DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 20 พ.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 20, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 20 พ.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
233 ตัว
ปิดต่ำกว่า
5 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C2002A0.000.0116:06:47100
ADVA13C1912A0.410.4414:26:2425,000
ADVA13C2001A0.170.1716:37:5723,216,300
ADVA13P1912A0.040.0416:13:3748,100
ADVA13P2003A0.340.3416:37:5713,826,000
AEON13C2003A0.320.3216:27:07403,800
AMAT13C1912A0.120.1216:37:596,670,400
AMAT13C2001A0.040.0510:25:54500
ANAN13C1912A0.000.01n/a-
AOT13C2002A0.540.5416:37:5522,551,100
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.000.04n/a-
AOT13P2002A0.120.1316:29:58600,800
AWC13C2002A0.120.1216:37:5748,188,400
AWC13C2003A0.280.2816:37:5417,761,900
AWC13P2002A0.250.2416:37:5922,793,800มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
AWC13P2003A0.120.1216:38:007,472,100
BANP13C1912A0.000.01n/a-
BANP13C2001A0.050.0416:37:541,966,200ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BANP13C2003A0.120.1216:21:283,753,700
BBL13C1911A0.000.0115:24:1715,000
BBL13C2001A0.220.2216:38:0011,948,300
BBL13C2003A0.660.6416:29:504,094,700
BBL13P1911A0.000.24n/a-
BBL13P2001A0.090.1016:37:543,790,200
BBL13P2003A0.530.5416:29:502,528,400
BCH13C1911A0.000.04n/a-
BCH13C1912A0.190.1916:37:581,481,600
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.050.06n/a-
BCP13C2003B0.340.3516:11:58909,100
BCPG13C1912A0.000.02n/a-
BCPG13C2001A0.060.0716:29:564,395,900
BDMS13C1912A0.010.02n/a-
BDMS13C1912B0.120.1215:54:352,886,800
BDMS13C2003A0.340.3416:29:123,798,800
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.010.02n/a-
BEAU13C2003A0.070.0816:37:543,900,300
BEAU13C2003B0.030.0409:58:302,000
BEM13C1912A0.030.0310:13:5112,500
BEM13C2002A0.090.0916:37:571,550,000
BEM13P1911A0.010.05n/a-
BGRI13C1912A1.301.16n/a-
BGRI13C2001A0.740.7416:38:00201,200
BGRI13C2002A0.550.5416:37:5435,915,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.030.0409:58:56400,000
BH13C2002A0.240.2416:37:576,901,300
BJC13C2001A0.020.03n/a-
BJC13C2002A0.110.1216:14:174,616,500
BPP13C2001A0.060.0616:00:37584,000
BTS13C1912A0.240.2416:37:5817,437,500
BTS13C2001A0.120.1216:26:5414,739,400
BTS13C2003A0.270.2716:37:5436,283,700
CBG13C1912A0.640.6416:37:549,169,900
CBG13P1911A0.000.01n/a-
CBG13P2001A0.290.2916:37:593,349,100
CENT13C1912A0.000.06n/a-
CENT13C2001A0.020.0315:32:32101,000
CENT13C2003A0.160.1616:38:0114,209,400
CHG13C2003A0.230.2316:37:5821,822,600
CK13C2002A0.030.0316:05:30618,400
CK13C2003A0.300.3016:37:579,419,400
CKP13C1912A0.000.03n/a-
CKP13C2001A0.080.0916:22:232,033,700
CKP13C2003A0.210.2216:27:075,413,600
COM713C1912A0.790.7515:58:081,386,400
COM713C2001A0.180.1816:37:588,442,800
CPAL13C2002A0.240.2416:38:0013,952,100
CPAL13P1911A0.020.07n/a-
CPAL13P2003A0.700.7016:37:5812,077,700
CPF13C2003A0.130.1316:25:445,357,200
