DW13 Closing Price

ราคาปิด DW13 ประจำวันที่ 7 ต.ค. 2562

โดย www.thaiwarrant.com -- Oct 07, 2019
ราคาปิด DW13 เทียบกับตารางราคา
ประจำวันที่ 7 ต.ค. 2562
ปิดตรง/สูงกว่า
225 ตัว
ปิดต่ำกว่า
- ไม่มี -
swipe
DW13 ราคา DW ตามตาราง ราคาปิด DW เวลาที่มีการซื้อขายล่าสุด ปริมาณการซื้อขายทั้งวัน Remark
AAV13C1911A0.000.01n/a-
AAV13C2002A0.150.1516:24:571,726,500
ADVA13C1912A0.440.4416:35:4010,820,800
ADVA13C2001A0.220.2216:35:4620,289,600
ADVA13P1912A0.150.1616:35:4010,657,700
AEON13C1910A0.170.1716:35:463,338,200
AEON13C1911A0.120.1216:29:471,637,400
AMAT13C1912A0.320.3216:35:4718,977,400
AMAT13C2001A0.100.1016:24:576,597,400
ANAN13C1912A0.040.04n/a-
AOT13C1911A0.370.3716:35:441,601,000
AOT13C2002A0.410.4116:35:4522,774,800
AOT13P1912A0.040.05n/a-
AOT13P1912B0.170.1811:57:42609,800
AOT13P2002A0.410.4215:20:532,135,600
BANP13C1910A0.000.01n/a-
BANP13C1912A0.020.0316:35:4121,972,800
BANP13C2001A0.180.1816:35:4283,560,500
BBL13C1911A0.020.0311:57:211,701,100
BBL13C2001A0.270.2816:11:435,645,400
BBL13P1911A0.810.8116:18:189,000
BBL13P2001A0.360.3716:35:463,559,600
BCH13C1911A0.050.0515:14:22166,300
BCH13C1912A0.190.1916:35:464,162,200
BCP13C1910A0.000.01n/a-
BCP13C1912A0.030.03n/a-
BCP13C2003A0.160.1616:28:2813,939,700
BCPG13C1912A0.100.1016:04:435,189,900
BCPG13C2001A0.240.2416:35:479,316,000
BDMS13C1912A0.040.04n/a-
BDMS13C1912B0.210.2116:35:457,792,800
BEAU13C1910A0.000.01n/a-
BEAU13C1910B0.000.01n/a-
BEAU13C1912A0.010.0216:29:19400
BEAU13C2001A0.110.1116:26:066,338,100
BEAU13C2003A0.250.2516:35:4018,907,100
BEAU13C2003B0.120.1216:26:204,882,200
BEM13C1912A0.100.1116:28:373,609,800
BEM13C2002A0.150.1516:26:227,423,000
BEM13P1911A0.130.15n/a-
BGRI13C1912A0.540.5915:35:0653,800
BGRI13C2001A0.290.2916:35:4429,498,500
BH13C1912A0.000.01n/a-
BH13C2001A0.060.0716:35:4226,100
BH13C2002A0.240.2416:35:473,282,400
BJC13C1911A0.160.1616:28:371,738,700
BJC13C2001A0.180.1816:35:401,737,400
BPP13C1911A0.020.08n/a-
BPP13C2001A0.180.1816:35:4340,938,300
BTS13C1912A0.230.2316:35:437,506,000
BTS13C2001A0.130.1316:35:429,979,300
CBG13C1912A0.740.7416:35:459,224,800
CBG13P1911A0.060.0616:09:135,100
CBG13P2001A0.720.7316:25:212,761,200
CENT13C1911A0.020.02n/a-
CENT13C1912A0.080.09n/a-
CENT13C2001A0.160.1616:35:474,764,600
CHG13C1911A0.180.1816:35:404,873,000
CK13C1910A0.000.02n/a-
CK13C2002A0.320.3116:22:419,974,300
CKP13C1910A0.000.05n/a-
CKP13C1912A0.030.0410:26:372,000
CKP13C2001A0.110.1215:37:584,089,900
COM713C1912A0.550.5516:35:4511,380,600
COM713C2001A0.140.1416:35:404,715,200
CPAL13C1911A0.240.2416:35:4719,979,200
CPAL13C2002A0.530.5316:27:2914,731,100
CPAL13P1911A0.210.2215:32:263,924,000
CPF13C1910A0.000.02n/a-
CPF13C1911A0.040.0410:03:5410,000
CPF13P1910A0.080.0910:05:5120,000
CPN13C1912A0.030.0412:15:34300
CPN13C2001A0.180.1816:35:4513,433,400
