โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
DW13 Time Decay ต่ำคลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
DW Name ราคา DW
อ้างอิง(บาท)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
จำนวนวันที่มูลค่า
ทางเวลาลด0.01 บาท
(ค่าประมาณ)
AWC13C2002A0.284.821.036
BANP13C2001A0.117.160.677
BCP13C2003A0.116.810.7411
BEAU13C2003A0.173.950.635
BEM13C2002A0.126.570.747
BTS13C2001A0.146.760.706
CHG13C2003A0.215.380.896
CKP13C2001A0.165.710.756
COM713C2001A0.215.260.995
CPF13C2003A0.185.420.947
ERW13C2001A0.127.150.776
GLOB13C2002A0.235.600.845
HANA13C2002A0.204.880.876
HMPR13C2003A0.275.490.885
IVL13C2002B0.145.210.636
IVL13P1912A1.721.992.9470
KTB13C2002A0.167.910.755
MINT13C2002A0.195.750.766
QH13C2003A0.195.620.837
STA13C2001A0.175.790.915
WHA13C2001A0.106.570.288

 

New


Disclaimer

• จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) เป็นการประมาณจากค่า Time Decay (บาท/วัน)
• ลักษณะของ DW เช่น อัตราทด (เท่า) อัตราทด (Tick) และ จำนวนวันที่มูลค่าทางเวลาลด 0.01 บาท(ค่าประมาณ) จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง และเวลาผ่านไป นักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับตารางราคาเสนอซื้อคืน DW และหนังสือชี้ชวนของ DW รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา DW ให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน