เทรด DW13 เพียง 5,000 บาททุกวัน ก็รับรางวัลได้ทุกวัน

โดย www.thaiwarrant.com -- Mar 17, 2022


50 ท่านแรกของทุกวัน
ที่ส่งหลักฐานการเทรด DW13 ผ่านบัญชีโบรกฯ ไหนก็ได้
มูลค่ารวม ขั้นต่ำ 5,000 บาท ต่อวัน (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น, VAT และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
ในช่วงวันที่ 17 – 23  มีนาคม 2565 จะได้รับรางวัล บัตรกำนัล Central มูลค่า 100 บาท
(สามารถร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกวัน ส่งหลักฐานการเทรดแบบวันต่อวันเท่านั้น 
ไม่สามารถส่งหลักฐานย้อนหลังได้)


หมายเหตุ
-  ของรางวัลเป็นบัตรกำนัล Central มูลค่า 100 บาท จำนวน 250 รางวัล และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-  นักลงทุนที่มีสิทธิได้รับรางวัลทุกวัน เพียงแค่เทรด DW13 มูลค่าซื้อขายรวมขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อวัน ผ่าน
บัญชีโบรกฯ ไหนก็ได้ ในช่วงวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2565 โดยสามารถรวมรายการซื้อและรายการขายภายในวันเดียวกันได้ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น, VAT และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-  นักลงทุนที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานการเทรด DW13 เช่น ใบสรุปเพื่อยืนยันมูลค่าการซื้อขาย DW13 และหลักฐานความเป็นเจ้าของบัญชีโดยต้องแสดงหลักฐานของแต่ละวันมาที่  https://www.thaiwarrant.com/DW13reward ตั้งแต่เวลา 10.00 - 24.00 น. (ซื้อขาย DW13 วันไหน ต้องแสดงหลักฐานภายในวันนั้น)
-  นักลงทุนมีสิทธิได้รับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลต่อวัน (สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันอื่นต่อได้) โดยตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรมข้างต้นนักลงทุน 1 ท่านมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน  5 สิทธิ
-  หากมีการตรวจสอบพบว่านักลงทุนท่านใดมีการปลอมแปลงเอกสารการซื้อขาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบรางวัลดังกล่าวในทุกๆกรณี
-  บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดกิจกรรมจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล รวมตลอดถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และการมอบรางวัลให้แก่ท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบทิ้ง และ/หรือ ทำลายทันทีหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง
-  ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกนักลงทุนผู้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งได้
-  อ้างอิงจาก พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล ดังนั้นทางคณะกรรมการจะแจ้งชื่อผู้ได้รับรางวัลไปยัง E-mail ตามที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งไว้ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565 
Chatbot