DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 18 พ.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 18, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 18 พ.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
230 ตัว
ปิดต่ำกว่า
1 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C2002A0.000.0115:48:02115,900
ADVA13C1912A0.460.51n/a-
ADVA13C2001A0.200.2116:39:484,819,400
ADVA13P1912A0.040.04n/a-
ADVA13P2003A0.320.3216:39:457,958,500
AEON13C2003A0.360.3616:28:593,186,800
AMAT13C1912A0.150.1516:39:4710,754,300
AMAT13C2001A0.050.0515:30:0032,000
ANAN13C1912A0.000.01n/a-
AOT13C2002A0.570.5616:39:4539,085,500มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.000.04n/a-
AOT13P2002A0.120.1216:27:041,394,900
AWC13C2002A0.110.1116:39:4654,872,400
AWC13C2003A0.260.2616:39:4631,280,200
AWC13P2002A0.280.2816:39:4712,050,200
AWC13P2003A0.140.1416:39:5027,138,700
BANP13C1912A0.000.01n/a-
BANP13C2001A0.050.0516:39:4814,224,200
BANP13C2003A0.130.1316:39:4923,670,200
BBL13C1911A0.000.01n/a-
BBL13C2001A0.200.2016:39:456,233,900
BBL13C2003A0.610.6116:27:105,509,300
BBL13P1911A0.180.24n/a-
BBL13P2001A0.120.1316:39:479,348,900
BBL13P2003A0.590.5916:39:446,904,000
BCH13C1911A0.000.04n/a-
BCH13C1912A0.170.1616:27:125,663,000
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.080.07n/a-
BCP13C2003B0.460.4709:59:0510,100
BCPG13C1912A0.010.02n/a-
BCPG13C2001A0.060.0716:39:504,247,800
BDMS13C1912A0.010.02n/a-
BDMS13C1912B0.120.1316:12:191,500
BDMS13C2003A0.340.3416:39:463,328,900
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.010.03n/a-
BEAU13C2003A0.080.0816:39:447,387,900
BEAU13C2003B0.030.0414:58:584,000
BEM13C1912A0.030.0414:51:00173,400
BEM13C2002A0.090.10n/a-
BEM13P1911A0.020.05n/a-
BGRI13C1912A1.211.16n/a-
BGRI13C2001A0.680.6816:16:12202,100
BGRI13C2002A0.500.5016:39:4451,244,900
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.030.04n/a-
BH13C2002A0.230.2316:27:114,688,200
BJC13C2001A0.030.0410:21:349,100
BJC13C2002A0.120.1316:39:462,594,700
BPP13C2001A0.090.0916:39:481,171,400
BTS13C1912A0.250.2416:26:124,740,800
BTS13C2001A0.130.1316:39:506,207,600
BTS13C2003A0.270.2716:39:4413,802,000
CBG13C1912A0.660.6616:39:448,081,800
CBG13P1911A0.000.01n/a-
CBG13P2001A0.300.3016:39:493,313,300
CENT13C1912A0.000.06n/a-
CENT13C2001A0.020.0212:26:3424,900
CENT13C2003A0.160.1616:39:4718,740,900
CHG13C2003A0.180.1816:19:254,340,500
CK13C2002A0.030.0516:39:491,666,500
CKP13C1912A0.000.03n/a-
CKP13C2001A0.090.0916:03:563,292,800
COM713C1912A0.800.8016:27:14101,000
COM713C2001A0.190.2016:39:50950,500
CPAL13C2002A0.270.2716:39:4813,435,100
CPAL13P1911A0.030.07n/a-
CPAL13P2003A0.670.6716:39:5028,783,600
CPF13C2003A0.140.1416:39:458,406,200
CPN13C1912A0.010.03n/a-
CPN13C2001A0.110.1216:27:095,241,200
