โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
DW13 Time Decay ต่ำคลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW Name ราคา DW
อ้างอิง(บาท)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
จำนวนวันที่มูลค่า
ทางเวลาลด0.01 บาท
(ค่าประมาณ)
BANP13C2003A0.117.350.707
BEM13C2004A0.175.520.866
BJC13C2004A0.176.770.675
BTS13C2003A0.265.340.985
CENT13C2003A0.106.750.657
CHG13C2003A0.186.550.895
CPF13C2003A0.146.640.886
GFPT13C2003A0.204.570.755
GUNK13C2003A0.137.260.635
HMPR13C2003A0.147.400.645
MINT13C2004A0.255.600.935
PLAN13C2004A0.145.890.566
PTT13C2004A0.187.190.775
QH13C2003A0.166.720.815
SPRC13C2004A0.135.360.367
STA13C2003A0.155.200.396
THAN13C2003A0.135.880.695
TKN13C2004A0.273.490.875

 

New


Disclaimer

• จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) เป็นการประมาณจากค่า Time Decay (บาท/วัน)
• ลักษณะของ DW เช่น อัตราทด (เท่า) อัตราทด (Tick) และ จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง และเวลาผ่านไป นักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับตารางราคาเสนอซื้อคืน DW และหนังสือชี้ชวนของ DW รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา DW ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน