โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
dw13-new-fb
Untitled Document
(As of Oct 16, 2019)
Untitled Document
MOST ACTIVE
by UL ('000 หน่วย)
TOP VALUE
DW บน SET50  ('000 บาท) DW บน หุ้น ('000 บาท)
TOP VOLUME
DW บน SET50 ('000 หน่วย) DW บน หุ้น ('000 หน่วย)
SET504,739,795.00
GULF273,607.50
GPSC193,509.50
RATCH89,160.00
EA81,982.70
S5013C1912D554,811.60
S5013P1912C532,638.38
S5013P1912D487,519.81
S5013P1912A415,410.53
S5013C1912A411,924.80
GULF13C2001A120,238.70
GPSC13C2001A113,191.10
GPSC13P2002A27,728.90
EA13C2001A23,631.24
AOT13C2002A22,859.26
S5013P1912A935,049.70
S5013C1912D920,078.20
S5013C1912A717,890.00
S5013P1912D615,406.80
S5013P1912C608,515.20
GULF13C2001A185,837.70
GPSC13C2001A117,588.80
RATC13C2001A88,097.60
GPSC13P2002A75,042.30
TKN13C1912A69,963.50

- ข้อมูล MOST ACTIVE จะรวม DW13 ทุก Series ในแต่ละหลักทรัพย์อ้างอิง

 

 

 

(As of Oct 16, 2019)
Untitled Document
TOP EFFECTIVE GEARING
Call DW Put DW
S5013C1912D21.02X
S5013C1912C18.83X
S5013C1912A16.89X
S5013C1912B14.82X
PTT13C1911A14.18X
S5013P1912B23.64X
S5013P1912A17.59X
S5013P1912C15.36X
S5013P1912D13.53X
BEM13P1911A8.29X
TOP GAINER
BEAU13C2001A50.00%
BEAU13C2003A33.33%
RATC13C2001A33.33%
WHAU13C1912A33.33%
WORK13C1911A33.33%
TOP LOSER
BGRI13C2002A-56.00%
BANP13C1912A-50.00%
CENT13C1911A-50.00%
SCC13P2002A-42.00%
AAV13C2002A-33.33%

- ข้อมูลในตารางข้างต้น จะคำนวณจากราคา DW ที่เป็นราคารับซื้อคืนจริงจากผู้ดูแลสภาพคล่องKGI DW13

( As of Oct 16, 2019)

 

ใหม่ล่าสุด

ใกล้หมดอายุ

OTHER SERVICES
Untitled Document