DTAC13C1911A0.420.45n/a-
DTAC13C1912A0.190.1916:35:442,339,500
DTAC13P1912A0.340.3416:26:052,450,100
EA13C1910A0.000.01n/a-
EA13C1912A0.140.1516:35:441,107,800
EA13C2001A0.260.2616:35:4028,375,400
EA13P1910A0.000.06n/a-
EA13P2001A0.500.5016:35:486,364,800
EGCO13C1910A0.941.02n/a-
EGCO13C1912A0.590.5916:35:419,505,200
EPG13C1912A0.290.2916:35:464,081,200
ERW13C1911A0.010.02n/a-
ERW13C2001A0.150.1516:35:434,977,600
ESSO13C1910A0.000.01n/a-
ESSO13C1911A0.040.0514:46:11605,000
ESSO13C1912A0.020.02n/a-
GFPT13C1912A0.200.1916:24:503,865,800
GLOB13C1910A0.010.02n/a-
GLOB13C2002A0.260.2616:35:457,300,900
GLOW13C1912A0.800.90n/a-
GPSC13C1911A1.651.5911:40:39138,800
GPSC13C1912A0.860.8616:35:459,255,300
GPSC13C2001A0.610.6116:35:4161,724,600
GPSC13P1911A0.030.0416:11:57447,300
GULF13C1910A4.564.62n/a-
GULF13C1912A1.021.0316:35:47942,700
GULF13C2001A0.450.4516:35:4868,926,000
GULF13P1910A0.000.01n/a-
GULF13P1911A0.010.0115:45:055,569,600
GULF13P2001A0.190.1916:35:4624,553,200
GULF13P2001B0.480.4816:35:4017,850,700
GUNK13C1912A0.100.1016:18:202,146,000
HANA13C1910A0.000.04n/a-
HANA13C1911A0.640.6415:19:31108,800
HANA13C1912A0.130.1316:35:462,989,600
HANA13C2002A0.180.1816:35:436,439,100
HMPR13C1912A0.100.1015:39:572,318,000
INTU13C1912A0.400.4016:35:473,548,000
INTU13C2002A0.370.3716:21:499,203,900
IRPC13C1911A0.000.03n/a-
IRPC13C1912A0.000.02n/a-
IRPC13C2001A0.110.1116:26:0615,964,800
IVL13C1912A0.000.0116:35:41100,000
IVL13C2001A0.020.0316:35:421,026,700
IVL13C2002A0.120.1216:28:3626,318,200
IVL13C2002B0.240.2516:35:4220,316,700
IVL13P1911A0.760.72n/a-
IVL13P1912A1.391.18n/a-
IVL13P2001A0.290.2916:35:414,204,900
JAS13C1912A0.100.1016:28:011,903,200
JAS13C2001A0.230.2316:35:4426,255,900
KBAN13C1910A0.000.02n/a-
KBAN13C1912A0.050.0515:46:171,710,100
KBAN13C2001A0.250.2516:35:4714,363,600
KBAN13P1911A1.351.14n/a-
KBAN13P2001A0.620.6216:35:4517,766,600
KCE13C1911A0.020.04n/a-
KCE13C2001A0.230.2416:14:461,769,500
KKP13C1910A0.000.02n/a-
KKP13C2001A0.150.1516:35:472,834,300
KTB13C1912A0.030.0310:45:23500,000
KTB13C2002A0.190.1916:27:296,191,400
KTC13C1912A0.260.2616:35:4235,320,600
KTC13C2002A0.310.3116:35:4733,873,200
KTC13P1911A0.230.2215:16:375,533,600
KTC13P2002A0.450.4516:35:4019,442,400
LH13C1910A0.010.01n/a-
MBK13C1912A0.200.1916:28:00209,500
MEGA13C1912A0.080.0815:53:25728,400
MINT13C1911A0.050.0516:35:43706,000
MINT13C1912A0.050.0516:12:011,776,200
MINT13C2002A0.220.2216:35:4011,846,600
MTC13C1910A0.320.3216:35:4210,383,800
MTC13C1912A0.290.2916:26:3211,473,100
ORI13C1912A0.180.1816:15:5718,939,700
OSP13C1912A0.250.2516:28:073,073,900
PLAN13C1912A0.490.4910:10:3317,000
PLAN13C1912B0.210.2116:35:417,080,500
PRM13C1912A0.290.2916:35:487,595,700
PSH13C1910A0.000.01n/a-
PSH13C2001A0.040.0410:31:546,000
PSL13C1912A0.220.2216:35:474,698,600
