แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Aug 05, 2022

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (18 ส.ค. 65) ราคา ACE ต่ำกว่า 3.920 บาท ACE13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา ADVANC ต่ำกว่า 282.000 บาท ADVA13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา AWC ต่ำกว่า 6.336 บาท AWC13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา AWC ต่ำกว่า 6.386 บาท AWC13C2208B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา AWC ต่ำกว่า 6.150 บาท AWC13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา BAM ต่ำกว่า 27.716 บาท BAM13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา BBL สูงกว่า 98.175 บาท BBL13P2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 ส.ค. 65) ราคา BCH ต่ำกว่า 26.178 บาท BCH13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา BCP ต่ำกว่า 38.000 บาท BCP13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา BCP ต่ำกว่า 45.000 บาท BCP13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา BEM ต่ำกว่า 11.000 บาท BEM13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา BGRIM ต่ำกว่า 45.500 บาท BGRI13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 ส.ค. 65) ราคา BH ต่ำกว่า 239.000 บาท BH13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา BLA ต่ำกว่า 58.223 บาท BLA13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา BPP ต่ำกว่า 20.900 บาท BPP13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา BTS ต่ำกว่า 11.779 บาท BTS13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา CHG ต่ำกว่า 4.600 บาท CHG13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา CKP ต่ำกว่า 6.403 บาท CKP13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 ส.ค. 65) ราคา COM7 ต่ำกว่า 54.000 บาท COM713C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา COM7 ต่ำกว่า 51.000 บาท COM713C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา COM7 สูงกว่า 24.500 บาท COM713P2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา CPALL ต่ำกว่า 80.258 บาท CPAL13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา CRC ต่ำกว่า 48.625 บาท CRC13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา EA ต่ำกว่า 124.000 บาท EA13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา EA ต่ำกว่า 120.000 บาท EA13C2208B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา GULF ต่ำกว่า 60.750 บาท GULF13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา GUNKUL ต่ำกว่า 7.633 บาท GUNK13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา GUNKUL ต่ำกว่า 6.800 บาท GUNK13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา GUNKUL ต่ำกว่า 6.500 บาท GUNK13C2209B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 58.750 บาท HANA13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 ส.ค. 65) ราคา INTUCH ต่ำกว่า 95.000 บาท INTU13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา JMART สูงกว่า 36.000 บาท JMAR13P2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา KBANK ต่ำกว่า 203.339 บาท KBAN13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (18 ส.ค. 65) ราคา KEX ต่ำกว่า 28.000 บาท KEX13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา KTC ต่ำกว่า 75.941 บาท KTC13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา LH ต่ำกว่า 11.001 บาท LH13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา MTC ต่ำกว่า 65.971 บาท MTC13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา OSP ต่ำกว่า 47.599 บาท OSP13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (18 ส.ค. 65) ราคา PLANB ต่ำกว่า 9.750 บาท PLAN13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา PTT ต่ำกว่า 47.000 บาท PTT13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา PTTGC สูงกว่า 31.000 บาท PTTG13P2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา QH ต่ำกว่า 2.908 บาท QH13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา RATCH ต่ำกว่า 51.879 บาท RATC13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 ส.ค. 65) ราคา RBF ต่ำกว่า 20.120 บาท RBF13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา RCL ต่ำกว่า 55.500 บาท RCL13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 ส.ค. 65) ราคา RS ต่ำกว่า 20.582 บาท RS13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา SAWAD ต่ำกว่า 75.388 บาท SAWA13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา SCC ต่ำกว่า 467.467 บาท SCC13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา SCGP ต่ำกว่า 73.667 บาท SCGP13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา SCGP ต่ำกว่า 64.707 บาท SCGP13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา SCGP สูงกว่า 41.064 บาท SCGP13P2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา SINGER ต่ำกว่า 70.500 บาท SING13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา SIRI ต่ำกว่า 1.600 บาท SIRI13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา SPRC ต่ำกว่า 12.700 บาท SPRC13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา STGT ต่ำกว่า 28.500 บาท STGT13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา SUPER ต่ำกว่า 1.241 บาท SUPE13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา SYNEX ต่ำกว่า 30.000 บาท SYNE13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา THANI ต่ำกว่า 5.800 บาท THAN13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา TQM ต่ำกว่า 56.317 บาท TQM13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา TRUE ต่ำกว่า 6.100 บาท TRUE13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา TTA ต่ำกว่า 11.200 บาท TTA13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา TTA ต่ำกว่า 13.000 บาท TTA13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (10 ส.ค. 65) ราคา TU ต่ำกว่า 24.800 บาท TU13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา TVO ต่ำกว่า 41.000 บาท TVO13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ส.ค. 65) ราคา VGI ต่ำกว่า 6.370 บาท VGI13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 ส.ค. 65) ราคา VGI ต่ำกว่า 6.221 บาท VGI13C2208B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ก.ย. 65) ราคา WHA ต่ำกว่า 3.900 บาท WHA13C2209A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>

Chatbot