แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Mar 25, 2022

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา ACE ต่ำกว่า 4.690 บาท ACE13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา AEONTS ต่ำกว่า 292.000 บาท AEON13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา AMATA ต่ำกว่า 25.250 บาท AMAT13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา AOT ต่ำกว่า 82.500 บาท AOT13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา BAM ต่ำกว่า 26.500 บาท BAM13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา BCH ต่ำกว่า 26.000 บาท BCH13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา BCPG ต่ำกว่า 16.473 บาท BCPG13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา BDMS ต่ำกว่า 29.011 บาท BDMS13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา BJC ต่ำกว่า 42.500 บาท BJC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา BTS ต่ำกว่า 11.807 บาท BTS13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา CBG ต่ำกว่า 148.611 บาท CBG13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 เม.ย. 65) ราคา CBG สูงกว่า 89.167 บาท CBG13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 เม.ย. 65) ราคา CHG ต่ำกว่า 4.800 บาท CHG13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา CKP ต่ำกว่า 6.000 บาท CKP13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา COM7 ต่ำกว่า 49.895 บาท COM713C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา CPALL ต่ำกว่า 79.500 บาท CPAL13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา CPF ต่ำกว่า 28.000 บาท CPF13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา CPN ต่ำกว่า 72.719 บาท CPN13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 เม.ย. 65) ราคา DELTA ต่ำกว่า 647.305 บาท DELT13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (07 เม.ย. 65) ราคา DELTA สูงกว่า 224.067 บาท DELT13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา DTAC ต่ำกว่า 60.629 บาท DTAC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา EA ต่ำกว่า 119.578 บาท EA13C2204B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 เม.ย. 65) ราคา EA สูงกว่า 56.799 บาท EA13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา EGCO ต่ำกว่า 217.817 บาท EGCO13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา ESSO ต่ำกว่า 9.700 บาท ESSO13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา GPSC ต่ำกว่า 95.715 บาท GPSC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา GPSC สูงกว่า 48.351 บาท GPSC13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา GULF สูงกว่า 29.491 บาท GULF13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา HMPRO ต่ำกว่า 18.500 บาท HMPR13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา INTUCH ต่ำกว่า 95.017 บาท INTU13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา IRPC ต่ำกว่า 4.726 บาท IRPC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา IVL ต่ำกว่า 62.618 บาท IVL13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา JAS ต่ำกว่า 5.050 บาท JAS13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา JMART ต่ำกว่า 73.000 บาท JMAR13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา JMT ต่ำกว่า 89.500 บาท JMT13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา KBANK ต่ำกว่า 178.000 บาท KBAN13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา KTC ต่ำกว่า 70.000 บาท KTC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา KTC สูงกว่า 39.000 บาท KTC13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา MAJOR ต่ำกว่า 25.000 บาท MAJO13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา MINT ต่ำกว่า 37.000 บาท MINT13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา MTC ต่ำกว่า 76.000 บาท MTC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา OR ต่ำกว่า 34.250 บาท OR13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา OR ต่ำกว่า 31.768 บาท OR13C2204B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา ORI ต่ำกว่า 13.600 บาท ORI13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา OSP ต่ำกว่า 41.000 บาท OSP13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา PRM ต่ำกว่า 9.500 บาท PRM13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา PTL ต่ำกว่า 31.754 บาท PTL13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา PTT ต่ำกว่า 45.074 บาท PTT13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา PTT สูงกว่า 26.702 บาท PTT13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา PTTGC ต่ำกว่า 77.455 บาท PTTG13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา RATCH ต่ำกว่า 54.805 บาท RATC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 เม.ย. 65) ราคา RBF ต่ำกว่า 30.000 บาท RBF13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (01 เม.ย. 65) ราคา RS ต่ำกว่า 28.000 บาท RS13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 มี.ค 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,125.000 บาท S5013C2203A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 มี.ค 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,100.000 บาท S5013C2203B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 มี.ค 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,075.000 บาท S5013C2203C จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 มี.ค 65) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,100.000 บาท S5013C2203D จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 มี.ค 65) ราคา SET50 สูงกว่า 850.000 บาท S5013P2203A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 มี.ค 65) ราคา SET50 สูงกว่า 850.000 บาท S5013P2203B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 มี.ค 65) ราคา SET50 สูงกว่า 825.000 บาท S5013P2203C จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 มี.ค 65) ราคา SET50 สูงกว่า 850.000 บาท S5013P2203D จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 มี.ค 65) ราคา SET50 สูงกว่า 875.000 บาท S5013P2203E จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 มี.ค 65) ราคา SET50 สูงกว่า 875.000 บาท S5013P2203F จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา SAWAD ต่ำกว่า 83.000 บาท SAWA13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา SCB ต่ำกว่า 157.909 บาท SCB13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา SCC ต่ำกว่า 480.000 บาท SCC13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา SCGP สูงกว่า 48.000 บาท SCGP13P2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา STA ต่ำกว่า 42.000 บาท STA13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา STGT ต่ำกว่า 43.000 บาท STGT13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา SYNEX ต่ำกว่า 40.147 บาท SYNE13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา TOP ต่ำกว่า 65.975 บาท TOP13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 เม.ย. 65) ราคา TTB ต่ำกว่า 1.680 บาท TTB13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 เม.ย. 65) ราคา TU ต่ำกว่า 25.803 บาท TU13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 เม.ย. 65) ราคา TVO ต่ำกว่า 38.892 บาท TVO13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 เม.ย. 65) ราคา VGI ต่ำกว่า 8.034 บาท VGI13C2204A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>

Chatbot