โทรศัพท์02 658 8924 อีเมล์ed-mkt@kgi.co.th@DW13 TH|EN
Click
 
             
 
STREAMING PRO
โปรแกรมซื้อขายเรียลไทม์ ทั้งหุ้นและอนุพันธ์
 
KGI RESEARCH
Research Paper, Top Chart, Market Outlook and more.
 
Mobile Phone Trading
ซื้อ-ขาย ตลาดหุ้น, ตรวจสอบข้อมูล, สถานะ
ผ่านอุปกรณ์มือถือ
 
  
iFIS Internet
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Bisnews Liberty
โปรแกรมข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 
Trading Portfolio
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของท่านกับ เคจีไอ
 
 
Alert
DW13 Alert
หน้าหลัก > DW13 Alert > แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง
DW13 Alert

แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Sep 13, 2019


ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา BCH ต่ำกว่า 20.235 บาท BCH13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา BDMS ต่ำกว่า 28.209 บาท BDMS13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา BEAUTY ต่ำกว่า 7.404 บาท BEAU13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา BEAUTY ต่ำกว่า 6.321 บาท BEAU13C1910B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา CBG สูงกว่า 39.739 บาท CBG13P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา EA ต่ำกว่า 66.000 บาท EA13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา EA สูงกว่า 44.000 บาท EA13P1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา IRPC ต่ำกว่า 6.500 บาท IRPC13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา IVL ต่ำกว่า 50.740 บาท IVL13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา KTC สูงกว่า 32.000 บาท KTC13P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา MAJOR ต่ำกว่า 29.730 บาท MAJO13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา PTT ต่ำกว่า 56.000 บาท PTT13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา PTT สูงกว่า 39.250 บาท PTT13P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา QH ต่ำกว่า 3.134 บาท QH13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา RS ต่ำกว่า 21.144 บาท RS13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ก.ย. 62) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,150.000 บาท S5013C1909B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ก.ย. 62) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,175.000 บาท S5013C1909C จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ก.ย. 62) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,200.000 บาท S5013C1909D จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ก.ย. 62) ราคา SET50 สูงกว่า 1,025.000 บาท S5013P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ก.ย. 62) ราคา SET50 สูงกว่า 1,050.000 บาท S5013P1909B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา SPALI ต่ำกว่า 24.977 บาท SPAL13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (08 ต.ค. 62) ราคา SPRC ต่ำกว่า 12.321 บาท SPRC13C1910A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา STEC ต่ำกว่า 27.750 บาท STEC13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา TRUE สูงกว่า 4.580 บาท TRUE13P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา TU ต่ำกว่า 20.712 บาท TU13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น สามารถดูรายละเอียดได้จากตารางด้านล่าง ดังนี้

DW ที่ใกล้เคียง

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>