DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 13 พ.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 13, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 13 พ.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
247 ตัว
ปิดต่ำกว่า
4 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.010.0216:04:395,300
ADVA13C1912A0.520.5216:37:0143,000
ADVA13C2001A0.230.2316:37:0424,071,000
ADVA13P1912A0.040.0415:52:52148,000
AEON13C1911A0.000.02n/a-
AEON13C2003A0.380.3816:37:011,361,500
AMAT13C1912A0.140.1416:37:061,551,400
AMAT13C2001A0.040.0416:25:11621,900
ANAN13C1912A0.000.01n/a-
AOT13C1911A0.460.64n/a-
AOT13C2002A0.470.4716:37:0427,816,400
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.010.04n/a-
AOT13P2002A0.170.1716:37:0412,217,700
AWC13C2002A0.070.0816:37:0040,337,400
AWC13C2003A0.180.1916:37:0620,158,800
AWC13P2002A0.430.4116:37:0429,697,900มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
AWC13P2003A0.220.2116:37:0023,732,700ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
BANP13C1912A0.000.01n/a-
BANP13C2001A0.070.0716:37:012,789,900
BANP13C2003A0.150.1516:37:056,033,200
BBL13C1911A0.000.01n/a-
BBL13C2001A0.230.2316:37:065,872,900
BBL13C2003A0.650.6516:26:321,040,600
BBL13P1911A0.250.25n/a-
BBL13P2001A0.130.1416:37:051,871,700
BCH13C1911A0.000.04n/a-
BCH13C1912A0.180.1816:37:0110,020,100
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.090.10n/a-
BCP13C2003B0.490.5414:48:41100,000
BCPG13C1912A0.020.05n/a-
BCPG13C2001A0.120.1216:37:015,849,300
BDMS13C1912A0.020.0211:31:5665,000
BDMS13C1912B0.140.1315:01:1227,337,200
BDMS13C2003A0.350.3516:37:0353,346,800
BEAU13C1912A0.000.0116:09:545,000
BEAU13C2001A0.020.0315:24:261,366,700
BEAU13C2003A0.100.1116:37:0314,879,100
BEAU13C2003B0.040.0514:33:56119,700
BEM13C1912A0.040.0410:25:2811,000
BEM13C2002A0.100.1016:37:04270,000
BEM13P1911A0.030.05n/a-
BGRI13C1912A1.051.16n/a-
BGRI13C2001A0.570.5716:37:06937,700
BGRI13C2002A0.430.4316:37:0133,406,400
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.040.04n/a-
BH13C2002A0.240.2416:37:0122,940,400
BJC13C1911A0.000.02n/a-
BJC13C2001A0.040.0515:23:111,297,000
BJC13C2002A0.160.1616:16:255,731,200
BPP13C1911A0.000.01n/a-
BPP13C2001A0.090.0916:37:042,406,600
BTS13C1912A0.220.2216:37:067,655,500
BTS13C2001A0.110.1116:26:231,848,800
BTS13C2003A0.250.2516:37:0611,151,300
CBG13C1912A0.770.7716:37:0610,870,500
CBG13P1911A0.000.01n/a-
CBG13P2001A0.310.3116:37:011,757,000
CENT13C1911A0.000.01n/a-
CENT13C1912A0.010.06n/a-
CENT13C2001A0.030.0415:57:29586,000
CENT13C2003A0.200.2016:37:0222,902,900
CHG13C1911A0.090.0916:37:05344,000
CHG13C2003A0.150.1616:37:064,193,200
CK13C2002A0.100.1016:18:088,830,600
CKP13C1912A0.010.0312:09:1220,000
CKP13C2001A0.090.0916:29:403,076,300
COM713C1912A0.870.9115:45:5420,000
COM713C2001A0.210.2116:37:027,180,500
CPAL13C1911A0.000.02n/a-
CPAL13C2002A0.360.3616:37:0023,984,800
CPAL13P1911A0.030.07n/a-
CPAL13P2003A0.580.5816:37:0615,780,800
CPF13C1911A0.000.01n/a-
CPF13C2003A0.150.1516:37:002,332,300
