แจ้งเตือนประจำสัปดาห์ DW13 ที่มีความเสี่ยงสูง

โดย www.thaiwarrant.com -- Sep 06, 2019

ถึงแม้ DW ตัวนี้มีอัตราทดที่สูง แต่นักลงทุนควรระวังในการลงทุนใน DW กลุ่มนี้ เนื่องจากอายุคงเหลือเหลืออีกเพียงไม่ถึง 1 เดือน

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา BCH ต่ำกว่า 20.235 บาท BCH13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา BDMS ต่ำกว่า 28.500 บาท BDMS13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ก.ย. 62) ราคา BH ต่ำกว่า 190.456 บาท BH13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา CBG สูงกว่า 39.739 บาท CBG13P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ก.ย. 62) ราคา DTAC สูงกว่า 45.030 บาท DTAC13P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ก.ย. 62) ราคา EA สูงกว่า 41.000 บาท EA13P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา IRPC ต่ำกว่า 6.500 บาท IRPC13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา IVL ต่ำกว่า 50.740 บาท IVL13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา KTC สูงกว่า 32.000 บาท KTC13P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา MAJOR ต่ำกว่า 29.730 บาท MAJO13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา PTT ต่ำกว่า 56.000 บาท PTT13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา PTT สูงกว่า 39.250 บาท PTT13P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา RS ต่ำกว่า 21.144 บาท RS13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ก.ย. 62) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,150.000 บาท S5013C1909B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ก.ย. 62) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,175.000 บาท S5013C1909C จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ก.ย. 62) ราคา SET50 ต่ำกว่า 1,200.000 บาท S5013C1909D จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ก.ย. 62) ราคา SET50 สูงกว่า 1,025.000 บาท S5013P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (27 ก.ย. 62) ราคา SET50 สูงกว่า 1,050.000 บาท S5013P1909B จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา SPALI ต่ำกว่า 24.977 บาท SPAL13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา STEC ต่ำกว่า 27.750 บาท STEC13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ก.ย. 62) ราคา TOP ต่ำกว่า 78.000 บาท TOP13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ก.ย. 62) ราคา TOP สูงกว่า 60.000 บาท TOP13P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (20 ก.ย. 62) ราคา TRUE สูงกว่า 4.580 บาท TRUE13P1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (30 ก.ย. 62) ราคา TU ต่ำกว่า 20.712 บาท TU13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

หากวันซื้อขายสุดท้าย (09 ก.ย. 62) ราคา WORK ต่ำกว่า 26.000 บาท WORK13C1909A จะมีมูลค่าเป็น 0 บาท

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน DW ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ดูเพิ่มเติม คลิก

ดูแจ้งเตือนทั้งหมด คลิก >>