แจ้งเปลี่ยนวันซื้อขายสุดท้าย ของ SCB13C2204A และ SCB13P2205A

โดย www.thaiwarrant.com -- Apr 04, 2022

จากกระบวนการแลกหุ้น SCB เป็น SCBX ทำให้ DW บน SCB ต้องเลื่อนวันครบกำหนดอายุเข้ามา
โดย

"วันซื้อขายสุดท้ายของ SCB13C2204A และ SCB13P2205A 
จะเปลี่ยนเป็นวันที่ 8 เมษายน 2565

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://thaiwarrant.com/th/knowledge/articlesdetail.asp?id=208
Chatbot