CPN13C1912A0.000.03n/a-
CPN13C2001A0.100.1016:37:553,164,000
DTAC13C1912A0.090.0916:23:084,325,300
DTAC13C2003A0.490.5016:37:566,544,300
DTAC13P1912A0.070.07n/a-
DTAC13P2003A0.540.5416:37:546,043,100
EA13C1912A0.010.0216:13:481,173,300
EA13C2001A0.070.0716:37:542,641,000
EA13C2003A0.380.3716:37:5923,017,300มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
EA13P2001A0.500.5016:37:57116,600
EA13P2003A0.410.4116:37:574,546,900
EGCO13C1912A0.440.4215:23:07600
EGCO13C2002A0.380.3816:37:5624,733,600
EPG13C1912A0.210.2216:27:543,521,400
ERW13C2001A0.180.1815:58:542,564,800
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.03n/a-
ESSO13C2003A0.160.1616:37:567,146,100
GFPT13C1912A0.000.01n/a-
GFPT13C2003A0.250.2516:37:545,312,600
GLOB13C2002A0.300.3016:24:274,299,300
GLOW13C1912A0.450.65n/a-
GPSC13C1911A2.822.60n/a-
GPSC13C1912A1.561.51n/a-
GPSC13C2001A1.021.0216:37:55921,600
GPSC13C2002A0.640.6416:37:5760,947,500
GPSC13P1911A0.000.01n/a-
GPSC13P2002A0.170.1716:37:5511,745,900
GPSC13P2003A0.850.8516:37:5720,993,200
GULF13C1912A1.471.3712:08:2238,500
GULF13C2001A0.540.5416:37:58107,808,500
GULF13P1911A0.000.01n/a-
GULF13P2001A0.010.0216:37:572,670,700
GULF13P2001B0.090.0916:37:564,783,100
GULF13P2002A0.380.3816:37:5753,658,900
GUNK13C1912A0.030.0316:26:14130,000
GUNK13C2003A0.170.1716:37:551,353,300
HANA13C1911A0.820.8716:09:30835,400
HANA13C1912A0.110.13n/a-
HANA13C2002A0.220.2410:23:492,300
HMPR13C1912A0.020.0211:37:30300
HMPR13C2003A0.230.2316:38:004,500,300
INTU13C1912A0.160.1616:38:0042,071,400
INTU13C2002A0.210.2116:38:0025,728,800
IRPC13C1912A0.000.01n/a-
IRPC13C2001A0.010.0212:05:48115,000
IRPC13C2003A0.160.1716:37:5419,757,800
IVL13C1912A0.000.01n/a-
IVL13C2001A0.000.01n/a-
IVL13C2002A0.040.0416:38:009,637,800
IVL13C2002B0.130.1316:37:546,288,300
IVL13C2003A0.290.2916:37:5833,656,600
IVL13P1911A0.790.49n/a-
IVL13P1912A1.511.4914:59:4350,000
IVL13P2001A0.210.2116:37:5723,066,600
JAS13C1912A0.000.0115:18:10612,500
JAS13C2001A0.030.0416:38:011,032,400
JAS13C2002A0.590.5916:37:5951,341,100
JAS13C2002B0.180.1816:38:0118,194,300
KBAN13C1912A0.000.0216:13:5320,300
KBAN13C2001A0.080.0914:40:013,066,500
KBAN13C2003A0.340.3416:37:5411,165,700
KBAN13C2003B0.600.6216:26:1512,085,600
KBAN13P1911A1.411.26n/a-
KBAN13P2001A0.470.4616:37:5519,970,500มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
KBAN13P2003A0.250.2516:37:596,573,900
KCE13C2001A0.200.2016:37:5911,449,000
KCE13C2003A0.720.7216:37:589,848,100
KKP13C2001A0.100.1016:37:594,938,000
KTB13C1912A0.000.03n/a-
KTB13C2002A0.090.0911:14:41738,600
KTC13C1912A0.100.1016:37:544,684,900
KTC13C2002A0.190.1916:37:5833,343,500
KTC13P1911A0.000.04n/a-
KTC13P2002A0.350.3516:37:5621,548,100
MAJO13C2002A0.520.5216:37:581,102,700
MBK13C1912A0.130.1316:26:552,807,800
MEGA13C1912A0.030.0316:11:01211,100
MINT13C1912A0.010.02n/a-
MINT13C2002A0.150.1516:37:57110,500
MTC13C1912A0.250.2516:37:582,522,300
