DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 9 ต.ค. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 09, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 9 ต.ค. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
219 ตัว
ปิดต่ำกว่า
- ไม่มี -
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.140.1610:44:163,000
ADVA13C1912A0.520.5216:38:3712,210,200
ADVA13C2001A0.260.2616:28:2317,545,600
ADVA13P1912A0.120.1216:38:385,456,000
AEON13C1910A0.150.1516:38:371,110,000
AEON13C1911A0.110.1116:38:405,250,000
AEON13C2003A0.440.4416:38:376,455,500
AMAT13C1912A0.390.3716:26:104,214,200
AMAT13C2001A0.120.1216:38:398,058,500
ANAN13C1912A0.040.05n/a-
AOT13C1911A0.380.3816:38:371,044,900
AOT13C2002A0.430.4216:28:1724,664,500
AOT13P1912A0.030.05n/a-
AOT13P1912B0.150.1615:40:40713,300
AOT13P2002A0.380.3916:15:055,274,400
BANP13C1910A0.000.0116:09:06250,000
BANP13C1912A0.040.0416:38:4123,447,200
BANP13C2001A0.250.2516:38:43123,487,100
BBL13C1911A0.020.0216:38:39164,900
BBL13C2001A0.280.2816:38:447,261,100
BBL13P1911A0.760.82n/a-
BBL13P2001A0.340.3416:38:3913,517,400
BCH13C1911A0.050.0514:31:002,470,200
BCH13C1912A0.200.2016:20:127,012,400
BCP13C1910A0.000.01n/a-
BCP13C1912A0.020.0211:26:06120,000
BCP13C2003A0.140.1514:55:515,051,300
BCPG13C1912A0.100.1016:38:414,500
BCPG13C2001A0.250.2316:28:242,535,800
BDMS13C1912A0.030.04n/a-
BDMS13C1912B0.190.1916:38:395,617,000
BEAU13C1912A0.000.0216:38:41741,300
BEAU13C2001A0.100.1016:38:389,200,000
BEAU13C2003A0.230.2316:38:4427,319,400
BEAU13C2003B0.110.1116:38:405,043,200
BEM13C1912A0.100.1016:26:135,840,800
BEM13C2002A0.140.1411:21:242,084,600
BEM13P1911A0.120.1216:26:131,043,900
BGRI13C1912A0.610.6316:22:021,517,200
BGRI13C2001A0.330.3316:38:4563,874,300
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.070.0816:38:44100,600
BH13C2002A0.260.2616:38:413,395,500
BJC13C1911A0.150.1516:38:404,249,600
BJC13C2001A0.170.1716:38:413,717,800
BPP13C1911A0.020.08n/a-
BPP13C2001A0.180.1916:38:429,217,300
BTS13C1912A0.240.2416:28:2511,049,300
BTS13C2001A0.130.1316:28:5526,114,000
CBG13C1912A0.710.7116:38:383,174,900
CBG13P1911A0.060.0616:38:41164,000
CBG13P2001A0.720.7216:26:552,363,300
CENT13C1911A0.020.02n/a-
CENT13C1912A0.080.08n/a-
CENT13C2001A0.160.1616:38:445,466,600
CHG13C1911A0.210.2116:38:444,015,300
CK13C1910A0.000.02n/a-
CK13C2002A0.340.3316:28:317,393,500
CKP13C1912A0.040.0415:23:411,200
CKP13C2001A0.140.1416:29:586,069,000
COM713C1912A0.500.5116:28:398,723,100
COM713C2001A0.130.1316:38:379,066,300
CPAL13C1911A0.210.2116:38:3913,147,400
CPAL13C2002A0.500.5016:28:2211,443,800
CPAL13P1911A0.220.2216:38:402,266,900
CPF13C1910A0.000.02n/a-
