แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาอ้างอิงของ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน มิ.ย.62

โดย www.thaiwarrant.com -- Mar 19, 2019
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาอ้างอิงของ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน มิ.ย.62 (ซีรีย์ 1906A-C) จาก "S50H19" เป็น "S50M19" เริ่มวันจันทร์ที่ 25 มี.ค.2562

สำหรับ S50 DW13 ที่หมดอายุในเดือน มี.ค.62 (ซีรีย์ 1903A-E) อ้างอิงกับ S50H19 เช่นเดิมค่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่อง DW กับการเปลี่ยนซีรี่ย์ SET50 Futures ได้ที่ https://goo.gl/KyUSuu