แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Jul 01, 2022

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 ก.ค. 65) ราคา ADVANC สูงกว่า 170.000 บาท ADVA13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 ก.ค. 65) ราคา AEONTS ต่ำกว่า 255.280 บาท AEON13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 ก.ค. 65) ราคา BAM ต่ำกว่า 26.744 บาท BAM13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา BBL ต่ำกว่า 171.807 บาท BBL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา BDMS ต่ำกว่า 32.235 บาท BDMS13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา BEC ต่ำกว่า 21.448 บาท BEC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา BGRIM ต่ำกว่า 48.593 บาท BGRI13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา BH ต่ำกว่า 227.202 บาท BH13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา BPP ต่ำกว่า 21.242 บาท BPP13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา BTS ต่ำกว่า 12.600 บาท BTS13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา BTS ต่ำกว่า 13.000 บาท BTS13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา CBG ต่ำกว่า 130.000 บาท CBG13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา CENTEL ต่ำกว่า 49.000 บาท CENT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา CK ต่ำกว่า 28.154 บาท CK13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา CK ต่ำกว่า 25.684 บาท CK13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา CPALL ต่ำกว่า 86.946 บาท CPAL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ค. 65) ราคา DTAC สูงกว่า 32.500 บาท DTAC13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา EA ต่ำกว่า 125.058 บาท EA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา EGCO ต่ำกว่า 214.000 บาท EGCO13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา EPG ต่ำกว่า 12.900 บาท EPG13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา GLOBAL ต่ำกว่า 28.300 บาท GLOB13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา GPSC ต่ำกว่า 89.000 บาท GPSC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา GPSC สูงกว่า 48.000 บาท GPSC13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา GULF ต่ำกว่า 60.000 บาท GULF13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ค. 65) ราคา GULF สูงกว่า 31.250 บาท GULF13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 66.056 บาท HANA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 59.695 บาท HANA13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา HANA สูงกว่า 29.500 บาท HANA13P2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา HMPRO ต่ำกว่า 20.542 บาท HMPR13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา ICHI ต่ำกว่า 12.631 บาท ICHI13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา IRPC ต่ำกว่า 5.000 บาท IRPC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา IVL ต่ำกว่า 64.112 บาท IVL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา IVL ต่ำกว่า 61.153 บาท IVL13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา JMART ต่ำกว่า 67.334 บาท JMAR13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา KBANK ต่ำกว่า 225.932 บาท KBAN13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา KCE ต่ำกว่า 82.190 บาท KCE13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา KTC ต่ำกว่า 78.644 บาท KTC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 ก.ค. 65) ราคา MAJOR ต่ำกว่า 25.701 บาท MAJO13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา MEGA ต่ำกว่า 57.777 บาท MEGA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา MINT ต่ำกว่า 40.000 บาท MINT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา OR ต่ำกว่า 32.000 บาท OR13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา ORI ต่ำกว่า 14.411 บาท ORI13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา PTG ต่ำกว่า 17.000 บาท PTG13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา PTL ต่ำกว่า 32.477 บาท PTL13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา PTT ต่ำกว่า 48.994 บาท PTT13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ค. 65) ราคา PTT สูงกว่า 26.000 บาท PTT13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา PTTGC ต่ำกว่า 68.000 บาท PTTG13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา PTTGC ต่ำกว่า 62.000 บาท PTTG13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา PTTGC สูงกว่า 37.000 บาท PTTG13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา RBF ต่ำกว่า 21.210 บาท RBF13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา RCL ต่ำกว่า 63.960 บาท RCL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา SAWAD ต่ำกว่า 79.254 บาท SAWA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา SCGP ต่ำกว่า 76.983 บาท SCGP13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา SPALI ต่ำกว่า 26.837 บาท SPAL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา STA ต่ำกว่า 36.580 บาท STA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา STA ต่ำกว่า 32.191 บาท STA13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา STARK ต่ำกว่า 5.700 บาท STAR13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา STEC ต่ำกว่า 17.174 บาท STEC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา STGT ต่ำกว่า 34.839 บาท STGT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา STGT ต่ำกว่า 31.184 บาท STGT13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา SYNEX ต่ำกว่า 31.824 บาท SYNE13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา TCAP ต่ำกว่า 49.092 บาท TCAP13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา TIDLOR ต่ำกว่า 44.715 บาท TIDL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 ก.ค. 65) ราคา TOP ต่ำกว่า 65.493 บาท TOP13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา TRUE ต่ำกว่า 6.600 บาท TRUE13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ก.ค. 65) ราคา TRUE ต่ำกว่า 7.000 บาท TRUE13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 ก.ค. 65) ราคา TTA ต่ำกว่า 13.695 บาท TTA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา TTB ต่ำกว่า 1.666 บาท TTB13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 ก.ค. 65) ราคา TU ต่ำกว่า 26.500 บาท TU13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 ก.ค. 65) ราคา WHA ต่ำกว่า 4.125 บาท WHA13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>

Chatbot