โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
DW13 Time Decay ต่ำคลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW Name ราคา DW
อ้างอิง(บาท)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
จำนวนวันที่มูลค่า
ทางเวลาลด0.01 บาท
(ค่าประมาณ)
AWC13C2002A0.107.460.636
BANP13C2003A0.117.520.717
BCP13C2003A0.127.750.868
BDMS13C2004A0.156.500.969
BEM13C2004A0.215.340.986
BJC13C2004A0.167.060.665
BTS13C2003A0.205.860.865
CKP13C2004A0.194.630.877
COM713C2004A0.224.510.906
CPF13C2003A0.146.810.896
EPG13C2004A0.135.430.545
GFPT13C2003A0.184.790.715
GUNK13C2003A0.127.570.615
MINT13C2004A0.225.880.875
PLAN13C2004A0.165.880.625
QH13C2003A0.156.980.795
RS13C2004A0.294.030.905
SPRC13C2004A0.195.040.916
STA13C2003A0.145.470.776
THAN13C2003A0.145.860.735

 

New


Disclaimer

• จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) เป็นการประมาณจากค่า Time Decay (บาท/วัน)
• ลักษณะของ DW เช่น อัตราทด (เท่า) อัตราทด (Tick) และ จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง และเวลาผ่านไป นักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับตารางราคาเสนอซื้อคืน DW และหนังสือชี้ชวนของ DW รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา DW ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน