แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน EA13P2203A

โดย www.thaiwarrant.com -- Dec 17, 2021
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน EA13P2203A

เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดาน สูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง

นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน

Chatbot