แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Apr 08, 2022

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา ACE ต่ำกว่า 4.690 บาท ACE13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา ADVANC ต่ำกว่า 290.771 บาท ADVA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา ADVANC สูงกว่า 157.173 บาท ADVA13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา AEONTS ต่ำกว่า 292.000 บาท AEON13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา AOT ต่ำกว่า 79.500 บาท AOT13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา BCPG ต่ำกว่า 16.078 บาท BCPG13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (03 พ.ค. 65) ราคา BGRIM ต่ำกว่า 51.568 บาท BGRI13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา BJC ต่ำกว่า 42.500 บาท BJC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา BTS ต่ำกว่า 11.807 บาท BTS13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา CBG ต่ำกว่า 148.611 บาท CBG13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา CHG ต่ำกว่า 4.720 บาท CHG13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา CKP ต่ำกว่า 6.000 บาท CKP13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (03 พ.ค. 65) ราคา CPALL ต่ำกว่า 75.000 บาท CPAL13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา DTAC ต่ำกว่า 60.629 บาท DTAC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา EA ต่ำกว่า 119.578 บาท EA13C2204B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา EA ต่ำกว่า 123.564 บาท EA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา EGCO ต่ำกว่า 217.817 บาท EGCO13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา ESSO ต่ำกว่า 9.700 บาท ESSO13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา GPSC ต่ำกว่า 95.715 บาท GPSC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา GPSC สูงกว่า 48.351 บาท GPSC13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา GPSC สูงกว่า 58.219 บาท GPSC13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (03 พ.ค. 65) ราคา GULF ต่ำกว่า 64.434 บาท GULF13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา GULF สูงกว่า 29.491 บาท GULF13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา GULF สูงกว่า 31.969 บาท GULF13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา GUNKUL ต่ำกว่า 9.000 บาท GUNK13C2205B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา HANA ต่ำกว่า 106.668 บาท HANA13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา HMPRO ต่ำกว่า 18.500 บาท HMPR13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา INTUCH ต่ำกว่า 95.017 บาท INTU13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา IRPC ต่ำกว่า 4.726 บาท IRPC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา IVL สูงกว่า 28.000 บาท IVL13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา JAS ต่ำกว่า 5.050 บาท JAS13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา JMT ต่ำกว่า 89.500 บาท JMT13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา KCE ต่ำกว่า 122.055 บาท KCE13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา KTC สูงกว่า 39.000 บาท KTC13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา MAJOR ต่ำกว่า 25.000 บาท MAJO13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา MINT สูงกว่า 20.400 บาท MINT13P2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา OSP ต่ำกว่า 41.000 บาท OSP13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา PTT สูงกว่า 26.702 บาท PTT13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา PTTGC ต่ำกว่า 72.614 บาท PTTG13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา QH ต่ำกว่า 2.900 บาท QH13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา RATCH ต่ำกว่า 54.805 บาท RATC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 เม.ย. 65) ราคา RBF ต่ำกว่า 30.000 บาท RBF13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา RS ต่ำกว่า 26.000 บาท RS13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา SCGP ต่ำกว่า 82.447 บาท SCGP13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา SCGP สูงกว่า 47.680 บาท SCGP13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา SYNEX ต่ำกว่า 40.147 บาท SYNE13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (03 พ.ค. 65) ราคา TRUE ต่ำกว่า 6.408 บาท TRUE13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (06 พ.ค. 65) ราคา TRUE ต่ำกว่า 6.507 บาท TRUE13C2205B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา TTB ต่ำกว่า 1.680 บาท TTB13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ค. 65) ราคา TTB ต่ำกว่า 1.870 บาท TTB13C2205A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา VGI ต่ำกว่า 8.034 บาท VGI13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>

Chatbot