โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
             
 
STREAMING PRO
โปรแกรมซื้อขายเรียลไทม์ ทั้งหุ้นและอนุพันธ์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
Mobile Phone Trading
ซื้อ-ขาย ตลาดหุ้น, ตรวจสอบข้อมูล, สถานะ
ผ่านอุปกรณ์มือถือ
 
  
iFIS Internet
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Trading Portfolio
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของท่านกับ เคจีไอ
 
 
Alert
DW13 Alert
หน้าหลัก > DW13 Alert > แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง
DW13 Alert

แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 04, 2019


ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ต.ค. 62) ราคา AEONTS ต่ำกว่า 227.192 บาท AEON13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา BANPU ต่ำกว่า 17.021 บาท BANP13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ต.ค. 62) ราคา BCP ต่ำกว่า 34.082 บาท BCP13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา BEAUTY ต่ำกว่า 7.404 บาท BEAU13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา BEAUTY ต่ำกว่า 6.321 บาท BEAU13C1910B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ต.ค. 62) ราคา CK ต่ำกว่า 28.503 บาท CK13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา CKP ต่ำกว่า 6.500 บาท CKP13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ต.ค. 62) ราคา CPF ต่ำกว่า 31.677 บาท CPF13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา EA ต่ำกว่า 66.000 บาท EA13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ต.ค. 62) ราคา ESSO ต่ำกว่า 13.000 บาท ESSO13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา GLOBAL ต่ำกว่า 19.800 บาท GLOB13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (29 ต.ค. 62) ราคา GULF สูงกว่า 70.000 บาท GULF13P1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (25 ต.ค. 62) ราคา HANA ต่ำกว่า 36.500 บาท HANA13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา KBANK ต่ำกว่า 214.350 บาท KBAN13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา KKP ต่ำกว่า 73.432 บาท KKP13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา LH ต่ำกว่า 11.968 บาท LH13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา PSH ต่ำกว่า 20.764 บาท PSH13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา SPRC ต่ำกว่า 12.321 บาท SPRC13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ต.ค. 62) ราคา THAI ต่ำกว่า 14.500 บาท THAI13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น สามารถดูรายละเอียดได้จากตารางด้านล่าง ดังนี้

DW ที่ใกล้เคียง

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>