CPF13C1911A0.040.0516:20:322,051,500
CPF13P1910A0.070.0816:12:39527,900
CPN13C1912A0.040.0412:21:0520,000
CPN13C2001A0.200.2016:38:457,978,600
DTAC13C1911A0.450.44n/a-
DTAC13C1912A0.200.2016:38:371,861,500
DTAC13P1912A0.310.3216:15:512,251,600
EA13C1912A0.140.1416:38:383,742,800
EA13C2001A0.260.2616:28:0315,427,700
EA13P2001A0.490.4916:38:403,337,000
EGCO13C1910A0.930.9710:41:09100
EGCO13C1912A0.590.5916:38:417,906,900
EPG13C1912A0.260.2616:38:386,727,100
ERW13C1911A0.010.0110:33:3828,000
ERW13C2001A0.160.1616:38:419,236,800
ESSO13C1910A0.000.01n/a-
ESSO13C1911A0.030.0509:57:286,400
ESSO13C1912A0.020.0214:36:5910,000
ESSO13C2003A0.38n/a-
GFPT13C1912A0.200.1916:28:232,628,000
GLOB13C1910A0.010.02n/a-
GLOB13C2002A0.240.2416:28:227,769,100
GLOW13C1912A0.780.90n/a-
GPSC13C1911A1.961.59n/a-
GPSC13C1912A1.071.0716:27:292,743,200
GPSC13C2001A0.750.7516:38:3763,064,900
GPSC13P1911A0.020.03n/a-
GULF13C1910A4.824.62n/a-
GULF13C1912A1.081.0816:38:451,497,100
GULF13C2001A0.480.4916:38:3767,580,000
GULF13P1910A0.000.01n/a-
GULF13P1911A0.000.0115:22:161,120,500
GULF13P2001A0.160.1616:38:4129,635,600
GULF13P2001B0.430.4316:38:3921,593,500
GUNK13C1912A0.080.0816:38:412,980,800
HANA13C1910A0.000.04n/a-
HANA13C1911A0.690.6516:28:24484,400
HANA13C1912A0.140.1316:28:552,875,100
HANA13C2002A0.200.1916:28:557,252,800
HMPR13C1912A0.080.0816:38:393,318,700
HMPR13C2003A0.270.2716:38:4211,348,000
INTU13C1912A0.410.4016:29:288,703,700
INTU13C2002A0.390.3816:28:2331,439,200
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.02n/a-
IRPC13C2001A0.130.1316:38:3917,992,900
IVL13C1912A0.000.02n/a-
IVL13C2001A0.020.0216:22:543,388,400
IVL13C2002A0.120.1216:38:4417,580,900
IVL13C2002B0.240.2516:38:4421,838,600
IVL13P1911A0.750.72n/a-
IVL13P1912A1.391.18n/a-
IVL13P2001A0.280.2916:38:4317,835,700
JAS13C1912A0.100.1016:26:03344,100
JAS13C2001A0.230.2416:05:1579,000
KBAN13C1910A0.000.02n/a-
KBAN13C1912A0.040.0616:38:44285,100
KBAN13C2001A0.220.2216:38:3814,393,100
KBAN13P1911A1.431.14n/a-
KBAN13P2001A0.650.6416:28:2117,278,800
KCE13C1911A0.020.0316:38:4270,000
KCE13C2001A0.250.2516:38:373,585,300
KKP13C2001A0.140.1416:21:231,290,600
KTB13C1912A0.030.03n/a-
KTB13C2002A0.180.1716:29:471,285,300
KTC13C1912A0.200.2016:38:4218,356,800
KTC13C2002A0.250.2516:38:4119,762,800
KTC13P1911A0.270.2716:38:4317,990,400
KTC13P2002A0.500.5016:38:4336,809,300
LH13C1910A0.000.01n/a-
MBK13C1912A0.210.2109:57:334,300
MEGA13C1912A0.080.08n/a-
MINT13C1911A0.050.0516:38:42110,000
MINT13C1912A0.050.0516:25:202,722,000
MINT13C2002A0.220.2215:25:388,588,900
MTC13C1910A0.290.2916:38:4513,657,400
MTC13C1912A0.270.2716:38:4110,628,400
ORI13C1912A0.160.1616:38:4212,526,100
