แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน S5013C2203A

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 26, 2021
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน S5013C2203A

เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดาน สูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง

นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน
Chatbot