โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
DW13 Highlightคลิ๊กที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW
อ้างอิง
(บาท)
%
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณ
การซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
ADVA13C2004A ADVANC Call 10 เม.ย. 63 0.31 -6.06 18,038.60 6.50 0.95
AMAT13C2004A AMATA Call 10 เม.ย. 63 0.31 -20.51 51,192.20 4.99 0.76
AOT13C2002A AOT Call 26 ก.พ 63 0.27 3.85 63,754.50 9.52 0.85
AOT13P2004A AOT Put 09 เม.ย. 63 0.62 -6.06 10,648.20 6.16 1.27
AWC13C2003A AWC Call 05 มี.ค 63 0.20 0.00 10,368.70 5.42 0.96
BANP13C2003A BANPU Call 18 มี.ค 63 0.11 0.00 6,170.50 7.35 0.70
BBL13C2003A BBL Call 10 มี.ค 63 0.46 -4.17 14,656.40 6.78 0.92
BBL13P2003A BBL Put 10 มี.ค 63 0.57 0.00 13,390.20 6.45 1.08
BCH13C2004A BCH Call 08 เม.ย. 63 0.31 6.90 10,455.80 5.36 0.97
BCPG13C2004A BCPG Call 08 เม.ย. 63 0.30 0.00 3,205.40 5.07 0.91
BDMS13C2003A BDMS Call 13 มี.ค 63 0.32 -8.57 20,173.90 7.63 1.01
BEM13C2004A BEM Call 03 เม.ย. 63 0.17 -5.56 50.00 5.52 0.86
BGRI13C2004A BGRIM Call 09 เม.ย. 63 0.35 -10.26 39,262.00 5.04 0.83
BH13C2002A BH Call 13 ก.พ 63 0.20 -13.04 16,811.40 9.32 0.71
BPP13C2004A BPP Call 08 เม.ย. 63 0.23 -8.00 4,825.80 5.85 0.78
BTS13C2003A BTS Call 25 มี.ค 63 0.26 8.33 30,859.30 5.34 0.98
CBG13C2004A CBG Call 03 เม.ย. 63 0.78 -1.27 10,616.50 4.07 0.93
CHG13C2003A CHG Call 03 มี.ค 63 0.18 12.50 31,204.80 6.55 0.89
CK13C2003A CK Call 26 มี.ค 63 0.34 3.03 15,311.20 5.29 0.94
CPAL13P2003A CPALL Put 12 มี.ค 63 0.67 1.52 7,249.00 5.34 1.19
CPF13C2003A CPF Call 12 มี.ค 63 0.14 -6.67 4,347.80 6.64 0.88
CPN13C2004A CPN Call 08 เม.ย. 63 0.26 13.04 10,601.10 6.48 0.70
EA13C2003A EA Call 17 มี.ค 63 0.30 -6.25 7,923.00 4.69 0.83
EA13P2003A EA Put 17 มี.ค 63 0.39 2.63 3,417.50 3.69 0.85
EPG13C2004A EPG Call 08 เม.ย. 63 0.23 -8.00 2,071.00 4.85 0.77
GFPT13C2003A GFPT Call 25 มี.ค 63 0.20 -4.76 4,924.60 4.57 0.75
GLOB13C2002A GLOBAL Call 26 ก.พ 63 0.23 -8.00 11,305.90 6.61 0.93
GPSC13C2002A GPSC Call 27 ก.พ 63 0.44 -4.35 43,398.60 5.69 0.74
GPSC13P2003A GPSC Put 17 มี.ค 63 0.86 1.18 21,254.80 3.98 1.02
GULF13C2004A GULF Call 10 เม.ย. 63 0.70 -6.67 54,161.60 4.54 0.94
GULF13P2002A GULF Put 13 ก.พ 63 0.36 2.86 35,775.60 6.84 0.73
HANA13C2002A HANA Call 27 ก.พ 63 0.30 20.00 20,870.60 5.13 1.22
INTU13C2004A INTUCH Call 10 เม.ย. 63 0.29 -12.12 27,825.60 6.45 0.82
IVL13C2002B IVL Call 13 ก.พ 63 0.16 6.67 35,818.30 6.26 0.77
IVL13P2004A IVL Put 09 เม.ย. 63 0.35 -5.41 21,705.50 3.55 0.95
JAS13C2002B JAS Call 12 ก.พ 63 0.20 -13.04 12,645.70 4.65 0.88
