DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 12, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 12 พ.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
245 ตัว
ปิดต่ำกว่า
1 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.0111:12:486,996,900
AAV13C2002A0.020.0315:04:0729,500
ADVA13C1912A0.520.5316:39:30889,000
ADVA13C2001A0.230.2316:39:3224,634,100
ADVA13P1912A0.040.0416:06:2067,400
AEON13C1911A0.000.02n/a-
AEON13C2003A0.360.3616:39:332,258,400
AMAT13C1912A0.170.1716:27:1518,731,400
AMAT13C2001A0.050.0516:03:4680,200
ANAN13C1912A0.000.0111:11:471,803,900
AOT13C1911A0.560.64n/a-
AOT13C2002A0.530.5316:39:3337,766,800
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.010.04n/a-
AOT13P2002A0.150.1516:29:1814,296,300
AWC13C2002A0.070.0716:39:3456,958,000
AWC13P2002A0.430.4316:39:34149,215,600
BANP13C1912A0.000.0111:30:592,441,900
BANP13C2001A0.080.0816:39:312,184,500
BANP13C2003A0.170.1716:39:3311,981,100
BBL13C1911A0.000.01n/a-
BBL13C2001A0.290.2916:39:336,959,700
BBL13C2003A0.720.7216:39:33112,800
BBL13P1911A0.180.25n/a-
BBL13P2001A0.110.1216:27:332,978,000
BCH13C1911A0.010.04n/a-
BCH13C1912A0.180.1916:06:4112,433,000
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.100.1016:39:31100,000
BCP13C2003B0.550.5516:39:34300
BCPG13C1912A0.030.05n/a-
BCPG13C2001A0.120.1216:25:472,432,600
BDMS13C1912A0.010.0115:10:0840,000
BDMS13C1912B0.100.1015:23:271,701,200
BDMS13C2003A0.290.2916:39:321,777,600
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.030.0410:08:3125,000
BEAU13C2003A0.130.1316:39:348,626,400
BEAU13C2003B0.050.0511:37:4070,400
BEM13C1912A0.040.0416:29:26199,000
BEM13C2002A0.100.1016:28:504,537,800
BEM13P1911A0.030.05n/a-
BGRI13C1912A1.221.16n/a-
BGRI13C2001A0.700.7016:39:321,524,700
BGRI13C2002A0.520.5216:39:3672,108,000
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.040.0411:17:20453,000
BH13C2002A0.240.2416:39:3210,497,900
BJC13C1911A0.000.02n/a-
BJC13C2001A0.070.0716:39:311,017,200
BJC13C2002A0.220.2216:27:152,155,300
BPP13C1911A0.000.01n/a-
BPP13C2001A0.090.0916:39:324,716,000
BTS13C1912A0.220.2216:39:3616,385,500
BTS13C2001A0.120.1216:39:327,683,100
CBG13C1912A0.750.7516:39:3521,480,600
CBG13P1911A0.000.01n/a-
CBG13P2001A0.320.3216:39:305,653,700
CENT13C1911A0.000.01n/a-
CENT13C1912A0.010.06n/a-
CENT13C2001A0.050.0515:58:40894,800
CENT13C2003A0.250.2616:28:5410,093,200
CHG13C1911A0.070.0716:39:331,333,300
CHG13C2003A0.140.1412:12:054,961,000
CK13C2002A0.120.1216:07:283,356,700
CKP13C1912A0.010.0214:34:05101,600
CKP13C2001A0.090.1016:28:475,692,700
COM713C1912A0.870.88n/a-
COM713C2001A0.210.2116:39:313,061,200
CPAL13C1911A0.010.0215:13:54533,100
CPAL13C2002A0.390.3916:39:3434,577,800
CPAL13P1911A0.030.07n/a-
CPAL13P2003A0.550.5516:39:316,881,600
CPF13C1911A0.000.01n/a-
CPF13C2003A0.150.1516:39:338,816,800
CPN13C1912A0.010.03n/a-
CPN13C2001A0.140.1416:39:3212,126,600
DTAC13C1911A0.620.63n/a-
DTAC13C1912A0.200.2016:39:344,236,200