CPN13C1912A0.010.03n/a-
CPN13C2001A0.120.1216:37:016,530,600
DTAC13C1911A0.630.63n/a-
DTAC13C1912A0.200.1916:25:533,652,900
DTAC13C2003A0.640.6316:27:584,026,800
DTAC13P1912A0.060.0615:05:3870,000
DTAC13P2003A0.470.4716:37:044,517,800
EA13C1912A0.010.0216:22:512,404,900
EA13C2001A0.070.0716:37:0525,974,800
EA13C2003A0.360.3616:37:00104,009,400
EA13P2001A0.600.6016:37:013,750,400
EA13P2003A0.470.4616:37:0437,006,300มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
EGCO13C1912A0.430.47n/a-
EGCO13C2002A0.370.3616:10:0316,028,900
EPG13C1912A0.150.1516:37:0517,239,200
ERW13C1911A0.000.01n/a-
ERW13C2001A0.130.1316:27:0919,614,600
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.03n/a-
ESSO13C2003A0.310.3116:37:028,668,500
GFPT13C1912A0.000.01n/a-
GLOB13C2002A0.250.2416:25:3519,328,500
GLOW13C1912A0.520.65n/a-
GPSC13C1911A2.462.60n/a-
GPSC13C1912A1.291.2816:22:4649,200
GPSC13C2001A0.860.8616:37:042,018,000
GPSC13C2002A0.530.5316:37:0639,049,000
GPSC13P1911A0.000.01n/a-
GPSC13P2002A0.250.2516:37:0512,026,400
GPSC13P2003A1.061.0616:37:0025,183,900
GULF13C1912A1.151.28n/a-
GULF13C2001A0.410.4116:37:01125,113,300
GULF13P1911A0.000.01n/a-
GULF13P2001A0.040.0416:37:0610,634,100
GULF13P2001B0.180.1915:59:3711,550,500
GULF13P2002A0.590.5916:37:06154,157,700
GUNK13C1912A0.050.0515:14:091,150,000
GUNK13C2003A0.190.2016:01:53820,600
HANA13C1911A0.970.9312:10:30767,400
HANA13C1912A0.170.1516:20:565,760,000
HANA13C2002A0.270.2716:37:046,670,900
HMPR13C1912A0.030.03n/a-
HMPR13C2003A0.230.2316:26:235,616,800
INTU13C1912A0.350.3516:37:0117,643,300
INTU13C2002A0.350.3516:37:0513,361,000
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.01n/a-
IRPC13C2001A0.050.0516:37:04713,400
IRPC13C2003A0.280.2816:37:0136,607,700
IVL13C1912A0.000.01n/a-
IVL13C2001A0.000.01n/a-
IVL13C2002A0.070.0716:37:044,180,600
IVL13C2002B0.170.1716:37:001,629,600
IVL13C2003A0.350.3516:37:026,993,500
IVL13P1911A0.650.49n/a-
IVL13P1912A1.391.25n/a-
IVL13P2001A0.190.1916:37:0114,934,600
JAS13C1912A0.000.0112:07:021,025,000
JAS13C2001A0.040.0416:37:0113,721,100
JAS13C2002A0.670.6716:37:043,742,700
JAS13C2002B0.200.2016:37:04233,900
KBAN13C1912A0.010.0210:05:41304,100
KBAN13C2001A0.120.1216:37:022,642,300
KBAN13C2003A0.400.4016:15:249,398,400
KBAN13C2003B0.690.7016:25:1910,694,200
KBAN13P1911A1.271.19n/a-
KBAN13P2001A0.450.4516:37:0229,670,000
KBAN13P2003A0.240.2416:27:057,024,500
KCE13C1911A0.000.01n/a-
KCE13C2001A0.150.1516:26:009,878,900
KCE13C2003A0.580.5816:29:5211,053,000
KKP13C2001A0.080.0914:25:35901,000
KTB13C1912A0.000.03n/a-
KTB13C2002A0.110.1216:37:00245,100
KTC13C1912A0.140.1416:37:016,485,700
KTC13C2002A0.220.2216:37:0227,549,200
KTC13P1911A0.020.04n/a-
KTC13P2002A0.360.3616:07:2825,839,900
MAJO13C2002A0.510.5216:19:16678,700
MBK13C1912A0.150.1516:26:05354,600
MEGA13C1912A0.020.03n/a-
MINT13C1912A0.010.02n/a-
MINT13C2002A0.140.1416:37:055,675,500
MTC13C1912A0.220.2216:37:047,456,600
MTC13C2003A0.450.4516:24:5812,253,200
MTC13P2003A0.480.4816:37:067,239,400
ORI13C1912A0.030.0411:25:275,000
