DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 19 พ.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 19, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 19 พ.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
231 ตัว
ปิดต่ำกว่า
4 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C2002A0.000.0116:22:2041,000
ADVA13C1912A0.410.51n/a-
ADVA13C2001A0.170.1716:36:1013,152,400
ADVA13P1912A0.040.0414:38:3046,900
ADVA13P2003A0.350.3616:28:2125,679,400
AEON13C2003A0.320.3216:36:081,870,700
AMAT13C1912A0.140.1416:36:06725,100
AMAT13C2001A0.050.05n/a-
ANAN13C1912A0.000.01n/a-
AOT13C2002A0.580.5816:36:0942,318,200
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.000.04n/a-
AOT13P2002A0.110.1116:23:002,043,200
AWC13C2002A0.150.1416:36:1136,209,100มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
AWC13C2003A0.320.3116:36:0817,425,500มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
AWC13P2002A0.220.2216:36:0619,747,300
AWC13P2003A0.110.1116:36:048,549,900
BANP13C1912A0.000.01n/a-
BANP13C2001A0.060.0516:36:041,903,400ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BANP13C2003A0.130.1316:36:0817,751,300
BBL13C1911A0.000.01n/a-
BBL13C2001A0.200.2116:36:067,910,300
BBL13C2003A0.620.6316:36:065,732,600
BBL13P1911A0.130.24n/a-
BBL13P2001A0.110.1316:27:043,073,400
BBL13P2003A0.580.5916:28:434,497,500
BCH13C1911A0.000.04n/a-
BCH13C1912A0.180.1916:28:342,344,700
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.070.0610:34:59200,000
BCP13C2003B0.410.4115:07:18300,000
BCPG13C1912A0.000.02n/a-
BCPG13C2001A0.050.0616:10:345,022,900
BDMS13C1912A0.010.02n/a-
BDMS13C1912B0.130.1316:36:1011,090,800
BDMS13C2003A0.350.3516:36:1112,103,000
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.010.0214:58:191,115,000
BEAU13C2003A0.080.0816:36:093,596,400
BEAU13C2003B0.030.0415:24:514,000
BEM13C1912A0.030.0316:00:28421,900
BEM13C2002A0.090.0915:11:442,276,200
BEM13P1911A0.010.05n/a-
BGRI13C1912A1.321.16n/a-
BGRI13C2001A0.760.7616:36:06412,700
BGRI13C2002A0.560.5616:36:0844,249,300
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.040.0410:44:15106,300
BH13C2002A0.270.2716:36:0812,774,800
BJC13C2001A0.030.0316:36:08279,900
BJC13C2002A0.130.1216:25:563,284,600
BPP13C2001A0.080.0816:36:051,280,400
BTS13C1912A0.230.2316:36:088,318,800
BTS13C2001A0.120.1216:36:047,391,300
BTS13C2003A0.260.2616:36:0821,018,100
CBG13C1912A0.690.6916:36:0421,936,700
CBG13P1911A0.000.01n/a-
CBG13P2001A0.280.2816:36:083,438,400
CENT13C1912A0.000.06n/a-
CENT13C2001A0.020.0416:02:26454,300
CENT13C2003A0.180.1816:36:0919,245,000
CHG13C2003A0.190.1916:09:0114,948,000
CK13C2002A0.030.0416:26:54115,100
CK13C2003A0.330.3316:09:3110,183,200
CKP13C1912A0.000.03n/a-
CKP13C2001A0.080.0816:14:11257,500
COM713C1912A0.720.7615:48:06944,800
COM713C2001A0.160.1716:29:215,886,500
CPAL13C2002A0.280.2816:36:0515,549,600
CPAL13P1911A0.010.07n/a-
