โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
             
 
STREAMING PRO
โปรแกรมซื้อขายเรียลไทม์ ทั้งหุ้นและอนุพันธ์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
Mobile Phone Trading
ซื้อ-ขาย ตลาดหุ้น, ตรวจสอบข้อมูล, สถานะ
ผ่านอุปกรณ์มือถือ
 
  
iFIS Internet
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Trading Portfolio
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของท่านกับ เคจีไอ
 
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
DW13 Highlightคลิ๊กที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ADVA13C2001A ADVANC Call 29 ม.ค. 63 0.32 6.67 22,933.50 6.90 0.94
AEON13C2003A AEONTS Call 12 มี.ค 63 0.47 0.00 5,187.70 4.41 0.98
AOT13C2002A AOT Call 26 ก.พ 63 0.51 13.33 46,352.40 6.87 1.14
AWC13C2002A AWC Call 28 ก.พ 63 0.26 - - 4.91 0.99
BANP13C2001A BANPU Call 29 ม.ค. 63 0.12 -25.00 15,524.20 6.97 0.70
BBL13C2001A BBL Call 07 ม.ค. 63 0.23 -4.17 13,949.50 10.52 0.72
BBL13P2001A BBL Put 07 ม.ค. 63 0.34 0.00 4,244.90 8.26 0.84
BCH13C1912A BCH Call 23 ธ.ค. 62 0.20 -4.76 1,800.00 7.02 0.88
BCP13C2003A BCP Call 12 มี.ค 63 0.12 -14.29 3,304.60 6.60 0.78
BCPG13C2001A BCPG Call 08 ม.ค. 63 0.27 8.00 10,023.60 5.95 0.86
BDMS13C1912B BDMS Call 20 ธ.ค. 62 0.18 -5.26 15,177.00 9.93 0.76
BEM13C2002A BEM Call 05 ก.พ 63 0.13 -7.14 2,463.30 6.29 0.76
BGRI13C2002A BGRIM Call 26 ก.พ 63 0.44 4.76 41,319.60 4.75 1.06
BTS13C2001A BTS Call 29 ม.ค. 63 0.15 25.00 16,426.10 6.62 0.72
CBG13C1912A CBG Call 20 ธ.ค. 62 0.67 8.06 14,204.00 4.55 0.95
CBG13P2001A CBG Put 22 ม.ค. 63 0.68 -6.85 4,303.20 3.64 0.78
CK13C2002A CK Call 27 ก.พ 63 0.33 6.45 11,508.60 6.72 0.96
CKP13C2001A CKP Call 29 ม.ค. 63 0.17 0.00 13,122.60 5.60 0.78
COM713C2001A COM7 Call 07 ม.ค. 63 0.20 5.26 14,449.20 5.19 0.95
CPAL13C2002A CPALL Call 27 ก.พ 63 0.53 1.92 42,821.90 5.64 0.92
CPAL13P2003A CPALL Put 12 มี.ค 63 0.58 -1.69 15,405.30 4.79 0.85
CPF13C2003A CPF Call 12 มี.ค 63 0.22 10.00 2,233.80 5.19 1.06
DTAC13C2003A DTAC Call 12 มี.ค 63 0.64 6.67 12,258.90 4.08 1.08
EA13C2001A EA Call 22 ม.ค. 63 0.35 0.00 66,287.80 5.33 0.91
EA13P2001A EA Put 22 ม.ค. 63 0.34 -2.86 8,041.00 4.80 0.80
EPG13C1912A EPG Call 23 ธ.ค. 62 0.33 32.00 13,355.50 5.39 1.13
ERW13C2001A ERW Call 07 ม.ค. 63 0.14 0.00 9,563.40 6.83 0.84
ESSO13C2003A ESSO Call 12 มี.ค 63 0.33 -8.33 3,187.20 3.90 0.86
GLOB13C2002A GLOBAL Call 26 ก.พ 63 0.22 -4.35 10,410.20 5.59 0.81
GLOW13C1912A GLOW Call 12 ธ.ค. 62 0.75 1.35 0.00 4.48 0.93
GPSC13C2001A GPSC Call 22 ม.ค. 63 1.03 18.39 117,588.80 4.10 1.25
GULF13C2001A GULF Call 22 ม.ค. 63 0.65 3.17 185,837.70 5.46 1.04
HANA13C2002A HANA Call 27 ก.พ 63 0.20 0.00 6,619.20 4.88 0.87
HMPR13C2003A HMPRO Call 12 มี.ค 63 0.27 8.00 16,763.90 5.49 0.88
INTU13C2002A INTUCH Call 27 ก.พ 63 0.49 11.36 25,959.60 6.13 1.09
IVL13C2002B IVL Call 13 ก.พ 63 0.24 -7.69 27,208.10 4.69 0.87