OSP13C1912A0.260.2616:38:415,897,200
PLAN13C1912A0.480.50n/a-
PLAN13C1912B0.200.2016:38:443,795,700
PRM13C1912A0.280.2816:38:392,900,100
PSH13C2001A0.040.05n/a-
PSL13C1912A0.230.2316:38:424,976,200
PTG13C1911A0.660.69n/a-
PTG13C1912A0.260.2616:38:3920,645,800
PTG13C1912B0.130.1316:38:438,886,400
PTG13C2002A0.470.4716:38:4244,193,900
PTG13P1911A0.100.1016:16:305,231,500
PTG13P2001A0.430.4416:29:0245,918,300
PTT13C1911A0.080.09n/a-
PTT13C2001A0.260.2616:38:4418,397,400
PTT13P1911A0.150.1516:38:4311,098,000
PTT13P2001A0.250.2516:20:3514,517,500
PTTE13C1911A0.090.0916:38:43204,000
PTTE13C2001A0.340.3616:38:4117,229,300
PTTE13P1911A0.640.63n/a-
PTTE13P1912A0.300.2916:20:152,899,000
PTTE13P2001A0.330.3316:15:112,235,500
PTTG13C1911A0.010.0110:21:0520,000
PTTG13C1912A0.060.0716:15:45240,000
PTTG13C2001A0.300.3016:38:3913,391,800
PTTG13P1910A0.250.2611:09:532,538,900
PTTG13P2001A0.250.2416:17:413,656,800
RATC13C1911A0.520.5216:38:42185,000
RATC13C2001A0.130.1316:38:4110,119,600
ROBI13C1912A0.420.4216:38:4250,000
ROBI13C2002A0.480.4710:00:385,100
RS13C1912A0.160.1616:38:402,196,200
RS13C2002A0.350.3516:38:388,271,600
SAWA13C1911A0.350.3516:38:402,424,300
SAWA13C2002A0.570.5716:38:383,108,600
SCB13C1911A0.040.0416:38:37926,500
SCB13C2001A0.180.1816:38:3912,935,000
SCC13C1911A0.000.01n/a-
SCC13C2001A0.100.1016:38:3916,230,000
SCC13C2002A0.590.5916:38:4534,749,600
SCC13P1911A0.570.5716:15:251,503,600
SCC13P2001A0.410.4116:38:4110,229,600
SGP13C1912A0.020.0310:21:3711,900
SGP13C2001A0.300.3016:38:422,557,900
SPAL13C2001A0.100.1016:38:37567,300
SPRC13C1911A0.020.04n/a-
SPRC13C1912A0.030.0310:14:096,000
SPRC13C2001A0.240.2416:28:201,079,000
STA13C1912A0.020.02n/a-
STA13C2001A0.140.1416:38:441,902,300
STEC13C2001A0.430.4316:38:4313,807,100
TASC13C1911A0.480.4816:38:392,257,300
TASC13C2003A0.470.4616:28:5511,487,300
THAI13C1910A0.000.01n/a-
THAI13C1911A0.100.1110:20:2094,800
THAI13C1912A0.030.0609:57:31500
THAN13C1912A0.140.1416:38:384,260,900
TISC13C1912A0.670.7109:57:33200
TISC13C2001A0.180.1916:29:491,771,400
TKN13C1911A0.820.8216:38:453,500
TKN13C1912A0.270.2716:38:4310,006,300
TOP13C1910A0.150.1416:29:152,662,000
TOP13C1911A0.450.42n/a-
TOP13C2002A0.400.4016:28:203,603,400
TOP13P1911A0.010.0316:38:3859,500
TOP13P2001A0.420.4216:16:592,666,200
TRUE13C1911A0.360.39n/a-
TRUE13C1912A0.110.1116:22:00800,000
TRUE13C1912B0.030.0315:00:32289,000
TRUE13P2001A0.330.3315:58:518,718,000
TU13C1912A0.020.0216:01:5151,400
WHA13C1912A0.300.3016:38:3914,604,800
WHA13C2001A0.100.1016:38:426,711,200
WHAU13C1912A0.270.2516:28:311,674,800
WORK13C1911A0.080.0816:38:381,053,200
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***