แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน HANA13P2202A และ HANA13P2202B

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 16, 2021
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน HANA13P2202A และ HANA13P2202B

เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดาน สูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง

นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน
Chatbot