DTAC13C1912A0.140.1516:39:473,462,100
DTAC13C2003A0.580.5816:39:464,561,600
DTAC13P1912A0.060.07n/a-
DTAC13P2003A0.480.4816:25:472,299,700
EA13C1912A0.010.0216:39:461,095,100
EA13C2001A0.080.0816:39:497,911,300
EA13C2003A0.410.4116:39:4443,338,200
EA13P2001A0.490.4916:39:45607,200
EA13P2003A0.400.4016:39:4510,249,700
EGCO13C1912A0.430.47n/a-
EGCO13C2002A0.370.3716:39:4431,404,200
EPG13C1912A0.240.2416:39:489,189,400
ERW13C2001A0.160.1516:26:0513,012,900
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.03n/a-
ESSO13C2003A0.210.2216:39:4527,102,700
GFPT13C1912A0.000.01n/a-
GFPT13C2003A0.230.2316:39:447,547,400
GLOB13C2002A0.320.3216:29:588,724,400
GLOW13C1912A0.470.65n/a-
GPSC13C1911A2.742.60n/a-
GPSC13C1912A1.511.4615:34:22210,000
GPSC13C2001A0.990.9916:39:451,357,000
GPSC13C2002A0.620.6216:39:4558,768,700
GPSC13P1911A0.000.01n/a-
GPSC13P2002A0.190.1916:39:477,421,100
GPSC13P2003A0.890.8916:39:4517,069,900
GULF13C1912A1.341.2715:11:2614,000
GULF13C2001A0.490.4916:39:5084,951,400
GULF13P1911A0.000.01n/a-
GULF13P2001A0.020.0316:27:321,486,100
GULF13P2001B0.120.1216:39:485,002,400
GULF13P2002A0.450.4516:39:4746,908,300
GUNK13C1912A0.020.05n/a-
GUNK13C2003A0.160.1616:39:503,113,400
HANA13C1911A0.730.7315:06:04654,000
HANA13C1912A0.100.12n/a-
HANA13C2002A0.210.2214:31:0299,100
HMPR13C1912A0.020.03n/a-
HMPR13C2003A0.230.2416:26:465,878,200
INTU13C1912A0.270.2716:39:459,078,300
INTU13C2002A0.290.2916:39:494,473,400
IRPC13C1912A0.000.01n/a-
IRPC13C2001A0.020.0315:18:46336,400
IRPC13C2003A0.200.2016:39:4848,311,600
IVL13C1912A0.000.0115:17:5438,000
IVL13C2001A0.000.0116:09:17250,900
IVL13C2002A0.060.0716:39:466,085,900
IVL13C2002B0.160.1616:39:479,540,700
IVL13C2003A0.340.3516:39:4623,651,300
IVL13P1911A0.640.49n/a-
IVL13P1912A1.391.25n/a-
IVL13P2001A0.170.1716:39:5014,414,000
JAS13C1912A0.000.0110:39:3320,000
JAS13C2001A0.030.0316:39:4420,885,500
JAS13C2002A0.570.5816:39:4797,009,800
JAS13C2002B0.170.1716:39:5043,010,200
KBAN13C1912A0.000.02n/a-
KBAN13C2001A0.080.0816:39:442,507,200
KBAN13C2003A0.340.3416:39:4913,747,900
KBAN13C2003B0.600.6016:39:4812,068,200
KBAN13P1911A1.441.26n/a-
KBAN13P2001A0.500.5016:39:4537,780,000
KBAN13P2003A0.260.2616:39:4713,741,300
KCE13C2001A0.200.2016:39:469,135,700
KCE13C2003A0.720.7216:39:5012,651,600
KKP13C2001A0.080.0816:25:30605,600
KTB13C1912A0.000.03n/a-
KTB13C2002A0.110.1010:56:14700,000
KTC13C1912A0.090.0916:39:472,989,500
KTC13C2002A0.170.1716:39:459,253,800
KTC13P1911A0.010.04n/a-
KTC13P2002A0.400.4016:39:4533,077,000
MAJO13C2002A0.530.5616:39:441,934,600
MBK13C1912A0.120.1216:39:453,432,200
MEGA13C1912A0.030.03n/a-
MINT13C1912A0.010.02n/a-
MINT13C2002A0.160.1616:39:4615,763,700
MTC13C1912A0.240.2416:25:105,131,100
MTC13C2003A0.480.4816:39:476,622,200
MTC13P2003A0.420.4315:57:095,660,900
ORI13C1912A0.030.0515:13:027,200
OSP13C1912A0.450.44n/a-
OSP13C2002A0.240.2416:39:445,513,400
PLAN13C1912A0.390.3909:59:07300
PLAN13C1912B0.090.0916:39:492,677,600
PRM13C1912A0.060.0616:39:492,586,800
PSH13C2001A0.000.01n/a-
PSL13C1912A0.010.0114:33:472,026,400
PSL13C2003A0.250.2516:39:5013,917,300
PTG13C1912A0.110.1116:25:1014,869,500
PTG13C1912B0.050.0516:39:471,010,000
PTG13C2002A0.380.3816:39:4671,249,200
PTG13P1911A0.000.01n/a-
PTG13P2001A0.250.2616:39:466,636,500
PTT13C1911A0.000.02n/a-
PTT13C2001A0.150.1516:39:5010,282,800
PTT13P1911A0.000.08n/a-
PTT13P2001A0.150.1516:39:45174,000
PTTE13C2001A0.300.3016:39:4736,308,300
PTTE13P1911A0.160.1516:20:111,122,000
PTTE13P1912A0.030.06n/a-
PTTE13P2001A0.130.1315:11:582,444,900
PTTE13P2003A0.500.4915:11:588,043,800
PTTG13C1912A0.010.06n/a-
PTTG13C2001A0.210.2116:25:1020,602,400
PTTG13C2002A0.440.4516:39:4413,266,000
PTTG13P2001A0.100.1016:39:477,269,200
QH13C2003A0.180.1814:50:581,211,600
RATC13C1911A0.640.85n/a-
RATC13C2001A0.090.1016:39:4517,639,900
RATC13C2002A0.220.2216:39:4615,284,100
ROBI13C1912A0.250.2516:27:11656,800
ROBI13C2002A0.400.4016:39:45756,800
RS13C1912A0.010.02n/a-
RS13C2002A0.100.1016:39:497,779,900
SAWA13C1911A0.360.33n/a-
SAWA13C2002A0.700.7116:39:4610,679,400
SCB13C2001A0.100.1016:39:444,607,900
SCB13C2003A0.350.3416:27:2758,926,700
SCB13P2003A0.240.2416:22:0341,635,300
SCC13C2001A0.040.0416:39:472,746,100
SCC13C2002A0.420.4216:39:4811,035,200
SCC13P2001A0.310.3316:39:46333,400
SCC13P2002A0.330.3316:39:495,071,800
SGP13C1912A0.000.01n/a-
SGP13C2001A0.150.1516:27:328,778,700
SPAL13C2001A0.020.03n/a-
SPAL13C2003A0.300.3016:39:4912,081,700
SPRC13C1912A0.030.02n/a-
SPRC13C2001A0.330.3316:39:4621,095,500
STA13C1912A0.000.01n/a-
STA13C2001A0.070.0716:39:503,530,000
STEC13C2001A0.020.0316:39:4910,981,200
STEC13C2003A0.220.2216:39:5043,855,800
TASC13C2003A0.450.4516:39:4423,548,000
TCAP13C2002A0.350.3516:27:311,795,000
THAI13C1912A0.000.03n/a-
THAN13C1912A0.000.01n/a-
TISC13C1912A0.270.2816:16:26276,000
TISC13C2001A0.060.0716:21:46207,000
TKN13C1911A0.060.11n/a-
TKN13C1912A0.060.0616:39:502,568,900
TMB13C2002A0.180.19n/a-
TOA13C2003A0.350.3616:39:482,638,500
TOP13C2002A0.250.2516:39:495,497,400
TOP13P2001A0.300.3016:39:443,784,600
TRUE13C1912A0.010.0114:53:44914,200
TRUE13C1912B0.000.01n/a-
TRUE13C2003A0.090.0916:39:4563,837,100
TRUE13P2001A0.470.4716:39:4621,181,800
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.060.0816:39:45734,300
WHA13C1912A0.120.1216:39:466,197,100
WHA13C2001A0.050.0510:51:062,000
WHA13C2003A0.390.3916:39:4713,828,400
WHAU13C1912A0.040.0510:45:0850,000
WORK13C1911A0.000.0210:10:40200,000
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***