DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 11 พ.ย. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Nov 11, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 11 พ.ย. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
242 ตัว
ปิดต่ำกว่า
4 ตัว
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.0114:26:55100,000
AAV13C2002A0.030.0415:49:509,900
ADVA13C1912A0.450.4616:36:1415,000
ADVA13C2001A0.200.2016:29:327,942,700
ADVA13P1912A0.050.0615:27:08500
AEON13C1911A0.000.02n/a-
AEON13C2003A0.400.4016:36:181,140,900
AMAT13C1912A0.160.1616:36:165,057,900
AMAT13C2001A0.050.0609:58:53106,000
ANAN13C1912A0.010.0115:35:14698,500
AOT13C1911A0.600.64n/a-
AOT13C2002A0.560.5616:36:1533,936,500
AOT13P1912A0.000.02n/a-
AOT13P1912B0.010.04n/a-
AOT13P2002A0.150.1516:36:176,515,800
AWC13C2002A0.070.0816:36:17129,124,400
AWC13P2002A0.420.4216:36:20342,912,000
BANP13C1912A0.000.01n/a-
BANP13C2001A0.080.0816:36:154,842,800
BANP13C2003A0.170.1715:59:474,710,800
BBL13C1911A0.000.01n/a-
BBL13C2001A0.260.2716:36:188,405,600
BBL13C2003A0.680.6810:55:0150,100
BBL13P1911A0.250.2512:03:15100
BBL13P2001A0.130.1416:28:527,622,700
BCH13C1911A0.010.04n/a-
BCH13C1912A0.190.2016:27:535,221,100
BCP13C1912A0.000.01n/a-
BCP13C2003A0.090.1010:33:221,836,400
BCP13C2003B0.520.5014:31:203,800
BCPG13C1912A0.030.05n/a-
BCPG13C2001A0.130.1316:36:153,986,200
BDMS13C1912A0.010.03n/a-
BDMS13C1912B0.120.1116:36:158,652,600มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
BDMS13C2003A0.310.3116:29:04654,400
BEAU13C1912A0.000.01n/a-
BEAU13C2001A0.040.0415:54:031,660,500
BEAU13C2003A0.140.1416:36:1817,734,800
BEAU13C2003B0.060.0615:48:2119,500
BEM13C1912A0.050.0516:36:14282,000
BEM13C2002A0.100.1015:41:3735,000
BEM13P1911A0.040.05n/a-
BGRI13C1912A1.151.16n/a-
BGRI13C2001A0.650.6616:36:14371,300
BGRI13C2002A0.490.4916:36:1427,399,600
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.050.0515:06:28100,000
BH13C2002A0.270.2716:36:186,820,700
BJC13C1911A0.000.02n/a-
BJC13C2001A0.080.0716:16:24428,000
BJC13C2002A0.230.2316:36:152,196,300
BPP13C1911A0.000.01n/a-
BPP13C2001A0.100.1016:23:147,568,000
BTS13C1912A0.200.2016:28:526,767,800
BTS13C2001A0.100.1116:36:18112,800
CBG13C1912A0.850.8416:36:2032,254,800มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
CBG13P1911A0.000.01n/a-
CBG13P2001A0.300.3016:36:187,368,300
CENT13C1911A0.000.01n/a-
CENT13C1912A0.010.06n/a-
CENT13C2001A0.050.0512:25:00620,000
CENT13C2003A0.240.2416:36:1512,213,700
CHG13C1911A0.140.1415:53:072,350,000
CHG13C2003A0.170.1716:36:155,256,700
CK13C2002A0.120.1216:36:161,893,600
CKP13C1912A0.010.0215:46:47150,300
CKP13C2001A0.120.1216:36:145,854,100
COM713C1912A0.880.8809:56:40100
COM713C2001A0.210.2116:36:156,827,400
CPAL13C1911A0.010.0114:26:5410,000
CPAL13C2002A0.370.3716:29:3216,342,400
CPAL13P1911A0.050.07n/a-
CPAL13P2003A0.590.5916:36:169,832,700
CPF13C1911A0.000.01n/a-
CPF13C2003A0.150.1516:36:201,166,700
CPN13C1912A0.010.03n/a-
CPN13C2001A0.140.1416:36:196,080,700
DTAC13C1911A0.660.63n/a-
DTAC13C1912A0.220.2216:36:155,952,300
DTAC13C2003A0.660.6616:36:195,989,400
DTAC13P1912A0.070.0710:10:54300
DTAC13P2003A0.470.4716:26:517,140,900
EA13C1912A0.030.0316:36:15972,700
EA13C2001A0.110.1116:36:2033,708,800
EA13C2003A0.440.4316:36:1958,715,100มีปริมาณการขายช่วงปิดเป็นจำนวนมาก
EA13P2001A0.500.5016:26:073,141,800
EA13P2003A0.410.4116:36:1518,206,600
EGCO13C1912A0.400.4116:36:18757,700
EGCO13C2002A0.360.3616:36:1918,123,900
EPG13C1912A0.170.1716:36:1722,633,300
ERW13C1911A0.000.01n/a-
ERW13C2001A0.130.1316:23:5917,494,700
ESSO13C1911A0.000.01n/a-
ESSO13C1912A0.000.03n/a-
ESSO13C2003A0.330.3316:36:1728,998,300
GFPT13C1912A0.010.03n/a-
GLOB13C2002A0.180.1716:25:14100
GLOW13C1912A0.540.65n/a-
GPSC13C1911A2.542.6015:49:15462,000
GPSC13C1912A1.381.4015:50:5765,600
GPSC13C2001A0.920.9416:29:442,087,100
GPSC13C2002A0.580.5916:36:1673,624,100
GPSC13P1911A0.000.01n/a-
GPSC13P2002A0.240.2416:36:1820,730,700
GPSC13P2003A1.041.0416:36:1738,403,800
GULF13C1912A1.331.2809:57:03543,400
GULF13C2001A0.510.5116:36:18134,201,100
GULF13P1911A0.000.01n/a-
GULF13P2001A0.030.0412:20:523,746,000
GULF13P2001B0.150.1516:36:1912,775,200
GULF13P2002A0.520.5216:36:17105,829,200
GUNK13C1912A0.080.0816:16:304,120,000
HANA13C1911A0.930.9315:44:381,287,000
HANA13C1912A0.160.1516:19:069,505,200
HANA13C2002A0.260.2615:44:3812,428,200
HMPR13C1912A0.030.0410:12:075,969,600
HMPR13C2003A0.220.2315:41:007,774,900
INTU13C1912A0.350.3516:36:1620,344,600
INTU13C2002A0.350.3516:23:1314,181,800
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.01n/a-
IRPC13C2001A0.060.0616:36:17610,100
IRPC13C2003A0.310.3116:36:2041,039,900
IVL13C1912A0.000.01n/a-
IVL13C2001A0.000.0114:31:321,348,600
IVL13C2002A0.070.0716:36:1524,128,100
IVL13C2002B0.170.1716:23:1141,571,100
IVL13C2003A0.340.3416:36:1954,738,600
IVL13P1911A0.700.49n/a-
IVL13P1912A1.421.25n/a-
IVL13P2001A0.210.2016:36:2073,347,600ราคาหุ้นแม่ผันผวนมากช่วงปิดตลาด
JAS13C1912A0.000.0116:17:04470,100
JAS13C2001A0.040.0416:36:1736,112,200
JAS13C2002A0.650.6716:27:077,360,000
JAS13C2002B0.200.2015:06:0424,688,700
KBAN13C1912A0.010.0215:11:32510,300
KBAN13C2001A0.110.1116:36:174,104,000
KBAN13C2003A0.380.3816:36:1520,146,800
KBAN13C2003B0.660.6616:02:1010,792,700
KBAN13P1911A1.371.2810:00:595,000
KBAN13P2001A0.510.5116:36:1845,631,800
KBAN13P2003A0.270.2716:36:1613,861,300
KCE13C1911A0.000.01n/a-
KCE13C2001A0.180.1916:26:205,062,500
KCE13C2003A0.640.6416:36:177,192,100
KKP13C2001A0.090.0915:52:305,353,400
KTB13C1912A0.000.03n/a-
KTB13C2002A0.120.1216:36:191,463,500
KTC13C1912A0.160.1616:36:154,011,500
KTC13C2002A0.230.2416:36:188,671,600
KTC13P1911A0.030.04n/a-
KTC13P2002A0.360.3516:22:3321,855,900
MAJO13C2002A0.530.5316:23:132,166,600
MBK13C1912A0.180.1816:29:504,003,100
MEGA13C1912A0.040.06n/a-
MINT13C1912A0.020.0216:04:32210,500
MINT13C2002A0.180.1916:19:09520,000
MTC13C1912A0.260.2616:36:174,580,900
MTC13C2003A0.480.4916:22:0910,058,700
MTC13P2003A0.460.4616:25:233,592,600
