แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Jun 03, 2022

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา ACE ต่ำกว่า 3.954 บาท ACE13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา ADVANC ต่ำกว่า 274.071 บาท ADVA13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา AMATA ต่ำกว่า 26.637 บาท AMAT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา AOT สูงกว่า 48.500 บาท AOT13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา AWC ต่ำกว่า 6.536 บาท AWC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา BANPU ต่ำกว่า 14.081 บาท BANP13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา BANPU สูงกว่า 7.823 บาท BANP13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา BBL ต่ำกว่า 179.170 บาท BBL13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา BCH ต่ำกว่า 23.798 บาท BCH13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 มิ.ย. 65) ราคา BCP ต่ำกว่า 38.740 บาท BCP13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 มิ.ย. 65) ราคา BGRIM ต่ำกว่า 54.543 บาท BGRI13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา BGRIM ต่ำกว่า 53.056 บาท BGRI13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา CBG ต่ำกว่า 128.796 บาท CBG13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา CBG สูงกว่า 67.866 บาท CBG13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา COM7 ต่ำกว่า 55.000 บาท COM713C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา CRC ต่ำกว่า 49.618 บาท CRC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา DELTA ต่ำกว่า 597.512 บาท DELT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา DELTA ต่ำกว่า 547.720 บาท DELT13C2207B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา DOHOME ต่ำกว่า 27.000 บาท DOHO13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา EA สูงกว่า 60.287 บาท EA13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา EPG ต่ำกว่า 14.500 บาท EPG13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา GPSC ต่ำกว่า 96.702 บาท GPSC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา GULF ต่ำกว่า 64.434 บาท GULF13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา GUNKUL ต่ำกว่า 8.318 บาท GUNK13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 90.277 บาท HANA13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (24 มิ.ย. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 80.246 บาท HANA13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา HANA สูงกว่า 25.444 บาท HANA13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (24 มิ.ย. 65) ราคา HMPRO ต่ำกว่า 17.776 บาท HMPR13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 มิ.ย. 65) ราคา INTUCH ต่ำกว่า 93.547 บาท INTU13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา IVL สูงกว่า 26.631 บาท IVL13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา JAS ต่ำกว่า 4.600 บาท JAS13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา JMART ต่ำกว่า 68.808 บาท JMAR13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา KBANK ต่ำกว่า 199.410 บาท KBAN13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา KBANK สูงกว่า 108.055 บาท KBAN13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา KCE ต่ำกว่า 85.635 บาท KCE13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา KCE สูงกว่า 36.420 บาท KCE13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา KEX ต่ำกว่า 28.000 บาท KEX13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา KKP ต่ำกว่า 89.768 บาท KKP13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา LH ต่ำกว่า 11.683 บาท LH13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา MTC ต่ำกว่า 68.947 บาท MTC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา OR ต่ำกว่า 31.272 บาท OR13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา PLANB ต่ำกว่า 9.950 บาท PLAN13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา PRM ต่ำกว่า 8.053 บาท PRM13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา PTL ต่ำกว่า 29.525 บาท PTL13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา PTT ต่ำกว่า 49.239 บาท PTT13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา PTT สูงกว่า 27.436 บาท PTT13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา PTTEP สูงกว่า 102.000 บาท PTTE13P2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา PTTGC ต่ำกว่า 70.677 บาท PTTG13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา RATCH ต่ำกว่า 51.446 บาท RATC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา RBF ต่ำกว่า 23.192 บาท RBF13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา RS ต่ำกว่า 23.523 บาท RS13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา RS ต่ำกว่า 21.759 บาท RS13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,125.000 บาท S5013C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,125.000 บาท S5013C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,100.000 บาท S5013C2206C จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,075.000 บาท S5013C2206D จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,050.000 บาท S5013C2206E จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 สูงกว่า 875.000 บาท S5013P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 สูงกว่า 900.000 บาท S5013P2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 สูงกว่า 850.000 บาท S5013P2206C จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 สูงกว่า 850.000 บาท S5013P2206D จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 มิ.ย. 65) ราคา SET50 สูงกว่า 825.000 บาท S5013P2206E จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา SCGP ต่ำกว่า 81.453 บาท SCGP13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา SINGER ต่ำกว่า 57.943 บาท SING13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา SYNEX ต่ำกว่า 36.230 บาท SYNE13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา TASCO ต่ำกว่า 22.951 บาท TASC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา THANI ต่ำกว่า 5.383 บาท THAN13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (16 มิ.ย. 65) ราคา TISCO ต่ำกว่า 120.658 บาท TISC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 ก.ค. 65) ราคา TISCO ต่ำกว่า 120.658 บาท TISC13C2207A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (17 มิ.ย. 65) ราคา TQM ต่ำกว่า 62.740 บาท TQM13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (24 มิ.ย. 65) ราคา VGI ต่ำกว่า 6.725 บาท VGI13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>

Chatbot