KBAN13C2003B KBANK Call 17 มี.ค 63 0.55 0.00 25,463.90 5.88 1.10
KKP13C2004A KKP Call 03 เม.ย. 63 0.30 -3.23 18,835.80 6.98 0.78
KTC13C2004A KTC Call 10 เม.ย. 63 0.32 6.67 6,715.30 4.71 0.91
KTC13P2002A KTC Put 26 ก.พ 63 0.29 -9.38 7,413.20 5.02 0.88
MAJO13C2002A MAJOR Call 28 ก.พ 63 0.38 -7.32 1,304.30 6.20 0.98
MINT13C2004A MINT Call 03 เม.ย. 63 0.25 0.00 1,586.80 5.60 0.93
MTC13C2003A MTC Call 18 มี.ค 63 0.37 -9.76 18,885.00 5.57 0.87
MTC13P2003A MTC Put 18 มี.ค 63 0.41 7.89 8,431.40 4.72 0.82
ORI13C2004A ORI Call 10 เม.ย. 63 0.31 0.00 3,857.20 3.99 0.88
PRM13C2003A PRM Call 26 มี.ค 63 0.28 0.00 2,595.40 4.18 0.81
PSL13C2003A PSL Call 25 มี.ค 63 0.27 -12.90 2,432.50 4.59 0.86
PTG13C2002A PTG Call 05 ก.พ 63 0.22 -4.35 14,382.20 6.55 0.78
PTG13P2001A PTG Put 29 ม.ค. 63 0.23 -4.17 4,997.00 6.36 0.80
PTT13C2004A PTT Call 03 เม.ย. 63 0.18 -5.26 52,731.90 7.19 0.77
PTT13P2001A PTT Put 22 ม.ค. 63 0.17 0.00 4,468.20 9.61 0.97
PTTE13C2004A PTTEP Call 09 เม.ย. 63 0.36 -5.26 12,525.90 5.55 0.86
PTTE13P2003A PTTEP Put 10 มี.ค 63 0.54 1.89 6,099.40 5.03 1.17
PTTG13C2002A PTTGC Call 27 ก.พ 63 0.35 -2.78 12,655.50 5.93 0.99
QH13C2003A QH Call 12 มี.ค 63 0.16 -5.88 0.00 6.72 0.81
RATC13C2004A RATCH Call 10 เม.ย. 63 0.35 -7.89 15,850.60 6.08 0.76
ROBI13C2002A ROBINS Call 27 ก.พ 63 0.31 -8.82 3,619.60 6.51 0.79
S5013C2003B SET50 Call 30 มี.ค 63 0.67 -6.94 184,596.60 13.68 0.88
S5013P2003B SET50 Put 30 มี.ค 63 1.00 5.26 313,875.70 12.24 1.17
SAWA13C2002A SAWAD Call 26 ก.พ 63 0.55 -3.51 7,050.30 4.99 1.10
SCB13C2003A SCB Call 10 มี.ค 63 0.31 -3.13 10,336.90 6.91 0.91
SCC13P2002A SCC Put 26 ก.พ 63 0.37 2.78 6,685.60 8.65 0.87
SGP13C2004A SGP Call 10 เม.ย. 63 0.28 7.69 4,862.00 5.29 0.89
SPAL13C2003A SPALI Call 18 มี.ค 63 0.22 -4.35 26,782.70 6.63 0.85
SUPE13C2003A SUPER Call 26 มี.ค 63 0.09 -10.00 34.00 4.41 0.72
TASC13C2003A TASCO Call 12 มี.ค 63 0.41 -4.65 5,980.70 4.85 0.90
TCAP13C2002A TCAP Call 28 ก.พ 63 0.38 -9.52 10,624.80 5.88 1.01
THAI13C2004A THAI Call 08 เม.ย. 63 0.28 0.00 4,479.10 4.22 0.85
TISC13C2004A TISCO Call 08 เม.ย. 63 0.54 -3.57 2,645.10 6.78 0.96
TKN13C2004A TKN Call 03 เม.ย. 63 0.27 -6.90 2,713.00 3.49 0.87
TMB13C2002A TMB Call 28 ก.พ 63 0.23 -8.00 13,922.80 6.13 0.95
TOA13C2003A TOA Call 12 มี.ค 63 0.33 -5.71 2,652.30 5.35 1.02
TOP13C2004A TOP Call 09 เม.ย. 63 0.39 -11.36 6,400.70 5.72 0.83
TOP13P2001A TOP Put 29 ม.ค. 63 0.27 12.50 4,816.60 8.09 0.82
TRUE13C2003B TRUE Call 26 มี.ค 63 0.38 -5.00 10,566.20 4.88 0.84
TRUE13P2001A TRUE Put 29 ม.ค. 63 0.45 2.27 18,183.60 4.06 0.83

 


ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