DTAC13C2003A0.640.6416:39:327,629,900
DTAC13P1912A0.070.0614:50:29110,100
DTAC13P2003A0.480.4716:19:094,138,500
EA13C1912A0.030.0414:48:292,819,400
EA13C2001A0.100.1116:39:3329,800,800
EA13C2003A0.440.4416:39:3433,856,500
EA13P2001A0.490.4916:39:35406,700
EA13P2003A0.400.4116:39:355,629,500
EGCO13C1912A0.460.4716:01:26257,700
EGCO13C2002A0.390.3916:39:3638,377,900
EPG13C1912A0.200.2016:39:3216,484,900
ERW13C1911A0.000.01n/a-
ERW13C2001A0.120.1316:26:197,635,000
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.03n/a-
ESSO13C2003A0.340.3416:39:3126,888,500
GFPT13C1912A0.000.0111:36:5550,000
GLOB13C2002A0.160.1710:49:251,374,400
GLOW13C1912A0.530.65n/a-
GPSC13C1911A2.502.60n/a-
GPSC13C1912A1.341.40n/a-
GPSC13C2001A0.890.8916:39:351,482,700
GPSC13C2002A0.560.5616:39:3049,431,300
GPSC13P1911A0.000.01n/a-
GPSC13P2002A0.250.2516:39:3612,091,200
GPSC13P2003A1.051.0616:39:3147,297,500
GULF13C1912A1.281.28n/a-
GULF13C2001A0.480.4816:39:3583,578,700
GULF13P1911A0.000.01n/a-
GULF13P2001A0.030.0416:28:0770,300
GULF13P2001B0.160.1616:39:303,767,000
GULF13P2002A0.530.5316:29:4479,084,300
GUNK13C1912A0.070.0716:39:321,585,000
HANA13C1911A0.880.8814:53:50753,800
HANA13C1912A0.150.1516:26:515,379,800
HANA13C2002A0.250.2616:15:349,182,500
HMPR13C1912A0.030.0316:27:00199,500
HMPR13C2003A0.230.2316:27:157,184,300
INTU13C1912A0.370.3716:39:3125,108,700
INTU13C2002A0.360.3616:29:2119,150,500
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.01n/a-
IRPC13C2001A0.060.0715:54:29469,000
IRPC13C2003A0.310.3116:39:3141,184,800
IVL13C1912A0.000.01n/a-
IVL13C2001A0.000.01n/a-
IVL13C2002A0.070.0716:39:313,999,900
IVL13C2002B0.170.1816:39:334,315,100
IVL13C2003A0.340.3416:39:3110,254,100
IVL13P1911A0.690.49n/a-
IVL13P1912A1.421.25n/a-
IVL13P2001A0.200.1916:39:3217,398,000มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก, ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
JAS13C1912A0.010.0116:22:283,839,900
JAS13C2001A0.050.0516:39:3119,491,900
JAS13C2002A0.750.7516:39:3613,492,900
JAS13C2002B0.230.2416:39:3113,976,000
KBAN13C1912A0.010.0116:39:31255,800
KBAN13C2001A0.140.1516:39:358,052,200
KBAN13C2003A0.430.4316:15:3221,421,600
KBAN13C2003B0.740.7416:39:3317,305,600
KBAN13P1911A1.161.1916:04:4340,000
KBAN13P2001A0.420.4316:39:3220,087,800
KBAN13P2003A0.230.2316:39:3010,414,400
KCE13C1911A0.000.01n/a-
KCE13C2001A0.190.1916:26:267,182,100
KCE13C2003A0.660.6616:27:398,628,000
KKP13C2001A0.090.0916:06:381,803,600
KTB13C1912A0.000.03n/a-
KTB13C2002A0.130.1316:39:334,929,300
KTC13C1912A0.150.1516:39:302,274,800
KTC13C2002A0.230.2316:39:347,186,000
KTC13P1911A0.030.04n/a-
KTC13P2002A0.350.3616:39:3318,677,900
MAJO13C2002A0.540.5516:18:472,208,400
MBK13C1912A0.170.1616:26:311,358,500
MEGA13C1912A0.030.0316:17:3720,000
MINT13C1912A0.020.02n/a-
MINT13C2002A0.190.1916:15:549,348,100
MTC13C1912A0.240.2416:39:367,493,700
MTC13C2003A0.470.4816:27:1112,239,400
MTC13P2003A0.470.4716:39:355,298,500
ORI13C1912A0.040.0416:20:0210,000