PTG13C1910A1.401.17n/a-
PTG13C1911A0.720.69n/a-
PTG13C1912A0.300.3016:35:4418,590,900
PTG13C1912B0.150.1516:35:4111,729,000
PTG13C2002A0.510.5116:35:4050,436,900
PTG13P1911A0.090.0916:35:44652,100
PTG13P2001A0.410.4116:35:4712,151,100
PTT13C1911A0.090.0916:24:523,360,000
PTT13C2001A0.270.2716:35:4811,864,800
PTT13P1911A0.150.1611:41:374,049,200
PTT13P2001A0.250.2516:35:426,355,900
PTTE13C1911A0.110.1116:35:473,111,000
PTTE13C2001A0.360.3616:35:4119,457,300
PTTE13P1911A0.640.61n/a-
PTTE13P1912A0.300.3016:35:453,510,600
PTTE13P2001A0.330.3316:35:461,663,100
PTTG13C1911A0.010.0410:01:55100
PTTG13C1912A0.060.0714:36:561,483,200
PTTG13C2001A0.300.3116:19:388,597,800
PTTG13P1910A0.280.2716:19:326,450,800
PTTG13P2001A0.260.2516:25:441,210,000
RATC13C1911A0.610.6116:13:4430,300
RATC13C2001A0.160.1616:27:1214,332,000
ROBI13C1912A0.420.4216:35:444,558,200
ROBI13C2002A0.480.4816:35:414,504,600
RS13C1912A0.160.1616:35:453,187,200
RS13C2002A0.340.3416:35:443,128,000
SAWA13C1911A0.330.3316:35:462,891,900
SAWA13C2002A0.530.5316:35:469,061,600
SCB13C1911A0.040.0416:35:421,090,000
SCB13C2001A0.180.1816:35:429,165,500
SCC13C1911A0.010.0115:00:0650,000
SCC13C2001A0.110.1116:23:5810,556,200
SCC13P1911A0.530.5316:35:407,370,400
SCC13P2001A0.390.3916:35:4310,164,000
SGP13C1912A0.030.0410:02:32100,100
SGP13C2001A0.320.3216:35:454,474,100
SPAL13C2001A0.090.1011:55:4850,000
SPRC13C1910A0.000.02n/a-
SPRC13C1911A0.030.0410:10:5420,900
SPRC13C1912A0.030.06n/a-
SPRC13C2001A0.260.2716:19:3111,609,800
STA13C1912A0.020.0216:35:47115,000
STA13C2001A0.150.1516:35:444,498,400
STEC13C2001A0.430.4316:35:4423,213,000
TASC13C1911A0.560.5616:35:4451,622,600
TCAP13C1910A0.000.04n/a-
THAI13C1910A0.000.01n/a-
THAI13C1911A0.100.1111:09:52602,000
THAI13C1912A0.040.0511:03:56100
THAN13C1912A0.160.1616:35:462,587,100
TISC13C1912A0.720.90n/a-
TISC13C2001A0.200.22n/a-
TKN13C1911A0.770.82n/a-
TKN13C1912A0.250.2516:35:4322,954,100
TOP13C1910A0.140.1516:28:53468,800
TOP13C1911A0.420.4216:35:4312,000
TOP13C2002A0.390.4016:35:462,257,600
TOP13P1911A0.010.0316:35:471,000
TOP13P2001A0.450.4516:21:261,176,200
TRUE13C1911A0.370.3714:28:5610,100
TRUE13C1912A0.120.1216:25:405,125,500
TRUE13C1912B0.040.0414:29:0084,500
TRUE13P2001A0.330.3315:36:216,301,400
TU13C1912A0.020.0314:41:4281,000
WHA13C1912A0.260.2616:35:428,651,500
WHA13C2001A0.090.0916:28:391,911,400
WHAU13C1910A0.090.48n/a-
WHAU13C1912A0.220.2216:35:4620,476,100
WORK13C1911A0.080.0816:35:421,606,800
ราคาปิด DW ตรงกับตารางราคา
ไม่มีการซื้อขายช่วง ATC แต่ราคา Last ของ DW สูง/ต่ำกว่าราคาปิดตามตารางราคา
ราคาปิด DW สูงกว่าตารางราคา
ราคาปิด DW ต่ำกว่าตารางราคา
Remark: ไม่รวมถึง SET50 DW เนื่องจากเวลาปิดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ไม่ตรงกัน
*** นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย DW ช่วงปิดตลาด ***