MTC13C2003A0.500.5016:37:591,576,800
MTC13P2003A0.400.4114:49:12380,600
ORI13C1912A0.030.05n/a-
OSP13C1912A0.430.44n/a-
OSP13C2002A0.220.2216:37:564,965,400
PLAN13C1912A0.330.39n/a-
PLAN13C1912B0.070.0815:54:232,295,000
PRM13C1912A0.050.0516:38:001,997,500
PRM13C2003A0.310.3215:33:262,485,800
PSH13C2001A0.000.01n/a-
PSL13C1912A0.010.03n/a-
PSL13C2003A0.270.2715:50:463,399,900
PTG13C1912A0.120.1216:37:5510,182,400
PTG13C1912B0.050.0516:37:56250,900
PTG13C2002A0.400.4016:37:5464,098,500
PTG13P1911A0.000.01n/a-
PTG13P2001A0.210.2116:37:585,060,000
PTT13C1911A0.000.01n/a-
PTT13C2001A0.100.1016:38:016,900,200
PTT13P1911A0.000.08n/a-
PTT13P2001A0.190.1916:37:5916,442,400
PTTE13C2001A0.230.2316:37:5842,042,000
PTTE13P1911A0.220.2216:27:081,515,800
PTTE13P1912A0.040.06n/a-
PTTE13P2001A0.160.1616:26:462,411,200
PTTE13P2003A0.570.5716:37:549,657,500
PTTG13C1912A0.010.06n/a-
PTTG13C2001A0.160.1716:29:022,195,900
PTTG13C2002A0.380.3916:27:066,802,000
PTTG13P2001A0.120.1216:29:594,045,700
QH13C2003A0.160.1616:37:561,538,700
RATC13C1911A0.910.9116:37:583,400
RATC13C2001A0.160.1616:38:0072,873,100
RATC13C2002A0.310.3116:37:5446,997,200
ROBI13C1912A0.220.2216:25:201,781,000
ROBI13C2002A0.380.3816:27:331,835,400
RS13C1912A0.010.0116:37:581,113,000
RS13C2002A0.100.1016:37:554,812,100
SAWA13C1911A0.360.33n/a-
SAWA13C2002A0.700.7216:38:006,490,900
SCB13C2001A0.090.0916:29:542,627,200
SCB13C2003A0.320.3216:27:519,039,100
SCB13P2003A0.250.2516:38:008,774,200
SCC13C2001A0.030.0316:37:55907,400
SCC13C2002A0.410.4116:37:543,610,000
SCC13P2001A0.310.3116:38:00603,500
SCC13P2002A0.320.3216:37:569,498,700
SGP13C1912A0.000.01n/a-
SGP13C2001A0.130.1316:37:59441,500
SPAL13C2001A0.010.0210:03:29200,000
SPAL13C2003A0.230.2416:29:3615,090,600
SPRC13C1912A0.020.03n/a-
SPRC13C2001A0.300.3016:37:599,380,400
STA13C1912A0.000.01n/a-
STA13C2001A0.060.07n/a-
STA13C2003A0.170.1716:37:5811,028,600
STEC13C2001A0.020.0316:05:074,244,300
STEC13C2003A0.210.2116:37:5925,593,000
SUPE13C2003A0.110.1116:15:141,401,300
TASC13C2003A0.490.4916:38:0114,765,100
TCAP13C2002A0.360.3616:28:2211,913,500
THAI13C1912A0.000.03n/a-
THAN13C1912A0.000.01n/a-
THAN13C2003A0.190.1916:14:463,159,500
TISC13C1912A0.300.3016:25:202,438,700
TISC13C2001A0.070.0716:37:55579,000
TKN13C1911A0.090.11n/a-
TKN13C1912A0.080.0816:37:581,994,700
TMB13C2002A0.170.19n/a-
TOA13C2003A0.400.4016:37:585,274,200
TOP13C2002A0.210.2116:37:573,028,100
TOP13P2001A0.330.3316:37:559,300,900
TRUE13C1912A0.000.0116:11:10600
TRUE13C1912B0.000.01n/a-
TRUE13C2003A0.060.0616:37:5860,870,100
TRUE13C2003B0.320.3216:37:5483,313,000
TRUE13P2001A0.580.5816:37:5840,268,200
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.060.0616:38:00575,200
WHA13C1912A0.060.0716:37:562,795,000
WHA13C2001A0.030.05n/a-
WHA13C2003A0.310.3116:37:5623,614,100
WHAU13C1912A0.040.05n/a-
WORK13C1911A0.000.02n/a-
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***