DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 14 พ.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 14, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 14 พ.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
252 ตัว
ปิดต่ำกว่า
2 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.010.0216:29:5329,400
ADVA13C1912A0.500.5110:47:558,000
ADVA13C2001A0.220.2216:39:5128,765,400
ADVA13P1912A0.040.0415:54:12100,000
AEON13C1911A0.000.02n/a-
AEON13C2003A0.390.3916:39:463,216,400
AMAT13C1912A0.140.1416:39:5210,305,200
AMAT13C2001A0.040.0514:29:2712,100
ANAN13C1912A0.000.01n/a-
AOT13C1911A0.520.64n/a-
AOT13C2002A0.500.5016:39:4854,184,700
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.010.04n/a-
AOT13P2002A0.150.1516:39:473,652,000
AWC13C2002A0.100.1016:39:50111,094,700
AWC13C2003A0.240.2416:39:4957,166,100
AWC13P2002A0.320.3216:39:4824,335,000
AWC13P2003A0.160.1716:39:4831,332,700
BANP13C1912A0.000.01n/a-
BANP13C2001A0.070.0716:39:494,278,400
BANP13C2003A0.150.1516:39:527,740,800
BBL13C1911A0.000.01n/a-
BBL13C2001A0.210.2116:39:518,809,700
BBL13C2003A0.620.6515:12:252,760,900
BBL13P1911A0.260.2412:02:4770,200
BBL13P2001A0.130.1316:39:521,987,800
BBL13P2003A0.610.6116:39:473,158,400
BCH13C1911A0.000.04n/a-
BCH13C1912A0.180.1916:39:469,524,000
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.090.1015:07:002,504,500
BCP13C2003B0.490.4915:43:003,000
BCPG13C1912A0.020.05n/a-
BCPG13C2001A0.110.1116:39:461,562,400
BDMS13C1912A0.020.02n/a-
BDMS13C1912B0.140.1416:39:523,997,000
BDMS13C2003A0.350.3516:39:467,170,600
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.020.0316:39:50271,900
BEAU13C2003A0.090.1016:19:2116,420,100
BEAU13C2003B0.030.0416:39:5327,300
BEM13C1912A0.040.04n/a-
BEM13C2002A0.090.0916:39:49170,000
BEM13P1911A0.030.05n/a-
BGRI13C1912A1.111.16n/a-
BGRI13C2001A0.610.6116:39:5151,100
BGRI13C2002A0.460.4516:39:5219,412,100มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.030.04n/a-
BH13C2002A0.220.2216:39:4614,647,200
BJC13C1911A0.000.02n/a-
BJC13C2001A0.030.0314:42:12232,000
BJC13C2002A0.120.1216:39:5012,930,300
BPP13C1911A0.000.01n/a-
BPP13C2001A0.090.0914:46:2380,000
BTS13C1912A0.230.2316:39:4916,002,100
BTS13C2001A0.120.1216:39:4712,962,700
BTS13C2003A0.260.2616:39:4728,032,200
CBG13C1912A0.670.6716:39:4911,343,400
CBG13P1911A0.000.01n/a-
CBG13P2001A0.340.3416:39:484,700,800
CENT13C1911A0.000.01n/a-
CENT13C1912A0.000.06n/a-
CENT13C2001A0.020.0515:38:0650,100
CENT13C2003A0.160.1616:39:4930,227,500
CHG13C1911A0.080.0816:39:46220,000
CHG13C2003A0.150.1416:27:398,102,400
CK13C2002A0.090.0916:29:464,319,300
CKP13C1912A0.010.03n/a-
CKP13C2001A0.110.1116:39:493,769,600
COM713C1912A0.740.91n/a-
COM713C2001A0.170.1816:29:3010,012,200
CPAL13C1911A0.000.02n/a-
CPAL13C2002A0.350.3516:39:5115,638,300
CPAL13P1911A0.030.07n/a-
CPAL13P2003A0.590.5916:39:5114,192,600
CPF13C1911A0.000.0109:59:23400
CPF13C2003A0.150.1516:39:524,593,800
CPN13C1912A0.010.03n/a-
CPN13C2001A0.130.1316:29:242,191,100
DTAC13C1911A0.630.63n/a-
DTAC13C1912A0.190.1916:25:283,576,000
DTAC13C2003A0.640.6416:39:495,435,200
DTAC13P1912A0.060.06n/a-
DTAC13P2003A0.460.4616:25:414,442,100
EA13C1912A0.020.0216:25:482,391,600
EA13C2001A0.080.0816:39:479,365,400
EA13C2003A0.390.3916:39:4754,504,600
EA13P2001A0.550.5716:39:511,496,200
EA13P2003A0.440.4416:39:468,112,900
EGCO13C1912A0.410.47n/a-
EGCO13C2002A0.360.3616:39:4822,621,600
EPG13C1912A0.170.1716:25:283,470,700
ERW13C1911A0.000.01n/a-
ERW13C2001A0.140.1416:39:4612,870,500
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.03n/a-
ESSO13C2003A0.190.1916:39:5014,093,700
GFPT13C1912A0.000.01n/a-
GLOB13C2002A0.300.3116:28:1321,246,900
GLOW13C1912A0.510.65n/a-
GPSC13C1911A2.562.60n/a-
GPSC13C1912A1.381.4415:11:18240,000
GPSC13C2001A0.910.9016:29:351,258,300
GPSC13C2002A0.570.5716:39:4769,393,200
GPSC13P1911A0.000.01n/a-
GPSC13P2002A0.230.2316:39:509,043,400
GPSC13P2003A1.001.0016:39:4729,700,800
GULF13C1912A1.181.1816:39:4934,000
GULF13C2001A0.420.4216:39:51123,769,200
GULF13P1911A0.000.01n/a-
GULF13P2001A0.040.0416:39:515,241,200
GULF13P2001B0.170.1716:39:5113,717,300
GULF13P2002A0.560.5616:39:48146,594,100
GUNK13C1912A0.050.05n/a-
GUNK13C2003A0.200.2016:39:512,220,200
HANA13C1911A0.830.7816:27:39757,400
HANA13C1912A0.130.1216:19:171,160,100
HANA13C2002A0.230.2515:52:48294,000
HMPR13C1912A0.030.03n/a-
HMPR13C2003A0.240.2416:28:109,388,200
INTU13C1912A0.300.3016:39:5120,367,900
INTU13C2002A0.310.3116:27:3814,565,100
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.01n/a-
IRPC13C2001A0.030.0412:05:42305,000
IRPC13C2003A0.220.2216:39:4824,692,700
IVL13C1912A0.000.01n/a-
IVL13C2001A0.000.01n/a-
IVL13C2002A0.040.0516:39:4712,298,400
IVL13C2002B0.120.1216:39:4810,014,600
IVL13C2003A0.270.2716:39:4736,999,900
IVL13P1911A0.910.49n/a-
IVL13P1912A1.601.25n/a-
IVL13P2001A0.280.2716:39:4844,039,900ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
JAS13C1912A0.000.0111:03:48100
JAS13C2001A0.040.0416:39:521,952,100
JAS13C2002A0.710.7116:39:519,644,900
JAS13C2002B0.220.2116:23:5611,186,900
KBAN13C1912A0.000.0215:42:25357,300
KBAN13C2001A0.110.1216:39:463,401,500
KBAN13C2003A0.380.3816:39:4810,646,400
KBAN13C2003B0.670.6716:27:3812,836,700
KBAN13P1911A1.301.2715:43:2840,000
KBAN13P2001A0.460.4616:39:5133,529,100
KBAN13P2003A0.250.2516:28:593,761,500
KCE13C1911A0.000.01n/a-
KCE13C2001A0.130.1416:21:125,299,000
KCE13C2003A0.550.5516:28:0110,957,000
KKP13C2001A0.080.0916:03:363,783,000
KTB13C1912A0.000.03n/a-
KTB13C2002A0.110.1115:21:161,251,200
KTC13C1912A0.140.1416:39:473,564,200
KTC13C2002A0.220.2216:39:4811,406,400
KTC13P1911A0.020.04n/a-
KTC13P2002A0.350.3516:39:5112,238,900
MAJO13C2002A0.460.4716:17:432,374,300
MBK13C1912A0.140.1416:39:46658,800
MEGA13C1912A0.020.03n/a-
MINT13C1912A0.010.02n/a-
MINT13C2002A0.140.1416:39:495,803,200
MTC13C1912A0.230.2316:39:462,159,100
MTC13C2003A0.460.4616:28:204,306,100
MTC13P2003A0.460.4615:12:278,409,200
ORI13C1912A0.030.0514:58:402,000
OSP13C1912A0.430.49n/a-
