แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน TRUE13C2203A TRUE13P2201A และอื่นๆ

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 22, 2021
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน TRUE13C2203A, TRUE13P2201A, DTAC13P2112A และ DTAC13P2202A

เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดาน สูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง

นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน
Chatbot