แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 15, 2019

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (04 ธ.ค. 62) ราคา AOT สูงกว่า 57.500 บาท AOT13P1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (04 ธ.ค. 62) ราคา BANPU ต่ำกว่า 15.563 บาท BANP13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ย. 62) ราคา BBL ต่ำกว่า 215.412 บาท BBL13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 พ.ย. 62) ราคา BCH ต่ำกว่า 18.881 บาท BCH13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 พ.ย. 62) ราคา CBG สูงกว่า 49.673 บาท CBG13P1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 ธ.ค. 62) ราคา CKP ต่ำกว่า 7.500 บาท CKP13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 พ.ย. 62) ราคา ESSO ต่ำกว่า 10.400 บาท ESSO13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (13 ธ.ค. 62) ราคา ESSO ต่ำกว่า 11.500 บาท ESSO13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 พ.ย. 62) ราคา GPSC สูงกว่า 48.001 บาท GPSC13P1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 พ.ย. 62) ราคา GULF สูงกว่า 100.000 บาท GULF13P1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 ธ.ค. 62) ราคา HMPRO ต่ำกว่า 19.817 บาท HMPR13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 พ.ย. 62) ราคา KTC สูงกว่า 35.250 บาท KTC13P1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (26 พ.ย. 62) ราคา PTG สูงกว่า 13.500 บาท PTG13P1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 พ.ย. 62) ราคา PTT สูงกว่า 39.458 บาท PTT13P1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (04 ธ.ค. 62) ราคา PTTEP สูงกว่า 103.161 บาท PTTE13P1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (04 ธ.ค. 62) ราคา SGP ต่ำกว่า 11.853 บาท SGP13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (12 ธ.ค. 62) ราคา THAI ต่ำกว่า 11.700 บาท THAI13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (13 ธ.ค. 62) ราคา TRUE ต่ำกว่า 5.500 บาท TRUE13C1912A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ย. 62) ราคา WORK ต่ำกว่า 24.900 บาท WORK13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>