แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน COM713P2205A

โดย www.thaiwarrant.com -- Mar 08, 2022
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน 
COM713P2205A และ COM713C2206A

เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดาน สูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง

นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน
Chatbot