แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน SCB13C2201A, SCB13C2111A, SCB13C2110A, SCB13

โดย www.thaiwarrant.com -- Sep 23, 2021
แจ้งเตือน ระมัดระวังการลงทุนใน SCB13C2201A, SCB13C2111A, SCB13C2110A, SCB13P2112A และ SCB13P2201A

เนื่องจาก DW ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ราคาซื้อขายในกระดาน สูงกว่าราคาเสนอซื้อคืนจริง

นักลงทุนควรดูตารางราคา DW ก่อนตัดสินใจลงทุน
Chatbot