CPAL13P2003A0.650.6516:11:1924,769,600
CPF13C2003A0.130.1415:19:082,229,200
CPN13C1912A0.010.03n/a-
CPN13C2001A0.120.1216:36:09472,900
DTAC13C1912A0.110.1216:36:083,497,100
DTAC13C2003A0.520.5216:36:078,751,700
DTAC13P1912A0.070.07n/a-
DTAC13P2003A0.530.5316:36:085,924,300
EA13C1912A0.010.0216:36:08106,100
EA13C2001A0.080.0816:36:052,674,100
EA13C2003A0.400.4016:36:0442,500,000
EA13P2001A0.480.4816:17:072,629,100
EA13P2003A0.400.3916:24:317,328,000
EGCO13C1912A0.410.4216:36:0711,100
EGCO13C2002A0.360.3716:36:0524,628,700
EPG13C1912A0.240.2416:36:066,113,800
ERW13C2001A0.200.2016:36:097,036,000
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.03n/a-
ESSO13C2003A0.200.2016:26:2414,455,500
GFPT13C1912A0.000.0109:59:081,000
GFPT13C2003A0.230.2316:36:072,164,000
GLOB13C2002A0.290.3016:13:423,334,300
GLOW13C1912A0.460.65n/a-
GPSC13C1911A2.742.60n/a-
GPSC13C1912A1.511.5116:36:04169,200
GPSC13C2001A0.990.9916:36:08929,200
GPSC13C2002A0.620.6216:36:1040,354,700
GPSC13P1911A0.000.01n/a-
GPSC13P2002A0.180.1916:36:068,708,700
GPSC13P2003A0.880.8916:23:2618,685,200
GULF13C1912A1.381.4115:31:03500
GULF13C2001A0.500.5016:36:08164,427,800
GULF13P1911A0.000.0115:18:52300
GULF13P2001A0.020.0315:13:22231,300
GULF13P2001B0.110.1116:36:0514,323,900
GULF13P2002A0.420.4216:36:0784,404,300
GUNK13C1912A0.030.0311:46:42130,000
GUNK13C2003A0.170.1716:36:058,239,300
HANA13C1911A0.960.9216:24:33537,200
HANA13C1912A0.150.1314:47:01178,000
HANA13C2002A0.260.22n/a-
HMPR13C1912A0.020.0216:36:08600,000
HMPR13C2003A0.230.2316:36:062,688,600
INTU13C1912A0.190.1916:36:0753,405,000
INTU13C2002A0.230.2316:36:0533,597,400
IRPC13C1912A0.000.01n/a-
IRPC13C2001A0.020.0216:06:352,000
IRPC13C2003A0.200.1916:36:0920,881,300มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
IVL13C1912A0.000.0109:59:07500,000
IVL13C2001A0.000.01n/a-
IVL13C2002A0.070.0716:36:0515,526,700
IVL13C2002B0.170.1716:28:263,417,300
IVL13C2003A0.350.3516:36:0819,391,900
IVL13P1911A0.600.49n/a-
IVL13P1912A1.361.25n/a-
IVL13P2001A0.160.1616:36:0514,546,900
JAS13C1912A0.000.01n/a-
JAS13C2001A0.030.0416:36:08271,600
JAS13C2002A0.570.5716:36:1022,846,400
JAS13C2002B0.170.1716:36:0712,092,700
KBAN13C1912A0.000.0210:34:1010,100
KBAN13C2001A0.090.0916:36:051,714,800
KBAN13C2003A0.370.3716:36:0515,162,100
KBAN13C2003B0.660.6316:27:0018,718,600
KBAN13P1911A1.281.26n/a-
KBAN13P2001A0.430.4316:36:0433,987,300
KBAN13P2003A0.230.2416:36:0710,341,800
KCE13C2001A0.260.2616:36:097,768,700
KCE13C2003A0.830.8316:36:049,577,400
KKP13C2001A0.090.1016:25:522,260,900
KTB13C1912A0.000.03n/a-
KTB13C2002A0.100.10n/a-
KTC13C1912A0.120.1316:36:087,312,000
KTC13C2002A0.210.2216:36:0655,639,600
KTC13P1911A0.000.04n/a-
KTC13P2002A0.340.3416:36:0851,533,100
MAJO13C2002A0.490.5016:28:271,704,300
MBK13C1912A0.130.1316:28:54699,600
MEGA13C1912A0.040.03n/a-
MINT13C1912A0.010.02n/a-
MINT13C2002A0.160.1616:24:315,244,800
