 พ.ค. 63 0.28 -6.67 7,052.50 4.74 0.81
EA13P2003A EA Put 17 มี.ค 63 0.26 4.00 2,474.70 5.13 0.81
EGCO13C2005A EGCO Call 15 พ.ค. 63 0.58 -6.45 19,875.40 6.38 1.10
ERW13C2006A ERW Call 24 มิ.ย. 63 0.20 - - 4.67 0.89
ESSO13C2006A ESSO Call 17 มิ.ย. 63 0.37 - - 3.79 0.92
GFPT13C2003A GFPT Call 25 มี.ค 63 0.20 -4.76 4,308.40 5.37 0.81
GPSC13C2005A GPSC Call 15 พ.ค. 63 1.08 -12.90 63,535.10 3.80 1.11
GPSC13P2005A GPSC Put 13 พ.ค. 63 0.95 14.46 84,230.20 3.66 0.94
GULF13C2006A GULF Call 09 มิ.ย. 63 0.92 -6.12 127,314.00 4.24 1.00
GULF13P2005A GULF Put 13 พ.ค. 63 0.76 5.56 111,349.80 4.51 0.88
HANA13C2006A HANA Call 09 มิ.ย. 63 0.34 17.24 9,686.20 4.43 1.01
HMPR13C2006A HMPRO Call 24 มิ.ย. 63 0.29 - - 5.20 0.93
INTU13C2004A INTUCH Call 10 เม.ย. 63 0.30 20.00 21,627.00 7.45 0.93
IRPC13C2006A IRPC Call 09 มิ.ย. 63 0.25 0.00 28,776.10 5.16 0.77
IVL13C2003A IVL Call 13 มี.ค 63 0.22 10.00 25,083.80 6.11 1.05
IVL13P2004A IVL Put 09 เม.ย. 63 0.23 -11.54 3,895.80 4.70 0.85
JMT13C2006A JMT Call 05 มิ.ย. 63 0.71 0.00 9,168.00 3.22 1.02
KBAN13C2006A KBANK Call 09 มิ.ย. 63 0.56 12.00 51,516.40 5.19 1.03
KCE13C2004A KCE Call 23 เม.ย. 63 0.54 50.00 82,419.30 4.17 1.01
KTB13C2006A KTB Call 17 มิ.ย. 63 0.25 4.17 3,036.30 6.48 0.99
KTC13C2006A KTC Call 09 มิ.ย. 63 0.20 -13.04 58,726.40 4.86 0.72
KTC13P2006A KTC Put 09 มิ.ย. 63 0.39 - - 3.52 1.02
MINT13C2006A MINT Call 17 มิ.ย. 63 0.27 8.00 5,523.10 4.88 0.94
MTC13C2003A MTC Call 18 มี.ค 63 0.42 13.51 24,060.60 6.39 1.05
ORI13C2004A ORI Call 10 เม.ย. 63 0.29 3.57 2,967.00 4.62 0.91
OSP13C2004A OSP Call 23 เม.ย. 63 0.39 0.00 2,890.40 5.35 1.17
PLAN13C2005A PLANB Call 15 พ.ค. 63 0.38 -2.56 8,414.10 4.68 1.11
PSL13C2003A PSL Call 25 มี.ค 63 0.17 6.25 1,791.30 5.97 0.71
PTG13C2006A PTG Call 05 มิ.ย. 63 0.38 -5.00 20,912.70 3.77 0.95
PTG13P2004A PTG Put 27 เม.ย. 63 0.48 4.35 5,157.00 3.77 1.20
PTT13C2004A PTT Call 03 เม.ย. 63 0.25 0.00 29,249.40 7.74 1.05
PTT13P2006A PTT Put 05 มิ.ย. 63 0.36 0.00 25,517.70 5.18 1.01
PTTE13C2006A PTTEP Call 05 มิ.ย. 63 0.51 2.00 3,233.40 4.90 0.95
PTTE13P2006A PTTEP Put 09 มิ.ย. 63 0.56 -1.75 2,437.20 4.22 0.90
PTTG13C2005A PTTGC Call 19 พ.ค. 63 0.36 5.88 18,725.10 5.28 0.84
RATC13C2004A RATCH Call 10 เม.ย. 63 0.34 -5.56 12,503.80 7.01 0.82
RS13C2004A RS Call 24 เม.ย. 63 0.28 27.27 9,312.30 4.52 0.93
S5013C2003B SET50 Call 30 มี.ค 63 0.75 4.17 543,942.90 15.27 1.06
S5013P2003C SET50 Put 30 มี.ค 63 0.62 -7.46 415,588.80 16.77 0.97
SAWA13C2005A SAWAD Call 15 พ.ค. 63 0.65 10.17 8,496.30 4.41 1.02
SCB13C2006A SCB Call 24 มิ.ย. 63 0.37 - - 5.52 0.87
SCB13P2006A SCB Put 24 มิ.ย. 63 0.44 - - 4.91 0.92
SCC13C2004A SCC Call 23 เม.ย. 63 0.41 2.50 7,953.80 8.28 0.92
SCC13P2006A SCC Put 09 มิ.ย. 63 0.53 -3.64 1,731.40 5.91 0.84
SGP13C2004A SGP Call 10 เม.ย. 63 0.40 2.56 5,692.10 5.63 1.19
SIRI13C2007A SIRI Call 15 ก.ค. 63 0.19 0.00 7,275.70 4.26 0.78
SPAL13C2003A SPALI Call 18 มี.ค 63 0.20 -9.09 4,965.20 8.19 0.91
SPRC13C2006A SPRC Call 09 มิ.ย. 63 0.37 12.12 26,077.30 4.73 0.93
STA13C2003A STA Call 26 มี.ค 63 0.13 30.00 3,375.00 6.40 0.79
STEC13C2004A STEC Call 24 เม.ย. 63 0.44 -6.38 43,541.80 4.26 1.15
TASC13C2006A TASCO Call 17 มิ.ย. 63 0.47 2.17 2,832.40 4.15 0.93
TISC13C2006A TISCO Call 05 มิ.ย. 63 0.34 6.25 4,975.60 5.45 0.90
TKN13C2004A TKN Call 03 เม.ย. 63 0.20 -4.76 7,431.90 4.25 0.79
TOP13C2006A TOP Call 09 มิ.ย. 63 0.46 4.55 10,164.40 4.85 0.89
TOP13P2006A TOP Put 09 มิ.ย. 63 0.52 -5.45 1,585.40 4.02 0.84
TU13C2004A TU Call 27 เม.ย. 63 0.32 -3.03 4,947.40 5.46 1.19
TVO13C2007A TVO Call 15 ก.ค. 63 0.23 4.55 2,522.20 4.34 0.92
VGI13C2006A VGI Call 17 มิ.ย. 63 0.41 -2.38 25,816.30 4.43 0.95

 


ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