โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
             
 
STREAMING PRO
โปรแกรมซื้อขายเรียลไทม์ ทั้งหุ้นและอนุพันธ์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
Mobile Phone Trading
ซื้อ-ขาย ตลาดหุ้น, ตรวจสอบข้อมูล, สถานะ
ผ่านอุปกรณ์มือถือ
 
  
iFIS Internet
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Trading Portfolio
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของท่านกับ เคจีไอ
 
 
KGI DW13
DW13 Highlight
DW13 Time Decay ต่ำ
DW13 ใหม่ล่าสุด
DW13 ปัจจุบัน
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
หน้าหลัก > KGI DW13 > แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยม
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW ยอดนิยมคลิ๊กที่ชื่อ DW เพื่อดูตารางราคา
แจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุน เนื่องจากเป็น DW ที่ได้รับความสนใจ จากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก

DW13 ที่ได้รับความสนใจ
ราคาเสนอซื้อ – ราคาเสนอขายในกระดานมีโอกาสสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนในตารางราคา
คลิกเพื่อดูข้อมูลภายในวัน
หมายเหตุ :
- ข้อมูลไม่รวม SET50 DW
- การแจ้งเตือนระมัดระวังการลงทุนใน DW13 เป็นข้อมูลที่ได้จากการสุ่มคำนวณ ดังนั้น DW13 ตัวอื่นๆ มีโอกาสที่ราคาเสนอซื้อ – ราคาเสนอขายในกระดานสูงกว่าราคาเสนอซื้อคืน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูล และดูราคาเสนอซื้อคืนของ DW13 ประกอบการตัดสินใจลงทุน