OSP13C1912A0.510.61n/a-
OSP13C2002A0.280.2816:39:3422,548,200
PLAN13C1912A0.650.63n/a-
PLAN13C1912B0.230.2316:39:366,353,100
PRM13C1912A0.270.2716:39:303,154,400
PSH13C2001A0.010.01n/a-
PSL13C1912A0.020.0316:39:342,798,700
PTG13C1911A0.300.3215:17:19100
PTG13C1912A0.060.0616:39:366,790,300
PTG13C1912B0.020.0416:39:33211,000
PTG13C2002A0.260.2616:39:3524,086,300
PTG13P1911A0.010.0111:49:14700,000
PTG13P2001A0.410.4116:39:3112,386,300
PTT13C1911A0.020.0210:51:02660,000
PTT13C2001A0.190.1916:39:3319,030,800
PTT13P1911A0.010.08n/a-
PTT13P2001A0.150.1516:39:339,230,600
PTTE13C1911A0.010.01n/a-
PTTE13C2001A0.360.3616:16:5510,848,300
PTTE13P1911A0.190.1816:25:39501,600
PTTE13P1912A0.040.06n/a-
PTTE13P2001A0.130.1316:25:36307,600
PTTG13C1911A0.000.01n/a-
PTTG13C1912A0.030.06n/a-
PTTG13C2001A0.280.2816:39:3119,182,100
PTTG13C2002A0.520.5216:39:328,376,100
PTTG13P2001A0.100.1016:39:33590,200
QH13C2003A0.200.2016:39:315,914,200
RATC13C1911A0.830.8514:51:052,700
RATC13C2001A0.160.1616:39:3415,332,600
RATC13C2002A0.320.3316:39:319,248,300
ROBI13C1912A0.300.3211:44:36591,800
ROBI13C2002A0.430.44n/a-
RS13C1912A0.090.0914:28:031,300,100
RS13C2002A0.280.2716:12:561,262,800
SAWA13C1911A0.360.4015:51:5420,000
SAWA13C2002A0.680.6916:39:329,167,100
SCB13C1911A0.000.01n/a-
SCB13C2001A0.130.1316:17:517,558,400
SCB13C2003A0.380.3816:39:3316,057,000
SCB13P2003A0.240.2516:19:3111,089,600
SCC13C1911A0.000.01n/a-
SCC13C2001A0.060.0616:17:50195,800
SCC13C2002A0.510.5116:39:3010,508,000
SCC13P1911A0.370.34n/a-
SCC13P2001A0.290.3016:39:33470,400
SCC13P2002A0.300.3016:29:478,085,800
SGP13C1912A0.000.0110:13:56100
SGP13C2001A0.230.2316:39:356,480,800
SPAL13C2001A0.030.0316:02:471,562,700
SPAL13C2003A0.310.3116:26:0220,672,800
SPRC13C1911A0.000.02n/a-
SPRC13C1912A0.030.03n/a-
SPRC13C2001A0.340.3416:39:3021,732,000
STA13C1912A0.010.0114:35:14300,000
STA13C2001A0.130.1316:28:185,705,300
STEC13C2001A0.140.1515:48:387,773,400
TASC13C1911A0.470.4915:37:52200,000
TASC13C2003A0.460.4616:39:3410,403,900
TCAP13C2002A0.370.3816:16:2912,284,400
THAI13C1911A0.000.02n/a-
THAI13C1912A0.000.03n/a-
THAN13C1912A0.010.01n/a-
TISC13C1912A0.320.3216:29:005,900,900
TISC13C2001A0.080.0816:23:44793,000
TKN13C1911A0.370.43n/a-
TKN13C1912A0.120.1216:25:2911,434,600
TMB13C2002A0.210.2116:39:30299,000
TOA13C2003A0.340.3516:39:323,485,500
TOP13C1911A0.180.2214:30:1674,000
TOP13C2002A0.320.3216:39:347,883,700
TOP13P1911A0.000.01n/a-
TOP13P2001A0.280.2816:21:165,489,900
TRUE13C1911A0.080.09n/a-
TRUE13C1912A0.050.0616:39:302,690,000
TRUE13C1912B0.010.0116:10:39250,000
TRUE13C2003A0.180.1916:17:0911,057,900
TRUE13P2001A0.290.2816:27:424,153,600
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.100.1016:39:354,359,100
WHA13C1912A0.150.1516:39:3220,000
WHA13C2001A0.060.0615:43:41103,400
WHA13C2003A0.410.4116:27:4210,449,000
WHAU13C1912A0.080.0814:47:002,026,500
WORK13C1911A0.000.02n/a-
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***