IVL13P2001A IVL Put 07 ม.ค. 63 0.25 8.70 8,293.70 5.91 1.14
JAS13C2001A JAS Call 29 ม.ค. 63 0.26 4.00 2,355.30 4.46 0.88
KBAN13P2001A KBANK Put 08 ม.ค. 63 0.53 -10.17 10,169.00 6.18 1.07
KTB13C2002A KTB Call 26 ก.พ 63 0.16 0.00 229.00 7.72 0.74
KTC13C2002A KTC Call 05 ก.พ 63 0.26 -7.14 23,731.80 5.08 0.81
KTC13P2002A KTC Put 26 ก.พ 63 0.47 6.82 34,693.30 3.53 1.02
MAJO13C2002A MAJOR Call 28 ก.พ 63 0.60 - - 4.73 1.15
MINT13C2002A MINT Call 26 ก.พ 63 0.20 5.26 9,723.90 5.67 0.78
MTC13C1912A MTC Call 18 ธ.ค. 62 0.34 9.68 22,643.90 6.55 0.92
OSP13C1912A OSP Call 24 ธ.ค. 62 0.36 20.00 28,832.30 5.09 1.17
PLAN13C1912B PLANB Call 20 ธ.ค. 62 0.25 8.70 4,722.60 6.38 0.89
PRM13C1912A PRM Call 19 ธ.ค. 62 0.43 10.26 5,464.60 4.80 1.16
PSL13C1912A PSL Call 23 ธ.ค. 62 0.22 10.00 4,744.20 5.70 0.72
PTG13C1912A PTG Call 04 ธ.ค. 62 0.27 0.00 16,363.10 6.65 0.92
PTG13P2001A PTG Put 29 ม.ค. 63 0.38 0.00 15,076.20 4.25 0.83
PTT13C2001A PTT Call 08 ม.ค. 63 0.25 0.00 2,482.80 7.86 1.09
PTT13P2001A PTT Put 22 ม.ค. 63 0.23 0.00 4,095.20 6.52 0.83
PTTE13C2001A PTTEP Call 10 ม.ค. 63 0.36 -2.70 33,274.30 6.22 0.94
PTTE13P1912A PTTEP Put 04 ธ.ค. 62 0.23 4.55 4,550.50 8.38 0.81
PTTG13C2001A PTTGC Call 08 ม.ค. 63 0.22 -18.52 16,068.10 6.76 0.74
PTTG13P2001A PTTGC Put 08 ม.ค. 63 0.29 20.83 29,216.20 5.61 0.81
QH13C2003A QH Call 12 มี.ค 63 0.23 15.00 13,236.90 5.35 0.93
RATC13C2001A RATCH Call 22 ม.ค. 63 0.25 38.89 88,097.60 10.07 0.83
ROBI13C2002A ROBINS Call 27 ก.พ 63 0.48 0.00 3,105.40 5.02 0.93
RS13C2002A RS Call 27 ก.พ 63 0.35 -5.41 15,560.00 4.02 0.90
S5013C1912D SET50 Call 27 ธ.ค. 62 0.60 1.69 920,078.20 21.02 1.16
S5013P1912D SET50 Put 27 ธ.ค. 62 0.79 -2.47 615,406.80 13.53 0.99
SAWA13C2002A SAWAD Call 26 ก.พ 63 0.71 2.90 15,548.00 3.99 1.14
SCC13C2002A SCC Call 26 ก.พ 63 0.41 -10.87 23,128.10 7.85 0.87
SCC13P2002A SCC Put 26 ก.พ 63 0.58 7.41 7,600.00 6.35 1.00
SGP13C2001A SGP Call 09 ม.ค. 63 0.34 25.93 6,448.20 5.38 1.02
SPRC13C2001A SPRC Call 09 ม.ค. 63 0.20 -13.04 11,665.40 6.52 0.76
STA13C2001A STA Call 09 ม.ค. 63 0.21 0.00 7,191.20 5.50 1.03
STEC13C2001A STEC Call 22 ม.ค. 63 0.47 14.63 25,788.50 4.81 1.08
TASC13C2003A TASCO Call 12 มี.ค 63 0.46 -4.17 6,640.30 4.11 0.88
TISC13C1912A TISCO Call 13 ธ.ค. 62 0.61 -7.58 3,061.80 7.36 1.14
TKN13C1912A TKN Call 23 ธ.ค. 62 0.16 -33.33 69,963.50 5.24 0.78
TOA13C2003A TOA Call 12 มี.ค 63 0.38 8.57 10,376.60 4.44 1.01
TOP13C2002A TOP Call 13 ก.พ 63 0.36 -12.20 3,681.40 6.12 0.80
TOP13P2001A TOP Put 29 ม.ค. 63 0.42 10.53 6,534.70 5.54 0.85
TRUE13C1912A TRUE Call 13 ธ.ค. 62 0.11 -8.33 2,241.90 7.13 0.76
TRUE13P2001A TRUE Put 29 ม.ค. 63 0.32 10.34 4,783.40 3.79 1.18
WHA13C1912A WHA Call 18 ธ.ค. 62 0.31 6.90 12,715.90 7.24 0.94
WHAU13C1912A WHAUP Call 20 ธ.ค. 62 0.28 33.33 5,677.80 6.21 1.26

 


ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