แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน S5013C2209A

โดย www.thaiwarrant.com -- Jun 16, 2022
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน 
S5013C2209A

เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดาน สูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง

นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน
Chatbot