โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
dw13-new-fb
Untitled Document
(As of Dec 06, 2019)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET503,886,814.60
KBANK147,563.40
GULF129,149.80
IVL85,798.40
AOT79,542.90
S5013P2003B287,304.51
S5013C2003A272,128.03
S5013P1912E265,754.72
S5013C1912E208,050.08
S5013C2003B136,108.55
GULF13C2004A40,030.48
KBAN13P2001A21,682.28
GPSC13C2002A19,848.62
AMAT13C2004A18,279.94
GPSC13P2003A18,131.88
S5013C2003A582,366.40
S5013P1912B551,313.70
S5013C1912E530,301.10
S5013C1912B471,230.30
S5013P1912E360,331.00
AOT13C2002A63,754.50
KBAN13P2001A62,885.00
IRPC13C2003A56,672.30
GULF13C2004A54,161.60
PTT13C2004A52,731.90

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง

KGI DW13

( As of Dec 06, 2019)
DW13 หลักทรัพย์
อ้างอิง
ประเภท วันซื้อขาย
วันสุดท้าย
ราคา DW อ้างอิง (บาท) % เปลี่ยนแปลง ปริมาณการซื้อขาย
('000 หน่วย)
อัตราทด
(เท่า)
อัตราทด
(Tick)
AAV13C2002A AAV Call 13 ก.พ 63 0.01 0.00 0.00 9.69 0.09
ADVA13C1912A ADVANC Call 18 ธ.ค. 62 0.15 -16.67 0.00 16.16 1.14
ADVA13C2001A ADVANC Call 29 ม.ค. 63 0.06 -14.29 3,192.30 12.62 0.36
ADVA13C2004A ADVANC Call 10 เม.ย. 63 0.31 -6.06 18,038.60 6.50 0.95
ADVA13P1912A ADVANC Put 24 ธ.ค. 62 0.05 0.00 655.20 20.76 0.49