OSP13C1912A0.490.4909:57:19600
OSP13C2002A0.270.2716:37:017,135,900
PLAN13C1912A0.580.63n/a-
PLAN13C1912B0.190.2016:25:357,297,800
PRM13C1912A0.190.1916:37:0015,904,500
PSH13C2001A0.010.01n/a-
PSL13C1912A0.030.0416:37:02724,000
PSL13C2003A0.320.3216:37:044,105,500
PTG13C1911A0.380.32n/a-
PTG13C1912A0.070.0816:29:5812,201,000
PTG13C1912B0.030.0316:37:03288,500
PTG13C2002A0.290.2916:37:0626,155,700
PTG13P1911A0.010.01n/a-
PTG13P2001A0.360.3616:37:036,390,900
PTT13C1911A0.010.02n/a-
PTT13C2001A0.190.1916:37:041,160,500
PTT13P1911A0.010.08n/a-
PTT13P2001A0.140.1510:49:3555,000
PTTE13C1911A0.000.01n/a-
PTTE13C2001A0.330.3316:37:0220,814,600
PTTE13P1911A0.200.2014:26:08892,000
PTTE13P1912A0.050.06n/a-
PTTE13P2001A0.140.1416:25:481,150,800
PTTG13C1911A0.000.01n/a-
PTTG13C1912A0.030.06n/a-
PTTG13C2001A0.260.2516:26:2310,488,100
PTTG13C2002A0.500.5016:21:103,802,100
PTTG13P2001A0.100.1016:10:538,370,400
QH13C2003A0.180.1915:39:131,319,000
RATC13C1911A0.680.85n/a-
RATC13C2001A0.120.1216:37:0642,137,300
RATC13C2002A0.260.2616:37:0525,488,400
ROBI13C1912A0.300.3016:09:37589,200
ROBI13C2002A0.420.4216:09:37566,600
RS13C1912A0.070.0716:22:544,574,200
RS13C2002A0.250.2516:26:2315,443,500
SAWA13C1911A0.310.40n/a-
SAWA13C2002A0.640.6316:37:008,178,600มีปริมาณการซื้อขายแกว่งตัว เทียบกับราคาและสภาพคล่องของหุ้นอ้างอิง
SCB13C1911A0.000.01n/a-
SCB13C2001A0.120.1216:13:4610,201,300
SCB13C2003A0.380.3716:28:0411,146,300
SCB13P2003A0.240.2416:37:015,947,400
SCC13C1911A0.000.01n/a-
SCC13C2001A0.060.0616:37:041,155,000
SCC13C2002A0.500.5016:37:0010,165,100
SCC13P1911A0.370.34n/a-
SCC13P2001A0.280.3016:37:03238,800
SCC13P2002A0.300.3116:37:025,621,900
SGP13C1912A0.000.01n/a-
SGP13C2001A0.210.2116:37:06738,800
SPAL13C2001A0.020.0216:37:06602,000
SPAL13C2003A0.270.2816:37:037,796,900
SPRC13C1911A0.000.0115:24:03400,000
SPRC13C1912A0.030.0314:25:19300,000
SPRC13C2001A0.350.3516:37:0324,503,500
STA13C1912A0.000.01n/a-
STA13C2001A0.120.1216:37:0328,331,500
STEC13C2001A0.020.0316:37:00112,013,100
TASC13C1911A0.300.3411:19:17100
TASC13C2003A0.380.3816:37:0119,694,500
TCAP13C2002A0.360.3716:26:237,351,200
THAI13C1911A0.000.02n/a-
THAI13C1912A0.000.03n/a-
THAN13C1912A0.010.01n/a-
TISC13C1912A0.310.3116:26:232,448,800
TISC13C2001A0.070.0816:37:01815,600
TKN13C1911A0.240.43n/a-
TKN13C1912A0.090.0916:37:023,098,800
TMB13C2002A0.200.21n/a-
TOA13C2003A0.370.3716:37:0410,392,000
TOP13C1911A0.130.22n/a-
TOP13C2002A0.300.3016:37:014,297,600
TOP13P1911A0.000.01n/a-
TOP13P2001A0.290.2916:37:012,975,100
TRUE13C1911A0.040.0416:37:01100,200
TRUE13C1912A0.040.0515:37:145,944,300
TRUE13C1912B0.010.0110:06:201,068,200
TRUE13C2003A0.180.1816:37:064,771,000
TRUE13P2001A0.300.3016:37:035,646,500
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.090.0916:24:244,180,500
WHA13C1912A0.140.1416:14:451,320,100
WHA13C2001A0.050.0511:40:2785,000
WHA13C2003A0.400.4016:37:052,562,400
WHAU13C1912A0.060.0616:27:061,220,200
WORK13C1911A0.000.02n/a-
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***