OSP13C2002A0.230.2416:39:5221,967,800
PLAN13C1912A0.400.4410:25:02380,100
PLAN13C1912B0.110.1116:39:4912,721,000
PRM13C1912A0.050.0616:39:4839,956,400
PSH13C2001A0.000.01n/a-
PSL13C1912A0.010.0215:19:582,988,200
PSL13C2003A0.240.2316:27:386,605,900
PTG13C1911A0.480.32n/a-
PTG13C1912A0.090.0916:39:5221,108,600
PTG13C1912B0.040.0416:27:485,300,700
PTG13C2002A0.330.3316:39:5277,863,000
PTG13P1911A0.000.01n/a-
PTG13P2001A0.310.3116:39:4710,647,400
PTT13C1911A0.010.02n/a-
PTT13C2001A0.170.1716:39:5119,226,200
PTT13P1911A0.010.08n/a-
PTT13P2001A0.150.1516:25:2818,359,800
PTTE13C1911A0.000.0114:58:086,300
PTTE13C2001A0.320.3216:17:1019,209,400
PTTE13P1911A0.190.1916:39:501,561,200
PTTE13P1912A0.040.06n/a-
PTTE13P2001A0.140.1416:21:51440,800
PTTE13P2003A0.510.5015:39:154,821,800
PTTG13C1911A0.000.01n/a-
PTTG13C1912A0.020.06n/a-
PTTG13C2001A0.220.2316:29:0418,239,700
PTTG13C2002A0.450.4616:39:4810,457,600
PTTG13P2001A0.120.1216:39:5213,418,300
QH13C2003A0.190.1815:37:582,321,000
RATC13C1911A0.620.85n/a-
RATC13C2001A0.100.1016:39:4844,996,100
RATC13C2002A0.230.2316:39:5131,245,600
ROBI13C1912A0.290.2916:22:338,413,600
ROBI13C2002A0.420.4216:22:338,853,400
RS13C1912A0.050.0516:26:204,368,800
RS13C2002A0.220.2116:27:164,847,400
SAWA13C1911A0.340.40n/a-
SAWA13C2002A0.670.6716:39:4613,320,400
SCB13C1911A0.000.01n/a-
SCB13C2001A0.110.1215:12:173,991,000
SCB13C2003A0.350.3516:27:383,667,700
SCB13P2003A0.250.2516:16:155,943,300
SCC13C1911A0.000.01n/a-
SCC13C2001A0.050.0516:26:38145,000
SCC13C2002A0.460.4716:39:469,764,300
SCC13P1911A0.430.34n/a-
SCC13P2001A0.300.3316:26:48578,800
SCC13P2002A0.320.3216:39:4611,590,100
SGP13C1912A0.000.01n/a-
SGP13C2001A0.190.1916:39:511,958,000
SPAL13C2001A0.020.0315:49:17800,000
SPAL13C2003A0.290.2916:39:516,026,200
SPRC13C1911A0.000.01n/a-
SPRC13C1912A0.030.03n/a-
SPRC13C2001A0.320.3216:28:0921,266,000
STA13C1912A0.000.01n/a-
STA13C2001A0.130.1316:29:2427,595,700
STEC13C2001A0.020.0316:39:4928,547,400
STEC13C2003A0.220.2316:39:47141,789,800
TASC13C1911A0.300.3016:39:46550,100
TASC13C2003A0.380.3816:27:425,136,000
TCAP13C2002A0.350.3516:39:512,831,700
THAI13C1911A0.000.02n/a-
THAI13C1912A0.000.03n/a-
THAN13C1912A0.000.01n/a-
TISC13C1912A0.320.3116:28:20872,800
TISC13C2001A0.080.0816:39:52212,100
TKN13C1911A0.150.1516:29:4050,000
TKN13C1912A0.070.0716:39:473,586,600
TMB13C2002A0.200.2114:29:111,000
TOA13C2003A0.340.3316:29:317,227,900
TOP13C1911A0.050.22n/a-
TOP13C2002A0.270.2716:39:514,575,400
TOP13P1911A0.000.01n/a-
TOP13P2001A0.310.3116:39:514,876,100
TRUE13C1911A0.040.0416:39:49120,000
TRUE13C1912A0.050.0516:18:581,418,600
TRUE13C1912B0.010.01n/a-
TRUE13C2003A0.180.1916:39:479,306,100
TRUE13P2001A0.290.2916:39:473,188,500
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.060.0716:16:571,678,900
WHA13C1912A0.130.1316:39:512,546,000
WHA13C2001A0.050.0515:22:52125,200
WHA13C2003A0.390.3916:27:377,183,800
WHAU13C1912A0.060.0710:49:25763,400
WORK13C1911A0.000.02n/a-
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***