แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 25, 2019

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (14 พ.ย. 62) ราคา AAV ต่ำกว่า 4.400 บาท AAV13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 พ.ย. 62) ราคา AEONTS ต่ำกว่า 233.273 บาท AEON13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา BANPU ต่ำกว่า 17.021 บาท BANP13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ย. 62) ราคา BBL ต่ำกว่า 215.412 บาท BBL13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 พ.ย. 62) ราคา BCH ต่ำกว่า 18.881 บาท BCH13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (14 พ.ย. 62) ราคา BJC ต่ำกว่า 54.821 บาท BJC13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (14 พ.ย. 62) ราคา BPP ต่ำกว่า 23.975 บาท BPP13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 พ.ย. 62) ราคา CENTEL ต่ำกว่า 40.000 บาท CENT13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 พ.ย. 62) ราคา CPF ต่ำกว่า 29.697 บาท CPF13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (14 พ.ย. 62) ราคา ERW ต่ำกว่า 7.300 บาท ERW13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (21 พ.ย. 62) ราคา ESSO ต่ำกว่า 10.400 บาท ESSO13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา GLOBAL ต่ำกว่า 19.800 บาท GLOB13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 ต.ค. 62) ราคา GULF สูงกว่า 70.000 บาท GULF13P1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 พ.ย. 62) ราคา GULF สูงกว่า 100.000 บาท GULF13P1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (14 พ.ย. 62) ราคา IRPC ต่ำกว่า 6.100 บาท IRPC13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา KBANK ต่ำกว่า 214.350 บาท KBAN13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (14 พ.ย. 62) ราคา KCE ต่ำกว่า 24.293 บาท KCE13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 พ.ย. 62) ราคา KTC สูงกว่า 35.250 บาท KTC13P1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา LH ต่ำกว่า 11.968 บาท LH13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (05 พ.ย. 62) ราคา MINT ต่ำกว่า 41.000 บาท MINT13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (22 พ.ย. 62) ราคา PTT สูงกว่า 39.458 บาท PTT13P1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 พ.ย. 62) ราคา PTTEP ต่ำกว่า 132.636 บาท PTTE13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 พ.ย. 62) ราคา PTTGC ต่ำกว่า 69.667 บาท PTTG13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (14 พ.ย. 62) ราคา SCB ต่ำกว่า 139.266 บาท SCB13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 พ.ย. 62) ราคา SCC ต่ำกว่า 491.706 บาท SCC13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (14 พ.ย. 62) ราคา SPRC ต่ำกว่า 11.040 บาท SPRC13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา THAI ต่ำกว่า 14.500 บาท THAI13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 พ.ย. 62) ราคา THAI ต่ำกว่า 10.200 บาท THAI13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา TOP ต่ำกว่า 72.958 บาท TOP13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (15 พ.ย. 62) ราคา TOP สูงกว่า 49.296 บาท TOP13P1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 พ.ย. 62) ราคา WORK ต่ำกว่า 24.900 บาท WORK13C1911A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>