หาหุ้น Top Hit คลิกsearch
TOP10
หุ้นที่ใช่
ดัชนีที่โดนใจ
As of 16:13 (Feb 09, 2023)
Real Time
ดัชนี SET50 (Unit: No.of Views)
Call
1222
Put
764
Call
Put

หุ้น (Unit: No.of Views)
1
KCE Call
637
2
KCE Put
506
3
FORTH Call
203
4
PTTEP Call
170
5
HANA Call
166
6
DELTA Put
142
7
ADVANC Call
139
8
DELTA Call
139
9
STGT Call
134
10
JMT Call
116
Disclaimer:...
Disclaimer: ข้อมูลหุ้น/ดัชนีอ้างอิงในประเทศไทย ที่นักลงทุนสนใจมากที่สุดมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เชิงสุ่มจากนักลงทุนทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งอาจมีการลงทุนและ/หรือ ไม่ได้ลงทุนใน DW ที่ออกโดยบริษัท
DW Top Hit
ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.พ 66 (ล่าช้า 15 นาที)
scroll
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
อัตราทด
(Tick)
Volume ราคา DW อ้างอิง
(บาท)
% เปลี่ยนแปลง
SET5013C2303DSET501.07491,738,8000.35▼ -5.41
SET5013P2303CSET500.97704,742,3000.47▼ -2.08
KCE13C2305AKCE0.8260,097,9000.28▼ -17.65
KCE13P2306AKCE0.99110,208,3000.59▲ +11.32
HANA13C2305AHANA0.7822,705,1000.35▼ -12.50
PTTEP13C2306APTTEP0.826,344,1000.39▼ -4.88
FORTH13C2306AFORTH0.7220,311,3000.32▲ +28.00
DELTA13P2305BDELTA0.1511,792,1000.35▼ -2.78
DELTA13C2305ADELTA0.2721,701,5000.31▼ -3.13
STGT13C2305BSTGT1.1315,688,5000.23▼ -11.54
BAM13C2305ABAM0.812,768,3000.170.00
EA13C2306AEA0.8212,698,8000.47▼ -2.08
Chatbot