แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- May 13, 2022

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา ACE ต่ำกว่า 4.372 บาท ACE13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา ADVANC ต่ำกว่า 274.071 บาท ADVA13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา AP ต่ำกว่า 12.213 บาท AP13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา AWC ต่ำกว่า 5.887 บาท AWC13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา BBL ต่ำกว่า 162.480 บาท BBL13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา BCH ต่ำกว่า 24.512 บาท BCH13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 มิ.ย. 65) ราคา BCP ต่ำกว่า 38.740 บาท BCP13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา BCPG ต่ำกว่า 15.191 บาท BCPG13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา BEC ต่ำกว่า 17.906 บาท BEC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา BEM ต่ำกว่า 10.798 บาท BEM13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 มิ.ย. 65) ราคา BGRIM ต่ำกว่า 54.543 บาท BGRI13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา BLA ต่ำกว่า 46.874 บาท BLA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา BPP ต่ำกว่า 21.536 บาท BPP13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา CBG ต่ำกว่า 141.676 บาท CBG13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา CBG ต่ำกว่า 128.796 บาท CBG13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา CK ต่ำกว่า 29.389 บาท CK13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา CKP ต่ำกว่า 6.403 บาท CKP13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา COM7 ต่ำกว่า 50.883 บาท COM713C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา CPF ต่ำกว่า 31.669 บาท CPF13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา CRC ต่ำกว่า 40.687 บาท CRC13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา DOHOME ต่ำกว่า 23.313 บาท DOHO13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา DTAC ต่ำกว่า 64.500 บาท DTAC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา EPG ต่ำกว่า 14.800 บาท EPG13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา GPSC ต่ำกว่า 106.570 บาท GPSC13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา GUNKUL สูงกว่า 4.306 บาท GUNK13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 90.277 บาท HANA13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 มิ.ย. 65) ราคา INTUCH ต่ำกว่า 93.547 บาท INTU13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา JMART ต่ำกว่า 68.808 บาท JMAR13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา JMART สูงกว่า 33.913 บาท JMAR13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา JMT ต่ำกว่า 79.593 บาท JMT13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา KCE ต่ำกว่า 103.353 บาท KCE13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา KCE สูงกว่า 42.325 บาท KCE13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา KEX ต่ำกว่า 38.250 บาท KEX13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา KEX ต่ำกว่า 33.000 บาท KEX13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา KTC ต่ำกว่า 84.788 บาท KTC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา KTC สูงกว่า 41.288 บาท KTC13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา MTC ต่ำกว่า 75.395 บาท MTC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา OR ต่ำกว่า 32.761 บาท OR13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา OR ต่ำกว่า 31.272 บาท OR13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา OSP ต่ำกว่า 44.164 บาท OSP13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา PTG ต่ำกว่า 17.961 บาท PTG13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา RBF ต่ำกว่า 26.265 บาท RBF13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา RCL ต่ำกว่า 61.139 บาท RCL13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา RCL ต่ำกว่า 52.673 บาท RCL13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา RS ต่ำกว่า 23.523 บาท RS13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา SAWAD ต่ำกว่า 82.153 บาท SAWA13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา SCC ต่ำกว่า 461.624 บาท SCC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา SCGP ต่ำกว่า 81.453 บาท SCGP13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา SINGER ต่ำกว่า 68.343 บาท SING13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา SINGER ต่ำกว่า 63.390 บาท SING13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา SINGER ต่ำกว่า 57.943 บาท SING13C2206B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา SPALI ต่ำกว่า 27.756 บาท SPAL13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา STA ต่ำกว่า 37.068 บาท STA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา STEC ต่ำกว่า 18.155 บาท STEC13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา STGT ต่ำกว่า 36.788 บาท STGT13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 พ.ค. 65) ราคา SUPER ต่ำกว่า 1.271 บาท SUPE13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 มิ.ย. 65) ราคา THANI ต่ำกว่า 5.383 บาท THAN13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา TIDLOR ต่ำกว่า 43.102 บาท TIDL13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา TRUE ต่ำกว่า 7.394 บาท TRUE13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา TRUE สูงกว่า 3.707 บาท TRUE13P2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา TTA ต่ำกว่า 12.717 บาท TTA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ค. 65) ราคา TTA ต่ำกว่า 12.423 บาท TTA13C2205B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา TTA ต่ำกว่า 11.347 บาท TTA13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (02 มิ.ย. 65) ราคา VGI ต่ำกว่า 7.556 บาท VGI13C2206A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (19 พ.ค. 65) ราคา WHA ต่ำกว่า 4.477 บาท WHA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>

Chatbot