MTC13C1912A0.230.2316:36:041,047,700
MTC13C2003A0.470.4816:25:152,518,000
MTC13P2003A0.430.4316:36:091,769,600
ORI13C1912A0.040.0516:29:519,800
OSP13C1912A0.460.44n/a-
OSP13C2002A0.250.2516:36:095,272,800
PLAN13C1912A0.400.39n/a-
PLAN13C1912B0.100.1016:36:071,689,600
PRM13C1912A0.060.0616:36:10556,300
PRM13C2003A0.320.3216:22:114,193,200
PSH13C2001A0.000.01n/a-
PSL13C1912A0.020.0316:36:052,221,100
PSL13C2003A0.290.2916:36:052,512,600
PTG13C1912A0.110.1116:25:535,358,500
PTG13C1912B0.050.0616:36:04100,000
PTG13C2002A0.380.3816:36:0651,034,400
PTG13P1911A0.000.01n/a-
PTG13P2001A0.230.2316:36:046,568,200
PTT13C1911A0.000.0115:37:15100
PTT13C2001A0.120.1216:36:0524,894,300
PTT13P1911A0.000.08n/a-
PTT13P2001A0.170.1716:36:0722,603,000
PTTE13C2001A0.260.2616:36:0529,719,500
PTTE13P1911A0.180.1816:24:321,717,600
PTTE13P1912A0.030.06n/a-
PTTE13P2001A0.140.1515:40:522,375,400
PTTE13P2003A0.530.5316:36:107,193,500
PTTG13C1912A0.010.06n/a-
PTTG13C2001A0.190.1916:17:163,558,900
PTTG13C2002A0.420.4216:36:062,272,800
PTTG13P2001A0.100.1016:36:044,465,200
QH13C2003A0.180.1815:07:273,762,400
RATC13C1911A0.680.85n/a-
RATC13C2001A0.100.1016:29:5727,476,200
RATC13C2002A0.230.2316:36:0813,557,000
ROBI13C1912A0.240.25n/a-
ROBI13C2002A0.390.40n/a-
RS13C1912A0.010.0210:18:33100
RS13C2002A0.100.1016:36:065,691,300
SAWA13C1911A0.380.33n/a-
SAWA13C2002A0.720.7216:36:0615,765,000
SCB13C2001A0.090.0916:29:173,062,800
SCB13C2003A0.320.3316:36:0415,748,000
SCB13P2003A0.250.2516:24:327,308,500
SCC13C2001A0.040.0416:28:41735,000
SCC13C2002A0.440.4416:36:099,771,600
SCC13P2001A0.290.2915:00:57235,700
SCC13P2002A0.300.3016:36:073,067,500
SGP13C1912A0.000.01n/a-
SGP13C2001A0.150.1516:36:053,311,200
SPAL13C2001A0.020.03n/a-
SPAL13C2003A0.280.2816:36:043,284,800
SPRC13C1912A0.020.0316:29:34173,000
SPRC13C2001A0.320.3216:36:087,948,300
STA13C1912A0.000.01n/a-
STA13C2001A0.070.07n/a-
STEC13C2001A0.020.0316:36:051,442,000
STEC13C2003A0.220.2216:29:1336,042,600
SUPE13C2003A0.120.1216:36:064,190,300
TASC13C2003A0.520.5216:36:0622,527,600
TCAP13C2002A0.340.3416:28:135,608,800
THAI13C1912A0.000.03n/a-
THAN13C1912A0.000.01n/a-
THAN13C2003A0.180.1816:26:143,701,700
TISC13C1912A0.250.2616:28:001,585,400
TISC13C2001A0.060.0611:15:08550,400
TKN13C1911A0.160.11n/a-
TKN13C1912A0.090.0916:36:097,531,400
TMB13C2002A0.170.19n/a-
TOA13C2003A0.420.4216:29:487,049,000
TOP13C2002A0.240.2416:36:105,333,000
TOP13P2001A0.310.3116:24:325,460,100
TRUE13C1912A0.000.0115:16:402,711,000
TRUE13C1912B0.000.01n/a-
TRUE13C2003A0.080.0816:36:0723,801,600
TRUE13P2001A0.500.5016:36:057,307,200
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.070.0716:00:05244,100
WHA13C1912A0.100.1016:36:042,924,300
WHA13C2001A0.040.0515:45:5130,000
WHA13C2003A0.370.3716:22:5910,102,000
WHAU13C1912A0.050.0516:36:09426,500
WORK13C1911A0.000.02n/a-
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***