ORI13C1912A0.050.0610:04:14400,000
OSP13C1912A0.540.61n/a-
OSP13C2002A0.300.3016:36:187,928,700
PLAN13C1912A0.650.6315:50:065,000
PLAN13C1912B0.230.2316:36:1514,525,900
PRM13C1912A0.260.2716:36:1815,324,900
PSH13C2001A0.010.01n/a-
PSL13C1912A0.030.0416:36:171,721,100
PTG13C1911A0.330.45n/a-
PTG13C1912A0.070.0816:36:1510,119,800
PTG13C1912B0.030.0516:36:201,209,000
PTG13C2002A0.270.2716:36:1926,670,400
PTG13P1911A0.010.0112:07:0280,000
PTG13P2001A0.400.4016:36:148,372,300
PTT13C1911A0.020.0310:05:5430,000
PTT13C2001A0.200.2016:36:2010,458,700
PTT13P1911A0.010.08n/a-
PTT13P2001A0.150.1516:26:515,726,500
PTTE13C1911A0.010.0115:23:16452,000
PTTE13C2001A0.350.3516:36:1631,548,400
PTTE13P1911A0.210.2314:34:51214,400
PTTE13P1912A0.050.06n/a-
PTTE13P2001A0.140.1416:36:174,659,800
PTTG13C1911A0.000.01n/a-
PTTG13C1912A0.030.06n/a-
PTTG13C2001A0.260.2616:36:1520,464,600
PTTG13C2002A0.490.4916:18:569,436,900
PTTG13P2001A0.110.1116:36:1423,030,000
QH13C2003A0.200.2016:23:052,690,300
RATC13C1911A0.810.8116:36:192,000
RATC13C2001A0.160.1716:36:1926,707,800
RATC13C2002A0.320.3316:36:1422,602,300
ROBI13C1912A0.320.3216:27:583,469,600
ROBI13C2002A0.440.4416:27:583,423,400
RS13C1912A0.080.0914:40:36502,200
RS13C2002A0.270.2812:08:523,545,000
SAWA13C1911A0.400.3910:38:1610,000
SAWA13C2002A0.700.7016:36:1414,780,400
SCB13C1911A0.000.01n/a-
SCB13C2001A0.100.1016:36:1617,340,800
SCB13C2003A0.330.3316:36:1420,168,200
SCB13P2003A0.280.2716:24:5912,782,800
SCC13C1911A0.000.01n/a-
SCC13C2001A0.060.0715:11:072,058,200
SCC13C2002A0.500.5016:36:1415,376,300
SCC13P1911A0.390.34n/a-
SCC13P2001A0.300.3216:36:19564,000
SCC13P2002A0.310.3116:36:1717,296,000
SGP13C1912A0.000.0110:09:051,100
SGP13C2001A0.210.2215:43:0610,235,500
SPAL13C2001A0.030.0316:18:54200,000
SPAL13C2003A0.300.2916:23:147,460,500
SPRC13C1911A0.000.02n/a-
SPRC13C1912A0.030.03n/a-
SPRC13C2001A0.320.3216:36:1925,593,300
STA13C1912A0.010.0114:42:44131,500
STA13C2001A0.130.1316:36:142,519,500
STEC13C2001A0.140.1516:11:146,914,400
TASC13C1911A0.490.57n/a-
TASC13C2003A0.470.4716:36:1912,539,000
TCAP13C2002A0.390.3916:17:2715,330,300
THAI13C1911A0.000.02n/a-
THAI13C1912A0.000.03n/a-
THAN13C1912A0.010.0114:54:1028,400
TISC13C1912A0.340.3316:25:154,966,300
TISC13C2001A0.080.0816:24:191,148,300
TKN13C1911A0.410.43n/a-
TKN13C1912A0.140.1416:36:175,024,000
TMB13C2002A0.210.2116:36:163,898,800
TOA13C2003A0.450.4416:25:152,023,200
TOP13C1911A0.220.38n/a-
TOP13C2002A0.330.3316:36:1611,638,700
TOP13P1911A0.000.01n/a-
TOP13P2001A0.280.2816:27:439,265,800
TRUE13C1911A0.070.0916:36:16130,200
TRUE13C1912A0.050.0615:35:38621,300
TRUE13C1912B0.010.0116:16:40500,000
TRUE13C2003A0.180.1816:19:069,254,700
TRUE13P2001A0.310.3116:36:208,327,000
TU13C1912A0.000.01n/a-
TU13C2003A0.090.1016:36:165,881,100
WHA13C1912A0.150.1516:36:178,384,500
WHA13C2001A0.060.0615:54:05255,000
WHA13C2003A0.410.4116:36:1410,887,300
WHAU13C1912A0.060.0616:26:241,761,000
WORK13C1911A0.000.02n/a-
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***