แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน TRUE13C2111A

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 15, 2021
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน TRUE13C2111A

เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดาน สูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง

นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน
Chatbot