แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 08, 2022

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 ก.ค. 65) ราคา ADVANC สูงกว่า 170.000 บาท ADVA13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 ก.ค. 65) ราคา AEONTS ต่ำกว่า 255.280 บาท AEON13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 ก.ค. 65) ราคา BAM ต่ำกว่า 26.744 บาท BAM13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา BBL ต่ำกว่า 171.807 บาท BBL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา BCPG ต่ำกว่า 15.400 บาท BCPG13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา BDMS ต่ำกว่า 32.235 บาท BDMS13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (04 ส.ค. 65) ราคา BDMS ต่ำกว่า 33.000 บาท BDMS13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 ส.ค. 65) ราคา BJC ต่ำกว่า 38.908 บาท BJC13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา BTS ต่ำกว่า 13.000 บาท BTS13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา CBG ต่ำกว่า 130.000 บาท CBG13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา CENTEL ต่ำกว่า 49.000 บาท CENT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา CHG ต่ำกว่า 4.964 บาท CHG13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา CK ต่ำกว่า 25.684 บาท CK13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา CPN ต่ำกว่า 74.000 บาท CPN13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา DTAC ต่ำกว่า 65.500 บาท DTAC13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ค. 65) ราคา DTAC สูงกว่า 32.500 บาท DTAC13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา EGCO ต่ำกว่า 214.000 บาท EGCO13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา EPG ต่ำกว่า 12.900 บาท EPG13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา GPSC ต่ำกว่า 89.000 บาท GPSC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา GULF ต่ำกว่า 60.000 บาท GULF13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ค. 65) ราคา GULF สูงกว่า 31.250 บาท GULF13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 59.695 บาท HANA13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา HMPRO ต่ำกว่า 20.542 บาท HMPR13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา IRPC ต่ำกว่า 4.800 บาท IRPC13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา IVL ต่ำกว่า 61.153 บาท IVL13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา JMT ต่ำกว่า 94.516 บาท JMT13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา JMT สูงกว่า 50.740 บาท JMT13P2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา KBANK สูงกว่า 111.002 บาท KBAN13P2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา KKP ต่ำกว่า 88.313 บาท KKP13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา KTB ต่ำกว่า 17.144 บาท KTB13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 ก.ค. 65) ราคา MAJOR ต่ำกว่า 25.701 บาท MAJO13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา OR ต่ำกว่า 32.000 บาท OR13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา PTG ต่ำกว่า 17.000 บาท PTG13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ค. 65) ราคา PTT สูงกว่า 26.000 บาท PTT13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา PTTGC ต่ำกว่า 62.000 บาท PTTG13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา RBF ต่ำกว่า 21.210 บาท RBF13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา RCL สูงกว่า 28.750 บาท RCL13P2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา SPALI ต่ำกว่า 26.837 บาท SPAL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา STA ต่ำกว่า 32.191 บาท STA13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา STEC ต่ำกว่า 17.174 บาท STEC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา STGT ต่ำกว่า 31.184 บาท STGT13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (04 ส.ค. 65) ราคา STGT ต่ำกว่า 31.428 บาท STGT13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา SYNEX ต่ำกว่า 33.000 บาท SYNE13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา TCAP ต่ำกว่า 49.092 บาท TCAP13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา TIDLOR ต่ำกว่า 44.715 บาท TIDL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 ส.ค. 65) ราคา TISCO ต่ำกว่า 122.515 บาท TISC13C2208A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา TTB ต่ำกว่า 1.666 บาท TTB13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา TU ต่ำกว่า 26.500 บาท TU13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา WHA ต่ำกว่า 4.125 บาท WHA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>

Chatbot